Hlavní navigace

Seriál MRTG - grafické prehľady

MRTG je nástroj pomerne flexibilný, užitočný a poskytuje nám v podstatne neobmedzené možnosti grafického stvárnenia dát v časových radoch od trafficu, cez zaťaženie procesoru, obsadenosti pevného disku až po spracovanie meterologických údajov ako teplota, rýchlosť vetra..... pozrieme sa bližšie na možnosti, ktoré nám poskytuje.

MRTG - grafické prehľady (8)

V minulých častiach sme si ukázali praktické príklady použitia mrtg pre monitoring šírky využitého pásma, dobu odozvy, vyťaženie sql servera, prehľad trafficu na jednotlivých rozhraniach, dnes si ukážeme využitie pre spracovanie prehľadu packetových výpadkov pri ICMP_ECHO a vyťaženie modemového poolu.

Milan Gigel

18. 12. 2001 0:00 | MRTG
| 5
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (7)

Dnes si ukážeme, ako možno MRTG využiť pre jednoduché monitorovanie dostupnosti a časovej odozvy pri komunikácii s rôznymi hostami v lokálnej sieti. Pri menej spoľahlivých prepojoch, ako napríklad mikrovlnných alebo pri hľadaní chýb nás môže zaujímať dĺžka odozvy v jednotlivých častiach dňa. Takýchto monitorovacích softwarov exituje neúrekom, prečo si však takúto implementáciu nevytvoriť priamo v MRTG, keď majú pre nás iba informatívny charakter a ich cieľom nie je oznamovanie výkyvov.

Milan Gigel

6. 12. 2001 0:00 | MRTG
| 5
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (6)

Po vydaní prvých piatich dieloch miniseriálu o MRTG som dostal množstvo dotazov a ohlasov týkajúcich sa tejto problematiky, hlavne týkajúcich sa praktických príkladov využitia v praxi. Takže v ďalších častiach si poukazujeme ďalšie praktické príklady využitia mrtg ako nástroja pre grafické stvárnenie dát v časovom rade. Dnes sa budeme venovať tvorbe grafov o trafficu zariadení, ktoré možnosťou SNMP neoplývajú, alebo nemáme možnosť k nim pristúpiť za účelom inštalácie tejto služby.

Milan Gigel

29. 11. 2001 0:00 | MRTG
| 4
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (5)

V minulej časti miniseriálu o MRTG sme si ukázali, že prostredníctvom mrtg môžeme monitorovať ľubovoľné veličiny, nie iba traffic na sieťových rozhraniach. Dnes si ukážeme ďalšie dva zaujímavé príklady praktického monitorovania a to prehľad o vyťažení mysql servera prostredníctvom užívateľského skriptu a sledovanie prevádzky na Squid proxy prostredníctvom snmp.

Milan Gigel

23. 10. 2001 0:00 | MRTG
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (4)

V minulých častiach miniseriálu o MRTG sme si čo to povedali o inštalácii a konfigurovaní tohoto nástroja pre sledovanie trafficu, dnes si ukážeme na pár príkladoch, ako môžeme spracovávať ľubovoľné dáta v časovom rade.

Milan Gigel

11. 10. 2001 0:00 | MRTG
| 1
Doba čtení: 4 minuty

MRTG - grafické prehľady (3)

V minulej časti miniseriálu sme si ukázali, ako definujeme jednotlivé ciele programu mrtg. Dnes si ukážeme, ako jednotlivými voľbami môžeme ovplyvniť tvorbu grafov. Hor sa teda na ne.

Milan Gigel

27. 9. 2001 0:00 | MRTG
| 1
Doba čtení: 4 minuty

MRTG - grafické prehľady (2)

V dnešnej časti miniseriálu o MRTG si priblížime skript indexmaker a jednotlivé voľby konfiguračných súborov mrtg.

Milan Gigel

21. 9. 2001 0:00 | MRTG
| 1
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (1)

Po prečítaní článku "Kolik dat tudy teče" od Jana Pinkasa som sa nechal inšpirovať danou problematikou. Nakoľko MRTG je nástroj pomerne flexibilný, užitočný a poskytuje nám v podstatne neobmedzené možnosti grafického stvárnenia dát v časových radoch od trafficu, cez zaťaženie procesoru, obsadenosti pevného disku až po spracovanie meterologických údajov ako teplota, rýchlosť vetra..... pozrieme sa bližšie na možnosti, ktoré nám poskytuje.

Milan Gigel

13. 9. 2001 0:00
| 2
Doba čtení: 3 minuty