Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (dokončení)

18. 3. 2014
Doba čtení: 30 minut

Sdílet

V dnešním článku o jazyku Java i o jeho virtuálním stroji dokončíme problematiku práce s událostmi implementovanými v knihovně SDLJava. Na čtveřici demonstračních příkladů si ukážeme, jak lze naprogramovat aplikaci s oknem s měnitelnými rozměry i to, jak lze například registrovat ztrátu fokusu tohoto okna.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (dokončení)

2. Událost typu sdljava.event.SDLResizeEvent

3. Demonstrační příklad SDLTest36: detekce změny velikosti okna aplikace

4. Vykreslovací plocha při změně velikosti okna aplikace

5. Demonstrační příklad SDLTest37: vykreslování do okna s měnitelnými rozměry

6. Korektní způsob reakce na změnu velikosti okna aplikace

7. Demonstrační příklad SDLTest38: korektní způsob reakce na změnu velikosti okna aplikace

8. Událost typu sdljava.event.SDLActiveEvent

9. Demonstrační příklad SDLTest39: detekce získání a ztracení fokusu a detekce přesunu kurzoru myši do plochy okna aplikace

10. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

11. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava (dokončení)

V předchozích částech seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka jsme si vysvětlili způsob práce s událostmi implementovanými v knihovně SDLJava. Připomeňme si, že události, tj. instance třídy sdljava.event.SDLEvent popř. tříd od sdljava.event.SDLEvent odvozených, vznikají například při stisku klávesy, posunu kurzoru myši v okně aplikace, uzavření okna aplikace atd. Typicky se události postupně načítají v nekonečné smyčce (event loop) z takzvané fronty událostí (event queue) a aplikace na ně odpovídajícím způsobem reaguje změnou stavu svých objektů – posunem spritu hráče na obrazovce apod. Typická smyčka událostí v sobě zahrnuje i test na událost typu sdljava.event.SDLQuitEvent, takže je možné korektně reagovat na žádost o ukončení aplikace. Podívejme se na jednoduchý příklad, který jsme již v mnoha obdobách mohli vidět v předchozích částech seriálu:

  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      if (event instanceof SDLActiveEvent) {
        // adekvátní reakce na tento typ události
      }
 
      if (event instanceof SDLMouseButtonEvent) {
        // adekvátní reakce na tento typ události
      }
 
      if (event instanceof SDLMouseMotionEvent) {
        // adekvátní reakce na tento typ události
      }
 
    }
  }

2. Událost typu sdljava.event.SDLResizeEvent

Knihovna SDL a zprostředkovaně i knihovna SDLJava se poměrně často používá pro implementaci her. Většinou hry využívají vybraný exkluzivní celoobrazovkový grafický režim, což hráčům umožňuje se plně soustředit na vlastní hru a nenechat se rozptylovat stále komplikovanějším desktopovým prostředím :-) Ovšem v některých případech může být preferováno spuštění aplikace využívající SDL/SDLJava v samostatném okně. Na tomto místě se musí programátor rozhodnout, zda bude mít toto okno pevnou velikost či zda uživatelům umožní velikost (libovolně) měnit. Pokud má být velikost primárního okna aplikace neměnitelná, použije se následující typický způsob inicializace grafického subsystému SDLJava:

  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }

Sami si můžete vyzkoušet, že velikost okna by nemělo být možné měnit. V případě, že má být velikost okna měnitelná, je nutné při inicializaci grafického subsystému knihovny SDL/SDLJava přidat příznak SDLVideo.SDL_RESIZABLE, a to například následujícím způsobem:

  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo(int width, int height) throws SDLException {
    // potrebujeme vytvorit okno, u ktereho je mozne menit jeho velikost.
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_RESIZABLE;
    SDLVideo.setVideoMode(width, height, GFX_BPP, flags);
  }

Po této inicializaci je však nutné, aby aplikace začala korektně reagovat na změnu velikosti okna, což konkrétně znamená, že musí zpracovávat události typu sdljava.event.SDLResizeEvent, které jsou do fronty událostí vloženy po každé změně velikosti okna (závisí na mnoha faktorech, zda je tato událost zapsána pouze při ukončení změny velikosti okna či v jeho průběhu – typicky je chování závislé na nastavení správce oken).

3. Demonstrační příklad SDLTest36: detekce změny velikosti okna aplikace

V dnešním prvním demonstračním příkladu pojmenovaném SDLTest36 je ukázáno základní zpracování události typu sdljava.event.SDLResizeEvent. Nejprve je provedena inicializace grafického subsystému s využitím příznaku SDLVideo.SDL_RESIZABLE a posléze se ve smyčce událostí detekuje událost typu sdljava.event.SDLResizeEvent. Pokud je tato událost ze smyčky událostí přečtena, jsou na standardní výstup vypsány nové rozměry okna zjištěné metodami SDLResizeEvent.getWidth()SDLResizeEvent.getHeight() – tyto hodnoty přitom reprezentují rozměry vnitřní plochy okna, což je hodnota, která je pro programátora mnohem důležitější, než vnější rozměry okna (dekorace oken je totiž záležitostí správce oken a nikoli vlastní aplikace). Smyčka událostí implementovaná v tomto demonstračním příkladu vypadá následovně:

  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      // zmena velikosti okna
      if (event instanceof SDLResizeEvent) {
        // pretypovani
        final SDLResizeEvent resizeEvent = (SDLResizeEvent)event;
 
        // precist novou velikost okna
        final int width = resizeEvent.getWidth();
        final int height = resizeEvent.getHeight();
 
        // vypsat informaci o zmene velikosti okna
        System.out.format("Window resized to: %dx%d pixels.\n", width, height);
      }
 
    }
  }

Podívejme se nyní na úplný zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest36:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLResizeEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
 
 
 
/**
 * Tricaty sesty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prace s udalosti typu SDLResizeEvent.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest36 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    // potrebujeme vytvorit okno, u ktereho je mozne menit jeho velikost.
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_RESIZABLE;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      // zmena velikosti okna
      if (event instanceof SDLResizeEvent) {
        // pretypovani
        final SDLResizeEvent resizeEvent = (SDLResizeEvent)event;
 
        // precist novou velikost okna
        final int width = resizeEvent.getWidth();
        final int height = resizeEvent.getHeight();
 
        // vypsat informaci o zmene velikosti okna
        System.out.format("Window resized to: %dx%d pixels.\n", width, height);
      }
 
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_EVERYTHING);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest36.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest36.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest36

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest36

4. Vykreslovací plocha při změně velikosti okna aplikace

Při změně velikosti okna aplikace je sice korektně vytvořena událost typu sdljava.event.SDLResizeEvent, která je následně vložena do fronty událostí, ovšem další operace za programátora knihovna SDL ani knihovna SDLJava automaticky neudělá. Na toto chování je zapotřebí si dávat pozor, protože dokonce ani nedojde k modifikaci primární vykreslovací plochy (SDLSurface) vytvořené dříve voláním SDLVideo.setVideoMode(width, height, bpp, flags);. To mj. znamená, že rozměry primární vykreslovací plochy zůstanou stále stejné, což ve výsledku povede k tomu, že se při změně velikosti okna buď nevykreslí celá scéna (část jí bude zakryta), či se naopak v části okna zobrazí jen neměnné pozadí. Takové – většinou neočekávané – chování aplikace je ukázáno na následující trojici obrázků, v nichž je původní velikost okna i původní velikost primární vykreslovací plochy rovna 320×240 pixelům:

Obrázek 1: Originální scéna vykreslená do okna o vnitřních rozměrech 320×200 pixelů.

Obrázek 2: Tatáž scéna, ovšem při změně vnitřních rozměrů okna na 442×248 pixelů.

Obrázek 3: Stále tatáž scéna, ovšem při změně vnitřních rozměrů okna na 204×303 pixelů.

5. Demonstrační příklad SDLTest37: vykreslování do okna s měnitelnými rozměry

Chování popsané v předchozí kapitole je názorně ukázáno na dnešním druhém demonstračním příkladu nazvaném SDLTest37. Po spuštění tohoto příkladu se provede inicializace grafického režimu v metodě initVideo(). Vykreslení scény je provedeno v další metodě drawOnScreen(), která sice korektně vypočte velikosti vykreslovaných obdélníků z rozměrů primární kreslicí plochy, ovšem jak již z předchozí kapitoly víme, nejsou tyto rozměry automaticky aktualizovány. To mj. znamená, že se v metodě drawOnScreen() scéna stále vykresluje do plochy o rozměrech 320×240 pixelů:

  /**
   * Vykresleni obdelniku na obrazovku.
   */
  private static void drawOnScreen() throws SDLException {
    // ziskat rozmery obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // barva vykreslovani
    long color;
 
    // vymazat pozadi
    color = screen.mapRGB(0, 100, 0);
    rect.x = BORDER;
    rect.y = BORDER;
    rect.width = width - BORDER * 2;
    rect.height = height - BORDER * 2;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // vykreslit obdelnik na obrazovku
    color = screen.mapRGB(255, 255, 64);
    rect.x = width >> 2;
    rect.y = height >> 2;
    rect.width = width >> 1;
    rect.height = height >> 1;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.flip();
  }

Za zmínku zde stojí upozornění na to, že objekt typu SDLRect je v celé aplikaci vytvořen jen jedenkrát při inicializaci třídy, což znamená, že se při překreslení scény nebude zbytečně vytvářet další objekt, který by bylo následně nutné dealokovat správcem paměti (GC). Podobným způsobem, který ovšem poněkud odporuje principům tvorby programů se zajištěním lokality proměnných, lze zajistit bezproblémový běh aplikace ve virtuálním stroji Javy, který nebude nucen často spouštět správce paměti (ani knihovna SDLJava zbytečně nevytváří nové objekty, a to dokonce ani při vzniku události).

Následuje úplný výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu SDLTest37:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLResizeEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLRect;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
 
 
 
/**
 * Tricaty sedmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prace s udalosti typu SDLResizeEvent - vykreslovani do okna s menitelnymi rozmery.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest37 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Okraje uvnitr okna, ktere zustanou cerne.
   */
  private static final int BORDER = 10;
 
  /**
   * Objekt predsavujici kreslici plochu.
   */
  private static SDLSurface screen = null;
 
  /**
   * Promenna vyuzivana pri prekreslovani - nema smysl zbytecne trapit GC.
   */
  private static SDLRect rect = new SDLRect();
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    // potrebujeme vytvorit okno, u ktereho je mozne menit jeho velikost.
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_RESIZABLE;
    screen = SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Vykresleni obdelniku na obrazovku.
   */
  private static void drawOnScreen() throws SDLException {
    // ziskat rozmery obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // barva vykreslovani
    long color;
 
    // vymazat pozadi
    color = screen.mapRGB(0, 100, 0);
    rect.x = BORDER;
    rect.y = BORDER;
    rect.width = width - BORDER * 2;
    rect.height = height - BORDER * 2;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // vykreslit obdelnik na obrazovku
    color = screen.mapRGB(255, 255, 64);
    rect.x = width >> 2;
    rect.y = height >> 2;
    rect.width = width >> 1;
    rect.height = height >> 1;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      // zmena velikosti okna
      if (event instanceof SDLResizeEvent) {
        // pretypovani
        final SDLResizeEvent resizeEvent = (SDLResizeEvent)event;
 
        // precist novou velikost okna
        final int width = resizeEvent.getWidth();
        final int height = resizeEvent.getHeight();
 
        // vypsat informaci o zmene velikosti okna
        System.out.format("Window resized to: %dx%d pixels.\n", width, height);
      }
 
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_EVERYTHING);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // vykresleni sceny
      drawOnScreen();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest37.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest37.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest37

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest37

6. Korektní způsob reakce na změnu velikosti okna aplikace

Aby aplikace dokázala korektně reagovat na změnu velikosti okna, je nutné, aby se po každém přijetí události typu sdljava.event.SDLResizeEvent znovu inicializoval grafický režim a aby se tím pádem vytvořila nová primární kreslicí plocha. Metodu initVideo() je tedy nutné upravit tak, aby jako své parametry akceptovala požadované rozměry kreslicí plochy:

  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo(int width, int height) throws SDLException {
    // potrebujeme vytvorit okno, u ktereho je mozne menit jeho velikost.
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_RESIZABLE;
    screen = SDLVideo.setVideoMode(width, height, GFX_BPP, flags);
  }

Následně se musí ve smyčce událostí po změně velikosti okna vytvořit nová primární kreslicí plocha, přičemž je korektní původní plochu dealokovat metodou SDLScreen.freeSurface(). Ihned poté se obsah okna musí překreslit voláním metody drawOnScreen():

  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      // zmena velikosti okna
      if (event instanceof SDLResizeEvent) {
        // pretypovani
        final SDLResizeEvent resizeEvent = (SDLResizeEvent)event;
 
        // precist novou velikost okna
        final int width = resizeEvent.getWidth();
        final int height = resizeEvent.getHeight();
 
        // vypsat informaci o zmene velikosti okna
        System.out.format("Window resized to: %dx%d pixels.\n", width, height);
 
        // vytvoreni nove kreslici plochy a prekresleni cele sceny
        screen.freeSurface();
        initVideo(width, height);
        drawOnScreen();
      }
 
    }
  }

Obrázek 4: Originální scéna vykreslená do okna o vnitřních rozměrech 320×200 pixelů.

Obrázek 5: Tatáž scéna, ovšem při změně vnitřních rozměrů okna na 468×214 pixelů.

Obrázek 6: Stále tatáž scéna, ovšem při změně vnitřních rozměrů okna na 204×380 pixelů.

