Hlavní navigace

Sketch

8. 4. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Sketch je ilustrační program pro práci s vektorovou grafikou, který je zajímavý hned v několika aspektech. Například tím, že je téměř kompletně napsaný v jazyce Python. A co že vlastně všechno umí?

Úvod
Musím říct, že mě Sketch příjemně překvapil zejména množstvím implementovaných funkcí, ale i rychlostí. Na programu rozhodně není poznat, že je napsán ve skriptovacím jazyce Python. Uživatelské rozhraní je řešeno pomocí Tk, ale do budoucna se plánuje přechod na GTK.

Uživatelské rozhraní a ovládání
Ovládání je zřejmě inspirované programem Corel Draw, kterému odpovídají i některé funkční klávesy (např. F4 pro zobrazení celé stránky). Některé funkce jsou k dispozici přímo na nástrojové liště, ostatní v hlavním nebo kontextovém menu.
Základní funkcí je volba režimu. Select mode slouží k výběru objektů, zatímco Edit mode se chová kontextově, podle toho, jaký objekt byl vybrán (viz dále).
Ikonky na liště jsou celkem srozumitelné a disponují i bublinovou nápovědou. Menu je až na drobnosti logicky a přehledně členěné, takže nenastává problém s hledáním té či oné funkce.
Na pravém tlačítku myši je kontextové menu, jehož funkce se opět mění dle zvoleného objektu.

Sketch screenshotZákladní primitivy
obdélník, čtverec, pomocí Edit mode lze měnit zakulacení rohů
elipsa, kruh, pomocí Edit mode může být upraveno na výseč s různými parametry
beziérova křivka, Edit mode slouží ke zpětné úpravě jednotlivých bodů
polygon, dtto
text, v Edit mode lze zpětně upravovat text
obrázek (eps, ps, jpeg, gif, pbm, pgm, ppm, tiff, bmp a pcx), Edit mode nedělá nic
U objektů lze definovat typ výplně a obrysu. Výplně mohou být jednobarevné, gradientní (lineární, kruhové a úhlové), šrafované a dlaždicové. U obrysu lze kromě barvy definovat i tloušťka a typ čáry, případně tvar zakončení. Každý z uvedených objektů vyjma obrázek může být zkonvertován na křivky.

Operace s objekty
Objekty všech typů mohou být umísťovány do různých hladin, lze měnit jejich pořadí, překlápět je, měnit jejich rozměr, přemísťovat, rotovat, měnit zkosení a nebo vůči sobě či stránce zarovnávat. Sketch navíc obsahuje některé speciální efekty jako třeba Blend (plynulý přechod z jednoho objektu do druhého) nebo Path text (umístění textu na křivku). Výhodou těchto efektů je, že jejich parametry jsou zpětně měnitelné.

Ostatní funkce
Sketch disponuje různými dalšími funkcemi běžnými v programech tohoto typu, jako je třeba mřížka, vodítka, seskupování objektů, definování stylů apod. Navíc podporuje zásuvné moduly (plugins) a uživatelské skripty, takže jej lze snadno rozšiřovat. Přímo v distribuci jsou dva ukázkové moduly pro kreslení víceúhelníků a „digitálního“ textu.
Sketch umožňuje mimo svůj nativní formát také import souborů Xfig, Adobe Illustrator, Corel CMX a WMF a export do formátu Adobe Illustrator. O importu mohu říci jenom tolik, že ne všechny soubory se podaří bezproblémové načíst.

Závěrem
Ačkoliv má Sketch ještě nějaké mouchy, celkově jde o velice pěkný program, který poslouží asi hlavně pro jednodušší až středně složité ilustrace. Určitě je co zlepšovat na práci s textem, která je pro mě zatím poněkud záhadná. Také uživatelské rozhraní by se dalo ještě vylepšit. Nepříjemné je například to, že když chcete objekt přemístit, musíte na něj nejdříve jednou kliknout a pak ho teprve přetáhnout jinam, což je poněkud otravné. Aktuální verze 0.54 je ovšem ještě stále vývojářská, takže doufám, že do stabilní verze se ještě dočkáme mnohých vylepšení. Nicméně už teď stojí Sketch za vyzkoušení.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku