Hlavní navigace

MRTG - grafické prehľady (6)

29. 11. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Po vydaní prvých piatich dieloch miniseriálu o MRTG som dostal množstvo dotazov a ohlasov týkajúcich sa tejto problematiky, hlavne týkajúcich sa praktických príkladov využitia v praxi. Takže v ďalších častiach si poukazujeme ďalšie praktické príklady využitia mrtg ako nástroja pre grafické stvárnenie dát v časovom rade. Dnes sa budeme venovať tvorbe grafov o trafficu zariadení, ktoré možnosťou SNMP neoplývajú, alebo nemáme možnosť k nim pristúpiť za účelom inštalácie tejto služby.

V tomto modelovom príklade si ukážeme, akým spôsobom s využitím routera CISCO 2511 môžeme jednoduchým spôsobom vytvoriť prehľad o vyťažení prenosového pásma zákazníkov, ktoré im bolo určené. V modelovom príklade si dáme na mušku zákazníka tester, pre ktorého sme vyčlenili na routeri prenosové pásmo o kapacite 64kbs súčtom pre traffic dnu i von. Nás nebude zaujímať, koľko dát tieklo smerom dnu a von, ale iba ich súhrn.

Takže na routeri sme si už pri určovaní prenosového pásma určili access-list, napríklad nasledovne:

 access-list 140 permit ip any host 111.111.111.111
 access-list 140 permit ip host 111.111.111.111 any

a na rozhraní, ktorým je realizovaný prístup do internetu, sme aktivovali shaper

 traffic-shape group 140 64000 8000 2000 2000

Sledovanie súhrnu trafficu môžeme teda uskutočnovať prostredníctvom príkazu

 show tr s

ktorý nám pre jednotlivé access-listy zobrazuje počet packetov a bytov dát, ktoré shaperom presli, ako aj počet packetov a bytov dát, ktoré boli shaperom spomalené. Využijeme teda hodnotu bytov prejdených shaperom daného access-listu, ktorá je priatym slovom v danom riadku.

Aby sme však mohli zvonku pristupovať jednoducho k týmto údajom, je potrebné, aby sme si narouteri nastavili vzdialený prístup prostredníctvom služby rsh. To docielime veľmi jednoducho nasledovným spôsobom.

 ip rcmd rsh-enable
 ip rcmd remote-host root 111.111.111.222 root enable

kde 111.111.111.222 je ip adresa stroja, na ktorom beží skript pre zber dát pre mrtg a root efektívny užívateľ, pod ktorým beží mrtg. Teraz si jednoducho overíme či je služba rsh zvonku prístupná a to

 rsh 111.111.111.254 sh tr s

kde 111.111.111.254 je ip adresa routera. Na termináli by sa nám mal vypísať výsledok požadovaného príkazu. Takže získali sme prístup i informáciám a teraz si vytvoríme jednoduchý skript pre parsovanie údajov, napríklad s názvom _tester

 #!/bin/bash
 rsh 62.168.111.254 sh tr s | grep "Et0     140"| awk '{printf $5}'

ktorý nám zabezpečí vypísanie aktuálnej hodnoty pre počet bytov prejdených shaperom pre daný access-list. Teraz nám už iba zostáva vytvoriť si konfiguračný súbor pre mrtg ako napríklad:

 WorkDir: /home/httpd/mrtg.mojadomena.cz-443/html/pos/
 Options[_]: growright, bits
 Target[tester]: `/mrtg/bin/_pos`
 SetEnv[tester]: MRTG_INT_IP="111.111.111.111" MRTG_INT_DESCR="Ethernet0"
 MaxBytes[tester]: 96000
 Title[tester]: Tester zakaznik
 PageTop[tester]: <H1>TESTER ZAKAZNIK</H1>
  <TABLE>
   <TR><TD>System:</TD>   <TD>Tester zakaznik </TD></TR>
   <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>Linka 64 kb/s</TD></TR>
  </TABLE>

Výsledkom môže byť výstupný graf ako napríklad tento:Graf

Samozrejme monitorovať môžeme týmto spôsobom aj stroje v sieti, pre ktoré linku obmedzovať nechceme. Jednoducho nastavíme shaping na reálne nedosiahnuteľné hodnoty a efekt je rovnaký.

Ďalšia situácia môže nastať, ak by sme chceli monitorovať zvlášť traffic z internetu smerom dnu a von samostatne. Potom by bolo potrebné vytvoriť dva samostatné access-listy ako napríklad

 access-list 140 permit ip any host 111.111.111.111
 access-list 141 permit ip host 111.111.111.111 any

a shaping na zariadení, cez ktoré sa realizuje prístup do internetu

 traffic-shape group 140 64000 8000 2000 2000
 traffic-shape group 141 64000 8000 2000 2000

a upraviť skript pre mrtg pre zber dát z oboch listov

Cloud23

 #!/bin/bash
 rsh 62.168.111.254 sh tr s | grep "Et0     140"| awk '{printf $5 \n}'
 rsh 62.168.111.254 sh tr s | grep "Et0     141"| awk '{printf $5}'

a dosiahneme výsledný graf na aký sm sme zvyknutí pri klasickom riešení. Pri tomto prípade si však treba uvedomiť, že obsiahnuté budú dáta o toku iba z objemu packetov, ktoré sú routované zo sledovaného stroja von za router, čiže samozrejme pri používaní proxy serveru tam traffic idúci cez neho nebude. Ten je však možné monitorovať parsovaním ipchains na proxy serveri. S malými úpravami bude možné použiť tento princíp aj na routeroch inej značky pri rovnakom princípe.

V ďalších pár dieloch si ukážeme ďalšie zaujímavé praktické využitia mrtg.