7. Demonstrační příklad SDLTest38: korektní způsob reakce na změnu velikosti okna aplikace

Po úpravě zdrojového kódu demonstračního příkladu SDLTest37 podle popisu z předchozí kapitoly získáme novou aplikaci s odlišným chováním, která je zde pojmenována SDLTest38. Povšimněte si, že změny ve zdrojovém kódu aplikace jsou v tomto případě minimální, ovšem v reálných programech by bylo nutné provést mnohem větší zásahy, a to zejména v metodě, v níž se má překreslit obsah okna (tj. například kde se má vykreslit celý herní svět). Z tohoto důvodu je nutné pečlivě zvážit, zda se má vůbec povolit změna velikosti okna s vykreslovanou scénou či zda bude mít okno neměnné rozměry:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLResizeEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLRect;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
 
 
 
/**
 * Tricaty osmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Prace s udalosti typu SDLResizeEvent - vykreslovani do okna s menitelnymi rozmery.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest38 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Okraje uvnitr okna, ktere zustanou cerne.
   */
  private static final int BORDER = 10;
 
  /**
   * Objekt predstavujici kreslici plochu.
   */
  private static SDLSurface screen = null;
 
  /**
   * Promenna vyuzivana pri prekreslovani - nema smysl zbytecne trapit GC.
   */
  private static SDLRect rect = new SDLRect();
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo(int width, int height) throws SDLException {
    // potrebujeme vytvorit okno, u ktereho je mozne menit jeho velikost.
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_RESIZABLE;
    screen = SDLVideo.setVideoMode(width, height, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Vykresleni obdelniku na obrazovku.
   */
  private static void drawOnScreen() throws SDLException {
    // ziskat rozmery obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // barva vykreslovani
    long color;
 
    // vymazat pozadi
    color = screen.mapRGB(0, 100, 0);
    rect.x = BORDER;
    rect.y = BORDER;
    rect.width = width - BORDER * 2;
    rect.height = height - BORDER * 2;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // vykreslit obdelnik na obrazovku
    color = screen.mapRGB(255, 255, 64);
    rect.x = width >> 2;
    rect.y = height >> 2;
    rect.width = width >> 1;
    rect.height = height >> 1;
    screen.fillRect(rect, color);
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      // zmena velikosti okna
      if (event instanceof SDLResizeEvent) {
        // pretypovani
        final SDLResizeEvent resizeEvent = (SDLResizeEvent)event;
 
        // precist novou velikost okna
        final int width = resizeEvent.getWidth();
        final int height = resizeEvent.getHeight();
 
        // vypsat informaci o zmene velikosti okna
        System.out.format("Window resized to: %dx%d pixels.\n", width, height);
 
        // vytvoreni nove kreslici plochy a prekresleni cele sceny
        screen.freeSurface();
        initVideo(width, height);
        drawOnScreen();
      }
 
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_EVERYTHING);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT);
 
      // vykresleni sceny
      drawOnScreen();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest38.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest38.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest38

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest38

8. Událost typu sdljava.event.SDLActiveEvent

Posledním typem události, s nímž se v dnešním článku seznámíme, je událost reprezentovaná instancí třídy sdljava.event.SDLActiveEvent. Tato událost může vzniknout v několika případech, zejména při získání či naopak ztrátě fokusu klávesnice (tj. při změně okna, do něhož budou přenášeny stisky kláves) a taktéž ve chvíli, kdy kurzor myši opustí plochu okna aplikace popř. se do této plochy vrátí. Způsob reakce na tento typ událostí závisí čistě na logice aplikace – může být poměrně rozumné pozastavit hru ve chvíli, kdy je ztracen fokus klávesnice, například vlivem zobrazení nějakého modálního dialogu nebo při ručním přepnutí aktivního okna atd. Aby aplikace správně rozeznala, jaký typ události přesně vznikl, je nutné použít následující dvojici příkazů pro získání přesného typu události:

final int type = activeEvent.getSwigActiveEvent().getState();
final boolean gain = activeEvent.getSwigActiveEvent().getGain() == 1;

Proměnná type může nabývat tří hodnot:

Type Význam
SDLActiveEvent.SDL_APPACTIVE aktivace či deaktivace celé aplikace (systémově závislé)
SDLActiveEvent.SDL_APPINPUTFOCUS získání či ztráta fokusu klávesnice
SDLActiveEvent.SDL_APPMOUSEFOCUS kurzor opustil plochu okna či se do okna naopak vrátil

Rozlišení mezi získáním či ztrátou fokusu atd. je samozřejmě provedeno v závislosti na hodnotě proměnné gain.

