Hlavní navigace

Vylepšení příkazové řádky nástrojem Go Bullet Train (GBT)

2. 1. 2020
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

S novým rokem začíná na Rootu vycházet i nový seriál, v němž se postupně seznámíme s nástroji pro vylepšení klasické příkazové řádky. První z těchto nástrojů se jmenuje Go Bullet Train, zkráceně GBT.

Obsah

1. Nástroj Go Bullet Train (GBT)

2. Moderní shelly a proměnné prostředí PS1 až PS4

3. Základní funkce nástroje GBT

4. Instalace fontu DejaVu Sans Mono Nerd

5. Konfigurace terminálu

6. Instalace nástroje GBT

7. Konfigurace nástroje GBT

8. Délka cesty k aktuálnímu adresáři

9. Specifikace, které informace se mají zobrazit

10. Barva popředí a pozadí jednotlivých „vagonů“

11. Volba ikony představující aktuálně používanou distribuci nebo prostředí

12. Vagony používané v naklonovaném GIT repositáři

13. Ikona s informací o skrytých změnách (stash)

14. Informace o virtuálním prostředí Pythonu

15. Vagon „custom“

16. Obsah následující části seriálu

17. Odkazy na Internetu

1. Nástroj Go Bullet Train (GBT)

K unixovým systémům, mezi které patří i Linux, neodmyslitelně patří i příkazová řádka zajišťující vstup uživatelem zapisovaných příkazů určených pro shell. Vlastnosti příkazové řádky v prvních interpretrech byly z dnešního pohledu dosti omezené, což platí zejména pro původní Bourne shell, ovšem postupně došlo k vylepšování jejich možností. Například v Korn shellu se objevila možnost editace příkazové řádky, a to buď v režimu Emacsu či Vimu (což je vlastnost, která je podporovaná dodnes), v C shellu historie příkazů, podpora aliasů atd. Pravděpodobně nejvíce možností v současnosti nabízí FISH, kterým se později budeme v tomto seriálu zabývat. Existuje taktéž poměrně velké množství nástrojů, které dokáží vylepšit vlastnosti příkazové řádky v dnes běžných shellech (BASH, DASH, ZSH atd.). Jedním z těchto užitečných nástrojů je i Go Bullet Train neboli zkráceně GBT, jemuž je věnován dnešní článek.

Poznámka: nástroj Go Bullet Train je, jak již ostatně jeho název napovídá, sice naprogramovaný v jazyce Go, to ovšem v žádném případě neznamená, že se v tomto seriálu budeme zabývat pouze utilitami vyvinutými v tomto jazyce. Například již příště se seznámíme s nástrojem nazvaným bat, jenž je pro změnu vytvořen v Rustu (který v určitých směrech, ovšem zdaleka ne ve všech, Go konkuruje).

Obrázek 1: Nástroj Go Bullet Train dokáže detekovat aktuálně používanou distribuci a při korektním nastavení zobrazit její logo. Zde je ukázáno, že se logo změní při nalogování na počítač s odlišnou distribucí, zde konkrétně z distribuce založené na Ubuntu (Linux Mint) na Fedoru. Tato funkcionalita však vyžaduje instalaci speciálního fontu.

2. Moderní shelly a proměnné prostředí PS1PS4

Nástroj Go Bullet Train dokáže změnit informace zobrazované v rámci takzvané „výzvy“ (prompt). V „klasických“ shellech se obsah výzvy nastavuje s využitím proměnné prostředí PS1, popř. dalších proměnných PS2PS4 použitých ve specifických případech (PS2 pro víceřádkové příkazy, PS3 při čekání na vstup uživatele v interaktivních skriptech, PS4 v ladicím režimu). Tyto proměnné prostředí mohou obsahovat jak běžný text (typicky znak $), tak i speciální znaky začínající zpětným lomítkem. Tyto znaky jsou při konstrukci zprávy představující výzvu nahrazeny jinou hodnotou zjištěnou z prostředí, v rámci něhož je shell spuštěn. Například znak \u je nahrazen jménem uživatele, znak \w je expandován na právě používaný adresář (current working directory), znak \A je expandován na čas atd. Navíc je možné používat i různé řídicí znaky, které mohou modifikovat barvu textu, barvu pozadí, styl textu (podtržení, tučné písmo/vysvícení atd.). Tyto znaky lze zapisovat přímo nebo je možné využít výstup z příkazu tput. Jedná se o velmi užitečnou funkcionalitu a dokonce existuje i interaktivní nástroj, kterým je možné proměnnou prostředí PS1PS4 nastavit – viz též https://www.kirsle.net/wi­zards/ps1.html.

Obrázek 2: Vytvoření obsahu proměnné PS1 v interaktivním editoru dostupném na adrese https://www.kirsle.net/wi­zards/ps1.html.

3. Základní funkce nástroje GBT

Základní funkcí nástroje Go Bullet Train je modifikace výzvy (prompt), ovšem poněkud odlišným způsobem, než přímou ruční editací obsahu proměnné prostředí PS1. Práce s proměnnou prostředí PS1 je totiž relativně složitá, a to mj. i z toho důvodu, že se do jediného řetězce musí zapisovat vzájemně nesouvisející údaje, pro některé složitější operace se volají funkce naprogramované například přímo v shellu, znaky pro expanzi se kombinují s běžnými znaky i znaky řídicími (terminálové sekvence) atd. Naproti tomu při použití GBT je samotná výzva rozdělena do několika částí, které se nastavují automaticky (jednotlivé části výzvy se za sebou skutečně vizuálně napojují jako vagony v rychlovlacích). Navíc GBT podporuje zobrazování ikon (to ovšem vyžaduje použití speciálně upraveného fontu), relativně snadnou změnu barev popředí i pozadí textu, dobrou kooperaci s gitem (zjišťování stavu lokálně naklonovaného repositáře), stejnou výzvu lze použít i na vzdálených strojích (přes SSH) atd. A nesmíme zapomenout ani na to, že díky tomu, že nástroj GBT je vyvinut v programovacím jazyce Go, je jeho instalace snadná až triviální (jedná se o jediný spustitelný soubor).

Poznámka: nástrojů, které umožňují modifikovat obsah výzvy, existuje poměrně velké množství. Zmiňme například projekty bash-git-prompt, popř. na Rootu již zmíněný projekt Starship. Go Bullet Train nabízí ovšem větší možnosti konfigurace.

Obrázek 3: Uživatel je nalogován jako Root do operačního systému RHEL.

4. Instalace fontu DejaVu Sans Mono Nerd

Jak jsme si již řekli v předchozí kapitole, umožňuje Go Bullet Train zobrazení některých informací (stav repositáře, aktuálně používaná distribuce, výsledek posledního spuštěného příkazu) ve formě ikon. Ovšem tyto ikony je nutné nějakým způsobem zobrazit v „pouhém“ textovém terminálu. Jak toho dosáhnout? Prakticky všechny moderní terminály podporují použití Unicode fontů, v nichž je na určitých místech umístěna příslušná ikona. Tu nakonec stačí pouze obarvit (volba barvy popředí popř. pozadí) s využitím terminálových sekvencí. GBT používá ikony, které nalezneme ve fontu DejaVu Sans Mono Nerd, který je nutné nainstalovat, což je velmi ve skutečnosti snadné a nebudeme k tomu potřebovat ani práva roota.

Nejdříve je nutné vytvořit adresář .fonts umístěný v domácím adresáři (pokud tento adresář existuje, ponecháme jeho obsah nezměněný):

$ mkdir -p ~/.fonts

Následně stáhneme příslušný font (DejaVu Sans Mono Nerd) ve formátu TrueType a uložíme ho do adresáře .fonts v domácím adresáři:

$ curl -L -o ~/.fonts/DejaVuSansMonoNerdFontCompleteMono.ttf https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts/raw/master/patched-fonts/DejaVuSansMono/Regular/complete/DejaVu%20Sans%20Mono%20Nerd%20Font%20Complete%20Mono.ttf
Poznámka: tato operace může trvat poměrně dlouho, i když samotný soubor s fontem má velikost, která jen nepatrně přesahuje jeden megabajt.

Poslední krok spočívá v novém vytvoření souborů s informacemi o fontech, které mohou aplikace použít. Pro tento účel postačuje spustit příkaz fc-cache (bez dalších parametrů):

$ fc-cache
Poznámka: tento nástroj by měl vytvořit popř. modifikovat soubory, které na většině linuxových distribucí naleznete v adresáři ~/cache/fontconfig.

Aktuálně dostupné fonty je možné vypsat nástrojem fc-list. Například všechny fonty, v jejichž názvu se vyskytuje slovo „Nerd“ vypíšeme následujícím způsobem:

$ fc-list | grep Nerd
 
/home/tester/.fonts/DejaVuSansMonoNerdFontCompleteMono.ttf: DejaVuSansMono Nerd Font Mono:style=Book

Jen pro zajímavost si můžeme vypsat podrobnější informace o právě nainstalovaném fontu:

$ fc-query /home/tester/.fonts/DejaVuSansMonoNerdFontCompleteMono.ttf
 
Pattern has 23 elts (size 32)
    family: "DejaVuSansMono Nerd Font Mono"(s)
    familylang: "en"(s)
    style: "Book"(s)
    stylelang: "en"(s)
    fullname: "DejaVu Sans Mono Nerd Font Complete Mono"(s)
    fullnamelang: "en"(s)
    slant: 0(i)(s)
    weight: 80(i)(s)
    width: 100(i)(s)
    spacing: 100(i)(s)
    foundry: "unknown"(s)
    file: "/home/tester/.fonts/DejaVuSansMonoNerdFontCompleteMono.ttf"(s)
    index: 0(i)(s)
    outline: True(s)
    scalable: True(s)
    ...
    ...
    ...
    lang: aa|af|ar|ast|av|ay|az-az|az-ir|bm|be|bg|bi|bin|br|bs|bua|ca|ce|ch|chm|co|cs|cv|cy|da|de|el|en|eo|es|et|eu|fa|fi|fj|fo|fr|ff|fur|fy|ga|gd|gl|gn|gv|ha|haw|ho|hr|hu|hy|ia|ig|id|ie|ik|io|is|it|ka|kaa|ki|kk|kl|ku-am|kum|kv|kw|ky|la|lb|lez|ln|lt|lv|mg|mh|mi|mk|mo|mt|nb|nds|nl|nn|no|nr|nso|ny|oc|om|os|pl|pt|rm|ro|ru|sah|sco|se|sel|shs|sk|sl|sm|sma|smj|smn|so|sq|sr|ss|st|sv|sw|tk|tl|tn|to|tr|ts|tt|tw|tyv|uk|uz|ve|vo|vot|wa|wen|wo|xh|yap|yo|zu|ak|an|ber-dz|crh|csb|ee|fat|fil|hsb|ht|hz|jv|kab|kj|kr|ku-tr|kwm|lg|li|mn-mn|ms|na|ng|nv|pap-an|pap-aw|qu|quz|rn|rw|sc|sg|sn|su|ty|za(s)
    fontversion: 155320(i)(s)
    capability: "otlayout:DFLT otlayout:arab otlayout:cyrl otlayout:grek otlayout:lao otlayout:latn"(s)
    fontformat: "TrueType"(s)
    decorative: False(s)
    hash: "sha256:3d7584de56eebaed3262ec71670083aeb9fcb8ce0c8b6c3e2487f2aeb54660c7"(s)
    postscriptname: "DejaVuSansMonoNerdFontCompleteM-Book"(s)

5. Konfigurace terminálu

V dalším kroku je nutné nakonfigurovat terminál. Budeme potřebovat nastavit minimálně dvě základní vlastnosti:

 1. Použitý font by měl být „DejaVuSansMono Nerd Font Mono“ nainstalovaný v rámci předchozí kapitoly
 2. Barva pozadí by měla být tmavá (většina nastavení GBT totiž na světlém pozadí špatně pracuje)

U terminálů (přesněji řečeno emulátorů terminálu), které jsou vybaveny grafickým uživatelským rozhraním s menu se toto nastavení provede přímo z tohoto menu, typicky výběrem položky Settings. Poněkud složitější je situace v případě použití terminálů urxvt a xterm. Podívejme se na nastavení xtermu, které lze provést i bez toho, abychom zasahovali do databáze xrdb (X server resource database):

$ xterm -bg black -fg white -en en_US.UTF-8 -u8 -fa "DejaVuSansMono Nerd Font Mono" -fs 20

Výše uvedený příkaz používá přepínač -bg pro nastavení barvy pozadí, -fg pro nastavení barvy popředí, -fa pro volbu fontu (nikoli bitmapového), -fs pro změnu velikosti písma a nakonec -u8 a -en pro povolení Unicode.

Poznámka: screenshoty k tomuto článku byly pořízeny právě z xtermu.

Obrázek 4: V případě, že je návratová hodnota posledního příkazu odlišná od nuly, je ve výchozím nastavení GBT tato skutečnost naznačena červeným křížkem na začátku výzvy.

6. Instalace nástroje GBT

Instalaci nástroje Go Bullet Train je možné provést několika způsoby. Využít je možné balíčky dostupné na adrese https://packagecloud.io/gbt/release, které jsou nabízeny ve formátech .deb i .rpm pro různé architektury. Alternativně je možné nástroj GBT přeložit, k čemuž je pouze zapotřebí mít nainstalovány základní nástroje programovacího jazyka Go a nastaveny proměnné prostředí GOPATH a PATH (jinak nebude GBT instalovatelný a spustitelný):

$ export GOPATH=~/go
$ export PATH="$PATH:$GOPATH/bin"

Samotnou instalaci GBT zajistí příkaz go get, který stáhne potřebné knihovny a následně provede překlad a slinkování výsledné utility:

$ go get github.com/jtyr/gbt/cmd/gbt

Výsledkem předchozího příkazu by měl být spustitelný soubor se jménem „gbt“ umístěný v adresáři „~/go/bin“:

$ ls -l $GOPATH/bin
 
total 14184
-rwxr-xr-x 1 tester tester 3002684 lis 29 19:02 gbt
-rwxr-xr-x 1 tester tester 11515559 lis 10 21:56 gocode
Poznámka: povšimněte si, že velikost souboru „gbt“ je relativně malá (přibližně 3MB), zvláště když si uvědomíme, že překladač a linker jazyka Go provádí ve standardním nastavení statické slinkování.

Následně je nutné určit, že obsah proměnné PS1 bude určen právě příkazem GBT, což je již triviální operace:

$ PS1='$(gbt $?)'

V případě ZSH se nastavuje proměnná prostředí PROMPT a nikoli PS1:

$ PROMPT='$(gbt $?)'

V případě, že používáte ZSH, je možné nastavit i „pravou“ výzvu, což je měnitelný text zobrazený na pravém okraji příkazového řádku:

$ RPROMPT='$(gbt -right)'

Ihned po spuštění by se měl změnit formát výzvy (promptu) v aktuálně spuštěném emulátoru terminálu.

Obrázek 5: Nastavení tří „vagónů“, z nichž se skládá konfigurace výzvy (prompt).

7. Konfigurace nástroje GBT

Konfigurace nástroje Go Bullet Train se provádí s využitím proměnných prostředí. Ty lze nastavovat interaktivně (změny jsou ihned zapracovány a modifikují chování GBT), nebo je možné nastavení provést například v souborech .profile, .bashrc atd.

Obrázek 6: Ukázka situace, kdy je cesta k aktuálnímu adresáři poměrně dlouhá.

8. Délka cesty k aktuálnímu adresáři

První nastavení se týká cesty k aktuálnímu adresáři. V některých případech (domácí adresář, kořenový adresář) je tato cesta velmi krátká, ovšem mnohdy se pohybujeme v tak košaté struktuře, že cesta k aktuálnímu adresáři může překračovat šířku terminálu. K omezení počtu zobrazených podadresářů slouží proměnná prostředí GBT_CAR_DIR_DEPTH. Pokud je hodnotou této proměnné například řetězec „3“, budou zobrazeny jen poslední tři podadresáře cesty:

$ export GBT_CAR_DIR_DEPTH='3'

nebo jen:

$ export GBT_CAR_DIR_DEPTH=3

Ve chvíli, kdy naopak použijeme například řetězec „999“, je délka zobrazené cesty prakticky neomezená:

$ export GBT_CAR_DIR_DEPTH=999
Poznámka: všechny proměnné prostředí obsahují vždy jen řetězce, které je ovšem v některých případech možné interpretovat jako čísla, data, seznamy atd.

9. Specifikace, které informace se mají zobrazit

Název projektu Go Bullet Train vychází z toho, že se zprávy, z nichž je skládána výzva (prompt) vytváří z jednotlivých „vagonů“, které jsou nezávisle na sobě konfigurovatelné a spojitelné do jediného „vlaku“. A právě k určení, které „vagony“ a v jakém pořadí se mají ve výzvě použít, slouží proměnná prostředí nazvaná GBT_CARS. Do této proměnné se zapisuje řetězec se seznamem názvů jednotlivých vagonů, například:

$ GBT_CARS='Status, Os, Time, Hostname, Dir, Git, Sign'

K dispozici je několik typů „vagonů“:

# Jméno vagonu Předpona proměnných prostředí
1 Custom car GBT_CAR_CUSTOM_
2 Dir car GBT_CAR_DIR_
3 ExecTime car GBT_CAR_EXECTIME_
4 Git car GBT_CAR_GIT_
5 Hostname car GBT_CAR_HOSTNAME_
6 Kubectl car GBT_CAR_KUBECTL_
7 Os car GBT_CAR_OS_
8 PyVirtEnv car GBT_CAR_PYVIRTENV_
9 Sign car GBT_CAR_SIGN_
10 Status car GBT_CAR_STATUS_
11 Time car GBT_CAR_TIME_

S vybranými vagony se seznámíme v navazujících kapitolách.

Obrázek 7: Nastavení, které informace se mají ve výzvě zobrazit.

10. Barva popředí a pozadí jednotlivých „vagonů“

U jednotlivých vagonů lze zvolit jejich barvu popředí a pozadí. K tomu slouží proměnné prostředí začínající předponou vypsanou v tabulce v předchozí kapitole a končící na _BG (barva pozadí, background) či _FG (barva popředí, foreground). Dále je možné proměnnou prostředí končící na _FM určit styl písma (tučné atd.). Podívejme se na příklad, v němž nastavíme pozadí vagonu zobrazujícího stav posledního provedeného příkazu (návratový kód je roven nule či odlišný od nuly):

$ export GBT_CAR_STATUS_DISPLAY=1
$ export GBT_CAR_STATUS_OK_BG=green
$ export GBT_CAR_STATUS_ERROR_BG=green

Obrázek 8: Změna barvy popředí a pozadí vybraných „vagonů“

Pro popředí popř. pozadí lze zvolit následující barvy:

# Barva
1 black
2 red
3 green
4 yellow
5 blue
6 magenta
7 cyan
8 light_gray
9 dark_gray
10 light_red
11 light_green
12 light_yellow
13 light_blue
14 light_magenta
15 light_cyan
16 white white
Poznámka: ve skutečnosti se jedná o názvy logických barev, přičemž jejich mapování na fyzické barvy je možné provést v nastavení terminálu. Pokud například specifikujeme, že se má logická barva „red“ mapovat na fyzickou barvu „světle žlutá“, nemá nástroj GBT žádné prostředky, jak toho nastavení změnit.

11. Volba ikony představující aktuálně používanou distribuci nebo prostředí

V případě, že je nainstalován font „DejaVu Sans Mono Nerd“, je možné proměnnou prostředí GBT_CAR_OS_NAME zvolit, jaká ikona distribuce popř. prostředí se má zobrazit ve vagonu „Os“. Některé příklady jsou ukázány na následujícím screenshotu:

Obrázek 9: Volba ikony představující aktuálně používanou distribuci nebo prostředí.

Poznámka: pokud tuto proměnnou prostředí nebudete měnit, použije se ikona odpovídající detekované distribuci.

Ikony, které je možné použít (sami můžete vidět, že ne vždy se jedná pouze o názvy distribucí Linuxu):

amzn cloud elementary linuxmint redhat
android coreos fedora mageia sabayon
arch darwin freebsd mandriva slackware
archarm debian gentoo opensuse ubuntu
centos docker linux raspbian windows

12. Vagony používané v naklonovaném GIT repositáři

Ve chvíli, kdy aktuální adresář leží v naklonovaném GIT repositáři, je možné zobrazit informace o aktuálním stavu tohoto repositáře, tj. například používanou větev, stav větve (počet souborů, které je možné zařadit do změn) atd. K tomuto účelu slouží vagon „git“ konfigurovatelný s využitím proměnných prostředí, které všechny – podle očekávání – začínají na GBT_CAR_GIT_. Kromě již popsaných proměnných určujících barvu popředí, barvu pozadí a typ písma je důležitá především proměnná GBT_CAR_GIT_FORMAT určující, jaké informace a v jakém formátu se vlastně mají zobrazit.

Zobrazení ikony s informací, že se jedná o GIT repositář:

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT='{{ Icon }}'

Přidání jména větve, tagu, commitu:

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT='{{ Icon }} {{ Head }}'

Přidání ikony informující o stavu repositáře (synchronizován atd.):

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT=' {{ Icon }} {{ Head }} {{ Status }}'

Další ikony popř. text s informací o tom, jaký je stav repositáře v porovnání se vzdáleným repositářem (typicky origin):

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT=' {{ Icon }} {{ Head }} {{ Status }} {{ Ahead }} {{ Behind }} '

Mezery ve specifikaci formátu mají význam, takže pokud šetříte místem, lze napsat:

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT='{{ Icon }}{{ Head }}{{ Status }}{{ Ahead }}{{ Behind }} '

Obrázek 10: Nastavení barvy pozadí vagonu s informacemi o GIT repositáři.

Obrázek 11: Vytvoření nové větve s přepnutím do této větve. Následně se do repositáře zařadí nový soubor.

Obrázek 12: Smazání nepoužité větve.

13. Ikona s informací o skrytých změnách (stash)

Užitečná je i informace o tom, že naklonovaný repositář obsahuje změny, které byly skryty příkazem stash. Tuto ikonu do výzvy přidáte snadno:

$ GBT_CAR_GIT_FORMAT='{{ Icon }}{{ Head }}{{ Status }}{{ Stash }} '

Výsledek je patrný na dalším screenshotu:

Obrázek 13: Použití ikony „stash“ informující (pokud je zobrazena)

Poznámka: o jaké skryté změny se jedná zjistíte příkazem git stash show.

Obrázek 14: Konfigurace zobrazení informací o stavu GITového repositáře, v němž se nachází aktuální adresář.

14. Informace o virtuálním prostředí Pythonu

Zobrazit je možné i informace o aktivovaném virtuálním prostředí Pythonu. Nejdříve je ovšem nutné zakázat, aby samotné virtuální prostředí Pythonu (virtualenv) po své aktivaci příkazem activate do výzvy přidávalo další informace. To se provede nastavením následující proměnné prostředí:

$ export VIRTUAL_ENV_DISABLE_PROMPT='1'
Poznámka: toto nastavení nebude mít vliv na aktuálně spuštěné virtuální prostředí. To je nutno deaktivovat příkazem deactivate a poté znovu aktivovat, aby se všechny změny v konfiguraci projevily.

