Hlavní navigace

Využití skrytých vlastností JDK (1)

24. 3. 2011
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

V dnešním článku o vlastnostech JDK 6 a JDK 7 si řekneme základní informace o jedné skryté (přesněji řečeno velmi málo zdokumentované a známé) vlastnosti nových verzí JDK. Jedná se o alternativní varianty tříd HashMap, LinkedHashMap a TreeMap uložené v archivu alt-rt.jar. Tyto třídy nabízí pro některé aplikace větší výkonnost.

Obsah

1. Skryté vlastnosti Oracle JDK

2. Archivní soubory alt-rt.jar a alt-string.jar

3. Za jakých podmínek se archivy alt-rt.jar a alt-string.jar použijí?

4. Výkonnostní rozdíly mezi použitím tříd z rt.jar a alt-rt.jar

5. Zdrojový kód testovacího příkladu

6. Výsledky běhu testovacího příkladu s JDK b24

7. Podpora pro alternativní knihovny v OpenJDK (IcedTea)

8. Další vliv volby -XX:+AggressiveOpts na výkonnost aplikací

9. Odkazy na Internetu

1. Skryté vlastnosti Oracle JDK

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java a jeho běhovém prostředí JRE (Java Runtime Environment) si povíme základní informace o jedné poměrně neznámé a málo využívané vlastnosti, kterou je možné využít především v proprietární Oracle JDK 6. Tato varianta JDK, nebo přesněji řečeno její běhové prostředí JRE, obsahuje, jak je to ostatně obvyklé, archivní soubor s názvem rt.jar, v němž jsou uloženy prakticky všechny třídy, rozhraní a výčtové typy tvořící aplikační programové rozhraní (API) J2SDK. Pouze několik spíše doplňkových tříd je uloženo v dalších archivech. Kromě toho však můžeme v novějších verzích JDK 6 najít i dva nové archivy, které jsou pojmenované alt-rt.jar a alt-string.jar (tento soubor najdeme až v B23). Tyto archivy jsou uloženy ve stejném podadresáři, v jakém leží i archiv rt.jar, tj. v podadresáři jre/lib/. Strukturu podadresáře jre/lib/ s výpisem všech javovských archivů (*.jar) si můžeme zobrazit například pomocí utility tree:

tree jre/lib -P "*.jar"

Struktura tohoto podadresáře je zhruba následující (povšimněte si hned prvního a druhého záznamu zvýrazněného hvězdičkami):

jre/lib
|-- alt-rt.jar ***
|-- alt-string.jar ***
|-- amd64
|  |-- headless
|  |-- jli
|  |-- motif21
|  |-- native_threads
|  |-- server
|  `-- xawt
|-- applet
|-- audio
|-- charsets.jar
|-- cmm
|-- deploy
|-- deploy.jar
|-- desktop
|  |-- applications
|  |-- icons
|  |  |-- HighContrast
|  |  |  |-- 16x16
|  |  |  |  |-- apps
|  |  |  |  `-- mimetypes
|  |  |  `-- 48x48
|  |  |    |-- apps
|  |  |    `-- mimetypes
|  |  |-- HighContrastInverse
|  |  |  |-- 16x16
|  |  |  |  |-- apps
|  |  |  |  `-- mimetypes
|  |  |  `-- 48x48
|  |  |    |-- apps
|  |  |    `-- mimetypes
|  |  |-- LowContrast
|  |  |  |-- 16x16
|  |  |  |  |-- apps
|  |  |  |  `-- mimetypes
|  |  |  `-- 48x48
|  |  |    |-- apps
|  |  |    `-- mimetypes
|  |  `-- hicolor
|  |    |-- 16x16
|  |    |  |-- apps
|  |    |  `-- mimetypes
|  |    `-- 48x48
|  |      |-- apps
|  |      `-- mimetypes
|  `-- mime
|    `-- packages
|-- endorsed
|-- ext
|  |-- dnsns.jar
|  |-- localedata.jar
|  |-- sunjce_provider.jar
|  `-- sunpkcs11.jar
|-- fonts
|-- im
|  |-- indicim.jar
|  `-- thaiim.jar
|-- images
|  |-- cursors
|  `-- icons
|-- javaws.jar
|-- jce.jar
|-- jsse.jar
|-- locale
|  |-- de
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- es
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- fr
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- it
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- ja
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- ko
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- ko.UTF-8
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- sv
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- zh
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- zh.GBK
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- zh_HK.BIG5HK
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  |-- zh_TW
|  |  `-- LC_MESSAGES
|  `-- zh_TW.BIG5
|    `-- LC_MESSAGES
|-- management
|-- management-agent.jar
|-- oblique-fonts
|-- plugin.jar
|-- resources.jar
|-- rt.jar
|-- security
|  |-- US_export_policy.jar -> /etc/alternatives/jce_1.6.0_sun_us_export_policy.x86_64
|  `-- local_policy.jar -> /etc/alternatives/jce_1.6.0_sun_local_policy.x86_64
|-- servicetag
`-- zi
  |-- Africa
  |-- America
  |  |-- Argentina
  |  |-- Indiana
  |  |-- Kentucky
  |  `-- North_Dakota
  |-- Antarctica
  |-- Asia
  |-- Atlantic
  |-- Australia
  |-- Etc
  |-- Europe
  |-- Indian
  |-- Pacific
  `-- SystemV

