Hlavní navigace

MRTG - grafické prehľady (3)

Milan Gigel

V minulej časti miniseriálu sme si ukázali, ako definujeme jednotlivé ciele programu mrtg. Dnes si ukážeme, ako jednotlivými voľbami môžeme ovplyvniť tvorbu grafov. Hor sa teda na ne.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Čo sa týka možnosti zobrazenia grafov pre jednotlivé ciele, možnosti sú nasledovné:

MaxBytes[názov cieľa]: <hodnota>

hodnota udáva strop vstupných údajov. Ak bude vstupom vyššia hodnota, bude ignorovaná. Možnosť je vhodná najmä pre elimináciu anomálií a chvíľkových overloadoch na routeroch.

Tite[názov cieľa]: <názov>

titulný názov výsledného generovaného html dokumentu v sekcii <title>

AbsMax[názov cieľa]: <hodnota>

ak je monitorované rozhranie, ktoré je schopné spracovať väčší traffic, ako je hodnota MaxBytes, napríklad kompresiou, alebo niektoré frame relay, pri prekročení sa bude brať do úvahy hodnota parametra AbsMax.

Unscaled[názov cieľa]: <d|w|m|y> (day,week,month,year)

implicitne je každý graf škálovaný, aby boli dáta optimálne v grafe zobrazené. Týmto parametrom je možné škálovanie pre jednotlivé typy grafov vypnúť.

Suppress[názov cieľa]: <d|w|m|y>

tento parameter určí, ktoré grafy sa generovať nemajú, ak pre nás nemajú význam a zaujímajú nás iba krátkodobé prehľady, nemusíme zbytočne mrhať procesorovým časom.

Xsize[názov cieľa]: <pixels>
Ysize[názov cieľa]: <pixels>

tento parameter nám umožňuje špecifikovať veľkosť generovaných .gif resp .png súborov. Štandardné hodnoty sa hodia pre zobrazenie 1024×768×2 stĺpce na obrazovku. Ak používame iné usporiadanie, je tento parameter veľmi užitočný.

Xzoom[názov cieľa]: <koef>
Yzoom[názov cieľa]: <koef>

týmto parametrom môžeme ovplyvniť veľkosť jednotlivých pixelov v grafe. Ak napríklad zadáme hodnoty Xzoom:2 a Yzoom:2 hodnoty jednotlivých bodov v grafe budú zobrazené o veľkosti 2×2 pixely.

Factor[názov cieľa]: <koef>

ak chceme hodnoty v grafe násobiť nejakým koeficientom, napríklad veľkosťou packetu, alebo nejakou konštantou, definujeme ho v tejto direktíve.

kilo[názov cieľa]: <hodnota>

štandardne mrtg pre K hodnoty používa hodnotu 1000. Ak však sledujeme v grafe napríklad hodnoty týkajúceho sa diskového priestoru, násobiteľ musíme zmeniť na 1024, aby nedochádzalo ku skrytému skresleniu výsledného grafu.

Colours[názov cieľa]: <názov#hodnota, názov#hodnota,
  názov#hodnota, názov#hodnota>

Štandardnú farebnú schému používanú pre tvorbu grafov, čiže čierne osi na bielom pozadí s grafmi zeleno modrými si môžeme zmeniť podľa svojho uváženia. Poradie farieb je Prvá hodnota, Druhá hodnota, Maximum prvej hodnoty, Maximum druhej hodnoty. (prvá hodnota je štandardne traffic in a druhá traffic out). Hodnoty definujeme ich RGB hex hodnotami, čiže napríklad:

Colours[názov cieľa]: <Zelená:00eb0c, Modrá#1000ff,
  Tmavo zelená#006600, Fialová#ff00ff>

Background[názov cieľa]: <hodnota>

parameter určuje farbu pozadia generovaného html dokumentu v RGB hex hodnote.

Options[názov cieľa]: <vlastnosť, [vlastnosť,...]

táto direktíva definuje ďaľšie možnosti tvorby grafov. Vlastnosti môžu byť nasledovné.

MIF22_tip_obecny

 • growright  – implicitne sú hodnoty v časovom rade zobrazované z ľava do prava. Touto voľbou otočíme smer toku dát v grafe.
 • bits  – hodnoty v grafe budú násobené hodnotou 8, a tým budú výsledné hodnoty v bajtoch.
 • perminute  – hodnoty budú násobené pri spracovaní hodnotou 60, a tým budú prehľady v hodnotách za minútu a nie za sekudnu. Výhodné je to hlavne pri malých trafficoch a pre analýzu.
 • perhour – hodnoty budú násobené hodnotou 3600. Grafy budú spracovávané pre hodinové priemery namiesto sekundových. Pre hodinovú analýzu úplne ideálne.
 • nopercent  – nebude sa počítať percentuálne vyjadrenie hodnôt.
 • transparent – výsledné .gif súbory budú transparentné. Hodí sa nám to, ak budeme grafy používať na nami navrhnutých stránkach.
 • gauge  – používa sa, ak dodávané hodnoty sú aktuálnym stavom a nie hodnotou zvyšujúcou sa v závislosti od času. Pre grafy vyťaženia procesora, diskového priestoru, prehľad teploty je táto vlastnnosť viac ako nutnosťou. Štandardne sa dáta dodávajú sumárnou hodnotou a rozdielom posledných dvoch hodnôt je počítaná aktuálna hodnota.
 • noborder  – grafy sú štandardne orámované. Pre užívateľsky upravené html dokumenty je toto orámovanie nie vždy žiadúce.
 • noarrow – malá šípka na konci, resp. začiatku osi x určujúca smer časového radu sa po použiťí tejto možnosti generovať nebude.
 • nolegend  – mrtg štandardne generuje pod grafom prehľad hodnôt a legendu grafu. Táto voľba nám potlačí generovanie práve tejto časti html dokumentu.

Čo sa týka samotného konfiguračného súboru, komentáre sa začínajú – ako sme už zvyknutí – znakom #. Pri rozsiahlych konfiruračných súboroch výrazne sprehľadňujú výslednú masu definícií. Je tu však jedna záludnosť. Definície musia začínať na začiatku riadku. Ak im predchádza reťazec pozostávajúci z medzier alebo tabelátorov, predpokladá sa, že riadok je pokračovaním predchádzajúceho. Preto pri hľadaní chýb sa uistite, že to nie je práve tento prípad.

V ďalšej časti si ukážeme, ako mrtg môžeme prakticky využiť na sledovanie iných veličín, ako je sledovanie trafficu.