Následně lze nastavit formát vagonu s informacemi o virtuálním prostředí:

$ export GBT_CAR_PYVIRTENV_FORMAT=' {{ Icon }} {{ Name }}

Vagon je nutné přidat do vlaku:

$ export GBT_CARS="Status, Os, Dir, PyVirtEnv"

Nyní je již možné prostředí aktivovat, což by se mělo projevit na zprávě výzvy:

$ source bin/activate

16. Vagon „custom“

K dispozici je i vagon nazvaný jednoduše „custom“, který může zobrazovat buď statický text, nebo výsledek nějakého příkazu. Povolení použití tohoto vagonu:

$ export GBT_CARS="Custom, Status, Os, Dir, PyVirtEnv"
$ export GBT_CAR_CUSTOM_DISPLAY=1

Zobrazení statického textu:

$ export GBT_CAR_CUSTOM_TEXT_TEXT=">"

Zobrazení výsledku prakticky libovolného příkazu namísto statického textu:

$ unset GBT_CAR_CUSTOM_TEXT_TEXT

Zobrazení volné kapacity paměti:

CS24_early

$ export GBT_CAR_CUSTOM_TEXT_CMD="cat /proc/meminfo | sed -n 2p | grep -o '[0-9]\+'"

Popř. přesnější příkaz, pokud se pořadí položek ve virtuálním souboru /proc/meminfo mění:

$ export GBT_CAR_CUSTOM_TEXT_CMD="cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:' | grep -o '[0-9]\+'"

16. Obsah následující části seriálu

V navazující části právě vznikajícího seriálu o vylepšení vlastností příkazové řádky si popíšeme nástroj bat. Jedná se o utilitu doplňující vlastnosti standardního nástroje cat o mnoho dalších užitečných funkcí, zejména o zvýraznění zdrojových kódů. Tuto utilitu, která je mimochodem naprogramovaná v Rustu, lze použít společně s dalším velmi užitečným nástrojem fzv, jemuž bude věnována celá třetí část seriálu (fzv neboli command-line fuzzy finder navíc lze velmi dobře zkombinovat například s textovým editorem Vim).

17. Odkazy na Internetu

 1. Go Bullet Train (GBT)
  https://github.com/tisnik/gbt
 2. bullettrain-sh
  https://github.com/caiogondim/bullet-train.zsh
 3. An oh-my-zsh shell theme based on the Powerline Vim plugin
  https://github.com/caiogondim/bullet-train.zsh
 4. Nerd fonts
  https://www.nerdfonts.com/
 5. nerd-fonts (repositář)
  https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts
 6. Repositář projektu bat
  https://github.com/sharkdp/bat
 7. bat releases
  https://github.com/sharkdp/bat/re­leases
 8. Shell
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shell_(computing)
 9. Minimalistická a rychlá příkazová řádka pro libovolný shell Starship
  https://www.root.cz/zpravic­ky/minimalisticka-a-rychla-prikazova-radka-pro-libovolny-shell-starship/
 10. Finally, a command line shell for the 90s
  http://fishshell.com/
 11. Bourne shell
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bourne_shell
 12. Korn shell
  http://www.kornshell.org/
 13. Prompt Expansion
  http://zsh.sourceforge.net/Doc/Re­lease/Prompt-Expansion.html#Prompt-Expansion
 14. PS1 prompt explained for Linux/Unix
  https://www.linuxnix.com/linuxunix-shell-ps1-prompt-explained-in-detail/
 15. Bash $PS1 Generator2.0
  https://www.kirsle.net/wi­zards/ps1.html
 16. BASH Git Prompt
  https://github.com/magicmonty/bash-git-prompt
 17. Seznam vybraných Unicode fontů
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unicode_font#List_of_U­nicode_fonts
 18. Unix History
  https://www.levenez.com/unix/
 19. C shell
  https://en.wikipedia.org/wiki/C_shell
 20. tput(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/tput
 21. fc-list(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/fc-list
 22. fc-cache(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/fc-cache
 23. fc-query(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/fc-query
 24. Unicode character recognition
  http://shapecatcher.com/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.