98 directories, 18 files

2. Archivní soubory alt-rt.jar a alt-string.jar

Jak již název souborů alt-rt.jar a alt-string napovídá, jedná se o javovské archivy obsahující alternativní verze některých tříd tvořících standardní API J2SDK. Tyto alternativní třídy byly vytvořeny s ohledem na dosažení co nejlepšího výkonu (zejména v oficiálních benchmarcích běžících na počítačích s větším počtem procesorových jader, typicky se jedná o benchmark SPECjbb), ovšem prozatím by se tato implementace měla považovat za experimentální, i když na žádné větší problémy či chyby pravděpodobně v praxi nenarazíte (a ve skutečnosti byste ani neměli na problémy narazit, protože žádná z voleb předávaných JRE při jeho spouštění by neměla ovlivnit chování JRE do takové míry, že by došlo k chybě v některém testu kompatibility – TCK). Archiv alt-rt-jar obsahuje především binární (přeložené) podoby optimalizovaných verzí tříd HashMap, LinkedHashMap a TreeMap (tj. tříd implementujících rozhraní Map) a samozřejmě i různé pomocné třídy a rozhraní, popř. anonymní tří­dy.

Zatímco všechny tři výše zmíněné třídy uložené v archivu rt.jar neobsahují prakticky žádné optimalizace, které by zapříčinily větší složitost či menší čitelnost jejich zdrojového kódu (o čemž se ostatně můžete sami přesvědčit při pohledu do zdrojových kódů těchto tříd, například při zkoumání metod put a get), jsou v archivu alt-rt.jar umístěny třídy s optimalizovaným kódem využívajícím například vyrovnávací paměti pro ty prvky mapy, ke kterým se častěji přistupuje atd. V archivu alt-string.jar můžeme najít především upravenou variantu třídy String, která dokáže pracovat s „komprimovanými řetězci“, což je ovšem jen honosně znějící název pro běžné řetězce (které se používají například v céčku) obsahující pouze ASCII znaky. Pokud je vytvořen řetězec složený výhradně z ASCII znaků (tj. řetězec neobsahuje například znaky azbuky, nabodeníčka atd.), je uložen do pole s prvky typu byte a nikoli do pole s prvky typu char. To vede jak k úspoře paměti alokované na haldě, tak i k urychlení některých operací, protože se může pracovat s polovičním počtem bajtů pro daný řetězec.

