Hlavní navigace

Knihovna Pandas: zobrazení obsahu datových rámců, vykreslení grafů a validace dat

3. 12. 2020
Doba čtení: 37 minut

Sdílet

Ve druhém článku o knihovně Pandas se budeme zabývat třemi tématy: zobrazením obsahu i struktury datových rámců, vykreslováním grafů na základě dat získaných z rámců a taktéž validací údajů uložených v datových rámcích.

Obsah

1. Knihovna Pandas: zobrazení datových rámců, vykreslení grafů a validace dat

2. Nové datové typy podporované knihovnou Pandas

3. Zobrazení obsahu datového rámce

4. Zobrazení podrobnějších informací o datovém rámci

5. Základní statistické informace o datech uložených v rámci

6. Jazyk Python a knihovna Matplotlib

7. Zobrazení jednoduchého grafu

8. Kooperace mezi Pandas a Matplotlibem

9. Přímé vykreslení grafu bez použití knihovny Matplotlib

10. Přidání klouzavého průměru do grafu

11. Vylepšený výpočet klouzavého průměru

12. Od liniových grafů ke grafům sloupcovým

13. Výběr části datového rámce při vykreslování grafu

14. Zobecnění předchozího příkladu – zpracování numerických dat ve všech sloupcích

15. Validace dat v Pythonu

16. Validace s využitím knihovny Voluptuous

17. Validace s využitím knihovny Opulent Pandas

18. Repositář s demonstračními příklady a datovými soubory

19. Články s informacemi o různých způsobech validace datových struktur

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovna Pandas: zobrazení datových rámců, vykreslení grafů a validace dat

Ve druhém článku o knihovně Pandas se budeme zabývat třemi tématy. Nejprve si ukážeme způsob zobrazení datových rámců, a to jak jejich obsahu, tak i struktury, velikosti, základních statistických informací atd. Dále si popíšeme, jak lze zobrazit jednoduché grafy (prozatím grafy liniové a taktéž grafy sloupcové) s využitím možností nabízených jak knihovnou Pandas, tak i knihovnou Matplotlib. A konečně v závěrečné části článku si ukážeme některé možnosti validace dat uložených v datových rámcích.

Připomeňme si, že knihovna Pandas nabízí uživatelům-programátorům tuto funkcionalitu:

 1. Načtení dat z různých datových zdrojů do datových rámců (CSV, TSV, databáze, tabulkové procesory, …).
 2. Programová konstrukce datových rámců.
 3. Prohlížení obsahu datových rámců.
 4. Iterace nad daty, řazení a další podobné operace (bude ukázáno příště).
 5. Spojování, seskupování a změna tvaru dat (taktéž bude ukázáno příště).
 6. Práce s takzvanými sériemi (většinou získanými z datových rámců).
 7. Vykreslování grafů z údajů získaných z datových rámců (základy si ukážeme dnes, další příklady v navazujících článcích).

2. Nové datové typy podporované knihovnou Pandas

Společně s knihovnou Pandas je dodávána i deklarace nových datových typů, které jsou vypsány v tabulce pod tímto odstavcem. Důležité jsou především první dva typy, tedy Series odvozený od jednodimenzionálního pole knihovny Numpy a DataFrame popsaný v předchozím článku. Nesmíme ovšem zapomenout ani na datové typy určené pro reprezentaci časových údajů, popř. o rozšíření typů z knihovny Numpy o možnost reprezentace neexistující hodnoty: NULL, resp. N/A:

# Datový typ Stručný popis
1 Series odvozeno od 1D pole knihovny Numpy, rozšířeno o popis os
2 DataFrame reprezentace dat uložených do tabulky s popisem os (sloupců, řádků)
     
3 DatetimeTZDtype datum s přidanou informací o časové zóně
4 PeriodDtype reprezentace časové periody (offsetu)
5 IntervalDtype reprezentace numerického intervalu (odvozeno od dalších typů, například int64 atd.)
6 Int8Dtype typ int8 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
7 Int16Dtype typ int16 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
8 Int32Dtype typ int32 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
9 Int64Dtype typ int64 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
10 UInt8Dtype typ uint8 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
11 UInt16Dtype typ uint16 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
12 UInt32Dtype typ uint32 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
13 UInt64Dtype typ uint64 rozšířený pro podporu hodnoty pandas.NA
14 CategoricalDtype kategorie (odvozeno od jazyka R, bude popsáno příště)
15 SparseDtype použito pro ukládání řídkých polí (bude popsáno příště)
16 StringDtype rozšíření řetězců; prozatím ve fázi experimentálního rozšíření
17 BooleanDtype rozšíření pravdivostního typu; prozatím ve fázi experimentálního rozšíření

3. Zobrazení obsahu datového rámce

V praktické části dnešního článku si nejdříve ukážeme způsob získání a popř. i výpisu základních informací o datových rámcích. Samotné zobrazení obsahu datového rámce je triviální – postačuje referenci na datový rámec předat funkci print, která automaticky obsah datového rámce převede na řetězec, který následně vypíše:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df)

