Hlavní navigace

Framebuffer na Raspberry Pi: vykreslování složitějších objektů

4. 2. 2016
Doba čtení: 33 minut

Sdílet

Ve třetí části článku o použití framebufferu na populárním jednodeskovém mikropočítači Raspberry Pi si na trojici příkladů ukážeme, jak lze využít znalosti o formátu framebufferu při vykreslování složitějších objektů, především úseček.

Obsah

1. Operace s framebufferem na Raspberry Pi (vykreslování složitějších objektů)

2. Vylepšení vykreslování pixelů do framebufferů s formáty RGBA a BGRA (true color)

3. Demonstrační příklad fpi_fb7.c: vylepšená operace typu putpixel

4. Slavný Bresenhamův algoritmus pro vykreslení úsečky

5. Adaptace Bresenhamova algoritmu s voláním funkce putpixel

6. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu fpi_fb8.c

7. Urychlení vykreslování úseček: rychlejší výpočet barev a adres pixelů

8. Bresenhamův algoritmus pro framebuffery s formáty RGBA a BGRA (true color)

9. Bresenhamův algoritmus pro framebuffery s formátem hi-color 565

10. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu fpi_fb9.c

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Operace s framebufferem na Raspberry Pi (vykreslování složitějších objektů)

Způsob zápisu barev jednotlivých pixelů do framebufferu, s nímž jsme se seznámili ve druhé části tohoto seriálu, je možné použít i pro vykreslování složitějších objektů. V některých knihovnách, jmenujme například populární SDL, je množina objektů (či geometrických tvarů), které je možné přímo vykreslit, poměrně malá a omezuje se vlastně jen na vyplněné osově orientované obdélníky (funkce SDL_FillRect). Pro vykreslování složitějších objektů je nutné použít nějaké nadstavbové knihovny postavené nad SDL. Podobně je koncipována i nová verze konkurenční knihovny Allegro, v níž se složitější objekty vykreslují s využitím přídavného modulu nazvaného allegro_primitives.

Obrázek 1: Pro tvorbu 2D a 3D grafů je ve skutečnosti zapotřebí implementovat vykreslování jen minimálního počtu grafických objektů – bodů, úseček a znaků.

Dnes si ukážeme, jakým způsobem je možné implementovat funkce pro vykreslování úseček. Tento geometrický tvar byl zvolen z toho důvodu, že si při jeho vykreslování již nevystačíme s pouhou operací typu putpixel, resp. přesněji řečeno je použití této funkce při kreslení úseček velmi pomalé (a to i na Raspberry Pi). Ovšem druhý důvod, proč jsem vybral zrovna algoritmus pro vykreslování úseček, je praktičtější: setkal jsem se již s několika projekty, v nichž by bylo vhodné využít Raspberry Pi nejenom k řízení nějakých zařízení či ke zjišťování různých údajů z připojených čidel (teplota atd.), ale i k zobrazení naměřených či vypočtených hodnot formou grafu na připojený monitor. A právě při kresbě os grafů, uživatelského rozhraní i vlastních průběhů hodnot může být rychlý algoritmus pro kreslení úseček užitečný, zejména po doplnění knihovny funkcemi pro práci s fonty.

Obrázek 2: I s naprostým minimem kreslicích funkcí je možné vytvořit působivé retro hry (zde screenshot z původní varianty slavné automatovky Lunar Lander).

2. Vylepšení vykreslování pixelů do framebufferů s formáty RGBA a BGRA (true color)

Před popisem algoritmu vykreslení úseček se ještě na chvíli zastavme u způsobu kódování barev u pixelů zapisovaných do framebufferů podporujících tzv. „pravé barvy“ neboli „true-color“. U takto nakonfigurovaných framebufferů se pro zakódování barvy pixelu používají buď tři bajty nebo bajty čtyři, přičemž druhá varianta sice vede k nárůstu kapacity framebufferu o 25%, ovšem předností je uchování hodnoty (barvy) pixelu v jediném 32bitovém slově, což může znamenat značné urychlení některých operací (to se týká i dnes prezentovaného algoritmu pro vykreslení úsečky). Problém je jen jeden – jak správně reagovat na různé způsoby ukládání barev pixelů. U těch framebufferů, kde se pro uložení barvy jednoho pixelu používají tři bajty, se setkáme s posloupností R-G-B či B-G-R. Zajímavější (čti komplikovanější) je situace v případě, že je jeden pixel reprezentován čtyřmi bajty. Zde se mohou vyskytnout kombinace R-G-B-A, B-G-R-A, A-R-G-B či A-B-G-R (A je buď alfa kanál nebo hodnota, která se nijak neinterpretuje).

V příkladu, který jsme si ukázali v závěru předchozího článku, se pro rozhodování, jak zapisovat barvové složky do framebufferu, používala poměrně jednoduchá funkce, v níž se rozhodovalo pouze na základě bitové hloubky framebufferu:

/*
 * Funkce, ktera vraci korektni funkci pro operaci putpixel().
 */
PutpixelFunction getProperPutpixelFunction(int bits_per_pixel, int type, int visual)
{
  /* umime rozeznat pouze format bez bitovych rovin a bez palety */
  if (type == FB_TYPE_PACKED_PIXELS && visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR) {
    if (bits_per_pixel == 16) {
      return putpixel565;
    }
    if (bits_per_pixel == 32) {
      /* toto neni zcela korektni, bylo by nutne rozlisit RGBA, ABGR, ARGB atd.*/
      /* (ukol pro vazene ctenare :) */
      return putpixelRGBA;
    }
  }
  return putpixelNull;
}

Obrázek 3: Zápis barvových složek do framebufferu na Raspberry Pi ve špatném pořadí (viz demonstrační příklad z minulého článku).

Aby se tato funkce chovala správně minimálně na Raspberry Pi, je nutné ji nepatrně upravit:

/*
 * Funkce, ktera vraci korektni funkci pro operaci putpixel().
 */
PutpixelFunction getProperPutpixelFunction(int bits_per_pixel, int type, int visual, int redOffset)
{
  /* umime rozeznat pouze format bez bitovych rovin a bez palety */
  if (type == FB_TYPE_PACKED_PIXELS && visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR) {
    if (bits_per_pixel == 16) {
      return putpixel565;
    }
    if (bits_per_pixel == 32) {
      if (redOffset == 16) {
        return putpixelBGRA;
      }
      else {
        return putpixelRGBA;
      }
    }
  }
  return putpixelNull;
}

Záměr je zde zřejmý – u framebufferů s bitovou hloubkou 16bpp se stále používá stejná funkce putpixel565, zatímco u framebufferů s hloubkou 32bpp se na základě pozice (offsetu) červené barvové složky rozhodne, zda se jedná o formát RGBA či BGRA. Otázka pro čtenáře: co se stane v případě, že se program spustí na počítači s framebufferem, který má formát ABGR či ARGB? Resp. jinak: postačuje skutečně testovat pouze offset červené složky?

Obrázek 4: Zápis barvových složek do framebufferu na Raspberry Pi ve špatném pořadí (viz demonstrační příklad v další kapitole).

Doplňková funkce pro vykreslení pixelů je velmi jednoduchá:

/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni pro Raspberry Pi s poradim bajtu R,G,B,A.
 */
void putpixelRGBA(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
  putpixelBGRA(x, y, b, g, r, pixels, line_length);
}

3. Demonstrační příklad fpi_fb7.c: vylepšená operace typu putpixel

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, v němž se použije upravený algoritmus pro výběr správné funkce pro vykreslení pixelů, vypadá následovně a naleznete ho samozřejmě i na GitHubu. Tento příklad je funkční na Raspberry Pi jak při výběru 16bitové hloubky framebufferu, tak i při použití hloubky 32bitové:

/* Framebuffer na jednodeskovem mikropocitaci Raspberry Pi */
/* Autor: Pavel Tisnovsky, 2016 */
 
/* Demonstracni priklad cislo 7: rozdil mezi formatem RGBA a BGRA
 *                pri vykreslovani pixelu. */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <linux/fb.h>
 
 
 
/*
 * Datova struktura, do niz se ulozi informace o framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_var_screeninfo FramebufferInfo;
 
 
 
/*
 * Druha datova struktura popisujici zbyvajici vlastnosti framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_fix_screeninfo ModeInfo;
 
 
 
