Hlavní navigace

Programovací jazyk Forth a zásobníkové procesory (19)

17. 5. 2005
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Dnešní pokračování seriálu o programovacím jazyku Forth a zásobníkových procesorech bude věnováno popisu třicetidvoubitových zásobníkových procesorů určených pro běh velmi úsporného javovského bytekódu. Tyto procesory měly v představách firmy Sun Microsystems představovat základ pro takzvaný Network computer, tato zajímavá myšlenka se však prozatím ve světě IT příliš neujala.

Obsah

1. Programovací jazyk Java
2. Běhové prostředí Javy a bytekód Javy
3. Instrukce JVM
4. Mikroprocesor picoJava
5. Mikroprocesor microJava
6. Obsah dalšího pokračování

1. Programovací jazyk Java

Programovací jazyk Java patří do rodiny objektově orientovaných jazyků, je relativně jednoduchý (zejména v porovnání s velmi komplikovaným C++), přenositelný, nezávislý na architektuře a v posledních verzích i velmi výkonný – podle některých studií je dokonce program spouštěný v Javě rychlejší než kód přeložený z C++. Java se na první pohled syntakticky podobá programovacímu jazyku C++, ve skutečnosti však má blíže k takovým vývojovým prostředkům, jakými jsou například Smalltalk a programovací jazyk Self.

Java je také od většiny kompilovaných jazyků odlišná tím, že se překlad programu neprovádí přímo do strojového kódu použitého procesoru, ale do speciálně navrženého zásobníkového kódu nazývaného bytekód. Tento bytekód je možné interpretovat na jakémkoli systému, který obsahuje virtuální procesor jazyka Java, takzvaný JVM. Výhodou tohoto řešení je přenositelnost a paradoxně také možnost provádět další optimalizace nad vygenerovaným bytekódem či nad jeho dynamicky detekovanou částí (hot spot).

V první řadě si však musíme uvědomit, že slovem Java a logem Java není (a podle stále platné licence ani nesmí být) označena určitá implementace jazyka ani určitý programový balík – to evidentně nedochází například RMS, který se snaží mimo jiné všude prosadit řešení bez Javy. V případě Javy se jedná, zjednodušeně řečeno, o tři základní specifikace. Specifikace nazvaná Java Language Specification definuje vlastní programovací jazyk, specifikace nazvaná Java 2 Platform API Specification základní třídy, které jsou programátorovi aplikací i samotným aplikacím dostupné, a konečně specifikace Java Virtual Machine Specification určuje parametry prostředí pro běh aplikací (tj. ve skutečnosti virtuální stroj pro bytekód jazyka Java). Vhodnou kombinací a následnou implementací těchto tří specifikací dostáváme do rukou kompletní (i když neinteraktivní) vývojové prostředí pro Java aplikace, takzvané Java Development Kits (JDKs), které obsahují zejména vlastní překladač (compiler), virtuální stroj jazyka Java a základní třídy (core classes) potřebné pro běh aplikací.

2. Běhové prostředí Javy a bytekód Javy

V tomto článku nás bude nejvíce zajímat běhové prostředí, které je určeno pro provozování aplikací napsaných v programovacím jazyce Java. Jak již víme, jedná se o takzvaný JVM (Java Virtual Machine) – virtuální stroj programovacího jazyka a celé platformy Java, který ve své podstatě implementuje idealizovaný zásobníkový procesor a chráněnou paměť, v níž jsou programy napsané v Javě spouštěny. Parametry virtuálního zásobníkového procesoru jsou velmi precizně popsány ve volně dostupné specifikaci Java Virtual Machine Specification, z níž si v dalších odstavcích uvedeme základní informace. Pro bezchybný běh vytvářené aplikace na různých platformách musí být zaručeno, že se JVM bude chovat ve všech případech podle platné specifikace.

Přeložené třídy jsou uloženy v souborech s koncovkou .class. V těchto souborech jsou uložena jak metadata o třídě, tak i vlastní bytekód. JVM musí soubory .class správně rozkódovat a bytekód buď přeložit do výsledného strojového kódu použitého procesoru, nebo tento bytekód interpretovat. V současné době se překlad a interpretace kombinují, což je z hlediska velkých (a dlouhodobě běžících) aplikací pravděpodobně nejlepší řešení, protože se při překladu vybraných částí kódu (hot spots) mohou využít i velmi sofistikované optimalizace.

Abstraktní zásobníkový procesor předpokládá, že se veškeré výpočty budou provádět na zásobníku operandů. Parametry a lokální proměnné je však možné adresovat přímo, což znamená, že jejich počet je omezen (to však při kvalitním softwarovém návrhu nevadí). Výpočty se provádí vždy nad primitivním datovým typem int, long, float nebo double. Hodnoty ostatních primitivních datových typů musí být před provedením operace na jeden z výše uvedených typů převedeny. Navíc existují specializované instrukce, které na zásobník operandů ukládají vybrané konstanty (null, -1, 0, 1), což zkracuje výsledný bytekód a současně i urychluje jeho interpretaci. Podle specifikace JVM by se měly kontrolovat typy hodnot uložených na zásobníku, čímž se alespoň částečně zamezí spuštění modifikovaného kó­du.

3. Instrukce JVM

Všechny instrukce z instrukčního kódu JVM (tj. abstraktního zásobníkového procesoru) mají délku jeden byte a jejich formát je vertikální, na rozdíl od instrukcí zásobníkových procesorů popsaných v předchozích částech tohoto seriálu ([16], [17] a [18]). To znamená, že počet instrukcí je omezen na 256, v současné době je však využito pouze cca 200 instrukčních kódů. Některé instrukce existují i v takzvané rychlé variantě, při které nejsou požadovány některé časově náročnější kontroly. Výhodou takto konstruovaného bytekódu je jeho stručnost, .class soubory (s uloženými informacemi pro ladění) jsou v průměru dokonce menší než původní zdrojový kód. V následujícím přehledu jsou stručně vypsány všechny základní instrukce (bez rychlých variant), které musí každá JVM akceptovat. V prvním sloupci je v desítkové soustavě zapsán jednobytový kód instrukce, ve druhém sloupci její jméno (takto se instrukce zobrazuje v debuggeru) a třetí sloupec obsahuje přepis do pseudoassembleru, případně poznámku.

000 nop       nop
001 aconst_null   push null
002 iconst_m1    push -1
003 iconst_0     push 0
004 iconst_1     push 1
005 iconst_2     push 2
006 iconst_3     push 3
007 iconst_4     push 4
008 iconst_5     push 5
009 lconst_0     push 0L
010 lconst_1     push 1L
011 fconst_0     push 0f
012 fconst_1     push 1f

013 fconst_2     push 2f
014 dconst_0     push 0d
015 dconst_1     push 1d
016 bipush      push const8 (jako 32bit integer, tj. provádí se konverze)
017 sipush      push const16 (jako 32bit integer, tj. provádí se konverze)
018 ldc1       push index32[i8]
019 ldc2       push index32[i16]
020 ldc2w      push index64[i16]
021 iload      push int  var[index8]
022 lload      push long  var[index8]
023 fload      push float var[index8]
024 dload      push double var[index8]
025 aload      push handle var[index8]
026 iload_0     push int  var[0]
027 iload_1     push int  var[1]
028 iload_2     push int  var[2]
029 iload_3     push int  var[3]
030 lload_0     push long  var[0]
031 lload_1     push long  var[1]
032 lload_2     push long  var[2]
033 lload_3     push long  var[3]
034 fload_0     push float var[0]
035 fload_1     push float var[1]
036 fload_2     push float var[2]
037 fload_3     push float var[3]
038 dload_0     push double var[0]
039 dload_1     push double var[1]
040 dload_2     push double var[2]
041 dload_3     push double var[3]
042 aload_0     push handle var[0]
043 aload_1     push handle var[1]
044 aload_2     push handle var[2]
045 aload_3     push handle var[3]
046 iaload      push int  array32[index32] (array32{handle} a index32 jsou na zásobníku)
047 laload      push long  array32[index32]
048 faload      push float array32[index32]
049 daload      push double array32[index32]
050 aaload      push handle array32[index32]
051 baload      push byte  array32[index32]
052 caload      push char  array32[index32]
053 saload      push signed array32[index32]
054 istore      pop int   var[index8]
055 lstore      pop long  var[index8]
056 fstore      pop float  var[index8]
057 dstore      pop double var[index8]
058 astore      pop handle var[index8]
059 istore_0     pop int   var[0]
060 istore_1     pop int   var[1]
061 istore_2     pop int   var[2]
062 istore_3     pop int   var[3]
063 lstore_0     pop long  var[0]
064 lstore_1     pop long  var[1]
065 lstore_2     pop long  var[2]
066 lstore_3     pop long  var[3]
067 fstore_0     pop float  var[0]
068 fstore_1     pop float  var[1]
069 fstore_2     pop float  var[2]
070 fstore_3     pop float  var[3]
071 dstore_0     pop double var[0]
072 dstore_1     pop double var[1]
073 dstore_2     pop double var[2]
074 dstore_3     pop double var[3]
075 astore_0     pop handle var[0]
076 astore_1     pop handle var[1]
077 astore_2     pop handle var[2]
078 astore_3     pop handle var[3]
079 iastore     pop int   array32[index32]
080 lastore     pop long  array32[index32]
081 fastore     pop float  array32[index32]
082 dastore     pop double array32[index32]
083 aastore     pop handle array32[index32]
084 bastore     pop byte  array32[index32]
085 castore     pop char  array32[index32]
086 sastore     pop short  array32[index32]
087 pop       pop int (výsledek se ztratí)
088 pop2       pop long (výsledek se ztratí)
089 dup       duplikuje int na vrcholu zásobníku
090 dup_x1      duplikuje int a vrací ho od 3. pozice zásobníku
091 dup_x2      duplikuje int a vrací ho od 4. pozice zásobníku
092 dup2       duplikuje long na stacku
093 dup2_x1     duplikuje long a vrací ho od 3. pozice zásobníku
094 dup2_x2     duplikuje long a vrací ho od 4. pozice zásobníku
095 swap       swapuje dvě položky typu int
096 iadd       add int (operace +)
097 ladd       add long (operace +)
098 fadd       add float (operace +)
099 dadd       add double (operace +)
100 isub       sub int (operace -)
101 lsub       sub long (operace -)
102 fsub       sub float (operace -)
103 dsub       sub double (operace -)
104 imul       mul int (operace *)
105 lmul       mul long (operace *)
106 fmul       mul float (operace *)
107 dmul       mul double (operace *)
108 idiv       div int (operace /)
109 ldiv       div long (operace /)
110 fdiv       div float (operace /)
111 ddiv       div double (operace /)
112 imod       mod int (operace %)
113 lmod       mod long (operace %)
114 fmod       mod float (operace %)
115 dmod       mod double (operace %)
116 ineg       neg int (aritmetická negace)
117 lneg       neg long (aritmetická negace)
118 fneg       neg float (aritmetická negace)
119 dneg       neg double (aritmetická negace)
120 ishl       shl int (aritmetický posun doleva)
121 lshl       shl long (aritmetický posun doleva)
122 ishr       shr int (aritmeticky posun doprava)
123 lshr       shr long (aritmeticky posun doprava)
124 iushr      shr int (bitový posun doleva)
125 lushr      shr long (bitový posun doleva)
126 iand       and int (bitová operace &)
127 land       and long (bitová operace &)
128 ior       or int (bitová operace |)
129 lor       or long (bitová operace |)
130 ixor       xor int (bitová operace ^)
131 lxor       xor long (bitová operace ^)
132 iinc       inkrementuje lokální proměnnou o konstantu
133 i2l       převod int na long
134 i2f       převod int na float
135 i2d       převod int na double
136 l2i       převod long na int
137 l2f       převod long na float
138 l2d       převod long na double
139 f2i       převod float na int
140 f2l       převod float na long
141 f2d       převod float na double
142 d2i       převod double na int
143 d2l       převod double na long
144 d2f       převod double na float
145 int2byte     převod int na byte
146 int2char     převod int na char
147 int2short    převod int na short
148 lcmp       pop a; pop b;push sign(a-b)
149 fcmpl      -//-, vrací -1 pri NaN
150 fcmpg      -//-, vrací +1 pri NaN
151 dcmpl      -//-, vrací -1 pri NaN
152 dcmpg      -//-, vrací +1 pri NaN
153 ifeq       porovnání s nulou a skok při rovnosti
154 ifne       porovnání s nulou a skok při nerovnosti
155 iflt       porovnání s nulou a skok při relaci <
156 ifge       porovnání s nulou a skok při relaci >=
157 ifgt       porovnání s nulou a skok při relaci >
158 ifle       porovnání s nulou a skok při relaci <=
159 if_icmpeq    porovnání dvou operandů a skok při rovnosti
160 if_icmpne    porovnání dvou operandů a skok při nerovnosti
161 if_icmplt    porovnání dvou operandů a skok při relaci <

162 if_icmpge    porovnání dvou operandů a skok při relaci >=
163 if_icmpgt    porovnání dvou operandů a skok při relaci >
164 if_icmple    porovnání dvou operandů a skok při relaci <=
165 if_acmpeq    porovnání dvou polí a skok při rovnosti
166 if_acmpne    porovnání dvou polí a skok při nerovnosti
167 goto       nepodmíněný skok
168 jsr       skok do podprogramu
169 ret       návrat z podprogramu
170 tableswitch   rozeskok dle tabulky
171 lookupswitch   -//- ale existuje default hodnota
172 ireturn     vrací int a následně provede ret
173 lreturn     vrací long a následně provede ret
174 freturn     vrací float a následně provede ret
175 dreturn     vrací double a následně provede ret
176 areturn     vrací handle a následně provede ret
177 return      návrat z podprogramu
178 getstatic    získání statické položky třídy
179 putstatic    nastavení statické položky třídy
180 getfield     získání třídní položky
181 putfield     nastavení třídní položky
182 invokevirtual  zavolání virtuální metody (přes tabulku)
183 invokenonvirtual zavolání nevirtuální metody (přímo)
184 invokestatic   zavolání statické metody
185 invokeinterface zavolání metody specifikované v rozhraní
186 newfromname   vytvoření nového objektu
187 new       vytvoření nového objektu
188 newarray     vytvoření pole o zadané velikosti
189 anewarray    př. new p[7] se přeloží jako : bipush 7; anewarray <Class "java.lang.p">
190 arraylength   vrací délku pole specifikovaného pomocí handle
191 athrow      throw exception - vyvolání výjimky
192 checkcast    testování typu objektu
193 instanceof    získání instance objektu
194 monitorenter   enter monitored code - použito u multithreadingu
195 monitorexit   exit monitored code - použito u multithreadingu
196 verifystack   dotaz, zda není zásobník prázdný
197 breakpoint    zavolání obsluhy breakpointu
198 multianewarray  vytvoří multidimenzionální pole 

4. Mikroprocesor picoJava

Vývoj mikroprocesoru picoJava začal v roce 1996 ve firmě Sun Microsystems. Tento mikroprocesor byl určen především pro vestavěné systémy, například pro chytré telefony, mikrovlnné trouby, internetové aplikace, TV set boxy a v neposlední řadě i pro takzvaný Network computer, což je ve své podstatě chytrý grafický terminál bez periferních zařízení, který umí lokálně zpracovat bytekód určený pro JVM. Z tohoto důvodu obsahuje picoJava takový instrukční soubor, který do značné míry odpovídá JVM, samozřejmě je však možné použít i aplikace napsané v jiných programovacích jazycích, například v C či C++. Podle dostupných měření je nativně prováděný kód cca 20× rychlejší než jeho interpretovaná varianta běžící na stejném mikroprocesoru.

Návrh tohoto mikroprocesoru (resp. jeho výkonného jádra, které je možné licencovat) byl vytvořen v jazyku Verilog Register Transfer Language (RTL), přičemž celý zdrojový kód měl délku cca 2,4 MB. Interně je na mikroprocesoru vytvořen zásobník, který je sestaven z 64 registrů šířky 32 bitů, které dohromady tvoří kruhový buffer. To znamená, že po uložení 65 hodnot na zásobník se začíná přepisovat první uložená položka – tento princip práce se zásobníkem je sice velmi jednoduchý, na druhou stranu však může způsobit chyby při běhu aplikací.

V jednom taktu je možné provést dvě čtení ze zásobníku a jeden zápis. Vzhledem k tomu, že u firmy Sun přesně nepochopili princip zásobníkových procesorů (například horizontální formát instrukcí), tvoří v reálných aplikacích průměrně celou jednu třetinu instrukcí instrukce pro práci se zásobníkem. Z tohoto důvodu bylo nutné implementovat takzvané skládání instrukcí (instruction folding), které je použito zejména při operacích pro ukládání dat na zásobník – push.

Tento mikroprocesor také částečně podporuje garbage collector. Jádro obsahuje jednotku pro provádění operací v pohyblivé řádové čárce (tu lze pro některé méně náročné aplikace odebrat), dále frontu instrukcí, vyrovnávací paměť pro data i pro instrukce, jednotku pro manipulaci se zásobníkem operandů a částečně i podporu výjimek. Některé složitější instrukce se provádějí pomocí přerušení – v případě, že se narazí na neznámý kód instrukce, provede se přerušení, ve kterém se tento kód odsimuluje.

5. Mikroprocesor microJava

Mikroprocesor microJava byl firmou Sun Microsystems představen 15. 10. 1997. Jednalo se o typ 701 z takzvané série 700. Tento mikroprocesor je taktéž určen především pro provádění javovského bytekódu, lze však provozovat i aplikace napsané pomocí jiného programovacího jazyka. Mikroprocesor je založen na jádru picoJava (viz předchozí kapitolu) a obsahuje ALU pro výpočty nad celými čísly, ALU pro výpočty nad hodnotami uloženými v systému plovoucí řádové tečky, tři čítače a časovače, řadič přerušení, šestnáctipinový universální port GPIO a v neposlední řadě i řadič paměti a sběrnice přímo na čipu – toto řešení podporuje paměti typu EDO DRAM, SDRAM, SRAM, ROM a Flash. Řadič sběrnice odpovídá normě PCI 2.1 a pracuje na nejnižší povolené frekvenci 33 MHz. Kromě toho je pomocí I/O řadiče podporována lokální sběrnice, která může mít bitovou šířku 8, 16 nebo 32 bitů.

Po hardwarové stránce je tento mikroprocesor postavený na 0,25mikronové technologii CMOS. Pracovní frekvence dosahuje u tohoto základního modelu 200 MHz, napájecí napětí jádra je na dnešní dobu poměrně vysoké: 2,5 V, spotřeba je však velmi nízká – pouze 4 watty. Pro napájení lokální sběrnice a PCI sběrnice je vyžadováno ještě přídavné napájecí napětí 3,3 V. Procesor obsahuje pouzdro typu PBGA (Ball Grid Array) s 316 piny. Další modely této série jsou však baleny do odlišných pouzder tak, aby odpovídaly požadavkům aplikací.

CS24_early

6. Obsah dalšího pokračování

V závěrečné části tohoto seriálu si shrneme přednosti a zápory programovacího jazyka Forth, ukážeme si možnosti použití Forthu v současnosti a uvedeme si i odkazy na zajímavé internetovské stránky o tomto tématu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.