Výsledek:

         země    měna množství kód  kurz
0      Austrálie    dolar     1 AUD 16.231
1       Brazílie    real     1 BRL  4.160
2      Bulharsko     lev     1 BGN 13.467
3         Čína žen-min-pi     1 CNY  3.381
4        Dánsko   koruna     1 DKK  3.536
5         EMU    euro     1 EUR 26.340
6       Filipíny    peso    100 PHP 46.038
7       Hongkong    dolar     1 HKD  2.864
8      Chorvatsko    kuna     1 HRK  3.481
9        Indie    rupie    100 INR 29.950
10      Indonesie    rupie   1000 IDR  1.567
11       Island   koruna    100 ISK 16.330
12       Izrael nový šekel     1 ILS  6.649
13      Japonsko     jen    100 JPY 21.383
14    Jižní Afrika    rand     1 ZAR  1.445
15       Kanada    dolar     1 CAD 17.011
16 Korejská republika     won    100 KRW  1.990
17      Maďarsko   forint    100 HUF  7.328
18      Malajsie   ringgit     1 MYR  5.425
19       Mexiko    peso     1 MXN  1.104
20         MMF     ZPČ     1 XDR 31.598
21       Norsko   koruna     1 NOK  2.471
22     Nový Zéland    dolar     1 NZD 15.416
23       Polsko    zlotý     1 PLN  5.900
24      Rumunsko     leu     1 RON  5.405
25        Rusko    rubl    100 RUB 29.180
26      Singapur    dolar     1 SGD 16.530
27       Švédsko   koruna     1 SEK  2.577
28      Švýcarsko    frank     1 CHF 24.363
29       Thajsko    baht    100 THB 73.313
30       Turecko    lira     1 TRY  2.911
31         USA    dolar     1 USD 22.201
32   Velká Británie    libra     1 GBP 29.464

Zobrazit lze i část datového rámce. Prvních n řádků (ve výchozím nastavení pět řádků) se vypíše metodou head:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.head())

Výsledek:

    země    měna množství kód  kurz
0 Austrálie    dolar     1 AUD 16.231
1  Brazílie    real     1 BRL  4.160
2 Bulharsko     lev     1 BGN 13.467
3    Čína žen-min-pi     1 CNY  3.381
4   Dánsko   koruna     1 DKK  3.536

4. Zobrazení podrobnějších informací o datovém rámci

O datových rámcích je možné získat i další informace. Důležitá je mnohdy informace o typech sloupců, což je problematika, které jsme se již částečně dotkli minule:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.dtypes)

Výsledek ukazuje, jakého datového typu jsou položky v jednotlivých sloupcích:

země     object
měna     object
množství   int64
kód     object
kurz    float64
dtype: object

V dalším textu využijeme uspořádaný seznam jmen všech sloupců:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.columns)

Výsledek, se kterým je možné nakládat jako s běžnou sekvencí:

Index(['země', 'měna', 'množství', 'kód', 'kurz'], dtype='object')

Podrobnější informace o datovém rámci, obsazení paměti atd. zajistí funkce info:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.info())

Výsledek:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 33 entries, 0 to 32
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  země   33 non-null   object
 1  měna   33 non-null   object
 2  množství 33 non-null   int64
 3  kód    33 non-null   object
 4  kurz   33 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(1), object(3)
memory usage: 1.4+ KB

U této funkce (info) lze řídit podrobnost informací parametrem verbose:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.info(verbose=False))

Výsledek je nyní méně podrobný:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 33 entries, 0 to 32
Columns: 5 entries, země to kurz
dtypes: float64(1), int64(1), object(3)
memory usage: 1.4+ KB
None

Další informace se týkají os (axes), tedy osy vertikální i horizontální (v rámci tabulky), dále počtu dimenzí (prakticky vždy dvě), tvaru (počet řádků×počet sloupců) a velikosti (výsledek počet řádků×počet sloupců):

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print("Axes: ", df.axes)
print("Ndim: ", df.ndim)
print("Size: ", df.size)
print("Shape: ", df.shape)

Výsledek:

Axes: [RangeIndex(start=0, stop=33, step=1), Index(['země', 'měna', 'množství', 'kód', 'kurz'], dtype='object')]
Ndim: 2
Size: 165
Shape: (33, 5)

5. Základní statistické informace o datech uložených v rámci

Metodou describe lze získat základní (a mnohdy velmi užitečné) statistické informace o záznamech uložených v datovém rámci. Podívejme se nyní na způsob použití této metody:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.describe())

S výsledkem:

     množství    kurz
count  33.000000 33.000000
mean   55.272727 14.879061
std   174.929141 15.649135
min    1.000000  1.104000
25%    1.000000  3.381000
50%    1.000000  7.328000
75%   100.000000 22.201000
max  1000.000000 73.313000
Poznámka: povšimněte si, že návratový typ je opět datovým rámcem, o čemž se můžeme velmi snadno přesvědčit:
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print(df.describe().info())

Tentokrát získáme tento výstup:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 8 entries, count to max
Data columns (total 2 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  množství 8 non-null   float64
 1  kurz   8 non-null   float64
dtypes: float64(2)
memory usage: 192.0+ bytes
None

6. Jazyk Python a knihovna Matplotlib

S knihovnou Matplotlib jsme se již na tomto serveru několikrát setkali (viz též odkazy na další informační zdroje uvedené na konci článku), takže již víme, že Matplotlib je knihovna určená pro programovací jazyk Python, která slouží k tvorbě a částečně i k interaktivním úpravám různých typů grafů, například klasických grafů funkcí jedné proměnné, ovšem i mnoha grafů více či méně složitějších (grafy více funkcí, trojrozměrné grafy, polární grafy, zobrazení kontur atd.). Možnosti knihovny Matplotlib jsou skutečně značně široké a přitom je její použití poměrně jednoduché a snadno pochopitelné, pokud samozřejmě vynecháme některé pokročilejší operace. Jednou ze zajímavých možností představuje použití této knihovny v interaktivním prostředí IPython, popř. IPython Notebook, zejména v kombinaci s další populární Pythonovskou knihovnou Numpy. A v kontextu tohoto článku je ještě důležitější to, že Matplotlib dokáže velmi dobře kooperovat i s knihovnou Pandas.

Obrázek 1: Jeden typ grafu podporovaný knihovnou Matplotlib – Funkce typu z=f(x,y) zobrazená formou vrstevnic.

7. Zobrazení jednoduchého grafu

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné vykreslit jednoduchý liniový graf, a to zcela bez použití knihovny Pandas. Použijeme pouze základní knihovnu csv, dále knihovnu Numpy pro výpočet regresní přímky a konečně knihovnu Matplotlib pro vykreslení grafu z dat načtených ze souboru typu CSV:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import csv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" kafka_lags.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" kafka_lags.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
# Try to open the CSV file specified.
with open(input_csv) as csv_input:
  # And open this file as CSV
  csv_reader = csv.reader(csv_input)
 
  # Skip header
  next(csv_reader, None)
  rows = 0
 
  # Read all rows from the provided CSV file
  data = [(row[0], int(row[1])) for row in csv_reader]
  print(data)
 
# Linear regression
time = [item[0] for item in data]
messages = [item[1] for item in data]
 
# Linear regression
x = np.arange(0, len(messages))
coef = np.polyfit(x, messages, 1)
poly1d_fn = np.poly1d(coef)
 
# Create new histogram graph
plt.plot(messages, "b", poly1d_fn(np.arange(0, len(messages))), 'y--')
 
# Title of a graph
plt.title("Messages in Kafka")
 
# Add a label to x-axis
plt.xlabel("Time")
 
# Add a label to y-axis
plt.ylabel("Messages")
 
plt.legend(loc="upper right")
 
# Set the plot layout
plt.tight_layout()
 
# And save the plot into raster format and vector format as well
plt.savefig("kafka_lags.png")
plt.savefig("kafka_lags.svg")
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

Po spuštění tohoto příkladu by se měl vykreslit tento graf:

Obrázek 2: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem.

8. Kooperace mezi Pandas a Matplotlibem

Předchozí příklad byl ve skutečnosti zbytečně složitý a současně ne vždy plně funkční. Data jsme totiž načítali s využitím standardní knihovny csv bez jejich kontroly. A v tomto konkrétním případě byla vstupní data získána exportem z Grafany, která (z nějakého důvodu) přidává na konec souboru prázdný řádek, který není zpracován korektně. Příklad tedy změníme, a to tak, že CSV načteme přímo do datového rámce, což je bezpečnější a současně i z pohledu programátora kratší řešení:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_csv)
 
print(df.info())
print(df.describe())
 
# Linear regression
time = df["Time"]
messages = df["topic : uploads"]
 
# Linear regression
x = np.arange(0, len(messages))
coef = np.polyfit(x, messages, 1)
poly1d_fn = np.poly1d(coef)
 
# Create new histogram graph
plt.plot(messages, "b", poly1d_fn(np.arange(0, len(messages))), 'y--')
 
# Title of a graph
plt.title("Messages in Kafka")
 
# Add a label to x-axis
plt.xlabel("Time")
 
# Add a label to y-axis
plt.ylabel("Messages")
 
plt.legend(loc="upper right")
 
# Set the plot layout
plt.tight_layout()
 
# And save the plot into raster format and vector format as well
plt.savefig("kafka_lags_pandas.png")
plt.savefig("kafka_lags_pandas.svg")
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

Výsledek by v tomto případě měl vypadat takto:

Obrázek 3: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem.

9. Přímé vykreslení grafu bez použití knihovny Matplotlib

Ve skutečnosti je možné jít ve zjednodušování a zkracování programového kódu ještě dále, protože se o vytvoření grafu může postarat přímo knihovna Pandas. Objekt představující datový rámec podporuje i metodu plot pro přímé vykreslení grafu:

df = pd.read_csv(input_csv)
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y="topic : uploads")

Samotné vykreslení grafu (či jeho tisk) je provedeno přes Matplotlib:

plt.show()

Úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu vypadá následovně (můžeme vidět, že vykreslení je skutečně otázka několika programových řádků):

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_2.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_2.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_csv)
 
print(df.info())
print(df.describe())
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y="topic : uploads")
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

Výsledek prozatím vypadá jednodušeji, což je ovšem cena za to, že má celý skript délku jen několika řádků:

Obrázek 4: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem. Povšimněte si, že formátování údajů na osách v žádném případě není dokonalé, takže se mnohdy „ručním“ úpravám na úrovni Matplotlibu nevyhneme.

10. Přidání klouzavého průměru do grafu

Zkusme nyní do grafu přidat i druhý průběh s klouzavým průměrem (tedy s„vyhlazenou“ křivkou). Výpočet klouzavého průměru je relativně přímočarý, pouze musíme zajistit, že se do datového rámce přidá další sloupec s výsledky. Povšimněte si, jak se využívají nám již známé metody df.shape, popř. df.iloc:

for i in range(0, df.shape[0]-2):
  df.loc[df.index[i+2], 'SMA_3'] = np.round(((df.iloc[i, 1]+ df.iloc[i+1, 1] +df.iloc[i+2, 1])/3),1)

Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že pokud bude nutné změnit „okno“ pro výpočet klouzavého průměru, bude se muset změnit i samotný zdrojový kód. Lepší řešení si ukážeme v navazující kapitole.

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_3.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_3.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_csv)
 
for i in range(0, df.shape[0]-2):
  df.loc[df.index[i+2], 'SMA_3'] = np.round(((df.iloc[i,1]+ df.iloc[i+1,1] +df.iloc[i+2,1])/3),1)
 
print(df)
print(df.info())
print(df.describe())
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y=["topic : uploads", "SMA_3"])
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

S výsledkem:

Obrázek 5: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem.

11. Vylepšený výpočet klouzavého průměru

V předchozí kapitole ukázaný výpočet klouzavého průměru byl sice funkční, ovšem nepříliš přehledný. Existuje však i možnost použít při výpočtu přímo možností nabízených samotnou knihovnou Pandas, konkrétně metody rolling a mean. Takto jednoduše lze do datového rámce přidat další sloupec, který bude obsahovat klouzavý průměr hodnot ze sloupce druhého (druhý sloupec má index=1):

df['SMA_3'] = df.iloc[:,1].rolling(window=3).mean()

Výsledný datový rámec bude vypadat následovně:

           Time topic : uploads   SMA_3
0   2020-12-01 06:14:00        13    NaN
1   2020-12-01 06:14:20        13    NaN
2   2020-12-01 06:14:40        9 11.666667
3   2020-12-01 06:15:00        18 13.333333
4   2020-12-01 06:15:20        18 15.000000
...          ...       ...    ...
1076 2020-12-01 12:12:40        33 29.666667
1077 2020-12-01 12:13:00        31 30.666667
1078 2020-12-01 12:13:20        31 31.666667
1079 2020-12-01 12:13:40        17 26.333333
1080 2020-12-01 12:14:00        6 18.000000
Poznámka: první dvě chybějící hodnoty ve sloupci „SMA3“ při vykreslování grafu nevadí.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_3.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_3.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_csv)
 
df['SMA_3'] = df.iloc[:,1].rolling(window=3).mean()
 
print(df)
print(df.info())
print(df.describe())
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y=["topic : uploads", "SMA_3"])
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

Obrázek 6: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem.

Změna příkladu tak, aby se počítal klouzavý průměr z dvaceti hodnot, je otázkou jediné úpravy (zvýrazněné tučně):

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_20.py input_file.csv")
  print("Example:")
  print(" plot_kafka_lags_pandas_sma_20.py overall.csv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_csv = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_csv)
 
df['SMA_20'] = df.iloc[:,1].rolling(window=20).mean()
 
print(df)
print(df.info())
print(df.describe())
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y=["topic : uploads", "SMA_20"])
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Time", y="SMA_20")
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

Obrázek 7: Graf zobrazený předchozím demonstračním příkladem.

Obrázek 8: Křivka zobrazující pouze průběh klouzavého průměru.

12. Od liniových grafů ke grafům sloupcovým

Vykreslit je možné i sloupcové grafy. V následujícím demonstračním příkladu budou zpracovávána tato data (výsledky benchmarků):

Width    Height   ANSI C   Cython #1  Cython #2  Cython #3  Numba #1/interpret Numba #2  Numba #3  Numba #4
2048    0      0,00    0,03    0,02    0,03    0,03        0,76    5,92    5,89
2048    100     0,06    1,03    0,22    0,08    1,84        2,18    6,22    6,20
2048    200     0,11    2,10    0,42    0,14    3,59        3,56    6,60    6,58
2048    300     0,17    3,17    0,61    0,21    5,56        4,92    6,94    6,93
2048    400     0,23    4,04    0,81    0,26    7,16        6,38    7,30    7,33
2048    500     0,29    5,05    0,99    0,31    9,63        7,90    7,64    7,67
2048    600     0,34    6,16    1,19    0,37    11,62        9,27    8,01    8,04
2048    700     0,40    7,04    1,38    0,43    12,56        10,52    8,38    8,37
2048    800     0,46    8,17    1,56    0,48    14,20        11,99    8,70    8,83
2048    900     0,52    9,51    1,81    0,56    16,23        13,58    9,09    9,19
2048    1000    0,58    10,63    2,18    0,60    17,91        14,89    9,41    9,41
2048    1100    0,64    11,11    2,24    0,66    19,58        16,68    9,90    9,77
2048    1200    0,70    12,48    2,36    0,72    23,49        18,01    10,19    10,15
2048    1300    0,75    13,09    2,67    0,78    23,08        19,33    10,47    10,57
2048    1400    0,81    14,26    2,75    0,83    25,22        20,30    11,11    10,91
2048    1500    0,87    16,19    3,01    0,89    26,88        22,10    11,24    11,47
2048    1600    0,92    16,83    3,13    0,96    28,87        23,56    11,64    11,55
2048    1700    0,98    17,41    3,33    1,01    30,80        24,73    11,98    11,92
2048    1800    1,04    18,25    3,52    1,07    33,12        26,90    12,51    12,71
2048    1900    1,10    20,10    3,71    1,13    33,82        28,46    12,67    12,84
2048    2000    1,16    20,80    3,97    1,18    37,45        29,40    13,44    13,01
2048    2100    1,21    22,08    4,13    1,24    37,80        30,15    13,52    13,39
2048    2200    1,27    23,65    4,49    1,30    39,46        32,09    13,75    13,81
2048    2300    1,33    23,51    4,48    1,36    42,15        33,15    14,07    14,21
2048    2400    1,39    25,66    4,70    1,42    44,28        35,19    14,31    14,38
2048    2500    1,45    25,77    5,07    1,50    46,78        36,94    14,85    14,84
2048    2600    1,51    26,98    5,28    1,53    46,53        38,30    15,12    15,39
2048    2700    1,58    27,82    5,52    1,60    48,47        40,44    15,56    15,40
2048    2800    1,63    28,56    5,48    1,66    50,65        40,87    15,70    15,96
2048    2900    1,68    29,92    5,74    1,73    54,63        44,21    16,49    16,23
2048    3000    1,85    30,59    6,04    1,77    53,87        42,86    16,78    16,46
2048    3100    1,80    31,48    6,11    1,87    55,37        45,98    16,88    17,18
2048    3200    1,85    33,32    6,37    1,89    58,27        45,04    17,12    17,49
2048    3300    1,92    37,60    6,55    1,94    59,18        49,68    17,68    17,79
2048    3400    1,97    36,76    6,72    2,35    61,80        53,67    17,99    17,84
2048    3500    2,03    35,78    6,89    2,06    66,23        52,20    18,99    18,69

