Hlavní navigace

Dopouští se Linus Torvalds verbálního zneužívání?

5. 10. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rozebereme si, proč je verbální zneužívání škodlivé pro projekt i jeho účastníky, jak je definované, a čtenář si sám může udělat obrázek, zda se ho Linus Torvalds dopouští.

Proč se tímto tématem zabývat? Verbální zneužívání je forma násilí. Verbální zneužívání je zdravotně škodlivé, způsobuje jak psychické, tak i fyzické poškození, a škodí i produktivitě týmu. Uvedeme si definice a studie. Analyzujeme konkrétní diskurzy. Uvidíme dva skutečné případy, kdy verbální zneužívání na projektech open-source operačních systémů vedlo jednou k vyhození hlavního vývojáře a podruhé k odchodu významného vývojáře pracujícího pro velkého výrobce mikroprocesorů. Nakonec navrhneme řešení situace na základě jedné studie.

V oblasti IT je běžná kultura šikany. Dočítáme se to v obou článcích anglické Wikipedie Workplace bullying a Bullying in information technology. Zdrojem je studie z University of Phoenix, kde píší: The research study found that IT professionals are frequently exposed to workplace bullying.

Co je to verbální zneužívání? Verbální zneužívání je druh zneužívání. A co je zneužívání? Česká Wikipedie pojem zneužívání nemá, anglická ho definuje jako: Abuse is the improper usage or treatment of an entity, often to unfairly or improperly gain benefit. Česky tedy: Zneužívání je nesprávné použití nebo nesprávné zacházení, nakládání s entitou, často k neoprávněnému nebo nepatřičnému získání výhody. S touto definicí souhlasím a přijde mi výstižná.

Zneužívat se dá všelijak. Verbální zneužívání je, logicky, zneužívání páchané formou jazyka – mluvenou, psanou, nebo mimoslovní komunikace k jazyku přidružené, jako tón, hlasitost, posunky, frekvence komunikace či naopak její absence – celkově zjednodušeně tedy formou verbální.

Nejkomplexnější složkou projektu Linux jsou jeho vývojáři – každý z nich obsahuje mimo jiné cca 100 miliard neuronů propojených zhruba 100 tisíci miliard spojů. Lidská mysl je reálný, fyzicky existující fenomén tohoto světa, který se dá jako jakýkoliv jiný fenomén vesmíru zkoumat vědeckou metodou. Zabývá se tím psychologie.

V červnu 2012 se Torvalds dopustil nadávky „fuck you“ na adresu firmy Nvidia. Současně byl mimoslovní nadávkou vztyčený prostředníček. Nadávka je formou verbálního zneužívání. Z videa od Oneminstory, zdroj Aalto Center for Entrepreneurship.

Problém nejasných definic škodí výzkumu verbálního zneužívání

Všiml jsem si, že problémem v oblasti psychologie zneužívání a souvisejících témat jsou často nejednotné, vágní nebo někdy dokonce neslučitelné definice. Nicméně mám pocit, že principu pojmu po čtení většího množství zdrojů rozumím.

Vágních definic jsem si nevšimnul jenom já. Trickett, Mennen, Kim a Sang v Emotional abuse in a sample of multiply maltreated, urban young adolescents: Issues of definition and identification (text, abstrakt), publikovaném r. 2009 v Elsevierově peer-reviewed žurnálu Child Abuse & Neglect, například píší: It has long been noted that research to advance knowledge about the causes and consequences of different forms of child abuse and neglect has been hampered by lack of attention to, and lack of clarity about, definitions and classification (Besharov, 1981; National Research Council, 1993; Zigler, 1980).

Česky bych to vyjádřil jako: Už delší dobu neuniklo pozornosti, že výzkumu, který by mohl posunout porozumění příčinám a následkům různých forem zneužívání a zanedbávání dětí, byla do cesty kladena překážka ve formě nedostatečné pozornosti pro definice a klasifikaci, a nedostatečně jasných definicí a klasifikace.

Aby v takové situaci i čtenář mohl pojmu porozumět a mít v něj důvěru, zeptám se: je na definici zneužívání konsensus? Porovnáme s Merriam-Webster: pět významů, pro nás relevantní číslo dvě „improper or excessive use or treatment“, identické s Wikipedií, a čtyři " language that condemns or vilifies usually unjustly, intemperately, and angrily", což definuje zneužívání verbální. Číslo pět definuje zneužívání fyzické: „physical maltreatment“. Není mi jasné co je myšleno číslem jedna: „a corrupt practice or custom“ – „zkažená praktika nebo zvyk“.

Verbální zneužívání (verbal abuse) je tedy logicky zneužívání páchané verbální, tedy slovní formou. Na rozdíl třeba od zneužívání fyzického, které je pácháno formou fyzickou (bití, mučení,…), nebo sexuálního (např. znásilnění nebo obtěžování). To je podle Wikipedia: Abuse. Jiný klíčový aspekt definice prezentuje Wikipedia: Verbal Abuse: verbální zneužívání je forma negativních definujících výroků o poškozeném, případně v případě jeho ignorance definice poškozeného jako neexistujícího.

Teď bych rád upozornil na některé úzce související pojmy, jejichž významy se s verbálním zneužíváním překrývají, nebo jsou jeho nadmnožinou nebo podmnožinou. Jsou to:

  • emoční, mentální nebo psychologické zneužívání jsou podle článku zneužívání synonyma. Podle článku psychologické zneužívání je psychologické zneužívání nadmnožinou verbálního, a píšou, že není žádný konsenzus nad definicí tohoto psychologického zneužívání.
  • zneužívání ad hominem je druh argumentačního klamu. Řečník diskusnímu oponentovi typicky nadává nebo ho ponižuje a předstírá, jako by toto chování snad mělo oponentovu argumentaci zneplatňovat.

Formy verbálního zneužívání

Podíváme se na několik zdrojů, jak formy verbálního zneužívání definují, a umístíme je do tabulky.

Několik velkých zdrojů jsem úmyslně nepoužil, z následujících důvodů:

Cloud 24 - tip 1

  • Patricia Evans. Zdá se mi být známou a často odkazovanou populární autorkou na téma (youtube, televize, knihy) a jednu knihu jsem od ní četl, přišla mi rozumná. Jako problém mi přišlo, že nepoužívá vědeckou metodu a odkazy na vědeckou literaturu. Přišlo mi, že si vytvořila klasifikaci jevů, která může být dle autorčiny libovůle. Jinýmy slovy, může si do svých knih napsat, co ji napadne. Dále mi přijde, že si na tématu a konzultaci zakládá živnost, což ji může při absenci vědecké metody motivovat ke zveličování tématu.
  • The Verbal Abuse Site – „by Patricia Evans“.
  • EQI.org – přijde mi jako brilantní website, které mi mluví ze srdce. Problém: autor je laik, který prezentuje svoje osobní zkušenosti a anekdoty od dalších lidí. Chybí mi vědecká metoda nebo alespoň encyklopedický přístup ve smyslu Wikipedie. Dodnes nevím, zda obsah websitu je přiměřený, nebo zda je příliš kritický, v tom smyslu, že by definoval jako zneužívání i jevy, které zneužíváním ve skutečnosti nejsou (chyba typu false positive). Website se také nezabývá přímo tématem verbálního zneužívání, ale blízkými tématy nerespektu a emoční invalidace.

O použitých zdrojích:

V příštím díle si tedy vytvoříme tabulku použitých zdrojů s definicemi různých typů verbálního zneužívání.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Karel Kulhavý vystudoval operační systémy, sítě a překladače na MFF UK a je autorem optického pojítka Twibright Ronja a spoluautorem textového a grafického webového prohlížeče Twibright Links.