Hlavní navigace

Kurzy Linux v nabídce GOPASU

19. 10. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Počítačová škola GOPAS rozšířila svoji nabídku o kurzy zaměřené na problematiku operačního systému Linux.

Praha (19.10.1999) – Počítačová škola GOPAS rozšířila svoji nabídku o kurzy zaměřené na problematiku operačního systému Linux. Tyto kurzy názorně osvětlují instalaci a konfiguraci tohoto stále populárnějšího operačního systému, využití Linuxu jako komunikačního serveru a jeho využití jako WWW serveru. Všechny tyto kurzy logicky navazují na na úvodní kurz Unixu, který je určen pro nové uživatele. V tomto úvodním kurzu se uživatelé naučí využívat běžné unixové operace ve znakovém i grafickém prostředí.

Získané znalosti účastníci kurzů mohou zúročit v dvoudenním kurzu LINUX – instalace a konfigurace, který je určen novým správcům systémů. Tito se zde naučí všechny běžné úkony spojené s administrací systému, zejména administraci uživatelů, administraci diskového prostoru, procesů, tiskáren a softwaru. Stranou nezůstane otázka zálohování dat a bezpečnosti. Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou pro další kurzy Linuxu v nabídce Počítačové školy Gopas.

Další z novinek je třídenní kurz Linux – komunikační server. Kurz využijí opět zejména správci sítí, je však více orientován na možnosti síťových propojení s dalšími sítěmi, a to včetně Internetu. Účastníci si prohloubí znalosti o složitější konfigurování unixových sítí a o problematiku integrace Linuxu do sítí jiných operačních systémů.

Posledním novým kurzem zabývajícím se touto problematikou je dvoudenní kurz Linux – WWW server. Tento kurz je vhodný pro toho, kdo uvažuje využití Linuxu jako operačního systému internetového serveru. Kurz je zaměřen na spolupráci Linuxu s dalšími internetovskými aplikacemi, jako WWW Server Apache, Proxy Server SQUID, SQL databází mySQL apod.

Vzhledem k tomu, ze výuka Linuxu je dosti náročná, rozhodli jsme se nejprve uspořádat několik zkušebních kurzů. Ty se ukázaly jako velice úspěšné a tak jsme se rozhodli kurzy zaměřené na Linux zařadit do naší stálé nabídky.


O Počítačové škole Gopas, a.s.

Počítačová škola GOPAS, a.s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně na vzdělávání v oboru výpočetní techniky a svou činnost firma nikdy nerozšířila o prodej hardware nebo software. Důsledným dodržováním této dlouhodobé strategie se firma vypracovala mezi nejuznávanější firmy v oboru. Díky své specializaci si vytvořila podmínky pro skutečně partnerské vztahy nejen se zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo jí to rovněž spolupráci s předními dodavateli výpočetní techniky a systémovými integrátory. Za rok 1998 prošlo kurzy výpočetní techniky v prostorách Počítačové školy Gopas více než 7 500 absolventů a za první pololetí roku 1999 jich bylo více než 6 200.

Počítačová škola GOPAS je držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání firem Microsoft (Senior MS CTEC), SCO (SCO AEC), Oracle (OAEC) a Software602. Počítačová škola GOPAS je i autorizovaným testovacím střediskem firmy Sylvan Prometric (Sylvan Prometric APTC), dále je členem ITTA (Information Technology Training Association) a SPIS (Sdružení pro Informační Společnost).

Firma GOPAS provozuje dvě počítačové školy: v Praze a Brně o celkové kapacitě 16 počítačových učeben, má 35 stálých zaměstnanců a zhruba 30 stálých externích konzultantů a lektorů. O kvalitách poskytovaných služeb svědčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikace. Od roku 1996 má právní formu akciové společnosti.


Kontakt pro doplňující informace:

Tomáš Sýkora
Gopas, a.s.
Kodaňská 46
101 00 Praha 10
tel. 02/6715 4100
e-mail: Tomas.Sykora@gopas.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku