Hlavní navigace

Novinky v GNU GPL 3: odvrácení nových hrozeb

16. 4. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

O nové licenci GNU GPL 3 se hovoří už velmi dlouho. Málokdo ale doopravdy tuší, co bude pro svět svobodného software znamenat a jaké novinky se na nás chystají. V tuto chvíli je k dispozici třetí návrh a vývoj se chýlí ke konci. Co přesně se mění? Komu prospěje a koho naopak licence poškodí?

Licence GNU GPL 3 se začala vyvíjet už během roku 2005 a její první návrh se objevil počátkem roku 2006. Od té doby prošla licence poměrně tuhým vývojem a našla si řadu obdivovatelů i odpůrců. Sám Linus Torvalds nejprve třetí verzi licence kritizoval, ale v poslední době se o ní vyjadřuje spíše pozitivně.

Ačkoliv se v linuxových médiích hovoří o práci na licenci poměrně často, jen málokdo tuší, co nového přinese a jaké změny byly do nové verze zaneseny. Tu a tam se objeví zmínka o některých z nich, ale konkrétní informace vám podá málokdo. To se nyní pokusím změnit a zmíním to nejdůležitější. Ideální přehled samozřejmě získáte, pokud si dáte tu práci a třetí návrh licence si osobně přečtete.

Proč nová licence?

První verze GNU GPL byla vydána už v roce 1989. Richard Stallman si ale poměrně záhy uvědomil její nedostatky a už po dvou letech vyšla druhá verze, která úspěšně vyřešila některé problémy a nedokonalosti předchozí licence. Od té doby si „dvojka” našla cestu ke zhruba 70 % veškerého svobodného software.

RMS

Richard M. Stallman

Licence GNU GPL (a svobodný software obecně) se snaží zajistit práva uživatele. Podle Stallmana má mít uživatel nejméně čtyři základní práva:

0) spouštět program, kdykoliv si přeje
1) studovat zdrojový kód a měnit jej
2) šířit kopie programu
3) šířit modifikované verze

Toto jsou základní práva, která musí software zaručit uživateli, aby mohl být nazýván svobodným. Přesně o to tedy jde v licenci GNU GPL a verze tři tuto myšlenku nijak nemění. Naopak se snaží řešit nejnovější situace, které mohou svobodu uživatele ohrožovat.

Eben Moglen

Eben Moglen

Po šestnácti letech je totiž jasné, že „klasická” licence je již nepostačující a neřeší nové hrozby, které se za tuto skutečně dlouhou dobu vyskytly. My si nyní postupně projdeme ty nejdůležitější novinky.

Internacionalizace

Na třetí verzi licence GNU GPL pracuje kromě Richarda Stallmana také Eben Moglen, který je profesorem práva na Kolumbijské universitě. Ruka opravdového právníka je na nové licenci velmi znát a projevuje se například na celkové čistotě textu.

Mezi přímými výhodami, které z toho plynou, je také oprava některých termínů, které působily problémy v některých zemích. Slovo „distribuovat” bylo například nahrazeno výrazem „šířit” a podobně. Tyto úpravy vedly k vylepšení „kompatibility” licence s mnoha právními systémy ve světě.

Tivoisace a DRM

Tivoisace je velmi nebezpečnou hrozbou, která se začala šířit poměrně nedávno, ale o to intenzivněji. Jedná se o jistou formu ochrany software (DRM), která ovšem velmi vážně ohrožuje práva uživatele modifikovat svobodný software.

Někteří výrobci hardware na svých zařízeních provozují svobodný software, a proto musejí vydávat jeho upravené zdrojové kódy (v hardware se šíří binární podoba). Z tohoto pohledu tedy obvykle licenci dodržují.

Problém ovšem je, že v poslední době se množí případy, kdy výrobce sice vydá zdrojové kódy, ale jeho vlastní binární software je upraven tak, aby jako jediný na zařízení běžel. Obvykle se k tomu používá šifrování nebo elektronické podpisy. Pokud si tedy uživatel vytvoří vlastní verzi firmware, přístroj ji odmítne.

Poprvé byl tento přístup zpozorován u zařízení zvaného TiVo, a proto jej Stallman pojmenoval jako tivoisaci. Nová licence brání tomuto obcházení práv uživatele tak, že přikazuje distributorovi software dodat veškeré informace potřebné k provozu svobodného software na jeho zařízení, a to i v případě, že uživatel zavedl vlastní úpravy.

