Hlavní navigace

Otevřená kancelář a její práce s vektory

4. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dnešním díle začátečnického seriálu bude řeč o práci s vektorovou grafikou, a to pomocí programu Draw z kancelářského balíku OpenOffice.org. I když je to jen jedna z mnoha částí tohoto známého kancelářského balíku, je překvapivě dobrá a pro běžnou kancelářskou grafiku obvykle naprosto postačující.

české verzi OpenOffice.org se výsledné soubory jmenují Kresba a mají příponu odg. Jde samozřejmě o součást standardního formátu Open Document Format. Po otevření nového dokumentu uvidíte svou pracovní plochu o velikosti strany A4 a také zmenšený náhled na tuto stránku. Základem pro práci s vektorovou grafikou je sada kreslících nástrojů. V OpenOffice.org Draw najdete čáry, úsečky ukončené šipkou, základní geometrické tvary (obdélníky a elipsy), křivky, spojnice a pak sadu základních tvarů, symbolů či šipek. K dispozici je samozřejmě i nástroj na psaní textu a práci s ním. Těmto základním stavebním prvkům říkáme objekt. Každý objekt pak má sadu několika základních parametrů jako je výplň, její barva, ohraničení a jeho barva, umístění a velikost či rotace.

Pro snadnější práci můžete více objektů sdružovat do tzv. skupin, kdy se všechny objekty ve skupině obsažené budou chovat jako jeden objekt. Hodí se to v případě, že chcete vytvořit nějaký složitější objekt, který se bude skládat z více tvarů. Všem objektům ve skupině pak můžete nastavovat stejné parametry, a to všem zároveň. Navíc máte stále možnost individuálního nastavení každé části skupiny. Pro lepší názornost si to můžete představit třeba na obrázku domu. Skládá se ze čtverce, což je vlastní dům, a z trojúhelníku, což je střecha. Pak můžete přidat okno (čtverec), dveře (obdélník) a komín (obdélník). Pokud budete chtít nastavit nějakou obrysovou linii, patrně ji nastavíte pro všechny objekty zároveň. Ale střecha bude červená, dům žlutý a okno modré. Přesně k těmto účelům se hodí skupiny. Když budete chtít svůj „dům“ na stránce posunout, je vhodné vytvořit skupinu 4 objektů. Půjde to snáze.

Další šikovnou vlastností (kterou však mají také jiné vektorové editory a nejenom ty) jsou vrstvy. Představte si to jako několik na sobě položených průhledných fólií. Váš výsledný obrázek pak budete kreslit na samostatné fólie neboli vrstvy. Na první nakreslíte celý dům, na druhou umístíte kótování a na třetí veškeré popisky. Vrstvy můžete zapínat či vypínat tj. zviditelňovat nebo zneviditelňovat. Tím můžete lépe spravovat to, co bude na obrázku vidět.

Méně obvyklá je práce s 3D objekty (krychle, koule atd.), protože je můžete nejenom kreslit, ale můžete jim nastavovat i odlesky světla – OpenOffice.org Draw umí přidat virtuální zdroj světla, vypadá to pak, jako by bylo světlo na jedné či druhé straně objektu. Samozřejmostí jsou různé nástroje, které umožňují zacházet s objekty. Vedle již zmiňovaných skupin je to například zarovnávání objektů (na stejnou linii, na nějakou vodící linii, na střed, vpravo či vlevo atd.), pokládání objektů na sebe (nejlépe je to možno vysvětlit jako vrstvy ve vrstvách tj. každá vrstva může mít ještě několik dalších podvrstev, jejichž množství se rovná počtu objektů ve vrstvě) či překlápění. Objekty je také možno slučovat (v podstatě je to trvalá skupina s tím, že přijdete o možnost individuálních nastavení jednotlivých částí skupiny), vytvářet jejich průnik (tj. dva vzájemně se překrývající objekty jsou upraveny tak, že je ponechán jen objekt ve tvaru jejich vzájemného průniku) či jejich rozdíl (výsledný objekt bude mít tvar všech objektů bez posledního označeného, a to včetně jeho průniku se všemi ostatními).

U vektorových editorů je v mnoha případech také velmi podstatné, jaké formáty obrázků do něj můžete dostat a v jakých formátech je můžete z programu uložit. Podstatné určitě je, jaké rastrové formáty OpenOffice.org Draw podporuje (bmp, gif, jpg, png, tif atd.), navíc však můžete otevřít i soubory ve vektorových formátech dxf a eps. Není to mnoho (zvláště zmíníme-li absenci formátu svg), nicméně s výstupem je to lepší, protože svg je podporováno na výstupu. Obvykle však není OpenOffice.org Draw používáno jako profesionální či poloprofesionální řešení na zpracování grafiky, a tak si se standardními implementovanými formáty poradíte celkem dobře. Jednou ze zajímavých možností je převod rastrového obrázku na vektorový. Není to však úplně nejlepší řešení a hodí se spíše na jednodušší obrázky (jako jsou perokresby atd.) a ideální je to na převod ručně malovaných jednobarevných náčrtků.

Pokud používáte standardní OpenOffice.org nebo verze ve vaší distribuce nepodporuje import svg formátu, stále ještě máte možnost ji do OpenOffice.org implementovat. Stačí doinstalovat doplněk, který najdete na OpenOffice.org Extensions. Jmenuje se SVG Import a dokáže importovat SVG grafiku do OpenOffice.org Draw. Není ovšem všemocný, některé soubory i tak do OpenOffice.org nedostanete.

CS24_early

Výhodou je, že vše lze uložit jako soubor PDF (což je obecná vlastnost OpenOffice.org) a máte tak jistotu, že vámi vytvořené tiskoviny, letáky či pozvánky budou vypadat (skoro) vždy stejně tak, jak jste zamýšleli. OpenOffice.org Draw však nemusí skončit jen u tvorby grafiky, své uplatnění najde i při tvorbě vývojových diagramů či organizačních schémat. K tomu můžete využít nástroje Spojnice. Tento nástroj nakreslí spojnici mezi několika objekty a při jejich přesunu se tato spojnice dynamicky mění (můžeme to popsat tak, jako kdybychom použili gumovou pásku). Není to ovšem nijak sofistikované řešení, existují jiné nástroje, které mají tyto nástroje přizpůsobené lépe (třeba program Dia).

OpenOffice.org Draw je zkrátka jen základním nástrojem pro tvorbu vektorové grafiky a musíte jej tak chápat. Nemá smysl se rozčilovat nad tím, proč není určitá funkce implementována. Je to vhodná aplikace pro začátečníky, kteří buď chtějí jen nástroj se snadnou obsluhou, která je nezatíží nějakými složitostmi. Zároveň jim však pomůže pochopit základy práce s vektorovou grafikou. Na druhou stranu je tu spousta uživatelů, kteří nemají ambice přecházet na pokročilejší aplikace a pro ně je OpenOffice.org Draw velmi vhodným nástrojem pro to docílit zajímavých efektů s minimem úsilí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pracuje na pozici IT architekta pro firmu zabývající se zpracováním ropy a výrobou produktů z ní. Navrhuje rozličná řešení a jejich integraci do firemní infrastruktury na základě firemních standardů bezpečnosti nebo plánů obnovy.