Hlavní navigace

Srovnání vyjadřování Linuse Torvaldse a Grega Kroah-Hartmana

1. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dnes uvidíme výsledky studie srovnávající diskurs Linuse Torvaldse a Grega Kroah-Hartmana a konkrétní příklady Torvaldsova diskursu, na které se vztahují definice verbálního zneužívání.

Studieminulého dílu byla vytvořená 3 lidmi z katedry informatiky na Elon University. Studie pracuje nad tělesem e-mailů dvou vývojářů z LKML po dobu 20 let. Oba vývojáři působili paralelně zhruba během celého tohoto období.

Greg Kroah-Hartman z Portlandu v americkém Oregonu je maintainer -stable větve kernelu a maintainer devíti subsystémů linuxového kernelu. Vytvořil linux-hotplug, udev a Linux Driver Project. Pracoval pro Novell v SuSE Labs a od roku 2012 pracuje pro Linux Foundation. Je autorem dvou tištěných knih na téma kernelu Linuxu.

Parametr Linus Torvalds Greg Kroah-Hartman
Období sběru e-mailů 1995–2015 1995–2015
Počet e-mailů 22 tisíc 24 tisíc
Průměrný počet slov na e-mail 132 53

Studie ukazuje drastický rozdíl ve frekvenci užívání sprostých slov mezi Torvaldsem a Kroah-Hartmanem. Pokud se v jednom e-mailu vyskytovalo určité sprosté slovo vícekrát, bylo započteno jen jednou:

Sprosté slovo Torvalds Kroah-Hartman
CELKEM 3090 150
crap 1204 107
hell 725 22
damn 682 2
shit 126 1
anal 54 0
bullshit 50 2
ass 46 6
god 34 1
screw 33 0
bastard 29 0
bitch 17 0
piss 17 4
retard 14 0

Torvaldsova frekvence sprosťáren je 20,6 krát větší než Kroah-Hartmannova. Nelze to jednoduše vysvětlit 2,5 krát menším počtem slov v Kroah-Hartmannových mailech, je to rozdíl řádový. Pro naši potřebu to ale nemůžeme použít jako důkaz toho, jak hodně verbálního zneužívání se Torvalds dopouští. Je tu problém v tom, že sprosté slovo není nutně verbálním zneužíváním.

Pokud někdo mluví sprostě o něčem, co se nijak nedotýká žádného účastníka konverzace a všichni účastníci se shodnou na tom, že je to něco špatného co si zaslouží negativní označení, a neformální kultura skupiny vůbec považuje používání sprostých slov za přijatelné, pak se nejedná ani o verbální zneužívání, ani o nerespekt. Verbální zneužívání je, když se označuje sprostým slovem člen skupiny (nadávka). Z definic ani jednotně neplyne, že by verbálním zneužíváním mělo být sprosté slovo označující dílo člena skupiny.

Studie nepočítá počet výskytů verbálního zneužívání. Dále, verbálně zneužívat se dá i bez sprostých slov.

Pokud vás zajímá, proč sprostá slova jako taková jsou často ve společnosti tabu, vědecké vysvětlení ve videopřednášce (mirror) má Steven Pinker, profesor psychologie na Hardvardu, popularizátor vědy, lingvista a obhájce evoluční psychologie a komputační teorie mysli.

CS24_early


Rebecca Goldstein, via Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Steven Pinker, profesor psychologie na Harvardu a popularizátor vědy. Zkoumá mimo jiné fenomén sprostých slov.

Analýza konkrétních Torvaldsových diskurzů

Některé Torvaldsovy diskursy jsou tak nabity verbálním zneužíváním (podle mého názoru), že pouhé 2 úryvky vygenerují 27 konkrétních instancí druhů verbálního zneužívání. Vznikne tabulka na 2–3 obrazovky, proto omezím analýzu na tyto dva úryvky. Věřím, že uvedené úryvky odpovídají výše uvedeným definicím, nicméně vzhledem k vágnosti těchto definic je možné, že čtenář bude mít odlišný názor.

Citát Torvaldse Strana studie Element Kategorie verbálního zneužívání z minulého dílu Jak by se dalo napsat, aby to nebylo verbální zneužívání
„It's better than horrible crap code that doesn't warn, but also doesn't make any *sense*. Because code like this is just crap:…“ 6 doesn't make any *sense* Trivializing I don't understand it
Discounting. Podle autorova mínění kód pravděpodobně smysl dával (deny victim has right for thoughts, Psychology Today), znižování zásluhy autora kódu (UNL).
code like this is just crap Undermining We need certain code quality standard on Linux kernel. Unfortunately, this code doesn't meet it in my opinion. I feel treated recklessly when a code of this quality level is sent to be included into the Linux kernel.
„Seriously, this whole discussion has been completely moronic. I don't understand why you even bring shit like this up: I mean, really? Anybody who writes code like that, or any compiler where that "control_ dependency()“ marker makes any difference what-so- ever for code generation should just be retroactively aborted. There is absolutely *zero* reason for that „control_dependency()“ crap. If you ever find a reason for it, it is either because the compiler is buggy, or because the standard is so shit that we should never *ever* use the atomics. Seriously. This thread has devolved into some kind of „just what kind of idiotic compiler cesspool crap could we accept“. Get away from that f*cking mindset. We don't accept *any* crap. [48] 6 this whole discussion has been completely moronic Blocking and diverting I disagree with all the points brought forward in this discussion.
Undermining
Trivializing
I don't understand why you even bring shit like this up: I mean, really? Blocking and diverting I disagree with your arguments.
Undermining
Trivializing
Anybody who […] should just be retroactively aborted Blocking and diverting
Nadávka
Souzení a kritika
Trivializing
There is absolutely *zero* reason for that … crap Blocking and diverting In my opinion, there is no reason for …
Trivializing
If you ever find a reason for it, it is either because the compiler is buggy, or because the standard is so shit that we should never *ever* use the atomics. Blocking and diverting Úplně vynechat. Torvalds nemá žádné právo nikomu předepisovat, jaké důvody pro co nalezne a jaké ne.
Trivializing
This thread has devolved into some kind of „just what kind of idiotic compiler cesspool crap could we accept“ Blocking and diverting Compiler markers of this type are unaceptable for me.
Undermining
Trivializing
Get away from that f*cking mindset. Blocking and diverting
Discounting
Nadávka
Přikazování
We don't accept *any* crap. Blocking and diverting To ensure reliability and maintainability, I try to accept only certain code quality. This code unfortunately doesn't have it, according to my opinion.
Undermining
Trivializing

V příštím díle si ukážeme jednu škodlivou vlastnost verbálního zneužívání: poškozuje mozek oběti, a to jak fyzicky, tak i psychiatricky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Karel Kulhavý vystudoval operační systémy, sítě a překladače na MFF UK a je autorem optického pojítka Twibright Ronja a spoluautorem textového a grafického webového prohlížeče Twibright Links.