Hlavní navigace

Přechod na Vista a budoucnost operačních systémů

26. 11. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Článek shrnuje výsledky výzkumu, kterého se zúčastnili IT profesionálové na těch nejvyšších a rozhodujících postech převážně ve velkých firmách. Drtivá většina jich v současnosti používá systém MS Windows a průzkum byl zaměřen na budoucnost operačních systémů v souvislosti s příchodem systému Windows Vista.

Příchod MS Vista rozpoutal ve firemních IT odděleních debatu o přechodu na nový systém Microsoftu. Výzkum proběhl v listopadu 2007 a zúčastnilo se ho 961 IT profesionálů na rozhodujících pozicích ve firmách. Cílem výzkumu bylo shromáždit data o dopadech MS Vista na jednotlivé organizace a zvláště na strategii v oblasti nasazení operačních systémů. Případně zda může Vista přispět ke zvýšení počtu použití alternativních operačních systémů, které nejsou z dílny Microsoftu.

Shrnutí výsledků průzkumu

  • 90 % respondentů se obává přechodu na MS Vista
  • 53 % respondentů v tuto chvíli neplánuje nasadit MS Vista
  • 13 % respondentů plánuje ve firmě nasadit MS Vista
  • 44 % zvažuje nasazení alternativních operačních systémů, aby se vyhnuli přechodu na MS Vista
  • 9 % z těchto respondentů je ve fázi migrace na jiný systém
  • 67 % udává virtualizaci jako klíčovou technologii při nasazení alternativního systému
  • 45 % uvádí, že správa systému jako takového, může bránit přijetí alternativního systému
  • 89 % respondentů uvádí, že jednotné rozhraní pro správu všech typů systémů by bylo výhodou

Mezi alternativními systémy je na prvním místě Mac OS X (28 %), dále Red Hat Linux (23 %), SUSE Linux (18 %), Ubuntu (18 %) a jiný Linux (9 %).

A jak je to ve vaší firmě?

Obavy z dopadů přechodu na MS Vista

Jak již bylo zmíněno, 90 % respondentů má obavy z přechodu na MS Vista. Celých 48 % respondentů uvádí, že vůbec Windows Vista nepoužívají a 39 % uvádí, že ji používají na několika málo testovacích počítačích. Méně než 1 % respondentů již přešlo na Vista, většina z nich jsou jen malé firmy.

Nadpoloviční většina (53 %) vůbec v budoucnu neuvažuje, že by přešla na MS Vista. Jen 13 % věří, že firma přejde plně na Vistu. Budoucí plány bude zvažovat pouze 18 % respondentů, ale až po intenzivním interním testování. Dalších 14 % zvažuje použití MS Vista na nových PC, ale v žádném případě nebudou měnit existující běžící systémy.

Graf1

Hodně firem zvažuje nasazení alternativních systémů

Respondenti byli dotazováni, jestli zvažují nasazení alternativních systémů místo MS Vista. Dotazovaní uvedli ve 44 % případů, že tuto variantu zvažují. Celých 9 % dotazovaných uvedlo, že jsou právě v procesu přechodu k alternativnímu systému a 25 % uvedlo, že přejdou k jinému systému v příštím roce.

Nejčastěji uváděným systémem je Mac OS X

Z účastníků výzkumu, kteří zvažují použití alternativních systémů, byly zmíněny následující systémy: Mac OS X (28 %), Red Hat Linux (23 %), SUSE Linux (18 %), Ubuntu (18 %), jiný Linux (9 %) a 4 % účastníků nemá zvolen žádný konkrétní alternativní systém. Pokud zvážíme obecně volbu alternativního systému, je v 68 % případů zvolen Linux jako operační systém.

Graf2

Virtualizace umožňuje přijetí alternativních systémů

Virtualizace je vnímána jako klíčová technologie při přechodu od Windows k alternativním systémům. Uvedlo to 67 % respondentů, s tím, že implementace virtualizovaných prostředí umožňuje jednodušší přechod k jiným systémům.

Správa systému je bariérou pro přijetí alternativních systémů

Respondenti obecně měli zájem o jiné systémy, ale shrnuto do dvou bodů: obtížná správa alternativních systémů a nynější zkušenosti uživatelů jen s MS Windows. Ve 49 % případů uvádějí dotázaní potřebnost nových znalostí pro správu více systémů a v 50 % uvádějí nutnost zakoupit a naučit se používat nové nástroje pro správu systému.

Dalších 60 % respondentů uvádí problém při používání systémových nástrojů Windows (zálohování, opravy atd.), které nepodporují alternativní systémy. (Pravděpodobně myšlena dostupnost zálohovaných dat po přechodu na alternativní systém. – pozn. autora.) Zajímavé také je, že 45 % oslovených uvádí, že správa systému je to, co brání v přijetí alternativních systémů.

ICTS23

Korporátní sféra by uvítala jednotné rozhraní správy různých systémů

Ve výzkumu byla také položena otázka, zda by dotazovaní uvítali jednotné rozhraní pro správu různých systémů. Jednoznačně kladně odpovědělo 89 % zúčastněných.

Metodika

Průzkumu se zúčastnilo 961 předních IT profesionálů, IT manažerů a vedoucích IT oddělení. V menším zastoupení (14 %) pak IT konzultanti, IT dodavatelé a ostatní. Téměř všichni mají ve svých IT odděleních systémy MS Windows (99 %). Celkem 55 % dotazovaných má též na desktopu nebo na notebooku nějaký jiný systém. Respondenti nebyli za účast v průzkumu placeni a byla jim nabídnuta kopie výsledků studie. Finančně zajistila www.kace.com. Originál studie ve formátu PDF.

Autor článku

Pavel Chalupa je redaktorem zpráviček a příležitostným pisatelem článků na Root.cz.