Povšimněte si, jaký znak je použit pro reprezentaci plovoucí desetinné čárky/tečky. Data je nutné načíst a posléze zkonvertovat hodnoty v příslušných sloupcích, například takto:

data_columns = ["ANSI C", "Cython #1", "Cython #2", "Cython #3", "Numba #1/interpret", "Numba #2", "Numba #3", "Numba #4"]
 
for data_column in data_columns:
  df[data_column] = pd.to_numeric(df[data_column].str.replace(',', '.'), errors='coerce')

Vykreslení běžného liniového grafu:

df.plot(x="Height", y=data_columns)

Obrázek 9: Liniový graf.

Vykreslení sloupcového grafu je mírně odlišné a vypadá takto:

df.plot.bar(x="Height", y=data_columns)

Obrázek 10: Sloupcový graf.

Opět si pro úplnost ukažme celý zdrojový kód skriptu, který zajistí vykreslení grafů:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_benchmark_results_line_chart.py ")
  print("Example:")
  print(" plot_benchmark_results_line_chart.py data.tsv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_file = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_file, sep="\t")
 
data_columns = ["ANSI C", "Cython #1", "Cython #2", "Cython #3", "Numba #1/interpret", "Numba #2", "Numba #3", "Numba #4"]
 
for data_column in data_columns:
  df[data_column] = pd.to_numeric(df[data_column].str.replace(',', '.'), errors='coerce')
 
print(df)
print()
 
print(df.info())
print()
 
print(df.describe())
print()
 
 
# Create new histogram graph
df.plot(x="Height", y=data_columns)
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()
#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_benchmark_results_bar_chart.py ")
  print("Example:")
  print(" plot_benchmark_results_bar_chart.py data.tsv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_file = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_file, sep="\t")
 
data_columns = ["ANSI C", "Cython #1", "Cython #2", "Cython #3", "Numba #1/interpret", "Numba #2", "Numba #3", "Numba #4"]
 
for data_column in data_columns:
  df[data_column] = pd.to_numeric(df[data_column].str.replace(',', '.'), errors='coerce')
 
print(df)
print()
 
print(df.info())
print()
 
print(df.describe())
print()
 
 
# Create new histogram graph
df.plot.bar(x="Height", y=data_columns)
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

13. Výběr části datového rámce při vykreslování grafu

Předchozí sloupcový graf nebyl příliš přehledný, protože obsahoval mnoho údajů s rozdílným měřítkem. Samozřejmě nám nic nebrání v tom, abychom z datového rámce vybrali pouze určité řádky. Třída, jejímiž jsou datové rámce instancemi, přetěžuje operátor pro indexaci, takže je možné například napsat:

df = df[5:10]

Tímto přiřazením dojde ke zúžení datového rámce na pět řádků a tudíž i k vykreslení odlišného grafu:

Obrázek 11: Zmenšení datového rámce na pět řádků.

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_benchmark_results_bar_chart_2.py ")
  print("Example:")
  print(" plot_benchmark_results_bar_chart_2.py data.tsv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_file = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_file, sep="\t")
 
df = df[5:10]
data_columns = ["ANSI C", "Cython #1", "Cython #2", "Cython #3", "Numba #1/interpret", "Numba #2", "Numba #3", "Numba #4"]
 
for data_column in data_columns:
  df[data_column] = pd.to_numeric(df[data_column].str.replace(',', '.'), errors='coerce')
 
print(df)
print()
 
print(df.info())
print()
 
print(df.describe())
print()
 
 
# Create new histogram graph
df.plot.bar(x="Height", y=data_columns)
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

14. Zobecnění předchozího příkladu – zpracování numerických dat ve všech sloupcích

Seznam sloupců:

data_columns = ["ANSI C", "Cython #1", "Cython #2", "Cython #3", "Numba #1/interpret", "Numba #2", "Numba #3", "Numba #4"]

lze nahradit za:

data_columns = df.columns[1:]

což vede k obecnějšímu příkladu, v němž se jména sloupců v explicitně zapsané podobě nevyskytují:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Check if command line argument is specified (it is mandatory).
if len(sys.argv) < 2:
  print("Usage:")
  print(" plot_benchmark_results.py ")
  print("Example:")
  print(" plot_benchmark_results.py data.tsv")
  sys.exit(1)
 
# First command line argument should contain name of input CSV.
input_file = sys.argv[1]
 
df = pd.read_csv(input_file, sep="\t")
 
df = df[10:]
data_columns = df.columns[1:]
 
for data_column in data_columns:
  df[data_column] = pd.to_numeric(df[data_column].str.replace(',', '.'), errors='coerce')
 
print(df)
print()
 
print(df.info())
print()
 
print(df.describe())
print()
 
 
# Create new histogram graph
df.plot.bar(x=df.columns[0], y=data_columns)
 
# Try to show the plot on screen
plt.show()

15. Validace dat v Pythonu

V závěrečné části článku se ve stručnosti budeme zabývat problematikou validace dat v datových rámcích. Validaci dat je možné využít v mnoha oblastech. Představme si například dokumentovou databázi, složitý konfigurační soubor nebo asi nejlépe klasickou webovou službu, která přijme data ve formátu JSON, převede je knihovní funkcí do nativní datové struktury (typicky do slovníku seznamů či hierarchicky uspořádaných slovníků) a následně provede validaci této struktury, ovšem nikoli programově (testováním jednotlivých atributů), ale na základě deklarativního popisu této struktury. Například můžeme specifikovat, že v atributu nazvaném „price“ by mělo být uloženo nezáporné číslo menší než 100000, v atributu pojmenovaném „valid_from“ musí být uložen řetězec odpovídající skutečnému datu (to už nelze otestovat primitivním regulárním výrazem, ale složitějším predikátem) a v atributu „login“ bude buď nick uživatele nebo bude tento atribut obsahovat null/None (popř. alternativně nebude existovat vůbec).

V případě formátu JSON je samozřejmě možné validaci provádět už nad vstupními daty přes JSON Schema, dtto při použití jazyka XML pomocí XML Schema (a dalších podobných nástrojů), ovšem možnosti těchto nástrojů jsou omezené – stále se totiž jedná „pouze“ o DSL, v nichž se složitější kritéria zapisují velmi složitě a většinou i nečitelně.

Nás dnes ovšem bude zajímat především validace tabulkových dat reprezentovaných v knihovně Pandas datovými rámci.

16. Validace s využitím knihovny Voluptuous

Ukažme si nejprve validaci dat s využitím obecné validační knihovny Voluptuous. V příkladu je použito velmi jednoduché schéma předepisující typy dat ve sloupcích:

schema = Schema((int, int, float))

Datovým rámcem můžeme procházet s využitím iterátoru a postupně validovat jeho řádky převedené na pojmenované n-tice (což není nejrychlejší řešení – výhodnější je procházení daty po sloupcích a nikoli po řádcích):

for record in df.itertuples():
  validate_item(schema, record)

Celý příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
import pandas
from voluptuous import Schema
from voluptuous import Invalid
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_item(schema, data):
  try:
    print("\n\n")
    print(schema)
    print(data)
    schema(data)
    print("pass")
  except Exception as e:
    print(e)
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  print()
 
  print("Validation")
  print("---------------------------")
 
  schema = Schema((int, int, float))
 
  for record in df.itertuples():
    validate_item(schema, record)
 
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Ve druhém příkladu je ukázán vlastní validátor představovaný funkcí, která pro nevalidní data vyhodí výjimku:

def pos(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))

Příklad použití ve schématu:

schema = Schema((pos, pos, float))

Celý příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
import pandas
from voluptuous import Schema
from voluptuous import Invalid
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_item(schema, data):
  try:
    print("\n\n")
    print(schema)
    print(data)
    schema(data)
    print("pass")
  except Exception as e:
    print(e)
 
 
def pos(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  print()
 
  print("Validation")
  print("---------------------------")
 
  schema = Schema((pos, pos, float))
 
  for record in df.itertuples():
    validate_item(schema, record)
 
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Test, zda třetí sloupec neobsahuje hodnoty NaN:

def pos(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def nnat(value):
  if type(value) is not float or math.isnan(value):
    raise Invalid("non-NaN value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
schema = Schema((pos, pos, nnat))

Celý příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from voluptuous import Schema
from voluptuous import Invalid
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_item(schema, data):
  try:
    print("\n\n")
    print(schema)
    print(data)
    schema(data)
    print("pass")
  except Exception as e:
    print(e)
 
 
def pos(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def nnat(value):
  if type(value) is not float or math.isnan(value):
    raise Invalid("non-NaN value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  print()
 
  print("Validation")
  print("---------------------------")
 
  schema = Schema((pos, pos, nnat))
 
  for record in df.itertuples():
    validate_item(schema, record)
 
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Schéma popisující záznam v datovém rámci ve formě mapy_

schema = Schema({
  "Index": int,
  "_1": posint,
  "_2": posint,
  "Change": Any(str, float),
  "Language": str,
  "Ratings": posfloat,
  "Changep": float,
  })

V tomto případě je ovšem průchod datovým rámcem odlišný a vypadá následovně:

for record in df.itertuples():
  schema(record._asdict())

Celý příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from voluptuous import Schema
from voluptuous import Invalid
from voluptuous import Any
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_item(schema, data):
  try:
    print("\n")
    # print(schema)
    print(data)
    schema(data._asdict())
    print("pass")
  except Exception as e:
    print(e)
 
 
def posint(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def posfloat(value):
  if type(value) is not float or value <= 0:
    raise Invalid("positive float value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  print()
 
  print("Validation")
  print("---------------------------")
 
  schema = Schema({
    "Index": int,
    "_1": posint,
    "_2": posint,
    "Change": Any(str, float),
    "Language": str,
    "Ratings": posfloat,
    "Changep": float,
    })
 
  for record in df.itertuples():
    validate_item(schema, record)
 
