Hlavní navigace

Open-source přístup mění vzdělávání

12. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jsme zvyklí na otevřené aplikace, otevřené protokoly i otevřené formáty a standardy. Otevřenost se však nemusí týkat jen technických věcí, ale také přístupu k vědě či vzdělávání. Právě v posledních letech zaznamenáváme poměrně velké změny ve struktuře vzdělávání. Změní se díky open source školní výuka?

Open-source přístupy se prosazují téměř všude kolem nás, a i když se na první pohled může zdát, že úspěchy jsou spíše menší nežli větší (např. při pohledu na státní správu), je možné říci, že první vlaštovky již vidět jsou. V oblasti školství a vzdělávání je pak možné hovořit o několika rovinách, kde se otevřený přístup stále jasněji uplatňuje – jsou to technologie ve školách, distanční vzdělávání, dálkové kurzy nebo tvorba otevřených učebních materiálů. My se v následujícím článku pokusíme podívat na některé projekty z každé zmíněné kategorie a ukázat tak, jak se otevřený přístup prosazuje ve školství.

Open-source programy ve školách

Asi na první pohled nejviditelnější částí vzdělávacího procesu, kde se uplatňují otevřené přístupy, je softwarová výbava počítačů na školách. Ať již jde o užívání alternativních operačních systémů, kancelářských balíků nebo vzdělávacích nástrojů, kterým zde na Rootu věnujeme velkou pozornost. Obecně je možné říci, že tyto aplikace mají pozitivní dopad na to, jak vzdělávání vypadá. V prvé řadě jde o rozšíření schopností studentů – ti nemusí být (na rozdíl od éry IDOŠ) vázání na jeden konkrétní program, dokáží proto flexibilně užívat dostupných nástrojů, mají schopnost abstrakce a poznávají základní principy aplikací.

Myslím, že právě tento rozměr flexibility a ztráta fixace na jeden problém je mimořádně důležitá a přínosná pro celé vzdělávání. Mezi další výhody patří možnost uspořit finanční prostředky a investovat je tam, kde jsou skutečně smysluplně použitelné. Zda se to tak děje, je věcí druhou. V neposlední řadě je pak možné zmínit také výchovu studentů v tom, že není třeba programy krást, a že je možné respektovat licenční podmínky. Open source není podřadný program, ale nástroj s jiným obchodním modelem.

Moodle

Nesporně významným fenoménem vzdělávání na celém světě je otevřená platforma pro distanční vzdělávání Moodle. Jeho příchod je spojen s malou revolucí v tom, jak vzdělávání distanční formou vypadalo. Byly zde komerční produkty, které byly uzavřené a poměrně drahé. Mohly je využívat v zásadě jen poměrně velké vzdělávací instituce a online kurzy tak byly omezeny jen na univerzitní aktivity nebo na velké firmy. S příchodem Moodle se otevřelo vzdělávání širším vrstvám, kurz si může udělat každý a nabídnout jej veřejnosti. Tím došlo k velmi masivnímu rozvoji distanční výuky na všech stupních a z Moodle se stal téměř výukový standard.

Khan Academy, Stanford a další

Zatímco Moodle je změnou technickou, existují dnes projekty, které otevřené vzdělávání posouvají do zcela jiné roviny také obsahově. Zde má smysl se zmínit především o projektech Khan Academy a dvou kurzů Stanford University.

První jmenovaný projekt Khan Academy nabízí více než 2600 videí z různých vysokoškolských kurzů, s tím, že zatím nejhojněji je zastoupena matematika. Je zde celá řada kompletních vzdělávacích celků, takže člověk, který chce na Khan Academy studovat, může projít celé vzdělávací programy. Videa jsou ve velice dobré kvalitě, a to jak technické, tak obsahové. Jde o projekt, který umožňuje každému, kdo umí anglicky, projít kompletní přednášky a velice efektivně se dovzdělávat. Nevýhodou je, že téměř nikde nejsou k dispozici testy či zkoušky.

Úvod do umělé inteligence je projektem ze zcela jiné kategorie. Jde o jeden jediný kurz, který se zaměřuje na AI a je otevřen pro studenty z celého světa. Poběží v tomto podzimním semestru a nabízí kombinaci přednášek, úkolů, cvičení a testů. Člověk, který kurzem projde, bude vědět, co umí a kde má kvality. Součástí ukončení bude také neoficiální certifikát o tom, jak si student vedl. Z pohledu otevřeného přístupu není zajímavý jen model otevřeného studia, ale také to, že studenti sami se podílejí na lokalizaci jednotlivých materiálů, což je také důležité pro bezbariérový přístup ke vzdělávaní. Dalším podobným projektem Stanford University je Machine Learning, který bude fungovat podobným způsobem kurz AI.

Do oblasti vzdělávání v netradičních oborech patří také další známé projekty jako je Freshbrain, který je určený spíše pro středoškoláky, či videoportál s přednáškami TED.

CS24_early

Otevřené učebnice

V současné době není zatím úplně jednoduché mluvit o celých otevřených učebnicích, alespoň v našem jazykovém prostředí. Přesto existuje portál RVP.cz, který nabízí pod otevřenou licencí řadu prezentací, článků či pracovních listů, které je možné ve výuce přímo použít. Dokonce se někdy objevují hlasy, že je to právě tento projekt, který dal školské reformě alespoň nějaký rozumný význam. Pravdou je, že databáze je již poměrně obsáhlá a podle všeho také hojně využívaná. Na základě grantové politiky tedy dochází k poměrně rychlé a masivní tvorbě různých studijních materiálů. Samotné učebnice by měly přijít na řadu až od příštího roku.

Vypadá to tedy, že myšlenky otevřených zdrojů se poměrně masivně projevují v celém školském procesu, který je jím z velké části formován a utvářen, ač to nemusí být na první pohled zcela jasně patrné. Snad ještě markantnější je to ve vědě, která se snaží stále více prosazovat otevřenou publikaci výsledků, snadný přístup veřejnosti atp. Možná jde o celospolečenský fenomén, který do velké míry začal u softwaru, což by bylo jistě více než zajímavé sledovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.