Hlavní navigace

Python

Reakce na události v GUI deklarované v jazyku QML a PySide 2

V dnešní části seriálu o tvorbě rozhraní s Pythonem a frameworkem PySide (přesněji PySide 2) se seznámíme s dalšími možnostmi reakcí na události, které vzniknou v okně či dialogu deklarovaném v jazyku QML.

Pavel Tišnovský

Včera 0:00 | Python
Doba čtení: 24 minut

RPython: překvapivě výkonný dialekt Pythonu, na němž je založen PyPy

S alternativní implementací Pythonu nazvanou PyPy se již pravděpodobně přímo či nepřímo setkal každý vývojář, který tento jazyk používá. Projekt PyPy je mj. založen na transpřekladači RPythonu, který si představíme.

Pavel Tišnovský

14. 6. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 26 minut

Jazyk QML (Qt Modeling Language) a PySide 2

V dnešní části seriálu o tvorbě aplikací s GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide si ukážeme další možnosti nabízené jazykem QML. Oproti předchozí části se však zaměříme na PySide2, Qt 5 a tím pádem i na novější verzi QML.

Pavel Tišnovský

12. 6. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 24 minut

Použití MoviePy společně s knihovnou Vapory a raytracerem POV-Ray

Dnes spojíme dvě témata, kterým jsme se věnovali v předchozích týdnech. Jednalo se o knihovnu MoviePy určenou pro manipulaci a vytváření video souborů a o knihovnu Vapory, která umožňuje deklarovat 3D scény pro raytracer POV-Ray.

Pavel Tišnovský

7. 6. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 33 minut

PuDB: výkonný debugger pro Python s retro uživatelským rozhraním

Už jsme se seznámili s několika debuggery určenými i pro ladění aplikací naprogramovaných v Pythonu. Prozatím jsme se nezmínili o debuggeru PuDB s rozhraním, které jako by z oka vypadlo slavnému Turbo Debuggeru.

Pavel Tišnovský

5. 6. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 19 minut

Projekt Vapory: kombinace možností Pythonu a POV-Raye

V dnešním článku se seznámíme s projektem Vapory. Jedná se o knihovnu určenou pro Python, která umožňuje popis 3D scén pro raytracer POV-Ray přímo v Pythonu, což možnosti POV-Raye do značné míry rozšiřuje.

Pavel Tišnovský

31. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 21 minut

Python zřejmě umožní bezpečnostním nástrojům vidět, co dělá za běhu

V Pythonu byla navržena nová vlastnost PEP (Python Enhancement Proposal) 551, která umožní bezpečnostním nástrojům vidět potenciálně nebezpečné operace za běhu. Navržena jsou zatím dvě rozhraní. Audit Hook API bude varovat při některých operacích a…

Jan Fikar

29. 5. 2018 8:34 |

Možnosti nabízené jazykem Hy: moderním dialektem LISPu určeným pro Python VM

Ve druhé části článku o jazyku Hy si ukážeme jak použití některých typicky LISPovských technik, tak i možnosti velmi dobře navržené kooperace mezi Hy a Pythonem. Také si ukážeme, jak lze Hy přeložit do Pythonu 2 i 3.

Pavel Tišnovský

29. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 31 minut

Jazyk QML (Qt Modeling Language) a PySide

Minule jsme si ukázali použití souborů UI s deklarací grafického rozhraní. Ovšem programátoři používající Python společně s PySide mají ještě jednu možnost – využít jazyk QML neboli Qt Modeling Language.

Pavel Tišnovský

24. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 28 minut

Použití UI souborů s popisem formulářů ve frameworku PySide

V již dvacátém článku o frameworku PySide si ukážeme, jak je možné použít takzvané UI soubory, které obsahují deklarativní popis formulářů či ovládacích prvků (widgetů). Tyto soubory je možné vytvářet například v Qt Creatoru.

Pavel Tišnovský

17. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 28 minut

Použití MoviePy společně Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů (dokončení)

Dnes dokončíme téma, kterému jsme se věnovali minule. Ukážeme si, jak lze s využitím knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované průběhy funkcí využitelné mj. i při výuce. Také se seznámíme s modulem Animation.

Pavel Tišnovský

15. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 32 minut

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide (dokončení)

V dnešním článku o frameworku PySide se podruhé budeme zabývat způsobem použití formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Minule jsme si řekli, jak se SVG vykresluje, dnes si ukážeme mj. i způsob jeho tvorby pomocí třídy QSvgGenerator.

Pavel Tišnovský

10. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 41 minut

Česká Python konference bude již za měsíc, prodává lístky

Každoroční české setkání příznivců jazyka Python, konference PyCon CZ, se bude konat 1. až 3. června v Praze, konkrétně ve smíchovské MeetFactory. Hlavními hosty jsou letos Karen M. Sandler, Van Lindberg, Flavio Percoco & Nick Lang, Sam…

Jan Javorek

6. 5. 2018 19:52 |

Použití MoviePy společně s Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů

Ve druhé části článku o knihovně MoviePy si ukážeme, jak s využitím kombinace knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované grafy. Nejedná se jen o pouhé efekty, animované grafy lze využít pro zobrazení složitějších funkcí.

Pavel Tišnovský

3. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 31 minut

Python a simulácia elektronických obvodov

V príspevku ukážeme možnosť využitia Pythonu pre tvorbu prostredia na riešenie simulačných úloh z oblasti elektroniky. Vlastnosti kooperácie programov gschem, gnetlist, ngspice a matplotlib ukážeme na príkladoch.

