Hlavní navigace

Přechod na Vista a budoucnost operačních systémů

26. 11. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Článek shrnuje výsledky výzkumu, kterého se zúčastnili IT profesionálové na těch nejvyšších a rozhodujících postech převážně ve velkých firmách. Drtivá většina jich v současnosti používá systém MS Windows a průzkum byl zaměřen na budoucnost operačních systémů v souvislosti s příchodem systému Windows Vista.

Příchod MS Vista rozpoutal ve firemních IT odděleních debatu o přechodu na nový systém Microsoftu. Výzkum proběhl v listopadu 2007 a zúčastnilo se ho 961 IT profesionálů na rozhodujících pozicích ve firmách. Cílem výzkumu bylo shromáždit data o dopadech MS Vista na jednotlivé organizace a zvláště na strategii v oblasti nasazení operačních systémů. Případně zda může Vista přispět ke zvýšení počtu použití alternativních operačních systémů, které nejsou z dílny Microsoftu.

Shrnutí výsledků průzkumu

  • 90 % respondentů se obává přechodu na MS Vista
  • 53 % respondentů v tuto chvíli neplánuje nasadit MS Vista
  • 13 % respondentů plánuje ve firmě nasadit MS Vista
  • 44 % zvažuje nasazení alternativních operačních systémů, aby se vyhnuli přechodu na MS Vista
  • 9 % z těchto respondentů je ve fázi migrace na jiný systém
  • 67 % udává virtualizaci jako klíčovou technologii při nasazení alternativního systému
  • 45 % uvádí, že správa systému jako takového, může bránit přijetí alternativního systému
  • 89 % respondentů uvádí, že jednotné rozhraní pro správu všech typů systémů by bylo výhodou

Mezi alternativními systémy je na prvním místě Mac OS X (28 %), dále Red Hat Linux (23 %), SUSE Linux (18 %), Ubuntu (18 %) a jiný Linux (9 %).

A jak je to ve vaší firmě?

Obavy z dopadů přechodu na MS Vista

Jak již bylo zmíněno, 90 % respondentů má obavy z přechodu na MS Vista. Celých 48 % respondentů uvádí, že vůbec Windows Vista nepoužívají a 39 % uvádí, že ji používají na několika málo testovacích počítačích. Méně než 1 % respondentů již přešlo na Vista, většina z nich jsou jen malé firmy.

Nadpoloviční většina (53 %) vůbec v budoucnu neuvažuje, že by přešla na MS Vista. Jen 13 % věří, že firma přejde plně na Vistu. Budoucí plány bude zvažovat pouze 18 % respondentů, ale až po intenzivním interním testování. Dalších 14 % zvažuje použití MS Vista na nových PC, ale v žádném případě nebudou měnit existující běžící systémy.

Graf1

Hodně firem zvažuje nasazení alternativních systémů

Respondenti byli dotazováni, jestli zvažují nasazení alternativních systémů místo MS Vista. Dotazovaní uvedli ve 44 % případů, že tuto variantu zvažují. Celých 9 % dotazovaných uvedlo, že jsou právě v procesu přechodu k alternativnímu systému a 25 % uvedlo, že přejdou k jinému systému v příštím roce.

Nejčastěji uváděným systémem je Mac OS X

Z účastníků výzkumu, kteří zvažují použití alternativních systémů, byly zmíněny následující systémy: Mac OS X (28 %), Red Hat Linux (23 %), SUSE Linux (18 %), Ubuntu (18 %), jiný Linux (9 %) a 4 % účastníků nemá zvolen žádný konkrétní alternativní systém. Pokud zvážíme obecně volbu alternativního systému, je v 68 % případů zvolen Linux jako operační systém.

Graf2

Virtualizace umožňuje přijetí alternativních systémů

Virtualizace je vnímána jako klíčová technologie při přechodu od Windows k alternativním systémům. Uvedlo to 67 % respondentů, s tím, že implementace virtualizovaných prostředí umožňuje jednodušší přechod k jiným systémům.

Správa systému je bariérou pro přijetí alternativních systémů

Respondenti obecně měli zájem o jiné systémy, ale shrnuto do dvou bodů: obtížná správa alternativních systémů a nynější zkušenosti uživatelů jen s MS Windows. Ve 49 % případů uvádějí dotázaní potřebnost nových znalostí pro správu více systémů a v 50 % uvádějí nutnost zakoupit a naučit se používat nové nástroje pro správu systému.

Dalších 60 % respondentů uvádí problém při používání systémových nástrojů Windows (zálohování, opravy atd.), které nepodporují alternativní systémy. (Pravděpodobně myšlena dostupnost zálohovaných dat po přechodu na alternativní systém. – pozn. autora.) Zajímavé také je, že 45 % oslovených uvádí, že správa systému je to, co brání v přijetí alternativních systémů.

CS24_early

Korporátní sféra by uvítala jednotné rozhraní správy různých systémů

Ve výzkumu byla také položena otázka, zda by dotazovaní uvítali jednotné rozhraní pro správu různých systémů. Jednoznačně kladně odpovědělo 89 % zúčastněných.

Metodika

Průzkumu se zúčastnilo 961 předních IT profesionálů, IT manažerů a vedoucích IT oddělení. V menším zastoupení (14 %) pak IT konzultanti, IT dodavatelé a ostatní. Téměř všichni mají ve svých IT odděleních systémy MS Windows (99 %). Celkem 55 % dotazovaných má též na desktopu nebo na notebooku nějaký jiný systém. Respondenti nebyli za účast v průzkumu placeni a byla jim nabídnuta kopie výsledků studie. Finančně zajistila www.kace.com. Originál studie ve formátu PDF.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pavel Chalupa je redaktorem zpráviček a příležitostným pisatelem článků na Root.cz.