/*
 * Precteni vsech relevantnich informaci zjistenych o framebufferu. Pro korektni
 * funkci je zapotrebi, aby mel uzivatel pristup k zarizeni /dev/fb0
 * (postacuje byt ve skupine 'video' ci pouziti su/sudo)
 */
int readFramebufferInfo(int framebufferDevice,
            FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
            ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_VSCREENINFO, framebufferInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o framebufferu");
    return 0;
  }
 
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_FSCREENINFO, modeInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o rezimu");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pro nezname graficke rezimy.
 */
void putpixelNull(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni napriklad pro graficke karty Intel.
 */
void putpixelBGRA(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x<<2) + y*line_length;
  /* << 2 nahrazuje nasobeni ctyrmi */
 
  /* vlastni provedeni zapisu */
  *(pixels+index) = b;
  index++;
  *(pixels+index) = g;
  index++;
  *(pixels+index) = r;
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni pro Raspberry Pi s poradim bajtu R,G,B,A.
 */
void putpixelRGBA(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
  putpixelBGRA(x, y, b, g, r, pixels, line_length);
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy hi-color
 * s formatem 5-6-5.
 */
void putpixel565(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
#define RED_OFFSET   11
#define GREEN_OFFSET  5
#define BLUE_OFFSET   0
#define RED_LOST_BITS  3
#define GREEN_LOST_BITS 2
#define BLUE_LOST_BITS 3
  /* vypocet barvy pixelu, v zavorce nejdrive snizime bitovou sirku
   * rezervovanou pro jednotlive barvove slozky a posleze bity, ktere
   * reprezentuji barvovou slozku posuneme do spravne pozice ve slove */
  unsigned int pixel_value = (r >> RED_LOST_BITS)  << RED_OFFSET |
                (g >> GREEN_LOST_BITS) << GREEN_OFFSET |
                (b >> BLUE_LOST_BITS) << BLUE_OFFSET;
 
  /* prevod na dvojici bajtu */
  unsigned char byte1 = pixel_value & 0xff;
  unsigned char byte2 = pixel_value >> 8;
 
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x<<1) + y*line_length;
  /* << 1 nahrazuje nasobeni dvema */
 
  /* vlastni provedeni zapisu */
  *(pixels+index) = byte1;
  index++;
  *(pixels+index) = byte2;
}
 
 
 
/*
 * Novy datovy typ - ukazatel na (libovolnou) funkci putpixel.
 */
typedef void (*PutpixelFunction)(const int, const int,
                 const char, const char, const char,
                 char*, const int);
 
 
 
/*
 * Funkce, ktera vraci korektni funkci pro operaci putpixel().
 */
PutpixelFunction getProperPutpixelFunction(int bits_per_pixel, int type, int visual, int redOffset)
{
  /* umime rozeznat pouze format bez bitovych rovin a bez palety */
  if (type == FB_TYPE_PACKED_PIXELS && visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR) {
    if (bits_per_pixel == 16) {
      return putpixel565;
    }
    if (bits_per_pixel == 32) {
      if (redOffset == 16) {
        return putpixelBGRA;
      }
      else {
        return putpixelRGBA;
      }
    }
  }
  return putpixelNull;
}
 
 
 
/*
 * Vykresleni testovaciho obrazku s vyuzitim funkce putpixel.
 */
void drawTestImage(int framebufferDevice,
          FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
          ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
#define OFFSET 300
  /* casto pouzivane konstanty */
  const int buffer_length = modeInfoPtr->smem_len;
  const int xres = framebufferInfoPtr->xres;
  const int yres = framebufferInfoPtr->yres;
 
  /* ziskame spravnou verzi funkce putpixel */
  PutpixelFunction putpixel = getProperPutpixelFunction(framebufferInfoPtr->bits_per_pixel,
                             modeInfoPtr->type,
                             modeInfoPtr->visual,
                             framebufferInfoPtr->red.offset);
 
  /* ziskat primy pristup do framebufferu */
  char *pixels = (char*)mmap(0, buffer_length,
                PROT_READ | PROT_WRITE,
                MAP_SHARED, framebufferDevice,
                0);
 
  if (pixels != MAP_FAILED) {
    int x, y;
    int r, g, b;
    /* nejprve vymazeme cely framebuffer */
    memset(pixels, 0, buffer_length);
 
    /* vykreslime nekolik ctvercu o velikosti 256x256 pixelu
     * s gradientnim barevnym prechodem */
    for (y=0; y<256; y++) {
      for (x=0; x<256; x++) {
        /* prvni rada - gradientni prechody */
        if (yres > 256) {
          /* cerveny gradient */
          if (xres > 256) {
            r=y; g=0; b=0;
            putpixel(x, y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          /* zeleny gradient */
          if (xres > 256 + OFFSET) {
            r=0; g=y; b=0;
            putpixel(OFFSET+x, y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          /* modry gradient */
          if (xres > 256 + OFFSET*2) {
            r=0; g=0; b=y;
            putpixel(OFFSET*2+x, y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          /* grayscale gradient */
          if (xres > 256 + OFFSET*3) {
            r=y; g=y; b=y;
            putpixel(OFFSET*3+x, y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
        }
 
        /* druha rada - palety */
        if (yres > 256 + OFFSET) {
          if (xres > 256) {
            r=x; g=y; b=0;
            putpixel(x, OFFSET+y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          if (xres > 256 + OFFSET) {
            r=x; g=y; b=255;
            putpixel(OFFSET+x, OFFSET+y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          if (xres > 256 + OFFSET*2) {
            r=255; g=x; b=y;
            putpixel(OFFSET*2+x, OFFSET+y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
          if (xres > 256 + OFFSET*3) {
            r=y; g=255; b=x;
            putpixel(OFFSET*3+x, OFFSET+y, r, g, b, pixels, modeInfoPtr->line_length);
          }
        }
      }
    }
    getchar();
    munmap(pixels, buffer_length);
  }
  else {
    perror("Nelze pristupovat k framebufferu");
  }
}
 
 
 
/* Vstupni bod do demonstracniho prikladu... :) */
int main(int argc, char **argv)
{
  FramebufferInfo framebufferInfo;
  ModeInfo    modeInfo;
  int framebufferDevice = 0;
 
  /* Ze zarizeni potrebujeme cist i zapisovat.*/
  framebufferDevice = open("/dev/fb0", O_RDWR);
 
  /* Pokud otevreni probehlo uspesne, nacteme
   * a nasledne vypiseme informaci o framebufferu.*/
  if (framebufferDevice != -1) {
    /* Precteni informaci o framebufferu a test, zda se vse podarilo */
    if (readFramebufferInfo(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo)) {
      drawTestImage(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo);
    }
    close(framebufferDevice);
    return 0;
  }
  /* Otevreni se nezadarilo, vypiseme tudiz pouze chybove hlaseni.*/
  else {
    perror("Nelze otevrit ovladac /dev/fb0");
    return 1;
  }
}
 
 
 
/* finito */

4. Slavný Bresenhamův algoritmus pro vykreslení úsečky

Pro vykreslení úseček bylo vyvinuto několik algoritmů, ovšem nejrychlejší (a v minulosti taktéž nejpoužívanější) je algoritmus navržený Jackem Eltonem Bresenhamem už v roce 1962. Tento algoritmus pro vykreslení úsečky, který je velmi podrobně popsán na Wikipedii, využívá pouze celočíselné operace a současně jsou v něm eliminovány aritmetické operace pro násobení a dělení, což je i dnes poměrně důležité (zejména na ARMech). Všechny výpočty se tak zjednoduší na aritmetický posun, sčítání, odčítání a podmíněné skoky. Právě díky těmto vlastnostem se Bresenhamův algoritmus stále v některých aplikacích používá, i když v případě požadavků na co nejvyšší kvalitu vykreslování se někdy přechází na pomalejší algoritmy s antialiasingem. Navíc, jak si ukážeme dále, se může dalšími optimalizacemi ještě více urychlit přístup k framebufferu, když se namísto souřadnic x a y pouze počítá offset od začátku framebufferu.

Obrázek 5: Typické „schody“ vykreslované Bresenhamovým algoritmem.

