Hlavní navigace

Zajímavá fakta o doménových jménech

25. 4. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Máte skvělý nápad na nový web nebo chcete vydat novou úžasnou aplikaci. Teď budete potřebovat dokonalou doménu, na které svůj nápad uskutečníte. Bude ale taková doména volná?

Poznámka překladatele: Článek se zabývá doménovými jmény registrovanými v rámci .com, což je světově nejpoužívanější doména.

Jak tedy postupovat? Pravděpodobně zamíříte prohlížeč na stránky svého oblíbeného registrátora domén a začnete zkoušet všechny zajímavé možnosti, abyste zjistili, že jsou všechny obsazeny.

„To není možné!” naříkáte. „Všechny možnosti jsou už zaregistrované?”

Jestliže je v současné době zaregistrováno asi 50 milionů .com domén, budou skutečně všechna zajímavá jména už obsazená a vaše šance získat třípísmennou doménu padá k nule. Jediným východiskem je smlouvání s doménovými spekulanty.

A co akronymy?

Pokud budete chtít jedno z 676 možných dvoupísmenných doménových jmen, například jako akronym nebo zkratku, nemáte šanci: všechna jsou obsazena. I když přidáte číslice a dostanete se na 1296 možností, stále jsou všechny obsazeny.

Samozřejmě ignorujeme fakt, že registrátoři se řídí směrnicí, která říká, že tři znaky jsou minimum pro novou doménu. Tahle možnost tedy do budoucna stejně odpadá.

Dostáváme se dál. Když vezmeme v úvahu 17 576 možností při registraci třípísmenných domén, opět si nepomůžeme, protože jsou všechny obsazeny. Když přidáme číslice (povšimněte si, že ignoruji hloupé pomlčky, které je ovšem technicky možno použít od druhého znaku dále) dostaneme se na 46 656 různých kombinací, z nichž je zdánlivě 228 volných. Ani ty ovšem nejsou v současné době k dispozici.

Jestli prahnete po úžasných jménech jako 8VZ.com nebo Q6X.com, budou volné během měsíce (v době psaní původního článku). Přesto je jasné, že na ně číhají spekulanti, kteří číhají na každou volnou kombinaci. Bez boje tedy nemáte šanci.

Pokročíme tedy ke čtyřem znakům, které můžeme zkombinovat do celkem 456 976 možností. Tady je dostupnost už mnohem větší, pravděpodobně je tento prostor pro spekulanty už příliš rozsáhlý a oni se už nepouštějí do registrace náhodných sekvencí. Ze čtyřpísmenných domén je 97 786 volných. Rychlá kontrola ukáže, že jsou skutečně k mání. Můžete vybírat z „možností” jako AGJV.com, EIYK.com, GZVW.com a QFEV.com. Přidáme-li opět číslice, dostáváme se na ohromných 1.16 milionů volných domén, takže pokud hledáte něco jako 7RG8.com nebo U3JZ.com, můžete registrovat. Vyberte si takovou a pak vyrobte nějaký vtipný akronym, abyste ji vysvětlili.

Přechodem na pět písmen získáme ohromné množství možností. Tedy jen v případě, že se spokojíte s libovolně šílenou kombinací, na kterou si pak zpětně vymyslíte vysvětlení. Jen s písmeny získáte 11 881 376 možností, z nichž je volných asi 11 015 028.

Domény 1

Jak je dlouhá většina domén?

Pochopitelně většina registrovaných domén je navštěvovaná jen zřídka a uživatelé je používají jen k uložení svých osobních stránek. Analýza doménové databáze bez informací o návštěvnosti je proto dost omezená, přesto ale přináší zajímavé informace.

Jak jsem již uvedl, obsazeno je 100 % dvou a tří písmenných domén, ale s vzrůstajícím počtem možností se to začíná uvolňovat až k 63 znakům na doménu. Nejpopulárnější jsou ovšem názvy s 11 písmeny, jak ukazuje následující graf.

Domény 2

Legrace pochopitelně nekončí na 31 znacích. Existuje více než 253 tisíc domén (bez IDN) delších než 32 znaků a dokonce 538 takových, které mají plných 63 znaků.

Domény 3

To samozřejmě zahrnuje i naprosto úžasné domény jako
ZZZZZZZZZZZZZ­ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ­ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ­ZZ.com
WEBWEBWEBWEBWEB­WEBWEBWEBWEBWEB­WEBWEBWEBWEBWEB­WEBWEBWEBWEBWEB­WEB.com
DIDYOUKNOWTHA­TYOUCANONLYHA­VESIXTY-THREECHARACTER­SINADOMAIN-NAME.com

A co jména?

Americký úřad pro sčítání lidu (US Census Bureau) nabízí soubory obsahující běžná jména, takže jsem se rozhodl zjistit, jaké budu mít štěstí, když se pokusím si nekterá zaregistrovat.

Poznámka překladatele: Ministerstvo vnitra ČR nabízí podobné soubory pro Českou republiku. Hledejte na www.mvcr.cz/cla­nek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx.

Hledáte-li mužské doménové jméno, asi vás rozladí, že všech 1219 jmen uváděných zmíneným úřadem je již registrováno. V případě, že byste raději ženské jméno, budete mít „více štěstí”: Z 2841 běžných jmen můžete zaregistrovat dvě: Erlinda.com nebo Shanita.com. V tuto chvíli už ale budou pravděpodobné zaregistrována.

Posuneme-li se k příjmení, zjistíme v podstatě totéž: 100 % z uváděných 10 000 příjmení je zaregistrováno.

Domény 4

Spojením 300 nejpoužíva­nějších mužských jmen a 300 nejčastějších příjmení získáme asi 90 000 možných kombinací. Z toho asi 10 112 je v současné době nezaregistrovaných. Lidé jako Antonio Hughes a Lawrence Torres tedy mají šanci svou doménu získat. Když podobně propojíme 300 ženských jmen a 300 příjmení, získáme asi 14 103 volných domén.

Domény 5

Doména ILove

Když se podíváme na domény, které začínají „ilove“ a jsou doplněny některým z ženských jmen, zjistíme, že je volných 1958 (68.9%) z 2841 možných kombinací. V případě téhož s mužskými jmény je to 665 (54.5%) z 1219 možností.

Domény 6

Pokračujme stejnou cestou a podívejme se na kombinace domén se slovy Sex a Love. Celkem 268 971 domén obsahuje slovo Sex (11 333 také v kombinaci se slovem Free) a v 143 683 dalších najdeme slovo Love. Sex tedy převažuje nad láskou.

Domény 7

Další bonbónky

Nejčastějším počátečním písmenem je S. Naopak relativně málo domén začíná na Q, X, Y nebo Z.

Domény 8

Na druhé straně asi nepřekvapí, že nejčastější číslicí na počátku názvů domén je 1.

Domény 9

Každá správná společnost má své zastánce i lidi, kteří ji nenávidí. Proto bylo zajímavé se podívat na množství alternativních domén s příponou obsahující některou z velmi populárních domén. Některé z nich patří vlastníkovi kořenové domény, jiné různým příživníkům a kritikům.

Domény 10

Některé příklady: GOOGLE-AMERICA, GOOGLE-BUDDY, MICROSOFT-EBOOKS, SLASHDOTREVIEW, SLASHDOTSLASH a YAHOO2007.

Závěrem

Doufám, že to bylo zábavné a možná i trochu poučné.

Článek je velmi volným překladem originálu zveřejněného na www.yafla.com/dfor­bes/2006/03/29­.html. Publikováno s laskavým svolením původního autora, kterým je Dennis Forbes.

Měli jste někdy problém najít vhodnou doménu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.