Hlavní navigace

Velký průvodce protokoly TCP/IP

22. 11. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Třetího vydání se dočkala legendární kniha Libora Dostálka a Aleny Kabelové - Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Co všechno nás v této knize čeká a nemine, to se dozvíte z dnešní knižní recenze.

Bohužel je jen málo knih, alespoň těch kvalitních, které se nějak více zaměřují na vysvětlení činností probíhajících uvnitř sítě. Vynikajícím krokem bylo uvedení třetího vydání knihy Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Tato publikace se v minulosti stala jakousi Biblí začínajícího správce sítí, nebo spíše kohokoliv, kdo se o problematiku sítí a komunikace zajímá.

Oproti předchozím vydáním bylo toto přepracováno podle návrhů a ohlasů čtenářů a doplněno o řadu nových kapitol, které se zabývají tématy DNSsec, IPv6 v MS Windows, platformou .NET nebo směrovači CISCO, a dále proběhla výrazná aktualizace výkladu o aplikačních protokolech. Projděme si však postupně celý obsah knihy.

V první kapitole se seznámíme se síťovými protokoly a jejich fungováním. Nejprve si představíme model ISO OSI a následně TCP/IP. Probereme si strukturu datagramů a odlišnosti jednotlivých protokolů. Jako další následuje výklad způsobu přenosu informací, kde se dočteme o synchronním, asynchronním a paketovém přenosu dat. V závěru si pak povíme něco o virtuálním okruhu.

Když jsme se seznámili s různými modely síťové komunikace a jejich fungováním, můžeme přikročit dále. Povíme si o směrovačích. A protože nejrozšířenějšími směrovači jsou bezesporu CISCO, bude řeč právě o nich. Autoři se zabývají vcelku podrobným výkladem popisu a konfigurace těchto směrovačů.

Další kapitola se zaměřuje na síťové monitory. Bohužel je celá problematika probrána dost stručně a navíc ještě primárně z pohledu MS Windows, takže pro správce linuxové sítě není žádným velkým přínosem. Škoda.

V následujících dvou kapitolách se postupně detailně seznámíme s fyzickou a linkovou vrstvou. Nutno podotknout, že tyto části knihy jsou zpracovány skutečně velmi kvalitně a srozumitelně. Postupně si tedy povíme něco málo o komunikaci po sériové lince, modemech, místní síti nebo GSM. Na řadu však přijdou také bezdrátové lokální sítě a mnoho dalšího.

V páté kapitole se ponoříme do tajů protokolu IP. Nejdříve si ve stručnosti projdeme popis IP datagramu, následně si povíme něco málo o ICMP, IGMP, fragmentaci a vcelku dobře je zpracován výklad o protokolech ARP a RARP.

Navazuje, jak jinak, povídání o IP adrese. Když při čtení této kapitoly nenarazíte na žádnou zmínku o IPv6, stejně jako já, nepropadejte hned dojmu, že se autoři zbláznili a vypustili něco, co by v této knize chybět nemělo. O IPv6 se totiž dočteme později. Tady si povíme o přidělování IP adres, o jejich struktuře a také o speciálních IP adresách.

Sedmá kapitola se velmi stručně zabývá směrováním. Nalezneme zde popis některých směrovacích protokolů (LSP a RVP, IGP a EGP). Dočteme se také o některých speciálních dějích, ke kterým při směrování dochází.

V osmé kapitole se autoři zaměřili právě na IPv6 a související témata. Bohužel je tato oblast probrána také vcelku stručně, nicméně na srozumitelnosti to příliš neubírá. Dočteme se o struktuře IP adresy, o protokolu ICMPv6 a dalších souvisejících věcech.

Následující dvě kapitoly nás podrobně seznámí se strukturou a činností protokolů TCP a UDP. Povíme si o rozdílech mezi nimi a o jejich využití.

Téměř celý zbytek knihy se již zabývá DNS. Dočteme se zde tedy o doménách a subdoménách, o protokolu DNS a o DNS query. Na řadu přijde i DNSsec (bohužel opět dost stručně) nebo rozšíření DNS pro IPv6. Chybět nebude ani řada konfiguračních postupů nebo výklad o DNS a firewallu.

V úplném závěru knihy si pak povíme o aplikačních protokolech. Velmi dobře jsou zde popsány například protokoly Telnet, FTP, HTTP, SMTP, POP3 nebo IMAP4. To však zdaleka není všechno. Přečteme si také o architektuře elektronické pošty a mnoha dalších zajímavostech.

Kdybych měl celou knihu zhodnotit, řekl bych, že se jedná o velmi dobrého průvodce oblastí sítí a síťové komunikace. Nicméně z důvodu širokému záběru zde není mnoho prostoru na podrobný výklad. Celkově bych tuto knihu doporučil jako odrazový můstek, ne jako komplexní studijní materiál. Čtenář z ní získá mnoho informací o různých oblastech, ale nikdy nejde příliš do hloubky.

Podcast - kyberbezpečnost

Velkým plusem této knihy jsou ilustrační diagramy a srozumitelné obrázky, kterými je celá publikace doslova přeplněna. Bohužel se však k tomuto vydání nedistribuuje CD s dalšími informacemi a specifikacemi, jako tomu bylo dříve. Takže v případě vašeho zájmu o tyto informace budete muset stahovat z http://www.kni­hy.cpress.cz/K0726.

Zbývá snad už jen dodat, že třetí vydání knihy Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS od Libora Dostálka a Aleny Kabelové uvedlo v letošním roce na trh nakladatelství Computer Press a prodejní cena byla stanovena na 499 Kč.

Byl pro vás článek přínosný?