5. Adaptace Bresenhamova algoritmu s voláním funkce putpixel

Pokud se při vykreslování úseček spokojíme s menší rychlostí celého programu, je možné Bresenhamův algoritmus implementovat poměrně přímočarým způsobem, což je ostatně patrné z výpisu kódu, který naleznete pod tímto odstavcem. Pomocné lokální proměnné sx a sy slouží pro posuny souřadnice vykreslovaného pixelu, čímž bylo možné eliminovat rozepsání tohoto algoritmu pro všech osm oktantů (díky existenci sx a sy se jakoby pohybujeme pouze v prvním oktantu, i když ve skutečnosti může vykreslování probíhat v jiném směru). Pomocné proměnné dx a dy společně s proměnnou err se používají k určení směru vykreslování. Povšimněte si, že vykreslování vždy začíná v prvním vrcholu [x1, y1] a končí přesně ve druhém vrcholu [x2, y2], nezávisle na vzájemné pozici těchto vrcholů (může se jednat i o jediný bod):

/*
 * Funkce pro vykresleni usecky.
 */
void line(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
     const char r, const char g, const char b,
     char *pixels, const int line_length, PutpixelFunction putpixel)
{
#define ABS(x) ((x)<0 ? -(x) : (x))
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  while (1) {
    putpixel(x, y, r, g, b, pixels, line_length);
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
       err += dx;
       /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
       y += sy;
    }
  }
}

Pro vykreslení každého pixelu je volána funkce předaná v parametru putpixel (přesněji řečeno se předává ukazatel na funkci).

6. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu fpi_fb8.c

Podívejme se nyní, jak je výše uvedená implementace Bresenhamova algoritmu přidána do dalšího demonstračního příkladu, po jehož spuštění by se měl na obrazovce objevit následující vzorek:

Obrázek 6: Vzorek vykreslený demonstračním příkladem fpi_fb8.c

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

/* Framebuffer na jednodeskovem mikropocitaci Raspberry Pi */
/* Autor: Pavel Tisnovsky, 2016 */
 
/* Demonstracni priklad cislo 8: pomale vykreslovani usecek. */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <linux/fb.h>
 
 
 
/*
 * Datova struktura, do niz se ulozi informace o framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_var_screeninfo FramebufferInfo;
 
 
 
/*
 * Druha datova struktura popisujici zbyvajici vlastnosti framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_fix_screeninfo ModeInfo;
 
 
 
/*
 * Precteni vsech relevantnich informaci zjistenych o framebufferu. Pro korektni
 * funkci je zapotrebi, aby mel uzivatel pristup k zarizeni /dev/fb0
 * (postacuje byt ve skupine 'video' ci pouziti su/sudo)
 */
int readFramebufferInfo(int framebufferDevice,
            FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
            ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_VSCREENINFO, framebufferInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o framebufferu");
    return 0;
  }
 
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_FSCREENINFO, modeInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o rezimu");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pro nezname graficke rezimy.
 */
void putpixelNull(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni napriklad pro graficke karty Intel.
 */
void putpixelBGRA(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x<<2) + y*line_length;
  /* << 2 nahrazuje nasobeni ctyrmi */
 
  /* vlastni provedeni zapisu */
  *(pixels+index) = b;
  index++;
  *(pixels+index) = g;
  index++;
  *(pixels+index) = r;
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni pro Raspberry Pi s poradim bajtu R,G,B,A.
 */
void putpixelRGBA(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
  putpixelBGRA(x, y, b, g, r, pixels, line_length);
}
 
 
 
/*
 * Funkce putpixel platna pouze pro graficke rezimy hi-color
 * s formatem 5-6-5.
 */
void putpixel565(const int x, const int y,
         const char r, const char g, const char b,
         char *pixels, const int line_length)
{
#define RED_OFFSET   11
#define GREEN_OFFSET  5
#define BLUE_OFFSET   0
#define RED_LOST_BITS  3
#define GREEN_LOST_BITS 2
#define BLUE_LOST_BITS 3
  /* vypocet barvy pixelu, v zavorce nejdrive snizime bitovou sirku
   * rezervovanou pro jednotlive barvove slozky a posleze bity, ktere
   * reprezentuji barvovou slozku posuneme do spravne pozice ve slove */
  unsigned int pixel_value = (r >> RED_LOST_BITS)  << RED_OFFSET |
                (g >> GREEN_LOST_BITS) << GREEN_OFFSET |
                (b >> BLUE_LOST_BITS) << BLUE_OFFSET;
 
