Hlavní navigace

Instalace MySQL

Sdílet

Nejprve si z důvodů bezpečnosti vytvoříme uživatele a uživatelskou skupinu mysql, kterou bude využívat jen démon MySQL (všechno je třeba dělat jako uživatel root):

Nejprve si z důvodů bezpečnosti vytvoříme uživatele a uživatelskou skupinu mysql, kterou bude využívat jen démon MySQL (všechno je třeba dělat jako uživatel  root):

groupadd mysql
useradd -g mysql mysql

Potom rozbalíme archiv se zdrojovými soubory (místo VERSION se píše číslo verze staženého MySQL):

gunzip < mysql-VERSION.tar.gz | tar -xvf –

a přepneme se do nově vytvořeného adresáře:

cd mysql-VERSION

Spustíme skript configure, který otestuje náš počítač na všechny komponenty potřebné k úspěšné instalaci:

./configure –prefix=/usr/lo­cal/mysql

Jako parametry se skriptu configure předávají různé volby. My jsme použitím parametru --prefix určili, kam se má MySQL instalovat. (Úplný seznam voleb získáte příkazem  ./configure --help.)

Pokud vše proběhne úspěšně, můžeme se pustit do kompilování:

make
make install

Zbývá ještě poinstalační inicializace:

scripts/mysql_in­stall_db

a úprava vlastníka podadresářů MySQL:

chown -R root  /usr/local/mysql
chown -R mysql /usr/local/mys­ql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql

Tím by měla být instalace dokončena. Databázový server můžete spustit příkazem

/usr/local/mys­ql/bin/safe_mys­qld –user=mysql &