Hlavní navigace

Porovnání vybraných dlaždicových správců, výchozí nastavení

10. 8. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Minulý díl byl věnován seznámení s obsahem seriálu a popisu vytvoření základního prostředí pro představení dlaždicových WM. Dnes se zaměřím na popis vybraných WM a jejich standardní nastavení.

V minulém dílu seriálu jsem pouze zmínil vybranou čtveřici dlaždicových WM. Nyní je čas na to si tyto WM představit podrobněji. Využijeme k tomu opět vlastnosti Archu/Manjaro jak v oblasti informací, tak v oblasti správy balíčků. Již jsem jí sice zmínil, ale nebude na škodu opět uvést stránku ArchWiki, kde se velmi přehledně objevuje výběr všech možných dlaždicových WM: Tiling WM. Z přehledu vyberu některé důležité parametry a ukážu také základní instalaci a vzhled všech zástupců za pomoci balíčkovacího systému Manjaro. Parametry ukážu pomocí jednoduché tabulky.

dwm

Dwm je dynamický WM. Více informací je o něm možné najít na stránkách projektu: Suckless dwm nebo ArchWiki: Dwm.

Základní parametr Hodnota parametru
Zdrojový jazyk C
Způsob konfigurace rekompilace zdrojového kódu
Styl správy oken dynamický
Podpora systémové lišty možnost přidat pomocí zdrojového kódu
Informační lišty vestavěné, čtou z názvu hlavního okna
Aktuální verze 6.1, rok 2015

Je to sice trochu neobvyklé u tohoto WM, ale v Manjaro je k dispozici repozitářový balíček, takže je možné rovnou instalovat příkazem

yaourt -S dwm

Samotnou instalaci ukazuje obrázek.

Instalace Dwm

Z obrázku je patrné, že se instaluje ještě balíček st (jednoduchý terminál), a přesto je celková velikost prakticky zanedbatelná. Obrázek také dokazuje, že v repozitáři je aktuální verze WM. Pro spuštění WM je nutné použít příkaz

exec dwm

Spuštěný WM v základní konfiguraci ukazuje obrázek. Na obrázku je možné vidět pouze tři věci: (myší tlačítka na ploše nemají žádnou funkčnost)

Spuštěný Dwm

  1. celkem 9 virtuálních ploch
  2. označení stylu dlaždic na ploše, celkem jsou k dispozici tři možnosti: dlaždice, plovoucí okna, jedno okno přes celou obrazovku
  3. aktuální verze Dwm

Základní terminál je možné spustit klávesovou kombinací

Shift+Alt+Enter

a jeho vzhled je vidět na obrázku.

Terminál Dwm

Terminál a samotný WM je pak možné zavřít a ukončit pomocí klávesových zkratek

Shift+Alt+C
Shift+Alt+Q

Notion

Notion je tabulkový, statický dlaždicový WM. Vznikl jako fork WM Ion a více je možné najít na stránce projektu: SF Notion nebo ArchWiki: Notion.

Základní parametr Hodnota parametru
Zdrojový jazyk C, Lua
Způsob konfigurace soubory Lua, kompatibilní s konfigurací WM Ion3
Styl správy oken manuální
Podpora systémové lišty externí aplikace trayion, stalonetray
Informační lišty nastavitelné
Aktuální verze 3, rok 2015

Tento WM je v základním repozitáři, takže je možné instalovat přímo příkazem

yaourt -S notion

Na obrázku je vidět, že kromě samotného WM se stahuje ještě balíček s aktuální verzí programovacího jazyka Lua, který slouží pro konfiguraci.

Instalace Notion

Na základě toho je velikost instalace mnohonásobně větší, než u předchozího WM, ale pořád velmi snesitelná. Z obrázku je také patrné, že se jedná o aktuální verzi WM. Pro spuštění WM je nutné použít příkaz

exec notion

Spuštěný WM v základní konfiguraci ukazuje obrázek. Na obrázku je možné vidět nahoře dva prázdné tzv. rámy (frames), do kterých se umísťují okna spuštěných aplikací.

Spuštěný Notion

Vpravo dole je pak kompletní datum a tři hodnoty celkového zatížení stroje za 1, 5 a 15 minut. Pravým tlačítkem myši je možné vyvolat kontextovou nápovědu.

Základní terminál je možné spustit klávesovou kombinací

F2

a jeho vzhled je vidět na obrázku.

Terminál Notion

Terminál a samotný WM je pak možné zavřít a ukončit pomocí klávesových zkratek

Win+K, potom C
F12, v panelu se otevře menu a zde se zadá text
session/exit

Qtile

Qtile je plně vybavený, jednoduchý a snadno konfigurovatelný WM. Bližší popis je možné získat na velmi obsáhlém vlastním webu: Qtile a opět i na ArchWiki: Qtile.

