Hlavní navigace

Výměna dat mezi CAD systémy

4. 5. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

"Es em lomos, es em lomos, ohlaš se." "Přečte myš." "Co to říká Vládínku? "Prozradím za pět korun." Tak nějak začínal oblíbený seriál pro děti "Rodina Smolíkova". Je až neuvěřitelné, jak přesně tento jednoduchý dialog vystihuje dnešní realitu v převodech datových formátů CAD systémů - nerozumíš, tak zaplať.

Vzhledem k velkému počtu těchto užitečných pomocníků konstruktéra nebo architekta se v dnešní době komunikací a sdílení dat dostane i běžný uživatel občas do problému: Jak přečíst CAD data od mého partnera nebo naopak jak předat čitelná data vlastníkovi jiného CAD systému. Struktura CAD dat byla od počátku složitější než např. struktura textových souborů. Téměř každý výrobce CAD programu si navíc vyvinul svůj vlastní uzavřený formát. Nezbylo než zvolit kompromis. A tak spatřily světlo světa obecné výměnné formáty: IGES, DXF, STEP a VDA-FS ( dále např. STL, CGM, SAT…). Na uživateli pak zůstává export výkresu nebo modelu do příslušného obecného formátu. Jeho partner vlastnící jiný CAD zase výměnný formát naimportuje. V případě třírozměrných těles přicházejí dnes v úvahu nejčastěji dva formáty, IGES a STEP.

IGES je historicky starší a myslím, že dodnes nejvíce podporovaný výměnný formát, který vznikl na americkém kontinentě. Pomocí něj se dají přenést jak dvourozměrné (2D) výkresy, tak třírozměrné (3D) modely. Bohužel převod 3D modelů má u tohoto formátu svá omezení. Nelze přenést kompletní 3D objemový model (Solid), ale pouze povrch tohoto modelu složený z ploch (trimed faces). Tím dojde nejenom ke ztrátě vnitřní logiky 3D modelu (stromu), ale rovněž v některých případech i ke ztrátě návaznosti ploch tvořících povrch modelu. Při následném zpracování po importu pak vznikají v povrchu modelu nespojitosti, které je nutno „ručně“ opravit. Navíc existuje spousta verzí formátu IGES. Během své praxe se setkávám nejčastěji s verzemi od IGES 3.1 po 5.3. Formát je zpětně kompatibilní. Bohužel ne každý CAD podporuje nejnovější verzi. Vývoj formátu IGES už je více méně ukončen a jeho roli postupně přebírá formát STEP.

STEP je mladším výkonnějším bratrem formátu IGES. Dokáže totéž co IGES a navíc podle mojí zkušenosti dokáže přenést uzavřený povrch 3D tělesa složený z ploch (Volum). Tím odpadají problémy s nespojitostí přeneseného povrchu tělesa. Vygenerovat z uzavřeného povrchu skutečné objemové těleso lze pak pomocí jednoho příkazu CAD systému (nebo to funguje automaticky). Logika modelu, návaznosti těles uvnitř modelu (strom) se bohužel nezachová ani v tomto případě a to může být pro další zpracování nepřekonatelný problém. Formát STEP je mezinárodně normalizován normou ISO 10303 a existuje minimálně ve dvou provedeních STEP AP214 a STEP AP203. STEP je v současné době nejprogresivnějším formátem pro převod CAD dat a podle všeho mu patří budoucnost.

VDA-FS – z názvu tohoto formátu lze odvodit jeho původ – německý automobilový průmysl (Vereinbarte Deutsche Automobilindus­trie). VDA-FS se používá pro převod 3D ploch (free form surfaces). V našich krajích se s tímto formátem setkáte jen výjimečně.

Asi nejspolehlivější metodou, převodu 3D dat je převod 3D modelů u CADů založených na stejném jádru. Máte-li např. dva CAD systémy založené na jádru „Parasolid“, můžete s výhodou použít tento výměnný formát. Totéž platí o jádru ACIS.

Problematika převodu 2D výkresů je o mnoho pestřejší. Lze samozřejmě použít stejné formáty jako pro převod 3D dat. Navíc ovšem přibývají další kandidáti.

