Hlavní navigace

Evropské softwarové patenty nám znovu hrozí

13. 1. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

O softwarových patentech jsme svého času slýchali pořád dokola, probíraly se i ve velkých médiích, konaly se kvůli nim protesty, až se je nakonec podařilo zažehnat. Čtyři a půl roku jsme o nich neslyšeli. Najednou je jejich hrozba zase aktuální. Podaří se je zastavit ještě jednou?

Softwarové patenty včera…

Hlavní vlna zájmu kolem softwarových patentů probíhala přibližně dva roky – od poloviny roku 2003 do léta roku 2005. Ačkoliv se vše táhlo už od devadesátých let, tyhle dva roky byly nejzajímavější, protože se během nich řešilo, zda a jak softwarové patenty v Evropě legalizovat.

To samozřejmě zvedalo velké vlny odporu, protože si lidé z IT oboru uvědomovali, že se jedná o velké nebezpečí. Konaly se proto protesty přímo v Bruselu, kterých se účastnili i čeští zástupci, psaly se petice, Richard Stallman objížděl Evropu a vyzýval lidi k protiakcím.

V červnu 2005 se pak ukázalo, že se nejednalo o zbytečnou aktivitu a patenty byly nakonec poměrně rychle smeteny ze stolu poměrem hlasů 14 proti 648. Celou historii evropských patentů si můžete zopakovat v souhrnném článku Patenty: Je konec?. Ten jsem tehdy uzavíral slovy: Musíme mít nebezpečí stále na paměti a musíme počítat s tím, že se o to dříve či později někdo pokusí znovu. Do té doby ale snad bude klid.

… a dnes

Před čtyřmi a půl lety malovaný čert zřejmě brzy ožije. To, že byly tehdy patenty zažehnány, ještě neznamená, že lobbisté a zastánci duševního vlastnictví celou věc vzdali. Pokusy prosadit patenty na evropské úrovni sice výrazně ustoupily do pozadí, ale určitě nezanikly zcela.

Nyní se zastáncům patentů naskytla nová příležitost: Před Evropský parlament se totiž dostal návrh na takzvaný Evropský komunitní patent (Community patent), což je mechanismus, který má za úkol zjednodušit patentování technologií napříč Evropskou unií. V něm se mimo jiné píše:

Cílem Komunitního patentu je dát vynálezcům možnost získat jediný patent, který by byl platný v celé Evropské unii. Výhodou tohoto systému bude snížení poplatků za zřízení patentů, zjednodušení ochrany vynálezců napříč celou EU a zjednodušení a centralizace vedení sporů.

Z hlediska zadavatelů patentů se tedy jedná o výrazné zjednodušení. Doposud existovaly dva různé systémy – jeden centrální evropský a pak další vždy na národní úrovni jednotlivých států. Jednotlivé systémy jsou ale více méně sjednocené díky Evropské patentní konvenci (takzvaná Mnichovská konvence) z roku 1973. Tato dohoda vytváří jednotný právní rámec pro evropské patenty.

Nad tímto jednotným prostorem se nyní Evropská unie snaží vytvořit jednotný systém, který by pod sebe zahrnul naprosto všechny patenty a zjednodušil tak jejich zřízení i následnou správu.

Softwarový patent? Jako každý jiný

Z hlediska softwarových patentů se ovšem jedná o nezanedbatelné nebezpečí – Komunitní patenty totiž stírají hranici mezi softwarovým a jiným patentem. Díky výše zmíněným historickým událostem mají softwarové patenty jistou speciální pozici. Ta by ovšem byla přijetím nového systému zcela zrušena a platilo by pravidlo „patent jako patent“. Tím by se de facto legalizovaly softwarové patenty.

Organizace Foundation for a Free Information Infrastructure, která hraje už mnoho let důležitou roli ve vyvíjení centrálního tlaku proti přijetí softwarových patentů, spustila petici proti evropským patentům. Skrze ni chce upozornit příslušné orgány na nebezpečí, které ze softwarových patentů plyne:

Naše petice sjednocuje hlasy Evropanů, evropských sdružení a společností a obrací se na evropské politiky s požadavkem zastavení softwarových patentů a vyjasnění příslušného právního rámce.

Systém patentů je zneužíván k potlačení hospodářské soutěže za cenu zbrzdění inovací, z čehož ekonomicky těží jen hrstka největších společností. Prostředí trhu se softwarem je zdravější bez uplatňování patentů na software, neboť zdravá konkurence nutí účastníky trhu k inovacím.

Petice (a FFII) se tedy znovu snaží oslovit zákonodárce:

Cloud 24 - tip 1

  • aby prosadili vyjasnění předmětného patentového zákona ve smyslu zákazu softwarových patentů na národní úrovni
  • aby zneplatnili všechny udělené patenty, které je možné porušit s pomocí software spuštěného na programovatelném přístroji
  • aby usilovali o propagaci těchto pravidel na evropskou úroveň, včetně European Patent Convention.

K dispozici je také stránka, která obsahuje sbírku mnoha dokumentů, které dokládají nebezpečí aktuálního patentového systému. Ta by se po přijetí nového systému dotkla i všech uživatelů počítačů, především těch, kteří užívají a vyvíjejí open-source software.

Důležité otázky tedy znějí: Jsou softwarové patenty opět na scéně? Podaří se znovu stejně intenzivně upozornit na jejich nevýhody? Budou evropští zákonodárci stejně moudří jako před čtyřmi a půl lety? Nebo vyhrají lobbisté, kteří potichu nechají nový zákon proklouznout?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.