Hlavní navigace

Nový Zabbix 5.0 LTS: výrazná změna v podobě vertikálního menu

13. 5. 2020
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Společnost Zabbix SIA vydala 12. května 2020 novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Čerstvě uvolněný Zabbix 5.0 LTS přináší spoustu nových vlastností, které si dnes podrobněji popíšeme.

Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho mnohaletý vývoj došel k nové LTS verzi 5.0.

V úterý 12.května 2020 byl vydán Zabbix 5.0 LTS ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním Zabbix repository. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. V repozitáři existuje nová možnost volby použitého web serveru, a to Apache a nově i NGINX.

Přepracované vertikální menu

Velkou vizuální změnou v Zabbix 5.0 je moderní vertikální menu v postranním panelu nahrazuje původní horizontální menu.


Nové vertikální menu

Nabídka může být kompletně sbalena nebo zcela skryta:

Sbalená nabídka pouze s ikonami Skryté menu

Po rozbalení menu se znovu zobrazí celá menu, jakmile na něj umístíte kurzor myši. I když je menu zcela skryté. Viz další podrobnosti.

Porovnání řetězců v triggerech

Porovnání řetězců je nyní povoleno v triggerech pomocí operátorů = (equal) a <> (not equal).

Například je nyní možné definovat triggery, které vytvářejí alarm, pokud jsou řetězce vrácené dvěma triggery odlišné:

{Local Zabbix server:vfs.file.contents[/etc/os-release].last()}<>{Remote Zabbix server:vfs.file.contents[/etc/os-release].last()}

Srovnání řetězců je také možné v item typu Calculated.

Test položky z uživatelského rozhraní

V předchozích verzích Zabbixu bylo obtížné zjistit, zda by nově nakonfigurovaná položka správně fungovala. Na to musíte počkat, až se server pokusí k ní shromáždit data.

V nové verzi je možné testovat položku (položku šablony, prototyp položky, pravidlo LLD) z uživatelského rozhraní. Pokud je správně nakonfigurována, získáte skutečnou hodnotu.

Testování položek není podporováno u aktivních položek a některých jednoduchých kontrol (icmpping*, vmware*).

Chcete-li položku otestovat, klikněte na tlačítko Test v dolní části formuláře pro konfiguraci položky.


Test items

Formulář pro testování položky obsahuje pole pro požadované parametry hostitele (adresa hostitele, port, název proxy / bez proxy). Tato pole používají kontext:

 • Hodnoty jsou předvyplněny, pokud je to možné. Pro položky vyžadující agenta, odebráním informací z vybraného agent rozhraní hostitele.
 • Pro položky šablon je třeba hodnoty vyplnit ručně
 • Pole jsou deaktivována, pokud to není potřeba v kontextu typu položky (např. Pole adresy hostitele je vypnuto pro Calculated a Aggregate položky, pole proxy je vypnuto pro Calculated položky).

Chcete-li položku otestovat, klikněte na Získat hodnotu. Pokud je hodnota úspěšně načtena, vyplní pole Hodnota.


Testovací formulář

Úspěšně načtená hodnota z hostitele může být také použita k testování kroků předběžného zpracování.

Ve skutečnosti je formulář pro testování položek rozšířením formuláře pro předzpracování, které je již známé v nedávných verzích Zabbix. Pokud jste tedy dříve mohli testovat kroky předzpracování pouze na základě hypotetické vstupní hodnoty, nyní je také možné otestovat předzpracování na skutečnou právě obdrženou testovací hodnotu.

Chcete-li otestovat kroky předzpracování proti skutečné hodnotě, klikněte na Získat hodnotu a otestujte.

Viz také:

Spustit hned

V souvisejícím vývoji byla možnost „Check now“ přejmenována na „Execute now“, aby nedošlo k záměně s funkcí testování položky.

Dostupnost proxy je citlivější s trigger nodata

Trigger nodata není nyní ve výchozím nastavení citlivý na dostupnost proxy – Trigger „nodata“ se nespustí ihned po obnoveném připojení, ale přeskočí se dle zpoždění období.

Zapnutí potlačení:

 • pasivní proxy – pokud je připojení obnoveno o více než 15 sekund a ne později než 2× konfigurační hodnota ProxyUpdateFrequency
 • aktivní proxy – pokud je připojení obnoveno o více než 15 sekund

Kopírování a vkládání widgetů

Widgety panelu lze zkopírovat a vložit do nové verze. Lze je vložit do stejného panelu nebo mezi dashboardy otevřenými na různých kartách browseru.

Widget lze zkopírovat pomocí nabídky widgetu:


Nastavení widgetu

Potom lze zkopírovaný widget použít k vytvoření nového widgetu se stejnými vlastnostmi, vložení widgetu:


Editace widgetu

 • Pro editaci použijte tlačítko vložit widget
 • Použijte možnost vložit widget, když přidáváte nový widget výběrem určité oblasti na hlavním panelu (widget musí být zkopírován jako první, aby byla možnost vložení dostupná).

Správa velkého počtu hostů

Bylo provedeno několik vylepšení, aby se usnadnila práce s velkým počtem hostitelů a dalších prvků.

Konzistentní funkcí Zabbixu v předchozích verzích byla přítomnost mnoha rozbalovacích seznamů pro výběr hosta a skupiny hostů a někdy také pro výběr dalších prvků, jako jsou grafy. Typická umístění těchto rozbalovacích seznamů zahrnovala horní část stránky a vyskakovací okna. V nové verzi, která byla změněna na mnoha místech:

 • Pole s více výběry nahradila rozbalovací nabídka ve vyskakovacích oknech
 • Pole s výběrem nahradila mnoho rozbalovacích nabídek, které byly umístěny v horní části stránky, mnoho z těchto polí bylo také přesunuto do filtrů.

Všimněte si:

 • Dva rozbalovací seznamy skupin hostů a hostů jsou na místech změněny na jediné pole s výběrem hosta, po kterém následuje vyskakovací okno pro výběr skupiny hosta
 • Existuje také nová možnost hledání vzoru grafu

Rozbalovací nabídky pro horní část stránky v Zabbix 4.0


Multi-select pole ve filtru v nové verzi

Tato nová filtrovací funkcionalita je dostupná na mnoha stránkách v Zabbix 5.0.

Objevení senzorů IPMI

Byla přidána nová položka IPMI ipmi.get, která vrací informace související se senzorem IPMI ve formátu JSON. Tuto položku lze použít k nalezení senzorů IPMI.

Byl zvýšen limit velikosti klíče položky

Maximální povolená délka klíče položky byla zvýšena z 256 na 2048 znaků.

Rozšířený rozsah číselných (float) hodnot

Číselný (float) datový typ nyní podporuje přesnost přibližně 15 číslic a pohybuje se v rozmezí přibližně –1,79E+308 až 1,79E+308 (s výjimkou PostgreSQL 11 a dřívějších verzí). Toto je ve výchozím nastavení pro nové instalace. U upgradovaných instalací je nutné použít ruční opravu.

Monitorování ODBC bez nastavení DSN

Do položek db.odbc.* byl přidán nový parametr připojovacího řetězce. Položky monitoru databáze lze nyní konfigurovat dvěma způsoby:

 • Postaru používat název zdroje dat, jak je nastaveno v /etc/odbc.ini
 • Použijete připojovacího řetězce v klíči

Nový krok předzpracování Find and Replace

Byla přidána nová možnost předzpracování hodnoty položky, která umožňuje najít a nahradit zadaný řetězec jiným:


Tento krok má dva parametry

 • search string – hledaný řetězec
 • replacement – řetězec, který má nahradit hledaný řetězec.

Podpora nanosekund v aplikaci zabbix_sender

Nová volba aplikace zabbix_sender

-N, --with-ns

Podporuje nanosekundy ve vstupním souboru zabbix_sender. Tuto možnost lze použít pouze společně s volbou --with-timestamps, např.:

zabbix_sender -z 127.0.0.1 --with-timestamps --with-ns -i values.txt

Tato volba určuje, že každý řádek vstupního souboru obsahuje následující, oddělovač mezer: <host> <key> <timestamp> <ns> <value>, např.:

Zabbix server" trap001 1429533600 748744024 43
Zabbix server" trap001 1429533600 748791234 44

Zabezpečené připojení k databázi Zabbix

Nyní je možné nakonfigurovat zabezpečené připojení k databázím MySQL a PostgreSQL pomocí TLS:

Omezení kontroly agentů

Kontroly na straně agenta je možné omezit vytvořením whitelistu nebo černé listiny povolených klíčů položek.

