Hlavní navigace

Video vo FreeBSD

2. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V nasledovnom texte sa spoločne pozrieme, čo ponúka FreeBSD v rámci domáceho kina – videa i DVD. Uvedieme si aj potrebné kroky, ktoré musí užívateľ urobiť, aby mohol vo FreeBSD pozerať svoje obľúbené filmy či video na YouTube (Flash). Možno to neviete, ale vo FreeBSD desktope toho dokážete naozaj veľa!

Určite ste počuli, že na výrobu slávneho filmu Matrix bolo použité FreeBSD ako renderovacia farma. Charles Henrich (Manex Visual Effects) okrem iného hovorí, že „…neverím, že by to bolo bývalo možné urobiť, keby sme sa rozhodli pre iný operačný systém.“

FreeBSD a hardvér

Tlak veľkých firiem, tzv. „vendor lock-in“, nemá dopad len na Linux, ale aj na FreeBSD a ďalšie voľné operačné systémy. Tento pojem označuje, že softvér i hardvér je "uzamknutý“ na celú sieť závislostí (výrobcovia) – k tlačiarni nedostanete často ani softvér pre Linux, nielen FreeBSD. Patria sem aj rôzne video (TV) karty, ale i iný hardvér (kamery, strihacie karty atď.).

Tlak takýchto praktík dopadá aj na FreeBSD. Komunita okolo Linuxu je ďaleko väčšia, čo odzrkadľuje aj podpora hardvéru. Pokiaľ si teda budete kupovať nejaký hardvér a ste miláčikom FreeBSD, alebo iba kráčate cestou k nemu, pozrite si tieto stránky, kde sú uvedené podporované kamery i video karty.

Ako inštalovať?

Keďže FreeBSD je kompletný OS (jadro a základný systém), prekompilované binárne balíčky (TBZ) sú produktom tretích strán. Balíčky sú v FTP archívoch, kde však ostávajú nezmenené. Aby sa užívatelia mohli dostať i k ich novším verziám, na to im slúži stromový adresár /usr/ports, ktorý si môžu kedykoľvek aktualizovať (pomocou  portsnap).

Inštalácia aplikácií tretích strán sa robí dvoma krokmi (od seba nezávislými):

1) pkg_add -r balík („-r-“ je „remote“ – teda „z diaľky“ – inštaluje sa priamo z FTP FreeBSD).

2) make install && make clean  – príkaz uvediete v adresári konkrétneho portu – napríklad v /usr/ports/multimedia/mplayer  alebo /usr/ports/multimedia/win32-codecs. FreeBSD stiahne zdrojové súbory, skompiluje ich a nainštaluje.

FreeBSD má vyspelú emuláciu Linuxu, tak mnohé aplikácie pôjdu aj pod linuxovskou emuláciou, t. j. budete môcť použiť i natívne aplikácie Linuxu. Pokiaľ chcete inštalovať linuxovské aplikácie, FreeBSD má port RPM ( pkg_add -r rpm), ale i dpkg ( pkg_add -r dpkg).

Zvuk

Zvuk pre prehrávanie videa je neodmysliteľný – ten totiž nebudete mať aktivovaný hneď po inštalácii. FreeBSD má v tomto ohľade vyspelú podporu – pomocou kldload snd_driver sa do jadra načítajú všetky ovládače (zvuk), ktoré FreeBSD podporuje. Pokiaľ však reštartujete počítač, vyššie uvedený príkaz budete musieť zakaždým zadávať. Aby ste sa tomu vyhli, do súboru /boot/loader.conf napíšte:  snd_driver_load="YES"

MPlayer

MPlayer do FreeBSD dostanete pomocou pkg_add -r mplayer a potom si ešte musíte stiahnuť win32-codecs  – port inštalujte z /usr/ports/multimedia. Pravdaže, pokiaľ existuje najnovšia verzia MPlayer, inštalujte ju radšej z adresára  /usr/ports.

MPlayer okrem videa pravdaže prehrá aj MP3 súbory

DVD

Budete potrebovať knižnicu libdvcss, ktorú si nainštalujete z /usr/ports/multimedia. VLC i MPlayer potom budú vedieť prehrať i DVD filmy. Táto knižnica môže i nemusí byť v rôznych krajinách zakázaná, nemôže byť preto na oficiálnych FTP archívoch FreeBSD.

VLC je ďalší video prehrávač a tiež beží spoľahlivo pod FreeBSD

Pre rozšifrovanie (skopírovanie DVD filmu na pevný disk) možno použiť CMD (command line) utilitu vobcopy.

Televízia

Pre sledovanie televízie použijete modul, ktorý načítate do jadra ( kldload bktr). Zápisom riadku bktr_load="YES" do /boot/loader.conf docielite, že sa modul bktr načíta pri každom štarte FreeBSD. Môže sa stať, že tuner nebude korektne detekovaný, tak použite sysctl (napríklad sysctl hw.bt848.tuner=6  – skúšajte použiť iné číselné hodnoty). Manuálová stránka bktr ( man bktr) obsahuje aj zoznam podporovaných kariet/tunerov.

Z aplikácií pre sledovanie televízie, ale i signálu z videorekordéra či DVD prehrávača, použite fxtv alebo xawtv ( pkg_add -r fxtv).

Príjem satelitného signálu v DragonFly BSD

Adobe Flash

FreeBSD podporuje Flash v rámci linuxovskej emulácie. Tú však (kompatibilný balík), pokiaľ ju nemáte, musíte doinštalovať:

pkg_add -r linux_base-f10
pkg_add -r linux-flashplugin10
pkg_add -r nspluginwrapper

Potom v každom účte treba zadať: nspluginwrapper -v -a -i z príkazového riadku.

Linuxovská emulácia sa aktivuje v /etc/rc.conf: linux_enable="YES"

Toto však urobí za vás inštalátor (linux_base-f10). Potrebné je pozmeniť aj /etc/fstab, kde pridáte riadok:

linproc     /usr/compat/linux/proc  linprocfs   rw  0   0

Adobe Flash vo FreeBSD

skoleni

Záverom o histórii

Kto patrí medzi pamätníkov RPM, určite vie, že inštalácia v počiatkoch Linuxu (roky deväťdesiate) nebola jednoduchá a v tomto ohľade Debian (apt) a FreeBSD predbehli dobu. Ovládač bktr sa prvýkrát objavil vo FreeBSD 2.2 a z pozerania televízie som mal veľký zážitok už vo FreeBSD z rady 4.x s VGA kartou a TV tunerom All-In-Wonder Pro. Fxtv je pôvodne určený iba pre BSD systémy – aplikácia dokáže zachytiť aj video a audio (viac na domovských stránkach projektu).

Odkazy

Fxtv v akcii