Hlavní navigace

Rozšiřování PostgreSQL v C - Tabulkové funkce

27. 12. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Table Function API umožňuje navrhovat vlastní funkce vracející tabulku (dále tabulkové funkce TF). TF může vracet tabulku obsahující skalární, nebo složené (více sloupcové) typy. TF jsou specifické svým opakovaným voláním při vracení tabulky - TF je volána pro každý vrácený řádek.

Pokud budeme pracovat s vícesloupcovými tabulkami (a to ve většině případů budeme), musíme dokázat vytvořit hodnotu složeného typu. Postup je zhruba následující: vytvoříme jakousi šablonu, pak podle této šablony prostor pro samotná data, a na závěr tento prostor vyplníme vlastními daty, kdy my data poskytujeme v cstring formátu a funkce PostgreSQL se pak postarají o správnou konverzi (podle šablony) do typů PostgreSQL. Mohou nastat dva základní případy, a to, když existuje složený typ

tupdesc = RelationNameGetTupleDesc ("_tabsin");

nebo, pokud složený typ dynamicky definujeme

tupdesc = CreateTemplateTupleDesc (8 , false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 1, "Typ",   CHAROID,  -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 2, "Prava",  VARCHAROID, -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 3, "Uzivatel", VARCHAROID, -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 4, "Skupina", VARCHAROID, -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 5, "Velikost", INT4OID,  -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 6, "Vytvoreno",ABSTIMEOID, -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 7, "Modif",  ABSTIMEOID, -1, 0, false);
TupleDescInitEntry (tupdesc, 8, "Jmeno",  VARCHAROID, -1, 0, false);

Id typů najdeme v catalog/pg_ty­pe.h. Další postup je pak stejný pro obě zmíněné varianty:

slot = TupleDescGetSlot (tupdesc);
 attinmeta = TupleDescGetAttInMetadata (tupdesc);
   ... plnění hodnot values ....
 tuple = BuildTupleFromCStrings (attinmeta, values);
 result = TupleGetDatum (slot, tuple);

Poslední příkaz provádí konverzi typu Tuple na Datum, který jediný můžeme vrátit. TF musí používat V1 volající konvenci. Konverzi do nativních typů PostgreSQL provádí funkce BuildTupleFrom­CStrings. Parametrem je struktura typu AttInMetadata (šablona pro vytvoření hodnoty) a pole s ukazateli na jednotlivé hodnoty v textovém formátu. Pokud je některý z ukazatelů NULL, pak se jako konvertovaná hodnota použije NULL. Struktury tabdesc, slot a attinmeta lze (a měly by se) použít opakovaně (pro každý řádek). Je neefektivní je vytvářet pro každý vrácený řádek znovu.

Dříve, než se budu věnovat samotným tabulkovým funkcím, je třeba alespoň nastínit způsob, jakým PostgreSQL přiděluje dynamickou paměť. Paměťový prostor můžeme dynamicky alokovat voláním funkcí palloc, případně změnit jeho velikost funkcí repalloc. Paměť je přidělována z tzv. aktuálního paměťového kontextu. Standardně je paměťový kontext vytvořen při staru funkce a zrušen po doběhu funkce. Tím je zajištěno, že se veškerá dynamická paměť alokovaná funkcí nebo funkcemi, které volala, uvolní.

Toto chování je ale v případě tabulkových funkcí nežádoucí. Tabulková funkce se spouští opakovaně pro každý řádek vrácené tabulky. My ale potřebujeme prostor, kam můžeme uložit své datové struktury, které budou existovat po celou dobu opakovaného volání tabulkové funkce (výše zmíněné struktury). Proto máme k dispozici multicall paměťový kontext, který je uvolněn až po posledním volání tabulkové funkce (to se pozná tak, že funkce nevrací žádná data). Každý paměťový kontext se musí ještě aktivovat voláním fce. MemoryContextSwit­chTo.

if (SRF_IS_FIRSTCALL ())
 {
 MemoryContext oldcontext;
 funcctx = SRF_FIRSTCALL_INIT ();
 oldcontext = MemoryContextSwitchTo
   (funcctx->multi_call_memory_ctx);

   ... získání ukazatelů z multicall kontextu

 MemoryContextSwitchTo (oldcontext);
   ... od teto chvile vse po starem
 }
funcctx = SRF_PERCALL_SETUP ();

Funkce SRF_IS_FIRSTCALL vrací nenulovou hodnotu, pokud je funkce spuštěna poprvé (v rámci vyřizování jedné žádosti o tabulku, nikoliv po dobu existence knihovny v paměti). SRF_FIRSTCALL_INIT vytvoří multicall paměťový kontext. Ze struktury functx ještě použijeme pole user_fctx, které použijeme k uložení ukazatele na vlastní „statická“ data.

Prvním příkladem TF je funkce fcetabsin, která vrací tabulku s hodnotami funkce sin. Parematry funkce mají význam od, do a krok.