Whitelist/blacklist je vytvářen kombinací dvou nových konfiguračních parametrů agenta:

 • AllowKey=<pattern> – které kontroly jsou povoleny; <pattern> je zadán pomocí zástupného (*) výrazu
 • DenyKey=<pattern> – které kontroly jsou zamítnuty; <pattern> je zadán pomocí zástupného (*) výrazu

Viz také: Omezení kontrol agentů

Silnější kryptografie pro hesla

Silnější kryptografie bcrypt se nyní používá pro hašování uživatelských hesel namísto původní MD5. Změna na silnější kryptografii po aktualizaci je automatická. Není zapotřebí žádné úsilí na straně uživatele. Hesla delší než 72 znaků budou zkrácena.

Použití HTTP proxy u webhooks

V konfiguraci media type webhook je nyní možné nastavit nový parametr HTTPProxy. Ve výchozím nastavení je uveden v seznamu parametrů s prázdnou hodnotou.

Pro nastavení hodnoty proxy je podporována stejná syntaxe jako v konfiguraci položky typu HTTP agent.

Filtrování pravidel objevování

Seznam pravidel LLD byl dříve vždy spojen s jedním hostitelem, což znemožňovalo zobrazit všechna pravidla objevování na jednom místě nebo filtrovat pravidla konkrétní skupiny hostitelů nebo těch, které mají chyby.

Nová verze obsahuje seznam LLD pravidel, Je umožněno filtrovat podle skupiny hostitelů, hostitele, typu položky objevení, stavu pravidla objevení a dalších parametrů. Navíc přidaný první sloupec v seznamu nyní vždy zobrazuje hostitele pravidla objevení.

Nové možnosti hromadné aktualizace

Nyní je možné:

 • Hromadná aktualizace uživatelských maker definovaných na úrovni hosta nebo šablony
 • Hromadné odpojení šablon při použití hromadné aktualizace hosta nebo šablony

Odlinkování šablony

Viz také:

Výchozí zprávy pro každý typ média

Při definování typů médií je nyní možné určit výchozí šablony zpráv pro každý typ události.

Potvrzení problému

Na obrazovce aktualizace problému bylo provedeno několik vylepšení používaných pro potvrzení problému a další operace aktualizace problému:

 • Je zobrazen název problému (nebo je vybráno N problémů, pokud existuje více než jeden problém)
 • Velikost zprávy o aktualizaci problému byla zvýšena z 256 na 2048 znaků
 • Nyní je možné problémy neuznávat (viz níže)

Možnost nepotvrdit

Problémy mohou být někdy uznány omylem, takže k nápravě této situace je nyní také možné neuznat problémy. Na obrazovce aktualizace problému nemusí být problém potvrzen.


Aktualizace problému

V seznamu historie problémů se neobjeví nová ikona.

Ověření SNMP na úrovni hostitelského rozhraní

Verze SNMP a přihlašovací údaje v předchozích verzích byly nastaveny na úrovni položky. V nové verzi mohou být všechny nastaveny na úrovni hostitelského rozhraní:


Komunita, autentizace na úrovni hosta

Viz také: Konfigurace monitorování SNMP

Při vytváření položky již rozevírací nabídka typu položky neobsahuje tři položky pro agenta SNMP v1, v2 a v3. Místo toho existuje pouze typ agenta SNMP a možnost vybrat rozhraní SNMP podle potřeby.

Ruční vymazání mezipaměti SNMP

Zabbix server a Zabbix proxy nyní podporují volbu -R snmp_cache_reload runtime control, která znovu načte vyrovnávací paměť SNMP a vymaže vlastnosti SNMP pro všechny hostitele. Je vyžadován Net-SNMP verze 5.3.0 nebo vyšší.

Email threading

E-mailová oznámení týkající se stejné události jsou nyní seskupena do jednoho vlákna.

Podpora Elasticsearch 7

Nyní je podporována Elasticsearch verze 7.x. Podpora starších verzí Elasticsearch byla zrušena.

Autentizace SAML

Pro přihlášení do Zabbix je nyní podporováno ověřování SAML 2.0.

Integrace webhooků

K dispozici jsou nové integrace, které umožňují použít typ média webhook pro předání notifikací Zabbix:

Zabbix agent 2

Agent Zabbix 2, poprvé představený experimentálně v Zabbix 4.4, je nyní oficiálně podporován. Funkčnost agenta 2 byla rozšířena:

Podpora Windows

Agent 2 lze nyní kompilovat ze zdrojů na platformě Windows.

