Hlavní navigace

Linux řídí české vlaky

9. 10. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud jezdíte vlakem, určitě vás někdy napadlo, jaký systém je řídí. Jak to, že se čelně nesrazí nebo naopak nedoženou? Ano, řídí je počítač, ale věděli jste, že je to počítač s Linuxem? Podívejme se trochu pod pokličku tohoto systému s označením ABE-1

Firma AŽD Praha s.r.o. začala v roce 1997 s vývojem automatického elektronického bloku (dále jen ABE-1). ABE-1 je traťové železniční zabezpečovací zářízení, jehož úlohou je, velmi zjednodušeně řečeno, zabránit čelní srážce vlaků na trati a zabránit dojetí jednoho vlaku druhým vlakem, jedoucím stejným směrem.

Bližší informace o tomto zařízení na www.azd.cz/pro­ducts/product12-cz.html.

V průběhu vývoje tohoto zařízení bylo nutné zaznamenávat, vizualizovat a vyhodnocovat data, která si jednotlivé části ABE-1 předávají. Na základě doporučení našeho kooperanta, Katedry Kybernetiky FEL ČVUT, byl pro tento úkol vybrán počítač s operačním systémem Linux. OS Linux byl vybrán zejména pro nižší pořizovací náklady oproti jiným operačním systémům, vyšší stabilitu a možnost dálkové správy systému. Kooperant dodal i programy pro simulace, zaznamenávání dat, třídění, vyhodnocování a vizualizaci těchto dat.


První ABE-1 byl nasazen do zkušebního provozu mezi stanicemi Moravský Písek a Bzenec přívoz v roce 1999. Jeho součástí byl samozřejmě i diagnostický počítač DPAB s Linuxem. V té době bylo hlavním účelem tohoto počítače sbírat informace o provozu systému ABE-1. Tyto informace později posloužily pro vyhodnocení spolehlivosti a bezpečnosti zařízení při vydávání technického schválení pro použití u ČD.

V současné době je diagnostický počítač DPAB umístěn v cca 50 stanicích ČD. Jedná se především o druhý koridor mezi Břeclaví a Ostravou a dále o několik počítačů v okolí České Třebové a Pardubic (1. koridor).

Počítače na druhém koridoru jsou propojeny do sítě po optických kabelech. Kanál vyhrazený pro síť diagnostických počítačů je 64 kb/s, případně 128 kb/s. Původně síť sloužila především pro stahování diagnostických dat do vývojového centra v Praze z důvodu průběžného vyhodnocování ověřovacího provozu ABE-1. Nyní je využívána zaměstnanci ČD pro kontrolu funkčnosti ABE-1 ve stanicích, kde není stále přítomen návěstní mistr. Dále je využívána pro přípravu případného servisního zásahu zaměstnanci AŽD na daném zařízení. Servisní technik má možnost zjistit důvod poruchy zařízení dříve, než odjede ze servisního střediska. Na této síti jsou připojena i tzv. dohledová centra, kde pověřený zaměstnanec ČD sleduje technický stav zařízení na trati.


Programy na vyhodnocování dat z provozu ABE-1 a jejich vizualizaci byly navrhovány původně pouze pro pracovníky vývoje. Možnost využití i při regulérním provozu ABE-1 nebyla vůbec uvažována. Proto současný program pro obsluhu nemá ideální uživatelské rozhraní pro uživatele, kteří ho nepoužívají často. Na odstranění tohoto nedostatku se v současné době pracuje. Budou vytvořeny programy a další technická zařízení, která umožní kompletní a přesnou dálkovou diagnostiku všech zabezpečovacích zařízení na trati i ve stanici v jednotném grafickém prostředí.

Na diagnostických počítačích je nainstalována speciální distribuce založená na RedHat 6.2 CZ. Je využito jádro řady 2.2 s patchem pro realtime aplikace. Dále jsou používány vlastní jaderné moduly pro karty snímající provoz na systémových sběrnicích ABE-1.

Tato aplikace je provozována na technologických počítačích s P3, 128 MB RAM, 2× SCSI HDD 20GB. Pro snímání dat ze systémových sběrnic ABE-1 jsou využity karty ADVANTECH nebo MOXA. Pro připojení do sítě jsou využity karty 3Com 3c905.

root_podpora

Žádný z počítačů sítě diagnostických počítačů není připojen do sítě internet. I kdyby se případnému útočníkovi podařilo získat (např. fyzický) přístup k některému z diagnostických počítačů, nemůže žádným způsobem ovlivnit bezpečnou funkci železničního zabezpečovacího zařízení. Toto je odděleno od diagnostického počítače 4kV bariérou, která umožňuje předávání dat pouze do diagnostického počítače, nikoliv opačně.

Na závěr dlužno dodat, že systém automatického elektronického bloku ABE-1 byl na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2001 oceněn zlatou medailí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku