Hlavní navigace

Zaostřeno na PHP (2)

24. 9. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dnešním dílem pokračuje prohlídka nových vlastností připravované verze PHP. Bude řeč o klonování objektů, soukromých atributech a dalších vylepšeních.
Soukromé atributy

Pro lepší zapouzdření informací do tříd můžete nyní definovat některé atributy jako private, tj. soukromé. Přístup k takovým atributům třídy pak je možný jen z metod dané třídy – z vnějšku k nim přistupovat nelze. Definicí atributu jako private máte jistotu, že si žádnou vnitřní hodnotu, která by se nikdy neměla používat přímo, nikde omylem nepřepíšete.

<?php
class Test {
 private $x = 'Ahoj';

 function pozdrav() {

  echo $this->x . '<br>';
 }
}

class Testik extends Test {
 function takyPozdrav() {
  echo $this->x . '<br>';
 }

}

$a = new Test();
$a->pozdrav();

printf('Tady nic není: (%s)<br>', $a->x);

$b = new Testik();

echo 'Tady taky nic nebude...';
$b->takyPozdrav();
?>

Tato malá ukázka dá na výstup následující text:

Ahoj
Tady nic není: ()
Tady taky nic nebude...

V souvislosti s private atributy bych chtěl upozornit na jednu věc. Nevím jistě, jestli se jedná o vlastnost PHP, nebo spíše o chybu (a jestli to tak bude fungovat i ve finální verzi), ale zdá se, že každý druh atributů má svůj názvový prostor, takže klidně můžete mít tři různé (veřejné, soukromé a statické) atributy stejného jména. Zvažte následující příklad a jeho výsledek:

<?php
class Test {

 var $x = "ahoj ";
 static $x = "nazdar ";
 private $x = "čau ";

 function tisk() {

  echo $this->x;
 }
}

$a = new Test();


echo $a->x;
echo Test::$x;
$a->tisk();

?>

Výstup:

ahoj nazdar čau

V prvním echu přistupujeme k veřejné (var) proměnné objektu, druhým echem ke statickému (static) atributu třídy a voláním metody

tisk() k soukromému (private) atributu.

Klonování

Už když jsem se v minulém dílu zmínil o tom, že přiřazovacím operátorem se nyní nově objekty nekopírují, objevily se v diskusi dotazy, jak se tedy bude v případě potřeby kopírování provádět. Někteří další čtenáři už na dané téma odpovídali, ale já přesto vše zopakuji ještě jednou:

Klonování se provádí voláním metody __clone() klonovaného objektu. Po zavolání této metody se jádro PHP podívá, zda má daný objekt metodu __clone() definovánu, nebo ne. V záporném případě se spustí standardní klonovací metoda, která vytvoří identickou kopii objektu. Definováním vlastní metody __clone() získá programátor nad procesem klonování plnou kontrolu.

V metodě __clone() máte k dispozici speciální proměnnou $clone, která ukazuje na původní (klonovaný) objekt. Přitom platí, že standardní proměnná $this odkazuje na nově vytvářený klon.

<?
class Ovce {
 var $jmeno;

 function __construct($jmeno) {

  $this->jmeno = $jmeno;
 }

 function __clone() {

  $this->jmeno = 'Klon ' . $clone->jmeno;
 }

 function vystup() {
  echo 'Já jsem ' . $this->jmeno . '<br>';
 }

}

$dolly = new Ovce('Dolly');

$dolly->vystup();
$klon = $dolly->__clone();

$klon->vystup();
?>

Výstup:

Já jsem Dolly
Já jsem Klon Dolly

Pokud definujete vlastní metodu __clone(), musíte ručně inicializovat všechny atributy objektu. Autoři PHP slibují, že implementují nějaký mechanismus (pravděpodobně funkci), který provede automatickou bitovou kopii objektu a na tvůrce skriptů pak zbyde jen přepsat podle potřeby ty atributy, u kterých kopírování bit po bitu není na místě.