#include "postgres.h"
#include "funcapi.h"
#include <math.h>

typedef struct fcetabsin_info {
 float8 iter;
 float8 krok;
 float8 max;
} fcetabsin_info;

PG_FUNCTION_INFO_V1 (fcetabsin);

Datum
fcetabsin (PG_FUNCTION_ARGS)
{
 FuncCallContext *funcctx;
 TupleDesc    tupdesc;
 TupleTableSlot *slot;
 AttInMetadata  *attinmeta;
 fcetabsin_info *fceinfo;

 if (SRF_IS_FIRSTCALL ())
 {
  MemoryContext oldcontext;
  funcctx = SRF_FIRSTCALL_INIT ();
  oldcontext = MemoryContextSwitchTo
   (funcctx->multi_call_memory_ctx);

  tupdesc = RelationNameGetTupleDesc ("_tabsin");
  slot = TupleDescGetSlot (tupdesc);
  funcctx -> slot = slot;
  attinmeta = TupleDescGetAttInMetadata (tupdesc);
  funcctx -> attinmeta = attinmeta;

  fceinfo = (fcetabsin_info*) palloc (sizeof (fcetabsin_info));
  fceinfo -> iter = PG_GETARG_FLOAT8 (0);
  fceinfo -> max = PG_GETARG_FLOAT8 (1);
  fceinfo -> krok = PG_GETARG_FLOAT8 (2);
  funcctx -> user_fctx = (void*) fceinfo;

  MemoryContextSwitchTo (oldcontext);
 }
 funcctx = SRF_PERCALL_SETUP ();
 fceinfo = (fcetabsin_info*) funcctx -> user_fctx;
 if (fceinfo -> iter <= fceinfo -> max)
 {
  Datum result; char **values;
  HeapTuple tuple;

  values = (char **) palloc (2 * sizeof (char *));
  values [0] = (char*) palloc (16 * sizeof (char));
  values [1] = (char*) palloc (16 * sizeof (char));

  snprintf (values [0], 16, "%f", fceinfo -> iter);
  snprintf (values [0], 16, "%f", sin(fceinfo -> iter));
  fceinfo -> iter += fceinfo -> krok;

  tuple = BuildTupleFromCStrings (funcctx -> attinmeta, values);
  result = TupleGetDatum (funcctx -> slot, tuple);

  SRF_RETURN_NEXT (funcctx, result);
  }
 else
  {
   SRF_RETURN_DONE (funcctx);
  }
}

Funkci zaregistrujeme SQL příkazy:

CREATE TYPE _tabsin AS (i float8, j float8);

CREATE OR REPLACE FUNCTION fcetabsin (float8, float8, float8)
 RETURNS SETOF _tabsin AS 'tab_fce_sin.so', 'fcetabsin' LANGUAGE 'C';

a otestujeme příkazem

SELECT * FROM fcetabsin (0.1, 3, 0.1);

Příklad je hodně školský, ale díky tomu je ještě přehledný. Podobný příklad (značně smysluplnější) naleznete v contrib, kde jsou funkce vracející tabulky s číselnými hodnotami v daném rozdělení atd.

Druhým příkazem je funkce ls, vracející výpis adresáře. Zdrojový kód pro danou funkci naleznete zde. Funkci zaregistrujte:

CREATE OR REPLACE FUNCTION ls (cstring) RETURNS SETOF record
  AS 'ls.so', 'ls', LANGUAGE 'C';

Poté si můžeme nechat vypsat obsah adresáře.

Cloud 24 - tip 1

testdb011=# select * from ls ('/home/') as
 (typ "char", prava varchar, uzivatel varchar, skupina varchar,
velikost int4, vytvoreno abstime, modifikovano abstime,
jmeno varchar);
 typ |  prava  | uzivatel | skupina | velikost |
----+-----------+----------+----------+----------+-
 d  | rwxr-xr-x | root   | root   |   4096 |
 d  | rwxr-xr-x | root   | root   |   4096 |
 d  | rwxr-xr-x | pavel  | users  |   4096 |
 d  | rwx------ | zdenek  | zdenek  |   4096 |
 d  | rwx------ | postgres | postgres |   4096 |

    vytvoreno    |  modifikovano    | jmeno
------------------------+------------------------+----------
 2002-09-03 12:04:09-04 | 2002-09-03 12:04:09-04 | .
 2002-11-19 20:47:43-05 | 2002-11-19 20:47:43-05 | ..
 2002-11-19 22:25:56-05 | 2002-11-19 22:25:56-05 | pavel
 2002-09-03 08:52:54-04 | 2002-09-03 08:52:54-04 | zdenek
 2002-11-19 22:26:02-05 | 2002-11-19 22:26:02-05 | postgres
(5 rows)

Tato funkce je již užitečnější. Díky ní můžeme z PL/pgSQL monitorovat obsah adresářů, výpisem adresáře /tmp můžeme zjistit, kdy a jak dlouho je PostgreSQL spuštěn atd. V případě TF se fantazii meze nekladou. Můžeme si napsat TF pro import CSV nebo XML souborů, pro parsování MIME dokumentů, pro přístup k IMAP, POP3 nebo LDAP serverům.

Celý příklad naleznete v archivu.

Zdroje

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pavel Stěhule je odborníkem na relační databázový systém PostgreSQL, pracuje jako školitel a konzultant.