  /* prevod na dvojici bajtu */
  unsigned char byte1 = pixel_value & 0xff;
  unsigned char byte2 = pixel_value >> 8;
 
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x<<1) + y*line_length;
  /* << 1 nahrazuje nasobeni dvema */
 
  /* vlastni provedeni zapisu */
  *(pixels+index) = byte1;
  index++;
  *(pixels+index) = byte2;
}
 
 
 
/*
 * Novy datovy typ - ukazatel na (libovolnou) funkci putpixel.
 */
typedef void (*PutpixelFunction)(const int, const int,
                 const char, const char, const char,
                 char*, const int);
 
 
 
/*
 * Funkce, ktera vraci korektni funkci pro operaci putpixel().
 */
PutpixelFunction getProperPutpixelFunction(int bits_per_pixel, int type, int visual, int redOffset)
{
  /* umime rozeznat pouze format bez bitovych rovin a bez palety */
  if (type == FB_TYPE_PACKED_PIXELS && visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR) {
    if (bits_per_pixel == 16) {
      return putpixel565;
    }
    if (bits_per_pixel == 32) {
      if (redOffset == 16) {
        return putpixelBGRA;
      }
      else {
        return putpixelRGBA;
      }
    }
  }
  return putpixelNull;
}
 
 
 
/*
 * Funkce pro vykresleni usecky.
 */
void line(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
     const char r, const char g, const char b,
     char *pixels, const int line_length, PutpixelFunction putpixel)
{
#define ABS(x) ((x)<0 ? -(x) : (x))
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  while (1) {
    putpixel(x, y, r, g, b, pixels, line_length);
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
       err += dx;
       /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
       y += sy;
    }
  }
}
 
 
 
/*
 * Vykresleni testovaciho obrazku s vyuzitim funkci line a putpixel.
 */
void drawTestImage(int framebufferDevice,
          FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
          ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
#define OFFSET 300
  /* casto pouzivane konstanty */
  const int buffer_length = modeInfoPtr->smem_len;
  const int pitch = modeInfoPtr->line_length;
 
  /* ziskame spravnou verzi funkce putpixel */
  PutpixelFunction putpixel = getProperPutpixelFunction(framebufferInfoPtr->bits_per_pixel,
                             modeInfoPtr->type,
                             modeInfoPtr->visual,
                             framebufferInfoPtr->red.offset);
 
  /* ziskat primy pristup do framebufferu */
  char *pixels = (char*)mmap(0, buffer_length,
                PROT_READ | PROT_WRITE,
                MAP_SHARED, framebufferDevice,
                0);
 
  if (pixels != MAP_FAILED) {
    int i;
    int r, g, b;
    /* nejprve vymazeme cely framebuffer */
    memset(pixels, 0, buffer_length);
 
    /* vykreslime nekolik usecek s ruznym sklonem a barvou*/
    for (i=0; i<256; i++) {
      r = i;
      g = i;
      b = 256-i;
      line(i*3, 0, i*3, 100, r, g, b, pixels, pitch, putpixel);
      r = 255;
      g = i;
      b = 255-i;
      line(i*4, 150, i*5, 250, r, g, b, pixels, pitch, putpixel);
    }
    for (i=0; i<=300; i+=10) {
      line(0, 300 + i, i, 300 + 300, 255, 255, 255, pixels, pitch, putpixel);
 
      line(300, 300, 600, 300 + i, 128, 128, 255, pixels, pitch, putpixel);
    }
    getchar();
    munmap(pixels, buffer_length);
  }
  else {
    perror("Nelze pristupovat k framebufferu");
  }
}
 
 
 
/* Vstupni bod do demonstracniho prikladu... :) */
int main(int argc, char **argv)
{
  FramebufferInfo framebufferInfo;
  ModeInfo    modeInfo;
  int framebufferDevice = 0;
 
  /* Ze zarizeni potrebujeme cist i zapisovat.*/
  framebufferDevice = open("/dev/fb0", O_RDWR);
 
  /* Pokud otevreni probehlo uspesne, nacteme
   * a nasledne vypiseme informaci o framebufferu.*/
  if (framebufferDevice != -1) {
    /* Precteni informaci o framebufferu a test, zda se vse podarilo */
    if (readFramebufferInfo(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo)) {
      drawTestImage(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo);
    }
    close(framebufferDevice);
    return 0;
  }
  /* Otevreni se nezadarilo, vypiseme tudiz pouze chybove hlaseni.*/
  else {
    perror("Nelze otevrit ovladac /dev/fb0");
    return 1;
  }
}
 
