Hlavní navigace

Apache - Příručka správce WWW serveru

18. 10. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pro dnešní knižní recenzi jsem vybral jeden z nových titulů nakladatelství Computer Press, publikaci Apache - Příručka správce WWW serveru od Vlastimila Pošmury. Ta v sobě zahrnuje odpovědi snad na všechny otázky, které v souvislosti s tímto webovým serverem mohou člověka vůbec napadnout. Podívejme se jí tedy na zoubek...

Knih o specifických aplikacích, především pak těch pro Linux, vychází stále poměrně málo. Publikace Apache – Příručka správce WWW serveru se snaží být další z „vlaštovek“ v tomto směru. Zavede nás do tajů nejrozšířenějšího webového serveru na světě a odpoví nám na všechny otázky, které nás mohou v souvislosti s touto aplikací vůbec napadnout.

Výhodou je, že postupuje rovnoměrně od naprostých začátků až k profesionálním problémům, takže si na své přijdou jak začínající uživatelé, tak i ti pokročilejší nebo profesionálové. Postupně se dozvíme řadu informací, týkajících se nejen správy a údržby tohoto webového serveru, ale i jeho interního fungování. Pojďme se ale podívat na samotný obsah…

Úvodní kapitola knihy – Historie a vývoj Apache – se, jak je z jejího názvu patrné, zabývá vývojem webového serveru Apache od nejranějších stádií projektu až do současnosti. Získáme zde také několik zajímavých odkazů do světového Internetu, které nám mohou pomoci v dalším zkoumání této aplikace.

Druhá kapitola – Jak Apache funguje – se zabývá primárně architekturou webového serveru, jeho jádrem a srovnáním různých verzí. Aby toho nebylo málo, poukazuje i na rozdíly při nasazení Apache na operačních systémech Unix a MS Windows. V závěru kapitoly se také seznámíme s činností a fungováním protokolu HTTP.

V další části knihy se budeme zabývat instalací Apache. Ačkoliv se jedná o problematiku, kterou mnozí jiní autoři shrnou do jednoho stručného odstavce, zde se pan Pošmura trošku více rozpovídal. A udělal jen dobře. Dozvíme se, jaké jsou nároky na instalaci Apache pod různými systémy (Unix, MS Windows) a jak instalace probíhá. V prostředí Unixu je také podrobně popsána instalace jak z binárních souborů, tak i ze zdrojových kódů aplikace. Stručně jsme uvedeni také do základní konfigurace WWW serveru. Ta je ale podrobněji popsána dále v knize.

Čtvrtou kapitolu nazval její autor Spuštění a zastavení Apache. Ani tady nezahálel a popsal celou problematiku velmi důkladně. Věnuje se opět jak prostředí operačních systémů Unix, tak i MS Windows.

Jak už jsem zmínil, je velká část knihy věnována také konfiguraci WWW serveru. Abych byl přesný, je této problematice vyhrazena celá pátá kapitola, v rozsahu šedesáti stran. Jen ve stručnosti zmíním, že se zde dočteme o struktuře kořenového adresáře Apache, podmíněném provádění direktiv nebo získáme přehled o konfiguračních souborech. Největší přehled však získáme o obsahu konfiguračních souborů.

Šestá kapitola úzce navazuje na pátou. Nese název Konfigurace Apache prakticky. Mimo jiné se zde dočteme mnoho zajímavého o nastavení globálního prostředí, tedy např. typu serveru, adresáře serveru apod. Těmto záležitostem je věnována poměrně široká pozornost. Následuje samotná konfigurace serveru nebo kupříkladu sledování činnosti Apache. Tato kapitola má osmdesát stran a je jednoznačně stěžejní částí knihy. Ještě aby ne, správná konfigurace Apache může být tím nejdůležitějším bezpečnostním opatřením v systému.

Když už narážím na tu bezpečnost, nesmím opomenout kapitolu sedm, která je bezpečnosti webového serveru Apache věnována. Upřímně řečeno, právě tuto kapitolu považuji vůbec za jednu z nejpřínosnějších v celé knize. Autor se zde zabývá mimo jiné i využitím SSL nebo konfigurací proxy.

Předposlední kapitola knihy je věnována spolupráci Apache s jazykem HTML. Dozvíme se zde, jak vytvořit obrazovou mapu, i něco málo o direktivách modulu mod_include. Přiznám se, že tato kapitola mě příliš nezaujala… Pojďme tedy na další.

Apache a CGI, tak se jmenuje závěrečná kapitola této publikace. Právě s CGI skripty se při provozování Apache setkáváme nejčastěji. Zde se dozvíme, jak probíhá zpracování CGI požadavku, jak nastavit spolupráci s CGI skripty nebo něco málo o protokolování chyb CGI skriptů. Následuje také stručný popis suEXEC a v závěru i popis modulu mod_isapi.

V přílohách pak nalezneme ukázkové výpisy konfiguračních souborů, skript configure a přehled modulů a direktiv. Nechybí ani užitečné informace o češtině a webovém serveru Apache. V úplném závěru nás pak čeká přehled některých administračních nástrojů pro Apache.

cyber23

Jak tuto knihu zhodnotit? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nenapadá mě nic jiného než samá chvála. Navíc tato kniha je velmi aktuální a obsahuje řadu informací i o posledních bezpečnostních problémech Apache, což jí také přidává na kvalitě. Je sice pravda, že autor má občas tendence sklouznout spíše ke psaní referenčního manuálu nebo se někdy zbytečně podrobně zabývat některými maličkostmi. V celkovém měřítku se však jedná o jednu z nejlepších knih, která se mi v poslední době vůbec dostala do rukou. Rozhodně by neměla chybět v knihovničce nikoho, kdo webový server Apache používá nebo se k tomu chystá. Ať už se považujete za začátečníka, nebo profesionála, tato kniha vám hodně dá.

Nezbývá, než dodat, že knihu Apache – Příručka správce WWW serveru od Vlastimila Pošmury vydalo v roce 2002 nakladatelství Computer Press a její prodejní cena byla stanovena na 290 Kč.

Byl pro vás článek přínosný?