Memcached monitoring plugin

Plugin Memcached pro agenta Zabbix 2 je nyní k dispozici jako součást out-of-the-box monitorování Memcached instancí (viz popis).

MySQL monitoring plugin

Plugin MySQL pro agenta Zabbix 2 je nyní k dispozici jako součást okamžitého monitorování instancí MySQL (viz popis).

Redis plugin update

Konfigurační parametr Plugins.Redis.Password byl odstraněn a nyní byla přidána možnost předat heslo jako klíčový parametr.

Viz také:

Makra

Schopnost maskovat obsah makra v frontendu

Pole makro s hodnotou má nyní režim tajného textu. Pokud je povoleno, maskuje obsah makra hvězdičkami, aby chránil citlivé informace, jako jsou hesla nebo sdílené klíče.

Podpora Maker v host prototypech

Uživatelská makra lze nyní definovat pro prototypy hostitele a makra LLD lze použít v polích s hodnotami makra (makro LLD bude použito, když se hostitel vytvoří z prototypu).

Uživatelská makra podporovaná v autentizaci IPMI

Uživatelská makra jsou nyní podporována v polích uživatelského jména a hesla IPMI v konfiguraci hosta.

Nová makra

Nyní jsou podporována nová následující makra:

 • {EVENT.DURATION} vrátí dobu trvání události.
 • Makra {EVENT.TAGSJSON} a {EVENT.RECOVERY.TAGSJSON} se převedou na pole JSON obsahující objekty značek událostí nebo objekty značek událostí obnovy.

Další podrobnosti naleznete v tabulce zde: Makra podporovaná podle umístění.

Aktualizovaná makra

 • {HOST.ID} je nyní podporováno v oznámeních a příkazech založených na spouštění, oznámeních o aktualizaci problému a interních oznámeních.

Databáze

Podpora IBM DB2 byla ukončena

Databázi IBM DB2 již společnost Zabbix nepodporuje.

Aktualizovány minimální požadované verze

Minimální požadované verze pro podporované databáze jsou nyní:

 • MySQL 5.5.62
 • MariaDB 10.0.37
 • PostgreSQL 9.2.24
 • Oracle 11.2

Podpora nativní komprese TimescaleDB

Nativní komprese TimescaleDB je nyní podporována v instalacích serveru Zabbix s PostgreSQL verze 10.2 nebo vyšší a TimescaleDB verze 1.5 nebo vyšší.

Nové šablony

K dispozici jsou nové oficiální šablony:

Elasticsearch

ClickHouse

 • Template DB ClickHouse – shromažďuje metriky z rozhraní HTTP ClickHouse pomocí agenta HTTP. (viz popis).

Memcached

 • Template App Memcached – Monitorování paměti serveru prostřednictvím agenta Zabbix 2.

Docker

 • Template App Docker – Sledování Dokru prostřednictvím agenta Zabbix 2.

Server

 • Template Server Chassis by IPMI – monitorování podvozku serveru pomocí BMC přes IPMI.

Můžete získat tyto šablony:

 • V sekci konfigurace → Šablony v nových instalacích
 • Po upgradu z předchozích verzí lze nejnovější šablony stáhnout z úložiště Zabbix Git a ručně importovat do Zabbix v sekci Konfigurace → Šablony. Pokud již existuje šablona se stejným názvem, před importem zaškrtněte možnost Odstranit chybějící, abyste dosáhli čistého importu. Tímto způsobem budou odstraněny položky, které byly vyloučeny z aktualizované šablony (pamatujte, že historie odstraněných položek bude ztracena).

Items – pložky

 • Interní položka zabbix[stats,<ip>,<port>] nyní také vrací verzi Zabbix server nebo Zabbix proxy.
 • Byla přidána nová interní položka zabbix[version], která vrací verzi  Zabbix serveru nebo Zabbix proxy.

Frontend

Minimální požadované verze PHP

Minimální požadované verze PHP byly zvýšeny z 5.4.0 na 7.2.0.

Ukončena podpora aplikace Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 11 již Zabbix nepodporuje.

Rozbalovací nabídka výběru stránky integrovaná do nadpisů

Některé části frontendu v Zabbixu mohou zobrazit jinou stránku v závislosti na výběru uživatele. Například Správa → Obecné může zobrazit dvanáct různých stránek.

Dříve byl výběr stránky proveden v poměrně malém rozevíracím seznamu, který lze snadno minout, v pravém horním rohu stránky. Nyní byl tento výběr integrován do nadpisů vlevo.