Dohoda Novellu a Microsoftu

Zmíněná dohoda společností Novell a Microsoft způsobila v komunitě okolo svobodného software poměrně velký rozruch a okamžitě se jí začali věnovat také vývojáři nové licence.

Jen připomenu, že se Novell zavázal platit na distribuci svobodného software a Microsoft za to nabídl velmi omezenou patentovou licenci pro zákazníky Novellu, kteří tento software používají.

Nová GPL řeší tento problém ze dvou stran. Jednak obsahuje část pro stranu, která je v tomto konkrétním případě zastoupena Microsoftem. V této části se říká, že pokud někdo nabídne patentovou licenci v souvislosti se softwarem šířeným pod GNU GPL 3, pak práva z této patentové licence automaticky přecházejí na každého, kdo bude tento software používat.

Druhá část řešení naopak zasahuje protistranu. V ní se píše, že pokud hodláte distribuovat software v souvislosti s diskriminační patentovou licencí získanou pro své zákazníky, pak ztrácíte na zmíněnou distribuci právo. Zmíněná sekce je poměrně univerzální a postihuje nejen tento konkrétní případ, ale i další, které by mohly podobným způsobem poškodit práva uživatelů.

Porušení licence a ztráta práv distribuce

Druhá verze licence GPL přinesla velmi tvrdý postih v případě, že porušíte její podmínky. V takovém případě automaticky ztrácíte nárok na distribuci. Pokud sjednáte nápravu, jediným způsobem, jak obnovit původní stav, je požádat o „odpuštění” všechny původní autory software. To je pochopitelně ve většině případů neuskutečnitelné.

Třetí verze ovšem přichází se zcela novým přístupem. V případě, že porušíte některé z ustanovení, autor vás může na tento problém upozornit a pokud dojde k nápravě, nic se nestane. Pokud ovšem situaci nenapravíte, autor vám může dodatečně práva odebrat, případně vám je později opět vrátit.

To je výhodné ve chvíli, kdy práva poruší například velký distributor. Nemusí pak (teoreticky) hledat tisíce autorů, ale stačí požádat o „odpuštění” jen ty, kteří mu problém nahlásili a právo mu odebrali.

Šíření přes BitTorrent

Služba BitTorrent je proti GNU GPL 2 relativně nová a v podstatě porušuje některá její ujednání. V případě stahování software skrze BT totiž automaticky tento software také šíříte. Řada uživatelů tak vůbec netuší, že šíří svobodný software. Nemají tak ponětí o tom, že musejí hledět na některé povinnosti, které z toho plynou.

V případě, že distribuujete software pod GNU GPL, jste povinni dát k dispozici také zdrojové kódy. Uživatel, který stahuje torrenty, ovšem nic o této povinnosti obvykle neví, a přitom je povinen ji také splnit. To je ovšem poměrně bizarní a GPL 3 tuto povinnost z uživatelů snímá.

Autoři licence totiž předpokládají, že dnes již není problém získat zdrojové kódy z internetu a není tudíž nutné zavazovat k jejich předávání každého distributora zvlášť.

Rozšíření LGPL

Nová verze licence nyní formálně umožňuje přidávat k licenčnímu ujednání další dodatky a rozšířit tak volitelně práva uživatele. Díky čistotě návrhu licence tak mohlo dojít k výrazné změně ohledně licence LGPL.

Ta byla do nedávna naprosto samostatnou licencí, která se od GPL částečně odkláněla. Nyní se jedná „pouze” o dodatek k hlavní licenci, který je možno volitelně použít jako jakýsi modul. Je možné, že podobných úprav vznikne časem více.

CS24_early

Závěrem

Změn je samozřejmě mnohem více, snažil jsem se ale upozornit na ty nejdůležitější. V tuto chvíli je k dispozici třetí (a zřejmě poslední) veřejný návrh na GNU GPL 3. Pravděpodobně se už se výrazných změn nedočkáme, je ale možné, že některé ještě přijdou. Dokud se neobjeví finální verze, může se stát cokoliv.

Každopádně je jasné, že GNU GPL 3 není pro svobodný software hrozbou, ale naopak pomáhá výrazně v prosazování práv uživatelů, která jsou stále častěji ohrožována z mnoha stran. Jaký je váš názor na chystanou licenci?

Co si myslíte o GNU GPL 3?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.