Hlavní navigace

MRTG - grafické prehľady (3)

27. 9. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V minulej časti miniseriálu sme si ukázali, ako definujeme jednotlivé ciele programu mrtg. Dnes si ukážeme, ako jednotlivými voľbami môžeme ovplyvniť tvorbu grafov. Hor sa teda na ne.

Čo sa týka možnosti zobrazenia grafov pre jednotlivé ciele, možnosti sú nasledovné:

MaxBytes[názov cieľa]: <hodnota>

hodnota udáva strop vstupných údajov. Ak bude vstupom vyššia hodnota, bude ignorovaná. Možnosť je vhodná najmä pre elimináciu anomálií a chvíľkových overloadoch na routeroch.

Tite[názov cieľa]: <názov>

titulný názov výsledného generovaného html dokumentu v sekcii <title>

AbsMax[názov cieľa]: <hodnota>

ak je monitorované rozhranie, ktoré je schopné spracovať väčší traffic, ako je hodnota MaxBytes, napríklad kompresiou, alebo niektoré frame relay, pri prekročení sa bude brať do úvahy hodnota parametra AbsMax.

Unscaled[názov cieľa]: <d|w|m|y> (day,week,month,year)

implicitne je každý graf škálovaný, aby boli dáta optimálne v grafe zobrazené. Týmto parametrom je možné škálovanie pre jednotlivé typy grafov vypnúť.

Suppress[názov cieľa]: <d|w|m|y>

tento parameter určí, ktoré grafy sa generovať nemajú, ak pre nás nemajú význam a zaujímajú nás iba krátkodobé prehľady, nemusíme zbytočne mrhať procesorovým časom.

Xsize[názov cieľa]: <pixels>
Ysize[názov cieľa]: <pixels>

tento parameter nám umožňuje špecifikovať veľkosť generovaných .gif resp .png súborov. Štandardné hodnoty sa hodia pre zobrazenie 1024×768×2 stĺpce na obrazovku. Ak používame iné usporiadanie, je tento parameter veľmi užitočný.

Xzoom[názov cieľa]: <koef>
Yzoom[názov cieľa]: <koef>

týmto parametrom môžeme ovplyvniť veľkosť jednotlivých pixelov v grafe. Ak napríklad zadáme hodnoty Xzoom:2 a Yzoom:2 hodnoty jednotlivých bodov v grafe budú zobrazené o veľkosti 2×2 pixely.

Factor[názov cieľa]: <koef>

ak chceme hodnoty v grafe násobiť nejakým koeficientom, napríklad veľkosťou packetu, alebo nejakou konštantou, definujeme ho v tejto direktíve.

kilo[názov cieľa]: <hodnota>

štandardne mrtg pre K hodnoty používa hodnotu 1000. Ak však sledujeme v grafe napríklad hodnoty týkajúceho sa diskového priestoru, násobiteľ musíme zmeniť na 1024, aby nedochádzalo ku skrytému skresleniu výsledného grafu.

Colours[názov cieľa]: <názov#hodnota, názov#hodnota,
  názov#hodnota, názov#hodnota>

Štandardnú farebnú schému používanú pre tvorbu grafov, čiže čierne osi na bielom pozadí s grafmi zeleno modrými si môžeme zmeniť podľa svojho uváženia. Poradie farieb je Prvá hodnota, Druhá hodnota, Maximum prvej hodnoty, Maximum druhej hodnoty. (prvá hodnota je štandardne traffic in a druhá traffic out). Hodnoty definujeme ich RGB hex hodnotami, čiže napríklad:

Colours[názov cieľa]: <Zelená:00eb0c, Modrá#1000ff,
  Tmavo zelená#006600, Fialová#ff00ff>

Background[názov cieľa]: <hodnota>

parameter určuje farbu pozadia generovaného html dokumentu v RGB hex hodnote.

Options[názov cieľa]: <vlastnosť, [vlastnosť,...]

táto direktíva definuje ďaľšie možnosti tvorby grafov. Vlastnosti môžu byť nasledovné.

CS24_early

 • growright  – implicitne sú hodnoty v časovom rade zobrazované z ľava do prava. Touto voľbou otočíme smer toku dát v grafe.
 • bits  – hodnoty v grafe budú násobené hodnotou 8, a tým budú výsledné hodnoty v bajtoch.
 • perminute  – hodnoty budú násobené pri spracovaní hodnotou 60, a tým budú prehľady v hodnotách za minútu a nie za sekudnu. Výhodné je to hlavne pri malých trafficoch a pre analýzu.
 • perhour – hodnoty budú násobené hodnotou 3600. Grafy budú spracovávané pre hodinové priemery namiesto sekundových. Pre hodinovú analýzu úplne ideálne.
 • nopercent  – nebude sa počítať percentuálne vyjadrenie hodnôt.
 • transparent – výsledné .gif súbory budú transparentné. Hodí sa nám to, ak budeme grafy používať na nami navrhnutých stránkach.
 • gauge  – používa sa, ak dodávané hodnoty sú aktuálnym stavom a nie hodnotou zvyšujúcou sa v závislosti od času. Pre grafy vyťaženia procesora, diskového priestoru, prehľad teploty je táto vlastnnosť viac ako nutnosťou. Štandardne sa dáta dodávajú sumárnou hodnotou a rozdielom posledných dvoch hodnôt je počítaná aktuálna hodnota.
 • noborder  – grafy sú štandardne orámované. Pre užívateľsky upravené html dokumenty je toto orámovanie nie vždy žiadúce.
 • noarrow – malá šípka na konci, resp. začiatku osi x určujúca smer časového radu sa po použiťí tejto možnosti generovať nebude.
 • nolegend  – mrtg štandardne generuje pod grafom prehľad hodnôt a legendu grafu. Táto voľba nám potlačí generovanie práve tejto časti html dokumentu.

Čo sa týka samotného konfiguračného súboru, komentáre sa začínajú – ako sme už zvyknutí – znakom #. Pri rozsiahlych konfiruračných súboroch výrazne sprehľadňujú výslednú masu definícií. Je tu však jedna záludnosť. Definície musia začínať na začiatku riadku. Ak im predchádza reťazec pozostávajúci z medzier alebo tabelátorov, predpokladá sa, že riadok je pokračovaním predchádzajúceho. Preto pri hľadaní chýb sa uistite, že to nie je práve tento prípad.

V ďalšej časti si ukážeme, ako mrtg môžeme prakticky využiť na sledovanie iných veličín, ako je sledovanie trafficu.

Byl pro vás článek přínosný?