Hlavní navigace

StarOffice 5.1: Praxe: čeština, komunikace

18. 10. 1999
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kvalitní kancelářský balík je vždycky přínosem, ať už provozujete na svém počítači Windows nebo Linux. Myslím, že SO se dokáže se současnými nároky běžného uživatele vyrovnat velmi dobře. Dnes se podíváme na češtinu v SO a na schopnost SO využívat možnosti internetu.
Čeština v nepočeštěné verzi StarOffice

Jelikož plně počeštěná verze SO bude k dispozici nejdříve na konci tohoto roku, nezbývá nám do té doby, než pracovat v SO asi nejčastěji anglické verze. To přináší pochopitelně problémy s českými a nečeskými fonty obzvláště při importu z MS Office. Tyto problémy jsou bohužel obvyklé u verze SO pracující pod Linuxem i u verze pracující pod Windows. Pro nápravu většinou stačí vybrat část nebo celý text a změnit použitý font na český, o kterém víte, že je v SO bez problémů podporován. Stejným způsobem lze řešit problémy s tiskem na Linuxu (pokud použijete font, který Ghostscript nezná obdržíte místo tisku dokumentu jen tisk chybového hlášení). Na mém RedHatu 6.0Cz byly za všech okolností bez problémů např. fonty „arial“ a „times new roman“. Pod Windows doporučuji používat fonty s příponou CE např. „Arial CE“. Jakmile bude k dispozici plně lokalizovaná verze SO, budou tyto těžkosti patřit minulosti.

Elektronická pošta ve StarOffice
SO mail, screenshot Používání elektronické pošty v SO je něčím zcela samozřejmým a snadným. Lze nadefinovat libovolný počet složek (kont) pro příjem pošty a jednu složku pro její odesílání. SO podporuje protokoly POP3, IMAP4 a VIM a podporuje rovněž diskuzní skupiny News. Odesílání pošty je standardní pomocí protokolu SMTP. Asi nejjednodušší práce s poštou je pomocí Exploreru. Pokud u kolonky Explorer (roletové menu – View) máte potvrzující „fajfku“ můžete Explorer aktivovat šipkou vlevo nahoře (pod dialogovou řádkou). Pro práci s poštou je v Exploreru vyhrazena kolonka E-mail & News.

Pokud chcete SO využívat pro příjem elektronické pošty, je nutno nadefinovat v Exploreru nejméně jedno konto pro příjem pošty a rovněž konto pro její odesílání. Pro vytvoření nového konta použijte pravé tlačítko myši a položku New – POP3 Account (nebo IMAP Account – podle toho z jakého typu serveru budete poštu stahovat). Následné vyplnění formuláře definujícího spojení na poštovní server by nemělo představovat problém. Stažení pošty se provádí příkazem „Update“ opět pomocí pravého tlačítka myši. Je rovněž možné zvolit volbu „Update on open“, která začne stahovat zprávy kdykoli se pokusíte otevřít příslušnou složku s poštou. Informace o stavu stahování pošty najdete ve stavové řádce Exploreru. Uvítal bych nějaké dialogové okno nejlépe se zvukovým signálem, oznamující ukončení stahování pošty. Psaní zpráv probíhá v příjemném prostředí, ve kterém je vpravo nahoře adresa adresáta, pod ní najdete název zprávy, vlevo v záložkách lze určit v jakém formátu má být zpráva odeslána (ASCI – TXT, HTML, RTF, StarOffice), doplňovat přílohy a zadávat prioritu zprávy. Porovnám-li provedení pošty v SO např. s MS Outlookem, nezbývá než konstatovat, že v SO je pošta řešena jednodušeji a pro uživatele přehledněji, ale MS Outlook toho umí víc. Na otázku „Co je lepší?“ neexistuje jednoznačná odpověď. Osobně poštu v SO používám a jsem s ní docela spokojen.

StarOffice 5.1 a web
Na integraci nástrojů internetu do SO je vidět, že autoři SO velmi dobře rozpoznali význam internetu. Pracovní plocha SO je vlastně webovým prohlížečem. Stačí připojit se k internetu a do roletky (dialogové řádky) vlevo nahoře zadat např. http://www.root.cz a už se začínají na pracovní ploše objevovat známé obrysy obrázků a sloupce textu. Nebo vám přijde poštovní zpráva obsahující link někam do internetu. Stačí jedno kliknutí a pracovní plocha se změní v docela kvalitní internetový prohlížeč. Zkoušel jsem spousty stránek a mohu potvrdit, že SO se s většinou z nich vyrovnala velmi dobře. To, co staví SO v jedné oblasti nad úroveň běžných prohlížečů je fakt, že stačí kliknout na ikonu s emblémem „dokumentu a tužky“ a můžete načtenou stránku přímo editovat ve velmi příjemném „vizuálním“ módu bez jakýchkoli nároků na znalosti HTML kódu. Každou stránku je možno uložit přímo ve formátu HTML nebo v jakémkoliv formátu, který SO podporuje. Stránka uložená v HTML a SDW formátech si zachovává své původní vlastnosti (odkazy na jiné objekty apod.), převod do formátů RTF nebo DOC formátování stránky většinou moc neprospěje. Pozor na obrázky, ty je nutno uložit jednotlivě příkazem „Save Picture“. Používání SO pro brouzdání internetem asi těžko přiměje uživatele smazat oblíbený Netscape Navigator nebo MS Internet Explorer z disku, myslím však, že alternativní browser a composer není rozhodně na škodu. Vynikajícím způsobem je řešen export dokumentů SO do formátu HTML, ale o tom až příště.

Byl pro vás článek přínosný?