Peter Fabo

2. 5. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 14 minut

Použití nástroje Radon pro zjištění cyklomatické složitosti zdrojových kódů

Dnes si popíšeme vlastnosti nástroje Radon, který je určen pro zjišťování metrik zdrojových kódů napsaných v Pythonu. Mezi metriky zjišťované tímto nástrojem patří především cyklomatická složitost (CC) a index udržovatelnosti (MI).

Pavel Tišnovský

26. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 23 minut

Programová tvorba a nelineární editace videa s využitím knihovny MoviePy

Dnes si popíšeme možnosti knihovny MoviePy, která umožňuje programovou tvorbu videa a třeba i animovaných gifů. Kromě toho ji lze použít i pro nelineární editaci videa: aplikaci efektů, práci s titulky a podobně.

Pavel Tišnovský

24. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 29 minut

Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)

Ve třetí a závěrečné části článku o knihovnách pro validaci složitých datových struktur v Pythonu si ukážeme použití modulu pytest-voluptuous, který pro validaci využívá minule popsanou knihovnu s nezapamatovatelným názvem Voluptuous.

Pavel Tišnovský

19. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 21 minut

Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)

V dnešním článku o knihovně Behave integrující jazyk Gherkin s Pythonem si ukážeme další možnosti, které se nám při psaní testovacích scénářů nabízí. Jedná se například o podporu deklarace víceřádkových textů, trik pro opakování operací atd.

Pavel Tišnovský

17. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 34 minut

Validace datových struktur v Pythonu (2. část)

Dnes dokončíme popis knihovny Schema a pak se zmíníme o další knihovně určené pro validaci datových struktur. Ta se jmenuje Voluptuous a je založena na podobných principech jako knihovny Schemagic a Schema.

Pavel Tišnovský

12. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 26 minut

Příští vydání RHEL nahradí Python 2 za Python 3

V příštím vydání distribuce Red Hat Enterprise Linux bude Python 2 nahrazen moderní verzí 3. Uvádí to oficiální dokumentace, konkrétně kapitola týkající se opouštěných funkcionalit: „Python 2 will be replaced with Python 3 in the next Red Hat…

Petr Krčmář

11. 4. 2018 7:46 |

Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)

Ve druhé části článku o knihovně Behave integrující jazyk Gherkin s Pythonem si popíšeme další možnosti, které Gherkin programátorům a testerům nabízí. Jedná se především o možnost deklarace dat s využitím tabulek.

Pavel Tišnovský

10. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 28 minut

Nejlepší programovací jazyk podle čtenářů Linux Journalu? Python

V anketě čtenářů Linux Journalu o nejlepší programovací jazyk roku 2018 zvítězil opět Python, stejně jako v minulém roce. Druhý je C a třetí C++. Hlasování probíhalo na Twitteru.

Jan Fikar

9. 4. 2018 8:41 |

Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema

Při vývoji aplikací se mnohdy dostaneme do situace, kdy je nutné validovat datové struktury získávané přes REST API, z dokumentových databází apod. V Pythonu lze pro validaci použít knihovny Schemagic a Schema.

Pavel Tišnovský

5. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 38 minut

Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

S jazykem Gherkin navrženým tak, aby se v něm mohly čitelným a přirozeným způsobem psát testovací scénáře, jsme se již setkali v souvislosti s Clojure. Díky existenci knihovny Behave je možné Gherkin použít i v populárním Pythonu.

Pavel Tišnovský

3. 4. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 29 minut

Dubnové liberecké Pyvo na téma Moje oblíbené

Ve čtvrtek 19. dubna proběhne v Liberci druhé Pyvo, setkání nejen Python programátorů. Na programu budou oblíbené – postupy, programovací jazyky, utility, nebo třeba technologie. Máte-li Liberec po ruce, stavte se a povězte ostatním, co je to vaše…

Ondřej Caletka

1. 4. 2018 9:45 |

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

V dnešním článku o frameworku PySide se seznámíme s použitím formátu SVG (Scalable Vector Graphics), a to jak při zobrazování jednotlivých widgetů, tak i při rasterizaci SVG do bitmapového obrázku (QBitmap, QPixmap).

Pavel Tišnovský

27. 3. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 34 minut

Tvorba GUI v Pythonu: použití kaskádových stylů v PySide

V dnešní části seriálu o tvorbě uživatelského rozhraní v Pythonu si ukážeme některé zajímavé možnosti ovlivnění stylů vykreslování ovládacích prvků, které programátorům nabízí knihovna PySide díky podpoře kaskádových stylů (CSS).

Pavel Tišnovský

20. 3. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 32 minut

Konfigurace standardních dialogů nabízených knihovnou PySide

Dnes si ukážeme další možnosti konfigurace standardních dialogů, které tato knihovna programátorům nabízí. I když se totiž jedná o standardní dialogy, je u nich možné některé jejich vlastnosti měnit podle potřeb aplikací.

Pavel Tišnovský

6. 3. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 34 minut

Standardní dialogy v knihovně PySide

Dnes se budeme zabývat způsobem použití standardních dialogů, které je možné v aplikacích využít. Jedná se jak o skutečně základní dialogy (zobrazení zprávy, vstup textu), tak i o dialogy komplikovanější.

Pavel Tišnovský

27. 2. 2018 0:00 | Python
Doba čtení: 30 minut