 
 
/* finito */

7. Urychlení vykreslování úseček: rychlejší výpočet barev a adres pixelů

Samotný Bresenhamův algoritmus je sice velmi rychlý, ovšem naše původní implementace zcela jistě velkou rychlostí vykreslování neoplývala. Je tomu tak z jednoduchého důvodu – i když se souřadnice jednotlivých pixelů ležících na úsečce počítají bez použití výpočetně náročných operací pro násobení a dělení, nakonec se zavolá funkce typu putpixel, kde se již tyto operace používají. Co je ještě horší – barva se ve funkci putpixel počítá stále znovu, což znamená, že se pro jedinou úsečku o délce řekněme 500 pixelů spočte 500× barva a 500× offset, na němž je zapotřebí provést zápis do framebufferu. Aby se celá operace urychlila, je možné provést tyto úpravy:

 1. Eliminovat volání funkce putpixel v Bresenhamově algoritmu. To se provede jednoduše: přesunem kódu přímo do funkce pro vykreslení úsečky.
 2. Výpočet barvy provést jen jednou. Z předchozího bodu plyne, že po přesunu kódu se výpočet barvy skutečně může provést ještě před vlastním vykreslováním.
 3. Výpočet offsetu ze souřadnic x a y taktéž provést jen jedenkrát. Toto je asi nejzajímavější část. Při posunu pixelu horizontálním směrem se vlastně mění offset o hodnotu ±bpp (2 či 4 bajty), při posunu pixelu vertikálním směrem pak o ± délku řádku (tu známe).
 4. Optimalizace samotného zápisu (nezapisovat po bajtech, ale po slovech).

8. Bresenhamův algoritmus pro framebuffery s formáty RGBA a BGRA (true color)

Podívejme se, jak lze první tři body aplikovat u framebufferů s formáty RGBA či BGRA. Uvedeme si řešení pouze pro jeden z těchto formátů, protože úprava spočívající v prohození barvových složek je triviální (a není ji vlastně zapotřebí moc řešit, protože se ta stejná funkce zavolá s mírně pozměněnými parametry):

/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni naproklad pro graficke karty Intel.
 */
void lineBGRA(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x1<<2) + y1*line_length;
  /* << 2 nahrazuje nasobeni ctyrmi */
 
  /* vlastni provedeni vykresleni usecky */
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  /* pri posunu po x-ove ose se index musi zvysit ci snizit o 4 (bajty) */
  int offsetX = x1<x2 ? 4: -4;
  /* pri posunu po y-ove ose se index musi zvysit ci snizit o delku radku (v bajtech) */
  int offsetY = y1<y2 ? line_length : - line_length;
 
  while (1) {
    /* vlastni provedeni zapisu barvy pixelu */
    *(pixels+index) = b;
    *(pixels+index+1) = g;
    *(pixels+index+2) = r;
 
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
      index += offsetX;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err += dx;
      /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
      y += sy;
      index += offsetY;
    }
  }
}

Do původní implementace Bresenhamova algoritmu jsme zasáhli jen na dvou místech: namísto volání putpixel se přímo provede vykreslení a kromě posunu x-ové a y-ové složky souřadnic pixelu se mění i hodnota offsetu.

Stále se však při změně barvy pixelů provádí tři zápisy, a – což je možná ještě horší – zapisují se bajty a nikoli širší slova. To lze relativně snadno upravit, a to tak, že se na framebuffer nebudeme dívat jako na pole bajtů, ale jako na pole 32bitových hodnot. Ukazatelová aritmetika se nám tak paradoxně poněkud zjednoduší, pouze na začátku budeme muset vypočítat barvu pixelu a uložit ji do 32bitového slova:

/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni naproklad pro graficke karty Intel.
 */
void lineBGRA(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const unsigned char r, const unsigned char g, const unsigned char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  /* pocitame v 32bitovych slovech, tj. line_length je nutne podelit ctyrmi */
  unsigned int index = x1 + (y1*line_length >> 2);
  /* >> 2 nahrazuje deleni ctyrmi */
 