Nové Menu General


Staré Menu General

Tato změna ovlivňuje následující oddíly:

 • Monitoring → Overview
 • Monitoring → Screens
 • Configuration → Actions
 • Administration → General
 • Administration → Queue

Nová sekce pro sledování všech hostitelů

Nová sekce Frontend Monitoring → Hosts poskytuje detailní pohled na všechna sledovaná zařízení na jednom místě. Pro zjednodušení navigace byly sekce Web a Grafy z hlavní nabídky v části Monitorování odstraněny. K oběma sekcím se nyní dostanete kliknutím na respektované odkazy v sekci Monitoring → Hosts.

Následující informace jsou k dispozici v sekci Monitoring → Hosts:

 • Hostname
 • Main interface
 • Availability
 • Tags
 • Problems (ikony označující aktuálně otevřené problémy)
 • Status
 • Latest data (odkaz na sekci Latest data)
 • Problems (počet otevřených problémů a odkaz na sekci
 • Problems)
 • Graphs (počet grafů a odkaz na sekci Graphs
 • Screens (počet obrazovek a odkaz na sekci Screens)
 • Web scenarios (počet webových scénářů a odkaz na Web sekci)

Odkazy ve výše uvedeném seznamu poskytují pohodlný způsob zobrazení odpovídající stránky s podrobnostmi o daném hostiteli. Uživatelé s právy správce a superadmin mohou také rychle přejít na konfigurační stránku hostitele ze sekce. Více informací naleznete na této stránce.


Detail Hosta

Detail editace jako vyskakovací okno

V několika konfiguračních sekcích Zabbixu je nyní otevřeno editování detailů frontendu jako vyskakovací okno. Toto je implementováno pro:

 • Action conditions
 • Global correlation conditions
 • Problem update screen
 • Action operation details
 • Maintenance period details
 • Discovery rule details

V mnoha případech tato změna umožňuje zbavit nepřehlednosti rozhraní nutnosti konfigurovat příliš mnoho možností na jedné obrazovce. Například podrobnosti o operace akcí jsou nyní otevřeny v samostatném vyskakovacím okně.


Detail nastavení operace akce

Nové možnosti filtrování pro widgety dashboardu

Widgety řídicího panelu problemy podle severity a host problémy nyní podporují filtrování problémů podle tagů.

Možnost stahovat grafické widgety jako obrázky

Screenshoty widgetů Graph a Graph (classic) widget si nyní můžete stáhnout jako soubory PNG z kontextové nabídky widgetu.

Filtrování problémů podle závažnosti v Monitoring→ Problems

Problémy zobrazené v části Monitoring → Problems lze nyní filtrovat podle jedné nebo několika individuálně vybraných závažností. Dříve existovalo filtrování pouze podle minimální dostupné úrovně závažnosti.

Zlepšila použitelnost testu typu média webhook

Nyní je možné zobrazit záznamy protokolu během testu typu média webhook.

 Různé

 • Poslední datová stránka se při prvním otevření již nezobrazuje.
 • Byl aktualizován seznam uživatelských agentů HTTP web scénářů.

Daemons

Vzdálené protokolování příkazů na agentovi

Vzdálené protokolování příkazů, pokud je povoleno na Zabbix agent/agent2 (LogRemoteCommands = 1), již nebude vytvářet záznamy protokolu pro system.run[], pokud je spuštěno lokálně pomocí parametrů HostMetadataItem, HostInterfaceItem nebo HostnameItem. Příkazy system.run[] budou protokolovány, pouze pokud budou provedeny na dálku.

Trvalé ukládání na agent 2

Zabbix agent 2 je nyní schopen ukládat shromážděná data do trvalé vyrovnávací paměti (ve výchozím nastavení zakázáno). Byly přidány následující konfigurační parametry:

CS24_early

 • EnablePersistentBuffer
 • PersistentBufferPeriod
 • PersistentBufferFile

Krypto knihovny

Podpora kryptografické knihovny mbedTLS (PolarSSL) byla ukončena.

Monitorovací atributy JMX s tabulkovými daty

Byla přidána podpora tabulkových datových objektů v atributech JMX Mbean. Je podporován pro sběr dat agentů JMX a objevování na nízké úrovni.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pracuje jako systém administrátor – UNIX/Linux systémů. Vystudoval VOŠ Liberec, obor Počítačové systémy. Ve svém oboru prosazuje otevřená řešení IT infrastruktury.