3. Za jakých podmínek se archivy alt-rt.jar a alt-string.jar použijí?

Alternativní třídy obsažené v archivu alt-rt.jar a alt-string.jar se nepoužívají automaticky při každém startu běhového prostředí Javy. Načtou a použijí se pouze při splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že daný archiv musí existovat, což je prozatím pouze případ Oracle JDK, nikoli však OpenJDK ani dalších variant JDK. Druhou podmínkou, která musí být splněna, je použití přepínače -XX:+AggressiveOpts při startu JRE. Pokud není alespoň jedna z těchto podmínek splněna, nevypíše se žádné chybové hlášení, ale třídy HashMap, TreeMap, String atd. se jednoduše načtou z originálního archivu rt.jar. O tom, zda se načítají původní verze tříd nebo jejich alternativní a výkonnější verze, se můžeme přesvědčit použitím přepínače -verbose při startu běhového prostředí Javy, například následujícím způsobem:

java -verbose | grep Opened

Při spuštění výše uvedeného příkazu, kde se pomocí přepínače -verbose povoluje výpis všech načítaných tříd a otevíraných archivů obsahujících tyto třídy (my ovšem většinu pro nás nepodstatných informací vyfiltrujeme), získáme následující výstup. Na různých verzích Oracle JDK a na různých platformách se mohou některé údaje odlišovat, především se to samozřejmě týká cesty k javovskému archivu:

[Opened /opt/jdk/sun/jdk1.6.0_23-x86_64/jre/lib/rt.jar]

Ovšem při použití přepínače -XX:+Aggressive­Opts, tj. při spuštění následujícího příkazu:

java -XX:+AggressiveOpts -verbose | grep Opened

můžeme z vyfiltrovaného standardního výstupu zjistit, že se skutečně načítají i alternativní knihovny uložené v archivu alt-rt.jar:

[Opened /opt/jdk/sun/jdk1.6.0_23-x86_64/jre/lib/alt-rt.jar]
[Opened /opt/jdk/sun/jdk1.6.0_23-x86_64/jre/lib/rt.jar]

4. Výkonnostní rozdíly mezi použitím tříd z rt.jar a alt-rt.jar

V předchozí kapitole jsme si řekli, že binární (přeložené) tvary tříd uložených v javovských archivech alt-rt.jar a alt-string.jar by měly být výkonnější než originální varianty těchto tříd. Ovšem toto tvrzení je samozřejmě nutné potvrdit (navíc toto tvrzení nemusí být platné za všech podmínek!), a to buď benchmarkem stávajících aplikací, například spuštěním serverové aplikace s přepínačem -XX:+AggressiveOpts s následným měřením doby odezvy této aplikace, nebo vytvořením syntetického testu zaměřeného pouze na zjištění rychlosti implementace tříd HashMap, LinkedHashMap a TreeMap. Pro účely změření výkonnosti metod Map.put() a Map.get() za stanovených podmínek jsem vytvořil jednoduchý příklad, jehož zdrojový kód lze najít v následující kapitole. V tomto příkladu se pro instance všech tří výše zmíněných tříd testuje rychlost, s jakou se do mapy vkládají objekty typu Integer, jejichž klíče jsou taktéž hodnoty typu Integer. Taktéž se zjišťuje rychlost získávání objektů z mapy metodou Map.get().

Důvod, proč je použita rostoucí číselná posloupnost klíčů, je jednoduchý – objekty jsou v hešovací mapě (instanci třídy HashMap) uspořádány na základě hešovací hodnoty (hash code) svého klíče, což je ovšem v případě instance třídy Integer přímo hodnota tohoto klíče (opět je možné se podívat do zdrojových kódů třídy Integer). Při „vhodně“ zvolené posloupnosti hodnot klíčů tedy může docházet ke kolizím, které účinnost hešovací mapy snižují. Naopak v případě použití třídy TreeMap jsou objekty v mapě uspořádány přímo na základě hodnoty klíče, přesněji řečeno na základě porovnání klíčů pomocí komparátorů. Číselná posloupnost hodnot klíčů či jejich hešovacích hodnot pak ovlivňuje interní strukturu mapy i dobu ukládání nového prvku a čtení prvku z mapy – například třída TreeMap interně využívá Red-Black stromy, jejichž struktura se při vkládání nových prvků musí měnit (viz animace dostupná na adrese http://www.ai­see.com/anim/ma­ple.htm).