DXF je formát vyvinutý firmou Autodesk pro převod 2D výkresů. Pomocí DXF je možno přenést i 3D drátové modely. Díky své jednoduché struktuře dosáhl tento formát velkého rozšíření a dnes je podporován téměř každým CAD systémem. S formátem DXF dokáží pracovat i jiné programy než CAD systémy nebo konverzní utility pro CAD. Osobně využívám schopnosti StarOffice načítat soubory ve formátu DXF a dále je zpracovávat. Formát DXF existuje v bezpočtu verzí, nejčastěji se setkáte s verzí DXF odpovídající exportu z AutoCADu R12.

DWG – díky rozšířenosti formátu DWG, který je uzavřeným formátem firmy Autodesk, došlo v této oblasti k zajímavému fenoménu. Několik firem se spojilo do „Aliance OpenDWG“, která využívá DWG jako obecný výměnný formát. Na seznamu členů této aliance najdeme mnoho zvučných jmen z oblasti CAD např. Parametric Technology Corp., Intergraph Corp., Unigraphics Solutions, SDRC, Rasterex, SolidWorks Corporation… Značná část současných CAD systémů je tedy schopna pracovat přímo s formátem DWG. To je vynikající zpráva pro jejich uživatele a poněkud horší zpráva pro firmu Autodesk.

Ať už přenášíte 2D výkresy přes jakýkoli formát, dochází často k přenosovým problémům. Různá kódování češtiny nebo jiných jazyků, značky „průměru“,drsnosti, kóty a tolerance, tvar fontů a šrafování to vše jsou prvky, které mohou být přenosem ovlivněny. Z toho důvodu, pokud je požadován dokonalý přenos výkresu bez ovlivnění je možné použít tiskové (plotovací) soubory. Často je využíván formát HPGL nebo HPGL-2 od firmy Helwet Packard. Výhodou je dokonale spolehlivé přenesení výkresu do posledního detailu, nevýhodou je, že tato metoda je ideální pouze v tom případě, že váš partner nepotřebuje výkres od vás dále zpracovávat. Navíc je nutností zařízení, které dokáže HPGL vytisknout (např. všechny plottery od HP) nebo prohlížeč souborů HPGL. Uživatelé Linuxu s výhodou využijí tiskové soubory ve formátu PostScript.

Někteří výrobci CAD systémů dodávají převodní utilitu pro formáty IGES nebo STEP pouze za příplatek. Např. u Catie V4 stojí utilita pro import a export formátu STEP téměř tolik co celkem obstojně vybavená Catia (řešení – SBD). Tyto cenové disproporce daly prostor pro další výrobce různých konverzních utilit. Na internetu jich najdete velké množství a jejich ceny bývají zpravidla nižší než u originálních utilit od výrobců CAD systémů. Světlou výjimkou jsou CAD systémy, které dokáží přímo bez použití obecných výměnných formátů načíst data z jiného CADu. Je velice důležité při výběru CAD systému zvážit nejenom jeho užitné vlastnosti, ale také schopnost komunikace s jinými systémy. Bohužel v současné době některé velké firmy (např. některé automobilky) požadují od svých subdodavatelů spolu s výrobky i data vytvořená v přesně určeném CAD systému. Zde je každá rada drahá a myslím, že značná část rozhodnutí o nákupu „drahého CAD systému“ bývá ovlivněna právě těmito požadavky.

Všem uživatelům, kteří potřebují sdílet svá data s jinými subjekty doporučuji vytvořit si formulář pro výměnu dat. Tento dokument by měl obsahovat soupis CAD systémů, které vlastníte a rovněž seznam všech formátů (včetně jejich verzí), které vaše CADy podporují. Je až neuvěřitelné, kolik času, práce a prostředků může takováto pomůcka poslaná vašemu partnerovi ušetřit. Na závěr trochu optimismu do budoucna. CAD systémy nebo resp. jejich výrobci se pomalu přizpůsobují požadavkům uživatelů na sdílení dat. Navíc jsou zde slibné „Open source“ projekty jako např. QCAD, které mohou prorazit především v oblasti malých CADů. Bude líp.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je provozovatelem stránek kancelar.jinak.cz...