Hlavní navigace

Kdo jsou uživatelé linuxového desktopu?

9. 5. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Firma Novell a projekt openSUSE společně vydaly výsledky rozsáhlé a velmi zajímavé studie, na které se podílelo 27 000 uživatelů Linuxu na desktopech. Nabídneme vám pohled na tyto výsledky a společně je prozkoumáme. Jak vypadá průměrný uživatel Linuxu? Co používá? Co mu vyhovuje nebo naopak vadí?

Všemožných výzkumů, průzkumů a statistických zpráv vychází denně tuny. Demografických přehledů uživatelů Linuxu ale zase tolik nemáme. O to zajímavější jsou výsledky zveřejněné Novellem.

Výzkum probíhal mezi uživateli produktů Novell a trval tři měsíce. Za tu dobu se jej zúčastnilo přesně 27462 respondentů. Cílem bylo získat informace pro vývojáře openSUSE a SLED. Ti by podle nich měli zlepšit své produkty.

Samozřejmě se tak řada informací týká konkrétních produktů, případně se váže jen na jejich uživatele. I přesto obsahuje výzkum velké množství informací, které jsou zajímavé i pro ostatní a dávají nám celkový obraz o průměrném uživateli linuxového desktopu. Které to jsou?

Věk

Největší skupinu tvoří respondenti z věkové skupiny 25 až 29 let. Je jich 17,9 %. Přesto je nadpoloviční většina uživatelů starší než 30 let – 55 %. Lze tedy jednoznačně říci, že Linux už není jen záležitostí studentů a školního prostředí. Více než deset procent uživatelů je dokonce starší padesáti let.

Věk

Pohlaví

Dle očekávání je drtivá většina uživatelů mužského pohlaví. „Linuxaček” jsou asi jen dvě procenta. Bohužel.

Pohlaví

Zkušenosti s počítači

Své zkušenosti jako základní označilo necelých pět procent dotazovaných. Je to skupina uživatelů, která „je ráda, že to běží a nic moc nemění”. Zkušených uživatelů je podle výzkumu více než třetina – 35,7 %. Tito uživatelé „updatují a nastavují počítač, jak chtějí”. Méně rozsáhlejší skupina uživatelů se pak považuje za velmi zkušené – 26,8 %. Mezi IT profesionály, kteří si s počítači vydělávají peníze, patří 32,9 % dotazovaných uživatelů.

Zkušenosti

Zaměstnání

Přesnou čtvrtinu dotazovaných tvoří studenti nebo žáci. Podle rozložení věkových kategorií můžeme usuzovat, že většinu z nich tvoří studenti vysokých škol. Další téměř čtvrtina uživatelů pracuje na pozici administrátora – 21,4 %. Naopak poměrně malé zastoupení mají lidé z vedení společnosti – 4,1 %. Manažeři přitom tvoří velmi důležitou skupinu, která rozhoduje o nákupech a nasazení software.

Zaměstnání

Připojení k internetu

Jak se dalo očekávat, většina dotazovaných je připojena k internetu širokopásmovou linkou – 89,1 %. Malá skupina uživatelů (2,5 %) pak používá ISDN linku a podobný počet lidí (2,6 %) je ještě připojen vytáčenou linkou. Jen necelé procento dotazovaných (0,7 %) není k internetu připojeno vůbec. Otázkou je, jak přesně je možno toto číslo v internetovém výzkumu zjistit.

Připojení

Dualboot

Přibližně dvě třetiny dotazovaných uživatelů má na svém počítači dualboot s MS Windows. Jen 30,5 % tedy používá jen Linux. Většina uživatelů je tedy i nadále závislá na systému od Microsoftu.

Dualboot

Bohužel výzkum neuvádí, z jakého důvodu. Protože je to velmi podstatná informace, uděláme si malý dodatečný průzkum přímo tady.

Máte-li dualboot s Windows - k čemu je hlavně využíváte?

Grafické prostředí

Největší skupinu tvoří uživatelé grafického prostředí KDE, těch je 71,8 %. „Konkurenční” GNOME proti tomu využívá 22,4 % dotazovaných. Nutno dodat, že openSUSE nabízí uživatelům jak KDE, tak i GNOME. Zbytek uživatelů jiných správců oken a prostředí tvoří 5,8 %.

Grafické prostředí

Co uživatelé požadují od systému

V rámci výzkumu byli respondenti dotazováni také na to, co očekávají od svého operačního systému. Seřazeno podle důležitostí kladou největší důraz uživatelé na stabilitu, bezpečnost, podporu hardware a použitelnost. Nejmenší důležitost je pak překvapivě přikládána technické podpoře. Mezi další méně podstatné vlastnosti systému je pak podle mnohých cena, snadnost instalace a administrace. Jinými slovy uživatelům příliš nevadí složitější konfigurace, když jim pak počítač poběží bez dalších problémů.

Jak je na tom openSUSE

Několik zajímavých čísel se týká přímo systému openSUSE. Z výsledků je napřiklad patrné, že vedle openSUSE nejvíce respondentů používá systém z rodiny MS Windows. To ostatně odpovídá i otázce o dualbootu.

Co se týče doby používání openSUSE, většina uživatelů (31,3 %) používá systém mezi jedním a třemi lety. Zajímavé je, že nejvíce respondentů nasazuje openSUSE na domácím počítači – 64 %. Jen 2,7 % jej používá v komerční sféře a zbytek (33,3 %) kombinuje obě možnosti.

Většina uživatelů se o openSUSE dozvěděla od linuxové komunity „ celých 33,6 %. Další početná skupina (17,5 %) se k openSUSE dozvěděla díky ISO obrazům, které jsou k dispozici zdarma. Necelých šestnáct procent dotazovaných pak zná openSUSE od kolegů. Překvapivě nízkou účinnost mají v tomto směru časopisy, které o Linuxu píší. Z nich se o Linuxu dozvědělo jen 7,3 % dotazovaných. Ještě hůře jsou na tom reklamy v časopisech – ty přilákají jen 5,4 % uživatelů. Výsledek je jasný – nejdůležitější je doporučení ostatních.

Zajímavá je také statistika týkající se získávání openSUSE. Drtivá většina (77,5 %) uživatelů získala svůj systém stažením z internetu. Je to tedy nejoblíbenější cesta k Linuxu. Dalších 8,7 % získalo instalační médium s časopisem. Ostatní si je koupili s knihou, v počítačovém obchodě nebo je získali jinak.

Uživatelé se ve výzkumu mohli také vyjádřit, co by chtěli do budoucna zlepšit a co jim naopak vyhovuje. Většina (75 %) uživatelů je samozřejmě maximálně spokojená s nulovou cenou openSUSE. Nejmenší spokojenost je pak s podporou multimédií.

CS24_early

Velké překvapení nás čeká v sekci, ve které se uživatelé vyjadřovali k budoucímu vývoji. Nejvíce z nich (68,9 %) by uvítalo vylepšenou podporu hardware. Přestože jde v tomto směru vývoj stále velmi rychle kupředu, uživatelé si přejí ještě hladší podporu. Naopak mnohem méně lidí zajímá jednodušší instalace a jednotné uživatelské prostředí.

Závěr

Výzkum ukázal řadu zajímavých čísel nejen o uživatelích openSUSE, ale o příznivcích Linuxu obecně. Některá z nich jsou jen zajímavá, jiná pomohou zlepšit situaci na Linuxovém trhu. Protože byly výsledky zveřejněny a jsou k dispozici všem, můžeme doufat, že k nim budou přihlížet i ostatní distributoři. PDF s kompletním výstupem můžete stáhnout ze stránek openSUSE.org.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.