5. Zdrojový kód testovacího příkladu

Ve zdrojovém kódu testovacího příkladu se používají třídy implementující rozhraní ValueGenerator, které slouží pro generování hodnot uložených v instancích třídy Integer. Klíče jsou však tvořeny jednoduchou aritmetickou posloupností celých čísel – sami si můžete vyzkoušet, jak se doba běhu aplikace změní v případě, že se pro vytváření klíčů (ne hodnot) použije odlišná posloupnost:

import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;

interface ValueGenerator {
  public void reset();

  public Integer nextValue();
}

class SequenceGenerator implements ValueGenerator {
  private int value = 0;

  @Override
  public Integer nextValue() {
    this.value++;
    return Integer.valueOf(this.value);
  }

  @Override
  public void reset() {
    this.value = 0;
  }
}

class InverseSequenceGenerator implements ValueGenerator {
  private int value = Integer.MAX_VALUE;

  @Override
  public Integer nextValue() {
    this.value--;
    return Integer.valueOf(this.value);
  }

  @Override
  public void reset() {
    this.value = Integer.MAX_VALUE;
  }
}

class RandomSequenceGenerator implements ValueGenerator {
  private static final long SEED = 42;
  private Random rand = new Random(SEED);

  @Override
  public Integer nextValue() {
    return Integer.valueOf(this.rand.nextInt());
  }

  @Override
  public void reset() {
    this.rand.setSeed(SEED);
  }
}

public class MapBenchmark {

  private static final int EXT_LOOP_COUNT = 100;
  public static final int INT_LOOP_COUNT = 100000;

  public static long mapTest(Map<Integer, Integer> map, ValueGenerator generator) {
    long t1 = System.currentTimeMillis();
    for (int j = 0; j < EXT_LOOP_COUNT; j++) {
      map.clear();
      generator.reset();
      for (int i = 0; i < INT_LOOP_COUNT; i++) {
        Integer I = Integer.valueOf(i);
        map.put(I, generator.nextValue());
      }
      generator.reset();
      for (int i = 0; i < INT_LOOP_COUNT; i++) {
        if (!map.get(Integer.valueOf(i)).equals(generator.nextValue()))
          throw new RuntimeException("Cannot find value");
      }
    }
    long t2 = System.currentTimeMillis();
    return t2 - t1;
  }

  private static void doTests(Map<Integer, Integer> map) {
    System.out.print(mapTest(map, new SequenceGenerator())+"\t");
    System.out.print(mapTest(map, new InverseSequenceGenerator())+"\t");
    System.out.print(mapTest(map, new RandomSequenceGenerator())+"\t");
  }

  public static void main(String[] args) {
    long t1 = System.currentTimeMillis();

    doTests(new HashMap<Integer, Integer>());
    doTests(new LinkedHashMap<Integer, Integer>());
    doTests(new TreeMap<Integer, Integer>());

    long t2 = System.currentTimeMillis();
    System.out.println(t2 - t1);
  }

}

6. Výsledky běhu testovacího příkladu s JDK b24

V této kapitole jsou uvedeny výsledky tří běhů výše popsaného testovacího příkladu. V prvním běhu nebyla volba -XX:+AggressiveOpts použita, tudíž se načetly třídy z archivu rt.jar. Ve druhém případě sice byla výše zmíněná volba použita, ale soubor alt-rt.jar nebyl dostupný, takže opět došlo (bez výpisu varovného hlášení!) k načtení tříd z archivu rt.jar. Teprve ve třetím případu se díky použití volby -XX:+AggressiveOpts a dostupnosti archivu alt-rt.jar načetly alternativní verze knihoven, což mělo za daných podmínek pozitivní dopad na dobu běhu aplikace. Každý test byl spuštěný dvacetkrát, aby se omezily náhodné vlivy ostatních procesů běžících v systému.

