Hlavní navigace

Softwarová sklizeň (4. 8. 2010)

David Kovalský

Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. Dnes se podíváme na schéma databáze, ukážeme si, jak spouštět aplikace v jaderném prostoru, dále nástroj pro skládání snímků částic z mikroskopu a systém pro detekci bezpečnostních průniků. Nebude chybět ani oblíbená závěrečná blbinka.

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

SchemaCrawler

SchemaCrawler je databázová abstrakce pro jazyk Java. S daty pracujete pomocí metod objektů a SQL dotazy jsou generovány automaticky. Součástí balení jsou i nástroje pro „dump“ dat do XHTML, CSV, textového souboru či DOT souboru, který umí číst např. Graphviz a vygenerovat grafické schéma.

schemacrawler­.sourceforge.net, 8.3.2, LGPL

Kernel Mode Linux

Kernel Mode Linux je způsob, jak spouštět aplikace v jaderném režimu, tedy s maximálním oprávněním. Výhodou takto spuštěných aplikací je možnost přímého přístupu k jaderné paměti a také ušetřená režie při přepínání do uživatelského prostoru a zpět. Pokud právě kroutíte hlavou a přemýšlíte, jak je to s bezpečností, koukněte na domovskou stránku projektu. Autor nabízí několik řešení včetně vlastní implementace typovaného assembleru.

www.yl.is.s.u-tokyo.ac.jp/~tosh/km­l/, 2.6.35_001, GPL

Accord

Accord je knihovna pro skládání snímku částic pořízených mikroskopem. Jelikož při skládání klasickými metodami jsou výsledné snímky rozmazané, Accord používá techniku posunutí [pre-shifting]. Na domovské stránce najdete více informací včetně několika vzorových snímků, na kterých si Accord můžete vyzkoušet.


accord.source­forge.net/wiki/do­ku.php, 0.3, Public Domain

Suricata

Suricata je systém pro detekci a prevenci průniku do sítě vyvinutý Open Information Security Foundation. Nativně podporuje IPv6, multithreading a import Snort pravidel. Základem Suricaty jsou pravidla, pomocí kterých Suricata identifikuje průniky, resp. pokusy o průnik.

openinfosecfou­ndation.org/do­cumentation/in­dex.html, 1.0.1, GPLv2

Blbinka

Co lidé hledají na univerzitním webu?