Základní parametr Hodnota parametru
Zdrojový jazyk Python
Způsob konfigurace soubory Python
Styl správy oken dynamický
Podpora systémové lišty vestavěná
Informační lišty vestavěné
Aktuální verze 0.10.6, rok 2016

I zde Manjaro nezklame a nabídne přímou instalaci WM. Rozdíl oproti minulý případům je v tom, že WM není v základním repozitáři, ale v AUR. K dispozici je dokonce více verzí pro Python verze 2 i 3. Vše je vidět na obrázku.

Přehled verzí Qtile

V tuto chvíli není nutné nic moc vymýšlet, a proto použiji základní verzi pro instalaci balíčku

yaourt -S qtile

Další obrázek ukazuje instalaci potřebných závislostí z jazyka Python.

Závislosti Qtile

Těch je větší množství, ale velikost není nijak závratná. Samotný WM je pak poměrně malý a je v aktuální verzi, jak je to patrné z dalšího obrázku.

Instalace Qtile

Pro spuštění WM je nutné použít příkaz

exec qtile

Spuštěný WM v základní konfiguraci ukazuje obrázek. Na obrázku je možné vidět pouze 8 virtuálních ploch, označených písmeny.

Spuštěný Qtile

V systémové liště je pak odkaz na konfigurační soubor (v daném případě ve výchozí verzi), ikona spuštěného správce schránky a kompletní datum.

Základní terminál je možné spustit klávesovou kombinací

Win+Enter

a jeho vzhled je vidět na obrázku.

Terminál Qtile

Terminál a samotný WM je pak možné zavřít a ukončit pomocí klávesových zkratek

Win+W
Win+Shift+Q

Spectrwm

Spectrwm je malý, dynamický WM, inspirovaný XMonad a dwm. Má vlastní stránku pouze na GitHub: GH Spectrwm a podrobnější popis na ArchWiki: Spectrwm.

Základní parametr Hodnota parametru
Zdrojový jazyk C
Způsob konfigurace textové soubory
Styl správy oken dynamický
Podpora systémové lišty není k dispozici
Informační lišty vestavěné, čtou z uživatelských skriptů
Aktuální verze 3.0.2, rok 2016

Ani poslední sledovaný WM není výjimka s ohledem na přímou instalaci:

yaourt -S spectrwm

Obrázek ukazuje instalaci dalšího balíčku, absolutně zanedbatelnou velikost a aktuálnost přítomné verze.

Instalace Spectrwm

Pro spuštění WM je nutné použít příkaz

exec spectrwm

Spuštěný WM v základní konfiguraci ukazuje obrázek.

Spuštěný Spectrwm

Na obrázku je možné vidět pouze číslo obrazovky a virtuální plochy (1:1), styl umístění dlaždic na ploše (k dispozici jsou tři varianty – vertikální, horizontální a maximalizovaný) a kompletní datum.

Základní terminál je možné spustit klávesovou kombinací

Win+Shift+Enter

a jeho vzhled je vidět na obrázku.

Terminál Spectrwm

Terminál a samotný WM je pak možné zavřít a ukončit pomocí klávesových zkratek

Win+X
Win+Shift+Q

Pouze pro srovnání uvádím stejné parametry i pro můj oblíbený a stále intenzivně používaný WM Awesome

ux tip do článku

Základní parametr Hodnota parametru
Zdrojový jazyk C
Způsob konfigurace soubory Lua
Styl správy oken dynamický
Podpora systémové lišty vestavěné
Informační lišty vestavěné, zobrazují text i obrázky
Aktuální verze 3.5.9, rok 2016

Jenom pro doplnění nakonec uvádím 4 obrázky ze spuštěného WM Awesome, kde jsou postupně instalace balíčku, spuštěné prostředí, otevřený terminál a hlavní menu pod pravým tlačítkem myši.

Instalace Awesome

Spuštěné Awesome

Terminál Awesome

Hlavní menu Awesome

Dnešní díl jsem věnoval popisu rozdílů mezi vybranými zástupci dlaždicových WM. Pomocí obrázků jsem také krátce představil standardní nastavení všech uvedených. Pro porovnání jsem použil i mnou delší dobu používaný WM Awesome. V příštím dílu se již pustím do podrobnějšího popisu možností a hlavně uživatelské konfigurace jednotlivých WM. Jako první z nich představím Spectrwm.

Byl pro vás článek přínosný?