Spuštění demonstračního příkladu bez dalších voleb (použit archiv rt.jar):

HashMap         LinkedHashMap      TreeMap         Total
seq  invseq random  seq   invseq random seq   invseq random time
2533  1996  2743  2549  2340  3046  5969  5861  6861  33913
2484  1991  2747  2575  2334  3051  5936  5912  6949  33996
2583  1754  2396  2415  2086  2688  5839  5801  6826  32392
2530  1992  2742  2623  2293  3113  6065  5868  6901  34134
2519  2008  2816  2780  2406  3117  6080  5870  6921  34525
2556  2063  2790  2816  2206  3067  5914  5803  6816  34036
2598  1999  2752  2970  2319  3050  5986  5923  6882  34485
2472  1981  2791  2456  2335  3070  5995  5913  6919  33939
2502  2060  2775  2818  2203  3059  5936  5847  6838  34053
2513  2046  2787  2629  2337  3122  5927  5655  6786  33816
2521  2007  2735  2969  2316  3065  5970  5939  6918  34447
2561  2005  2756  2454  2437  3203  5990  5904  6926  34251
2579  1782  2477  2623  2490  3294  5922  5778  6856  33807
2514  2053  2779  2789  2227  3072  6039  5862  6893  34233
2541  1995  2779  2584  2329  3102  5920  5901  6902  34059
2612  1997  2741  2951  2315  3045  6120  5895  6910  34592
2482  1982  2748  2497  2444  3195  5997  5684  6873  33916
2512  2048  2786  2785  2215  3063  5995  5898  6872  34186
2509  1989  2775  2970  2623  3347  5943  5707  6853  34720
2528  1986  2735  2935  2343  3054  6020  5877  6895  34387

Spuštění demonstračního příkladu s volbou -XX:+Aggressive­Opts, ovšem ve chvíli, kdy není archiv alt-rt.jar dostupný (ve výsledku je použit archiv rt.jar):

HashMap         LinkedHashMap      TreeMap         Total
seq  invseq random  seq   invseq random seq   invseq random time
2684  2276  2794  2791  2443  3202  5949  5905  6767  34823
2692  2254  2820  2698  2450  3210  6055  5937  6837  34969
2705  2247  2788  2785  2467  3275  5924  5807  6703  34708
2680  2237  2798  2755  2427  3163  6004  5857  6762  34690
2733  2257  2803  2787  2744  3462  5998  5859  6717  35369
2639  2246  2797  2746  2448  3198  6013  6207  6979  35281
2497  2262  2939  2825  2509  3212  5991  5798  6755  34802
2643  2258  2782  2735  2477  3244  6011  5837  6727  34721
2666  2268  2837  2474  2418  3156  6049  5927  6843  34643
2701  2239  2771  2458  2470  3222  5979  5879  6730  34459
2680  2271  2801  2559  2344  3153  5962  5824  6782  34384
2660  2259  2858  2744  2448  3263  5970  5939  6748  34894
2669  2249  2800  2715  2663  3439  5982  5785  6753  35059
2692  2253  2809  2743  2432  3240  5956  5884  6766  34780
2675  1844  2511  2463  2396  3090  5909  5807  6742  33443
2705  2243  2787  2425  2444  3267  5935  5861  6752  34425
2704  2240  2794  2804  2404  3184  5989  5811  6723  34660
2709  2289  2819  2721  2444  3269  5935  5820  6699  34710
2680  2244  2792  2524  2378  3095  5994  5785  6742  34240
2688  2284  2824  2425  2447  3206  5948  5846  6783  34465

Spuštění demonstračního příkladu s volbou -XX:+AggressiveOpts ve chvíli, kde je archiv alt-rt.jar dostupný:

HashMap         LinkedHashMap      TreeMap         Total
seq  invseq random  seq   invseq random seq   invseq random time
2397  1886  2527  2433  2434  3159  4709  4379  5230  29162
2390  1833  2441  2861  2748  3428  4660  4363  5209  29942
2415  1792  2472  2715  2518  3174  4688  4362  5192  29334
2412  1781  2456  2664  2385  2994  4614  4290  5188  28804
2344  1761  2428  2658  2479  3130  4806  4338  5226  29177
2473  1886  2508  2743  2487  3148  4668  4346  5202  29467
2449  1795  2403  2620  2451  3220  4665  4498  5230  29339
2499  1742  2476  2556  2398  3080  4815  4198  5353  29140
2429  1799  2472  2691  2425  3191  4663  4369  5220  29264
2453  1803  2459  2724  2431  3188  4687  4174  5240  29173
2437  1785  2374  2554  2430  3172  4638  4280  5106  28783
2374  1841  2538  2519  2382  3116  4663  4153  5236  28841
2456  1765  2414  2493  2307  2924  4563  4188  5114  28230
2357  1824  2470  2663  2465  3180  4635  4355  5237  29193
2434  1855  2446  2750  2444  3173  6883  4357  5221  31569
2466  1791  2427  2536  2488  3175  4673  4347  5251  29170
2492  1892  2506  2690  2415  3153  4694  4380  5228  29465
2471  1791  2413  2299  2410  3017  4731  4175  5228  28543
2429  1679  2369  2395  2362  2960  4595  4234  5148  28176
2364  1838  2512  2694  2426  3209  4693  4332  5188  29261

Snadno můžeme vypočítat, že zrychlení demonstračního příkladu dosahuje za daných podmínek cca 15%.

7. Podpora pro alternativní knihovny v OpenJDK (IcedTea)

Zajímavé je, že podpora pro použití alternativního archivu alt-rt.jar (nikoli však alt-string.jar) existuje i v OpenJDK a tím pádem i v IcedTea. Ostatně se není čemu divit, protože zdrojové kódy OpenJDK i proprietární Oracle JDK jsou sdílené, i když některé relativně malé části OpenJDK musely být změněny, především kvůli nekompatibilním licencím a problémům s otevřením knihoven třetích stran (tj. knihoven dodaných dalšími vývojářskými firmami společnosti Sun Microsystems a posléze Oracle). Nicméně se vraťme k oběma alternativním archivům. Ve zdrojových kódech OpenJDK lze dohledat, že se alternativní archiv alt-rt.jar skutečně při spouštění JRE hledá a popř. i načítá, a to za stejných podmínek, jako u proprietární Oracle JDK. Ostatně přesvědčit se můžeme přímo pohledem do zdrojového kódu souboru hotspot/src/sha­re/vm/runtime/ar­guments.cpp na řádky 2064 až 2077 (čísla řádků odpovídají HotSpotu verze 20, jehož zdrojové kódy lze najít na adrese http://hg.open­jdk.java.net/hsx/hsx­20/master):

 if (AggressiveOpts) {
  // Insert alt-rt.jar between user-specified bootclasspath
  // prefix and the default bootclasspath. os::set_boot_path()
  // uses meta_index_dir as the default bootclasspath directory.
  const char* altclasses_jar = "alt-rt.jar";
  size_t altclasses_path_len = strlen(get_meta_index_dir()) + 1 +
                 strlen(altclasses_jar);
  char* altclasses_path = NEW_C_HEAP_ARRAY(char, altclasses_path_len);
  strcpy(altclasses_path, get_meta_index_dir());
  strcat(altclasses_path, altclasses_jar);
  scp.add_suffix_to_prefix(altclasses_path);
  scp_assembly_required = true;
  FREE_C_HEAP_ARRAY(char, altclasses_path);
 }

Jediný problém spočívá v tom, že zdrojové kódy obou alternativních archivů nejsou prozatím v OpenJDK dostupné, i když je teoreticky možné (při dodržení licenčního ujednání potvrzeného při instalaci Oracle JDK) použít archivy právě z Oracle JDK.

