Hlavní navigace

PHP skripty na straně serveru

Sdílet

Vraťme se ale k hlavnímu cíli jazyka: tvorbě dynamického obsahu stránek webu. K tomu, abychom správně pochopili podstatu PHP, musíme nejprve nakouknout pod ruce WWW serverů a prohlížečů a trochu si zapitvat v mechanizmu, kterým jsou webové stránky přenášeny od poskytovatele k příjemci.

Vraťme se ale k hlavnímu cíli jazyka: tvorbě dynamického obsahu stránek webu. K tomu, abychom správně pochopili podstatu PHP, musíme nejprve nakouknout pod ruce WWW serverů a prohlížečů a trochu si zapitvat v mechanizmu, kterým jsou webové stránky přenášeny od poskytovatele k příjemci.

mechanismy

Pomineme-li všechny zběsilosti, které tvoří jádro Internetu, není získání WWW stránky pro náš oblíbený prohlížeč nic složitého. Klient (tj. prohlížeč) požádá server na Internetu o poskytnutí nějaké stránky (1), server požadovanou stránku načte (2) a odešle ji zpět prohlížeči (3).

mechanismy

V případě generování stránky dynamicky je první bod stejný. Místo načítání stránky však HTTP server požádá interpret jazyka PHP o to, aby požadovaný skript vykonal (2). Interpret nejprve načte zdrojový kód dotyčného skriptu (3), provede jej a výsledek vrátí zpět serveru (4), který jej odešle klientovi stejně, jako obyčejnou statickou HTML stránku (5).

Výhodou takového přístupu oproti skriptování na straně klienta (např. pomocí JavaScriptu) je to, že uživatelův prohlížeč dostane pouze výsledek vykonání skriptu bez možnosti nahlédnout, jaký mechanizmus za ním stojí. Díky tomu, že vše běží na jednom místě (na serveru), dostáváte do rukou zcela nové možnosti, které pouhým JavaScriptem nelze obsáhnout. Na serveru můžete třeba provozovat databázi svých výrobků a pomocí jazyka PHP generovat stránky, které je budou nabízet. Můžete prostřednictvím prohlížeče přijímat objednávky od klientů, uchovávat je a ve svých stránkách na ně reagovat – třeba změnou počtu kusů konkrétního zboží na skladě. Možnosti jsou nepřeberné.

Tím ale v žádném případě nechci říct, že JavaScript je k ničemu. Skriptování na straně klienta je také velmi zajímavé a v určitých situacích dokonce nevyhnutelné. Například jelikož se PHP zpracovává už na serveru, nemáte v něm možnost jakkoliv ovlivňovat chování klientského prohlížeče; a právě tehdy do popředí vstupuje zmiňovaný JavaScript…, ale to už je opravdu téma daleko mimo rozsah tohoto dokumentu.

Chcete-li tedy provozovat webovské aplikace, budete k tomu potřebovat nejméně tři věci: interpret PHP (jako CGI program nebo modul HTTP serveru), webovský server a prohlížeč WWW stránek. S prohlížečem budete přistupovat ke svému serveru (který vůbec nemusí být připojen k Internetu, stačí, bude-li spuštěn na vašem počítači) a ten bude spouštět vaše PHP skripty a výsledek zobrazovat v prohlížeči.