Hlavní navigace

MRTG

Nástroje na sledování datového toku

Sledování datového toku, který plyne sítí, je jednou z mála možností, jak ověřit, zda je provoz v síti tak přijatelný, jak si správce přeje. Je mnoho nástrojů rozličné kvality, často včetně analyzátoru získaných dat. Článek na LinuxSecurity…

MRTG - grafické prehľady (8)

V minulých častiach sme si ukázali praktické príklady použitia mrtg pre monitoring šírky využitého pásma, dobu odozvy, vyťaženie sql servera, prehľad trafficu na jednotlivých rozhraniach, dnes si ukážeme využitie pre spracovanie prehľadu packetových výpadkov pri ICMP_ECHO a vyťaženie modemového poolu.

Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (7)

Dnes si ukážeme, ako možno MRTG využiť pre jednoduché monitorovanie dostupnosti a časovej odozvy pri komunikácii s rôznymi hostami v lokálnej sieti. Pri menej spoľahlivých prepojoch, ako napríklad mikrovlnných alebo pri hľadaní chýb nás môže zaujímať dĺžka odozvy v jednotlivých častiach dňa. Takýchto monitorovacích softwarov exituje neúrekom, prečo si však takúto implementáciu nevytvoriť priamo v MRTG, keď majú pre nás iba informatívny charakter a ich cieľom nie je oznamovanie výkyvov.

Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (6)

Po vydaní prvých piatich dieloch miniseriálu o MRTG som dostal množstvo dotazov a ohlasov týkajúcich sa tejto problematiky, hlavne týkajúcich sa praktických príkladov využitia v praxi. Takže v ďalších častiach si poukazujeme ďalšie praktické príklady využitia mrtg ako nástroja pre grafické stvárnenie dát v časovom rade. Dnes sa budeme venovať tvorbe grafov o trafficu zariadení, ktoré možnosťou SNMP neoplývajú, alebo nemáme možnosť k nim pristúpiť za účelom inštalácie tejto služby.

Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (5)

V minulej časti miniseriálu o MRTG sme si ukázali, že prostredníctvom mrtg môžeme monitorovať ľubovoľné veličiny, nie iba traffic na sieťových rozhraniach. Dnes si ukážeme ďalšie dva zaujímavé príklady praktického monitorovania a to prehľad o vyťažení mysql servera prostredníctvom užívateľského skriptu a sledovanie prevádzky na Squid proxy prostredníctvom snmp.

23. 10. 2001 0:00
Doba čtení: 3 minuty

MRTG - grafické prehľady (4)

V minulých častiach miniseriálu o MRTG sme si čo to povedali o inštalácii a konfigurovaní tohoto nástroja pre sledovanie trafficu, dnes si ukážeme na pár príkladoch, ako môžeme spracovávať ľubovoľné dáta v časovom rade.

Doba čtení: 4 minuty

MRTG - grafické prehľady (3)

V minulej časti miniseriálu sme si ukázali, ako definujeme jednotlivé ciele programu mrtg. Dnes si ukážeme, ako jednotlivými voľbami môžeme ovplyvniť tvorbu grafov. Hor sa teda na ne.

Doba čtení: 4 minuty

MRTG - grafické prehľady (2)

V dnešnej časti miniseriálu o MRTG si priblížime skript indexmaker a jednotlivé voľby konfiguračných súborov mrtg.

Doba čtení: 3 minuty