8. Další vliv volby -XX:+AggressiveOpts na výkonnost aplikací

Použití volby -XX:+AggressiveOpts má poměrně velký vliv na výkonnost aplikací, a to i ve chvíli, kdy nejsou alternativní knihovny dostupné a/nebo používané. Vliv této volby si můžeme vyzkoušet na již mnohokrát ukazovaném příkladu ConcatTest1.java, který je upraven takovým způsobem, aby dokázal zobrazit čas konkatenace řetězce pro různé počty iterací, což má samozřejmě vliv jak na dobu trvání smyčky, tak i na obsazení haldy a zatížení správců paměti. Zdrojový tvar upraveného testovacího příkladu má tvar:

root_podpora

public class ConcatTest1
{
  private static final int MAX_LOOP_COUNT = 200000;

  public static String createString(int loopCount)
  {
    String str = "";
    for (int i = 0; i < loopCount; i++)
    {
      str += i + " ";
    }
    return str;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    for (int loopCount = 256; loopCount < MAX_LOOP_COUNT; loopCount *= 2)
    {
      long t1 = System.currentTimeMillis();
      String str = createString(loopCount);
      //System.out.println("String length: " + str.length());
      long t2 = System.currentTimeMillis();
      System.out.println("loops: " + loopCount + " time:" + (t2 - t1));
    }
  }
}

V následující tabulce jsou zobrazeny časy běhu „konkatenační smyčky“ v případě spuštění JVM bez volby -XX:+AggressiveOpts i s použitím této volby (výsledky byly získány s JDK b23 na platformě x86_64):

loopCount JVM bez dalších voleb Volba -XX:+AggressiveOpts Zrychlení
256 6 4 33%
512 15 8 47%
1024 25 25 0%
2048 58 74 –28% *******
4096 222 222 0%
8192 731 727 1%
16384 2617 584 78%
32768 13674 3156 77%
65536 64446 16102 75%
131072 317944 73220 77%

Vliv této volby na běh JVM si vysvětlíme příště.