Přímé odkazování na objekty vrácené z volání funkce

Dalším krůčkem dopředu (který ostatně už měl být udělaný dávno) je, že objekt vrácený jako výsledek volání funkce či metody může být ihned odkazován:

<?
class Vyrobek1 {

 function vystup() {
  echo 'Vyrobek 1<br>';
 }

}

class Vyrobek2 {
 function vystup() {
  echo 'Vyrobek 2<br>';
 }

}

class Tovarna {
 function vytvorVyrobek($druh) {

  if ($druh == 1)
   return new Vyrobek1();
  else

   return new Vyrobek2();
 }
}

$tovarna = new Tovarna();

$tovarna->vytvorVyrobek(1)->vystup();
$tovarna->vytvorVyrobek(2)->vystup();

?>

Výsledek:

Vyrobek 1
Vyrobek 2

Referenční parametry mohou mít defaultní hodnotu

Další novinkou v jazyku PHP je to, že argumenty funkcí, které přebírají odkaz na proměnnou, mohou mít nyní defaultní hodnotu. Příklad:

<?
function funkce(&$promenna = NULL) {

 if ($promenna === NULL)
  echo 'Funkce volaná bez parametru.<br>';
 else

  echo $promenna++ . '<br>';
}

$a = 1;
funkce($a);
funkce($a);
funkce();

?>

Výstup:

1
2
Funkce volaná bez parametru.

Statické atributy mohou být inicializovány

Další drobností ve vylepšeních PHP je fakt, že statické atributy tříd mohou být nyní inicializovány přímo ve svých definicích:

<?
class NejakaTrida {
 static $promenna = 1;

}

echo NejakaTrida::$promenna;
?>

Co bude výsledkem takového příkladu, nemusím snad ani zveřejňovat…

Backtrackingem za snazší ladění

Pro snazší ladění budete moci v nové verzi PHP použít funkci debug_backtrace(), která vrací pole s informacemi o vnoření do volání funkcí. Prvky pole jsou asociativními poli s následujícími hodnotami:

 • ‚class‘ – jméno třídy, ke které metoda patří (nebo prázdný řetězec, pokud se jedná o funkci),
 • ‚function‘ – jméno volané funkce (metody),
 • ‚file‘ – název zdrojového souboru, ve kterém došlo k volání,
 • ‚line‘ – číslo řádku, ze kterého byla funkce volána.

Díky funkci debug_backtrace() získáte konkrétní představu o tom, jak funkce navzájem volají jedna druhou, a přehled, které funkce jsou rozpracovány. Možný způsob použití ukazuje následující příklad (čísla řádků jsou zde jen pro vaši informaci):

 1 <?
 2 function backtrace() {

 3  $backtrace = debug_backtrace();
 4
 5  foreach ($backtrace as $krok) {

 6   $class = isset($krok['class']) ? $krok['class'] . '::' : '';

 7
 8   echo $class . $krok['function'] . '() v souboru '

 9     . $krok['file'] . ' na řádku ' . $krok['line'] . '<br>';

 10  }
 11 }
 12
 13 function nejaka_funkce() {

 14  backtrace();
 15 }
 16
 17 function dalsi_funkce() {

 18  nejaka_funkce();
 19 }
 20
 21 dalsi_funkce();

 22 ?>

A zde je výsledek ukázky:

backtrace() v souboru /var/www/html/testPHP43.php na řádku 14
nejaka_funkce() v souboru /var/www/html/testPHP43.php na řádku 18
dalsi_funkce() v souboru /var/www/html/testPHP43.php na řádku 21

A to je vše, alespoň pro dnešek. Z novinek v PHP nám na příště zbyly názvové prostory, nová práce s konstantami a výjimky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Michal Burda vystudoval informatiku a aplikovanou matematiku a nyní pracuje na Ostravské univerzitě jako odborný asistent. Zajímá se o data mining, Javu a Linux.