 
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)
#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from voluptuous import Schema
from voluptuous import Invalid
from voluptuous import Any
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_item(schema, data):
  try:
    print("\n")
    # print(schema)
    print(data)
    schema(data._asdict())
    print("pass")
  except Exception as e:
    print(e)
 
 
def posint(value):
  if type(value) is not int or value <= 0:
    raise Invalid("positive integer value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def posfloat(value):
  if type(value) is not float or value <= 0:
    raise Invalid("positive float value expected, but got {v} instead".format(v=value))
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  print()
 
  print("Validation")
  print("---------------------------")
 
  schema = Schema({
    "Index": int,
    "Year2020": posint,
    "Year2019": posint,
    "Change": Any(str, float),
    "Language": str,
    "Ratings": posfloat,
    "Changep": float,
    })
 
  for record in df.itertuples():
    validate_item(schema, record)
 
 
colnames = ("Year2020", "Year2019", "Change", "Language", "Ratings", "Changep")
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t", names=colnames, header=1)
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

17. Validace s využitím knihovny Opulent Pandas

Přímo pro účely validace datových rámců je určena knihovna nazvaná Opulent Pandas. Opět si ukažme způsob jejího použití. Schéma dvousloupcového datového rámce může vypadat takto:

schema = Schema({
  Required('Block size'): [TypeValidator(int)],
  Required('Time to read'): [TypeValidator(int)],
  })

Validace obsahu celého rámce je v tomto případě přímočará:

schema.validate(data_frame)

Celý příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from opulent_pandas import Schema, TypeValidator, Required
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
  schema = Schema({
    Required('Block size'): [TypeValidator(int)],
    Required('Time to read'): [TypeValidator(int)],
    })
 
  schema.validate(data_frame)
 
 
df = pandas.read_csv("integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Vytvoření vlastního validátoru – ten je tvořen třídou s metodou validate:

class PosintValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    if not (values > 0).all():
      raise Error("positive integer value expected")

Schéma s vlastním validátorem a jeho použití pro validaci obsahu celého rámce:

schema = Schema({
  Required('Block size'): [PosintValidator()],
  Required('Time to read'): [PosintValidator()],
  })
 
schema.validate(data_frame)

Úplný kód příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from opulent_pandas import Schema, Required, BaseValidator, Error
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
class PosintValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    if not (values > 0).all():
      raise Error("positive integer value expected")
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
 
  schema = Schema({
    Required('Block size'): [PosintValidator()],
    Required('Time to read'): [PosintValidator()],
    })

  schema.validate(data_frame)
 
 
df = pandas.read_csv("integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Vzhledem k tomu, že implementace Any nefunguje správně (alespoň ne v současné verzi knihovny), je nutné některé validátory napsat tak, že iterují přes celý sloupec:

class NotNaNValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    for value in values:
      if math.isnan(value):
        raise Error("regular float value expected, but got: {}".format(value))

A opět ukázka celého příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import math
from opulent_pandas import Schema, Required, BaseValidator, Error
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
class PosintValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    if not (values > 0).all():
      raise Error("positive integer value expected")
 
 
class NotNaNValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    for value in values:
      if math.isnan(value):
        raise Error("regular float value expected, but got: {}".format(value))
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
 
  schema = Schema({
    Required('Block size'): [PosintValidator()],
    Required('Time to read'): [NotNaNValidator()],
    })
 
  schema.validate(data_frame)
 
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv")
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

Nepatrně složitější zápis vlastního validátoru:

class IntOrNAValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    for value in values:
      if (type(value) == np.int64):
        return
      if not (pandas.isna(value)):
        raise Error("Int value or NA expected")

Použitý v příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
 
import pandas
import numpy as np
import math
from opulent_pandas import Schema, Required, BaseValidator, TypeValidator, Error, Any
 
 
def print_data_frame(df):
  print("Data frame")
  print("---------------------------")
  print(df)
  print()
 
  print("Column types")
  print("---------------------------")
  print(df.dtypes)
 
 
class PosintValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    if not (values > 0).all():
      raise Error("positive integer value expected")
 
 
class IntOrNAValidator(BaseValidator):
  def validate(self, values):
    for value in values:
      if (type(value) == np.int64):
        return
      if not (pandas.isna(value)):
        raise Error("Int value or NA expected")
 
 
def validate_data_frame(data_frame):
 
  schema = Schema({
    Required('Block size'): [PosintValidator()],
    Required('Time to read'): [IntOrNAValidator()],
    })
 
  schema.validate(data_frame)
 
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv", dtype={"Time to read": "Int64"})
print_data_frame(df)
validate_data_frame(df)

18. Repositář s demonstračními příklady a datovými soubory

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

CS24_early

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 data_frame_info1.py výpis obsahu datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info1.py
2 data_frame_info2.py výpis prvních pěti řádků z datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info2.py
3 data_frame_info3.py výpis informace o typech sloupců v datovém rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info3.py
4 data_frame_info4.py výpis uspořádaného seznamu jmen všech sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info4.py
5 data_frame_info5.py podrobnější informace o datovém rámci, obsazení paměti atd. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info5.py
6 data_frame_info6.py podrobnější informace o datovém rámci, obsazení paměti atd. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info6.py
7 data_frame_info7.py popis os, počtu dimenzí, tvaru a velikosti datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info7.py
8 data_frame_info8.py základní statistické informace o datech uložených v rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info8.py
9 data_frame_info9.py výsledkem metody info je nový datový rámec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info9.py
       