9. Odkazy na Internetu

 1. The Java Compatibility Test Tools: JavaTest Harness
  http://java.sun­.com/developer/techni­calArticles/JCPto­ols2/
 2. Java HotSpot VM Options
  http://www.ora­cle.com/technet­work/java/java­se/tech/vmopti­ons-jsp-140102.html
 3. HugePages
  http://linux-mm.org/HugePages
 4. Tuning big java heap and linux huge pages
  http://www.ti­kalk.com/alm/fo­rums/tuning-big-java-heap-and-linux-huge-pages
 5. How do I set up hugepages in Red Hat Enterprise Linux 4
  http://magazi­ne.redhat.com/2007/05­/29/how-do-i-set-up-hugepages-in-red-hat-enterprise-linux-4/
 6. Java SE Tuning Tip: Large Pages on Windows and Linux
  http://blogs.sun­.com/dagastine/en­try/java_se_tu­ning_tip_large
 7. Translation lookaside buffer
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Tran­slation_looka­side_buffer
 8. Physical Address Extension
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Phy­sical_Address_Ex­tension
 9. Java HotSpot VM Options
  http://www.ora­cle.com/technet­work/java/java­se/tech/vmopti­ons-jsp-140102.html
 10. Amdahl's law
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Am­dahl_law
 11. Garbage collection (computer science)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Gar­bage_collecti­on_(computer_sci­ence)
 12. Dr. Dobb's | G1: Java's Garbage First Garbage Collector
  http://www.drdob­bs.com/article/prin­tableArticle.jhtml?ar­ticleId=219401061­&dept_url=/ja­va/
 13. Java's garbage-collected heap
  http://www.ja­vaworld.com/ja­vaworld/jw-08–1996/jw-08-gc.html
 14. Compressed oops in the Hotspot JVM
  http://wikis.sun­.com/display/Hot­SpotInternals/Com­pressedOops
 15. 32-bit or 64-bit JVM? How about a Hybrid?
  http://blog.ju­ma.me.uk/2008/10/­14/32-bit-or-64-bit-jvm-how-about-a-hybrid/
 16. Compressed object pointers in Hotspot VM
  http://blogs.sun­.com/nike/entry/com­pressed_objec­t_pointers_in_hot­spot
 17. Java HotSpot™ Virtual Machine Performance Enhancements
  http://downlo­ad.oracle.com/ja­vase/7/docs/techno­tes/guides/vm/per­formance-enhancements-7.html
 18. Using jconsole
  http://downlo­ad.oracle.com/ja­vase/1.5.0/doc­s/guide/manage­ment/jconsole­.html
 19. jconsole – Java Monitoring and Management Console
  http://downlo­ad.oracle.com/ja­vase/1.5.0/doc­s/tooldocs/sha­re/jconsole.html
 20. Great Computer Language Shootout
  http://c2.com/cgi/wi­ki?GreatCompu­terLanguageSho­otout
 21. x86–64
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/X86–64
 22. Physical Address Extension
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Phy­sical_Address_Ex­tension
 23. Java performance
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­va_performance
 24. 1.6.0_14 (6u14)
  http://www.ora­cle.com/technet­work/java/java­se/6u14–137039.html?ssSou­rceSiteId=otncn
 25. Update Release Notes
  http://www.ora­cle.com/technet­work/java/java­se/releasenotes-136954.html
 26. Java virtual machine: 4.10 Limitations of the Java Virtual Machine
  http://java.sun­.com/docs/book­s/jvms/second_e­dition/html/Clas­sFile.doc.html#88659
 27. Java™ Platform, Standard Edition 7 Binary Snapshot Releases
  http://dlc.sun­.com.edgesuite­.net/jdk7/bina­ries/index.html
 28. Trying the prototype
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/lambda-dev/2010-August/002179.html
 29. Better closures (for Java)
  http://blogs.sun­.com/jrose/en­try/better_clo­sures
 30. Lambdas in Java: An In-Depth Analysis
  http://www.in­foq.com/articles/lam­bdas-java-analysis
 31. Class ReflectiveOpe­rationExcepti­on
  http://downlo­ad.java.net/jdk7/doc­s/api/java/lan­g/ReflectiveO­perationExcep­tion.html
 32. Proposal: Indexing access syntax for Lists and Maps
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/001108.html
 33. Proposal: Elvis and Other Null-Safe Operators
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/000047.html
 34. Java 7 : Oracle pushes a first version of closures
  http://www.bap­tiste-wicht.com/2010/05­/oracle-pushes-a-first-version-of-closures/
 35. Groovy: An agile dynamic language for the Java Platform
  http://groovy­.codehaus.org/O­perators
 36. Better Strategies for Null Handling in Java
  http://www.sli­deshare.net/Step­han.Schmidt/bet­ter-strategies-for-null-handling-in-java
 37. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.ar­tima.com/under­thehood/flowP­.html
 38. Java Virtual Machine
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­va_virtual_machi­ne
 39. ==, .equals(), compareTo(), and compare()
  http://leepoin­t.net/notes-java/data/expres­sions/22compa­reobjects.html
 40. New JDK7 features
  http://openjdk­.java.net/pro­jects/jdk7/fe­atures/
 41. Project Coin: Bringing it to a Close(able)
  http://blogs.sun­.com/darcy/en­try/project_co­in_bring_close
 42. ClosableFinder source code
  http://blogs.sun­.com/darcy/re­source/Projec­tCoin/Closeable­Finder.java
 43. Joe Darcy blog about JDK
  http://blogs.sun­.com/darcy
 44. Java 7 – more dynamics
  http://www.bap­tiste-wicht.com/2010/04­/java-7-more-dynamics/
 45. ArrayList (JDK 1.4)
  http://downlo­ad.oracle.com/ja­vase/1.4.2/doc­s/api/java/util/A­rrayList.html

Byl pro vás článek přínosný?