Hlavní navigace

Čteme bibli v Linuxu

14. 7. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pro práci s Biblí či jiným – starým a rozsáhlým – textem je užitečné mít k dispozici nástroje, které umožňují snadné vyhledávání, záložkování, provázání se slovníky či komentáři. V článku si nastíníme obecné požadavky a možnosti takových programů a blíže se podíváme na open source aplikace BibleTime a Xiphos.

Následující článek se bude zabývat nástroji, které slouží primárně pro vyhledávání v Bibli. Proto si na začátek dovolím krátkou názvoslovnou vsuvku. Bible se dělí na jednotlivé knihy a ty dále na kapitoly a verše. Trojice kniha – kapitola – verš, pak představuje jednoznačný identifikátor nějakého místa v Bibli, které je nevelké rozsahem (přibližně jedna až dvě věty, avšak existují výjimky). Pokud jde o knihy, jejich počet je různý u různých církví – setkáme se s takzvaným užším (užívaným protestanty) a širším kánonem (který mají například katolíci). To je informace poměrně podstatná, pokud porovnáte různé překlady, je dobré vědět, zda nechcete porovnávat právě ten text, který je v jednom překladu „navíc.“ Tyto knihy jsou navíc obvykle označovány (nutno říci že historicky nepřesně) jako deuterokanonické.

Software, který umožňuje nějakým rozumným způsobem pracovat s Biblí, tedy musí toto rozřazení respektovat. Mezi základní funkce by obecně mělo patřit například fulltextové vyhledávání v určitém překladu, porovnávání různých verzí a práce se slovníky a komentáři k určitým místům. Programy obvykle nabízejí nemálo funkcí navíc – od záložek, přes mapy až po různé speciality.

Jelikož se budeme zabývat open-source programy, je zřejmé, že se není potřeba omezit jen na aplikaci Bible. Využití nalezneme například při práci se starými texty, kdy se nám také hodí používat specializované slovníky, porovnávat překlady v různých jazycích či vydáních atp. A k přesně označeným místům vkládat komentář (či si ho číst). Zajímavé je, že zatímco Bible má číslování dodáno druhotně, některé literární druhy (např. strómy) jsou číslovány již původně. Stejně tak lze software použít pro studium lingvistické, porovnávání různých technických norem či zákonů atp.

Alespoň jedno využití těchto programů vřele doporučuji, ať již Bibli chcete či nechcete studovat. Snadno získáte názorný přehled o porovnání vzhledu jazyka s různými druhy písma. Běžně ze školy víme, že hebrejština nepíše samohlásky (pomlčme o „čárkování“ výslovnosti vlivem Masoretů), ale ten zážitek, když si porovnáte text český a mnohem kratší hebrejský, je daleko silnější. Pro výuku základních lingvistických rozdělení jazyků rozhodně doporučuji návštěvu školního prostředí. Vidět porovnání dvou textů je něco zcela jiného než anonymní, natištěná ukázka neznámého významu. Podobné věci se netýkají samozřejmě jen hebrejštiny, ale i dalších jazyků.

Četli jste někdy bibli?

BibleTime

BibleTime je velice užitečný a komplexní nástroj pro práci s Biblí. Dokáže pracovat s různými typy dokumentů – Bible, slovníky, komentáře, mapy a obrázky, ranní zamyšlení a nezařazené. Projekt je lokalizován do češtiny a stojí na základech legendárního SWORD. Velkou výhodou je propracovaná správa knihoven. Lze jej provozovat na Linuxu, Mac OS X i Windows.

Program umí přistupovat k významným zdrojům použitelných dat na největších serverech a uživatel si jen zvolí, které věci si chce stáhnout do svého počítače. Není tedy nutné nic hledat, stahovat, připojovat. Právě tento komfort umožňuje využití programu i širší veřejnosti, která třeba není příliš obeznámena s překlady – vybrat si se seznamu jazyk (český, anglický, skotský, zulu a hebrejský) zvládne opravdu každý. Z významných jazyků jsem nenarazil jen na koptštinu. Právě tato práce se slovníky a materiály jsou hlavní předností programu. Samozřejmě je možné přidávat vlastní zdroje, ať již na FTP či lokální. Není tedy problém si vybudovat místo biblické, knihovnu spisů řeckých filosofů či čehokoli jiného.

Práce s programem je velice pohodlná. Základem ovládání je navigátor, který je umístěný na levé straně. V něm naleznete přehlednou strukturu všech postahovaných dokumentů. Zobrazit si pak můžete například text z Českého ekumenického překladu a po kapitolách v něm číst, nebo se přepnout do komparativního módu, který umožní porovnávat jednotlivé verze verš po verši. Nechybí ani možnost porovnávat dva nebo více překladů v jednom okně mezi sebou v rozsahu celé kapitoly. Aplikace samozřejmě umí pracovat s více autonomními okny.

Práce s programem je velice příjemná, přesto zamrzí několik drobností, jejichž odstranění by navíc nemuselo být příliš obtížné. Předně je zde otázka map – ty jsou k dispozici jen ve formě obrázků a nejsou přímo spojeny s textem. Jistě by bylo užitečné, kdyby bylo možné kliknout na místopisný název v knize a automaticky by vyskočila mapa z příslušného období. Úplně spokojený nejsem ani s prací s komentáři, která je poněkud těžkopádná. Lokalizace se nedotkla názvů knih, které jsou snad směsicí několika jazykových mutací. Sporné je fulltextové vyhledávání – aplikace si indexy tvoří až při prvním požadavku na hledání, což je zdůvodňováno úsporou místa na disku. Na druhé straně je hledání natolik základní funkcí, že jeho využití je možné předpokládat. Celkově je ale dojem z programu velmi dobrý a až na několik zmíněných nedostatků nabízí dostatečný funkční komfort.

Xiphos

Xiphos je program do značné míry podobný BibleTime. Odlišuje se jen v detailech, na které se proto při následujícím popisu zaměříme. Také on stojí na základech SWORD, z něhož využívá strukturu dokumentů. Aplikace je v češtině, tentokráte včetně názvů knih. Mezi podporovanými operačními systémy nechybí Linux ani Windows. Aplikace si dokáže najít SWORD soubory, které již na disku jsou. Není proto problém si dokumenty stáhnout BibleTime a užívat Xiphos. Propojení se vzdálenými servery je o něco méně komfortní, nicméně funkční a použitelné.

Organizace programu je poněkud jiná. Není primárně zaměřen na komparaci textů jako BibleTime, ale na studium jednoho konkrétního materiálu. K překladu je možné do poměrně logické kaskády zařadit komentáře, slovníky či mapy. Uživatel tak získá komplexní přehled o právě studované pasáži. Práce s komentáři je snazší a pohodlnější. Zajímavá je také možnost snadné tvorby vlastních komentářů, což se může hodit pro celou řadu různých úkonů.

Další zajímavou funkcí je provázanost se čtecím nástrojem Festival, což může být příjemné nejen pro nevidomé. Systém je v podstatě bez vážných chyb a zásadních nedostatků. Stejně jako BibleTime nabízí správce záložek, což usnadňuje především pokročilejší studium textů.

skoleni

Závěrem

Nástrojů, které umožňují různým způsobem pracovat s Biblí, je celá řada, ať již placených či neplacených. Výhodou placených produktů je přístup k nákupu knih, které z nejrůznějšího důvodu nejsou dostupné zdarma. Pro běžné studium ale bezpečně postačí zdarma dostupné programy i knihy. Mohu-li porovnávat s programem Theophilos, který je zdarma pro Windows a umožňuje nakupovat placený obsah, jsou oba recenzované projekty rychlejší a pohodlnější na ovládání a svými možnostmi ho rozhodně přesahují.

Pokud jde o program, který si vybrat, pak závisí čistě na vašich potřebách. Osobně doporučuji zmíněnou dvojkombinaci – samotné programy nezaberou příliš místa a o knihy a další dokumenty se umí podělit. Jejich zaměření je odlišné a pro každý typ práce či studia textu se hodí jiný. Bez ohledu na to, zda je objektem vašeho zájmu Bible nebo třeba jiný text. Právě pro analýzu textů jsou oba nástroje velice zdatnými pomocníky.

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.