9. Demonstrační příklad SDLTest39: detekce získání a ztracení fokusu a detekce přesunu kurzoru myši do plochy okna aplikace

V předchozí kapitole popsaný způsob přečtení informací o ztrátě nebo naopak o získání fokusu klávesnice/myši je implementován v dnešním posledním demonstračním příkladu nazvaném SDLTest39, jehož zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem. Pro jednoduchost je výpis přesného typu událostí implementován v rozhodovací konstrukci switch-case, která je v bajtkódu uložena efektivním způsobem a JIT překladač tuto konstrukci taktéž dokážou efektivně přeložit (většinou lépe než sekvenci příkazů if-then-else):

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLActiveEvent;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDL_ActiveEvent;
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
 
 
 
/**
 * Tricaty devaty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Zaklad prace s udalosti typu SDLActiveEvent.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest39 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
 
      if (event instanceof SDLActiveEvent) {
        // pretypovani
        final SDLActiveEvent activeEvent = (SDLActiveEvent)event;
 
        // precist typ udalosti
        final int type = activeEvent.getSwigActiveEvent().getState();
 
        // ziskala aplikace fokus/kurzor mysi ci ji ztratila?
        final boolean gain = activeEvent.getSwigActiveEvent().getGain() == 1;
 
        switch (type) {
          case SDLActiveEvent.SDL_APPACTIVE:
            System.out.println("The application is " + (gain ? "" : "in") + "active");
            break;
          case SDLActiveEvent.SDL_APPINPUTFOCUS:
            System.out.println("The application has " + (gain ? "gain" : "lost") + " input focus");
            break;
          case SDLActiveEvent.SDL_APPMOUSEFOCUS:
            System.out.println("The application has " + (gain ? "gain" : "lost") + " mouse coverage");
            break;
          default:
            System.out.println("Unknown SDLActiveEvent type!");
            break;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest39.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest39.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

ICTZ23

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest39

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest39

10. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženy do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Podobně jako tomu bylo i v předchozích osmi dílech tohoto seriálu, i ke dnešním příkladům jsou přiloženy skripty využitelné pro jejich překlad a spuštění. Navíc byly přidány i skripty využitelné ve Windows:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest36.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36.ja­va
2 SDLTest36_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_com­pile.sh
3 SDLTest36_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_com­pile_sys.sh
4 SDLTest36_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_run­.sh
5 SDLTest36_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_run_sys­.sh
6 SDLTest36_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_com­pile.bat
7 SDLTest36_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest36/SDLTest36_run­.bat
     
8 SDLTest37.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37.ja­va
9 SDLTest37_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_com­pile.sh
10 SDLTest37_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_com­pile_sys.sh
11 SDLTest37_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_run­.sh
12 SDLTest37_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_run_sys­.sh
13 SDLTest37_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_com­pile.bat
14 SDLTest37_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest37/SDLTest37_run­.bat
     
15 SDLTest38.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38.ja­va
16 SDLTest38_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_com­pile.sh
17 SDLTest38_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_com­pile_sys.sh
18 SDLTest38_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_run­.sh
19 SDLTest38_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_run_sys­.sh
20 SDLTest38_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_com­pile.bat
21 SDLTest38_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest38/SDLTest38_run­.bat
     
22 SDLTest39.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39.ja­va
23 SDLTest39_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_com­pile.sh
24 SDLTest39_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_com­pile_sys.sh
25 SDLTest39_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_run­.sh
26 SDLTest39_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_run_sys­.sh
27 SDLTest39_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_com­pile.bat
28 SDLTest39_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/78d3c6eb13b2/sdlja­va/SDLTest39/SDLTest39_run­.bat

11. Odkazy na Internetu

 1. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 2. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 3. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 4. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 5. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 6. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 7. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 8. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 9. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 10. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 11. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 12. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 13. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 14. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 15. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 16. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 17. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 18. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 19. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 20. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 21. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 22. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 23. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 24. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 25. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 26. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 27. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 28. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 29. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 30. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 31. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 32. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 33. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 34. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 35. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 36. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 37. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 38. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 39. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 40. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 41. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 42. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 43. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 44. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 45. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 46. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 47. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 48. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 49. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 50. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 51. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 52. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 53. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 54. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 55. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 56. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 57. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 58. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 59. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 60. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 61. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 62. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 63. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 64. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 65. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 66. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 67. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 68. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 69. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 70. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 71. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 72. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 73. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 74. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 75. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 76. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 77. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 78. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 79. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 80. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 81. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 82. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 83. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 84. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 85. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 86. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 87. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 88. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html