10 plot_kafka_lags.py zobrazení jednoduchého grafu bez použití knihovny Pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags.py
11 plot_kafka_lags_pandas.py zobrazení jednoduchého grafu s použitím knihovny Pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas.py
12 plot_kafka_lags_pandas2.py snazší způsob vykreslení grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas2.py
13 plot_kafka_lags_pandas_sma3.py přidání klouzavého průměru do grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma3.py
14 plot_kafka_lags_pandas_sma3_.py vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma3_.py
15 plot_kafka_lags_pandas_sma10.py klouzavý průměr přes deset hodnot https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma10.py
16 plot_benchmark_results_line_chart.py liniový graf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_line_chart­.py
17 plot_benchmark_results_bar_chart1.py sloupcový graf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
18 plot_benchmark_results_bar_chart2.py výběr části datového rámce při vykreslování grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
19 plot_benchmark_results_bar_chart3.py zobecnění předchozího příkladu – zpracování numerických dat ve všech sloupcích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
       
20 check_types1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types1.py
21 check_types2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types2.py
22 check_types3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types3.py
23 check_types4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types4.py
24 check_types5.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types5.py
25 opulent_pandas1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas1.py
26 opulent_pandas2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas2.py
27 opulent_pandas3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas3.py
28 opulent_pandas4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas4.py

Demonstrační příklady načítají následující soubory s daty:

benchmarks1.tsvbenchmarks2.tsv
# Datový soubor Stručný popis souboru Cesta
1 integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv
2 missing_integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly, z nichž některé chybí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv
3 timestamps.csv tabulka s časovými údaji https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/timestamps.csv
4 custom_timestamps.csv tabulka s časovými údaji používajícími nestandardní formát https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/cus­tom_timestamps.csv
5 denni_kurz.txt semistrukturovaný soubor s nestandardními oddělovači https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/denni_kurz.txt
6 tiobe.tsv data získaná ze stránek Tiobe indexu ve formátu TSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv
7 tiobe.txt data získaná ze stránek Tiobe indexu v textovém formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt
8 výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks1.tsv
9 výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks2.tsv

19. Články s informacemi o různých způsobech validace datových struktur

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na články, v nichž jsme se zabývali různými způsoby validace datových struktur. Pravděpodobně nejlepší přístup nalezneme v knihovně clojure.spec určené pro jazyk Clojure, ovšem i pro Python existuje několik velmi užitečných knihoven, například již výše zmíněná a použitá knihovna Voluptuous:

 1. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 2. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0 (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0-dokonceni/
 3. Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/
 4. Validace datových struktur v Pythonu (2. část)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/
 5. Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/

20. Odkazy na Internetu

 1. Plotting with matplotlib
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.13/visualization.html
 2. Plot With Pandas: Python Data Visualization for Beginners
  https://realpython.com/pandas-plot-python/
 3. Pandas Dataframe: Plot Examples with Matplotlib and Pyplot
  https://queirozf.com/entries/pandas-dataframe-plot-examples-with-matplotlib-pyplot
 4. Opulent-Pandas na PyPi
  https://pypi.org/project/opulent-pandas/
 5. pandas_validator na PyPi
  https://pypi.org/project/pan­das_validator/
 6. pandas-validator (dokumentace)
  https://pandas-validator.readthedocs.io/en/latest/
 7. 7 Best Python Libraries for Validating Data
  https://www.yeahhub.com/7-best-python-libraries-validating-data/
 8. Universally unique identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universally_unique_iden­tifier
 9. Nullable integer data type
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/integer_na.html
 10. pandas.read_csv
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan­das.read_csv.html
 11. How to define format when using pandas to_datetime?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/36848514/how-to-define-format-when-using-pandas-to-datetime
 12. Pandas : skip rows while reading csv file to a Dataframe using read_csv() in Python
  https://thispointer.com/pandas-skip-rows-while-reading-csv-file-to-a-dataframe-using-read_csv-in-python/
 13. Skip rows during csv import pandas
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20637439/skip-rows-during-csv-import-pandas
 14. Denni kurz
  https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt
 15. UUID objects according to RFC 4122 (knihovna pro Python)
  https://docs.python.org/3­.5/library/uuid.html#uuid­.uuid4
 16. Object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Object_identifier
 17. Digital object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_object_identifi­er
 18. voluptuous na (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/voluptuous
 19. Repositář knihovny voluptuous na GitHubu
  https://github.com/alectho­mas/voluptuous
 20. pytest-voluptuous 1.0.2 (na PyPi)
  https://pypi.org/project/pytest-voluptuous/
 21. pytest-voluptuous (na GitHubu)
  https://github.com/F-Secure/pytest-voluptuous
 22. schemagic 0.9.1 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/schemagic/0.9.1
 23. Schemagic / Schemagic.web (na GitHubu)
  https://github.com/Mechrop­hile/schemagic
 24. schema 0.6.7 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/pypi/schema
 25. schema (na GitHubu)
  https://github.com/keleshev/schema
 26. XML Schema validator and data conversion library for Python
  https://github.com/brunato/xmlschema
 27. xmlschema 0.9.7
  https://pypi.python.org/py­pi/xmlschema/0.9.7
 28. jsonschema 2.6.0
  https://pypi.python.org/py­pi/jsonschema
 29. warlock 1.3.0
  https://pypi.python.org/pypi/warlock
 30. Python Virtual Environments – A Primer
  https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/
 31. pip 1.1 documentation: Requirements files
  https://pip.readthedocs.i­o/en/1.1/requirements.html
 32. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 33. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 34. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 35. Unit testing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 36. Unit testing
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 37. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 38. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 39. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 40. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 41. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec
Seriál: Knihovna Pandas

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.