  /* vlastni provedeni vykresleni usecky */
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  /* uplna barva v jednom slove */
  __u32 color = (r<<16) | (g<<8) | b;
  __u32 *pixels32 = (__u32*)pixels;
 
  /* pri posunu po x-ove ose se index musi zvysit ci snizit o 4 (bajty) tj. o jedno 32-bitove slovo */
  int offsetX = x1<x2 ? 1: -1;
  /* pri posunu po y-ove ose se index musi zvysit ci snizit o delku radku (ve slovech) */
  int offsetY = y1<y2 ? (line_length >> 2) : - (line_length >> 2);
 
  while (1) {
    /* vlastni provedeni zapisu barvy pixelu */
    *(pixels32+index) = color;
 
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
      index += offsetX;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err += dx;
      /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
      y += sy;
      index += offsetY;
    }
  }
}

V algoritmu bylo nutné udělat jednu změnu: barvové složky jsou zde explicitně popsány typem unsigned char a nikoli pouze char, protože s nimi provádíme bitové posuny (při pouhém zápisu bajtů vlastně bylo jedno, jakého jsou typu).

9. Bresenhamův algoritmus pro framebuffery s formátem hi-color 565

Pro framebuffer s formátem hi-color 565, tj. s formátem, který je pro Raspberry Pi a Raspbian výchozí, si ukážeme pouze jednu variantu Bresenhamova algoritmu pro vykreslování úseček. V této variantě se pro každý pixel provedou dva zápisy (horní a dolní bajt). Úpravu stylem, s nímž jsme se seznámili na konci předchozí kapitoly, ponechám laskavému a zvídavému čtenáři za domácí úkol :-) [v případě zájmu samozřejmě stačí počkat, až commitnu změny do https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/rpi_fra­mebuffer/rpi_fb10.c]:

/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy hi-color
 * s formatem 5-6-5.
 */
void line565(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
#define RED_OFFSET   11
#define GREEN_OFFSET  5
#define BLUE_OFFSET   0
#define RED_LOST_BITS  3
#define GREEN_LOST_BITS 2
#define BLUE_LOST_BITS 3
  /* vypocet barvy pixelu, v zavorce nejdrive snizime bitovou sirku
   * rezervovanou pro jednotlive barvove slozky a posleze bity, ktere
   * reprezentuji barvovou slozku posuneme do spravne pozice ve slove */
  unsigned int pixel_value = (r >> RED_LOST_BITS)  << RED_OFFSET |
                (g >> GREEN_LOST_BITS) << GREEN_OFFSET |
                (b >> BLUE_LOST_BITS) << BLUE_OFFSET;
 
  /* prevod na dvojici bajtu */
  unsigned char byte1 = pixel_value & 0xff;
  unsigned char byte2 = pixel_value >> 8;
 
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x1<<1) + y1*line_length;
  /* << 1 nahrazuje nasobeni dvema */
 
  /* vykresleni usecky */
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  /* pri posunu po x-ove ose se index musi zvysit ci snizit o 2 (bajty) */
  int offsetX = x1<x2 ? 2: -2;
  /* pri posunu po y-ove ose se index musi zvysit ci snizit o delku radku (v bajtech) */
  int offsetY = y1<y2 ? line_length : - line_length;
 
  while (1) {
    /* vlastni provedeni zapisu barvy pixelu */
    *(pixels+index) = byte1;
    *(pixels+index+1) = byte2;
 
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
      index += offsetX;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err += dx;
      /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
      y += sy;
      index += offsetY;
    }
  }
}

Poznámky k předchozímu kódu:

 1. Barvy vykreslovaných pixelů jsou opět vypočteny před vstupem do programové smyčky, zapisované hodnoty jsou uloženy do proměnných pojmenovanýchbyte1 a byte2.
 2. Při posunu na další (předchozí) pixel na řádku se adresa změní o ±1: viz proměnnou offsetX naplňovanou opět před smyčkou.
 3. Při posunu na další (předchozí) řádek se adresa změní o hodnotu line_length: viz proměnnou offsetY.
 4. Proč je podmínka pro ukončení smyčky umístěna přesně tam kde je? Druhá otázka za domácí úkol :-)

10. Úplný zdrojový kód třetího demonstračního příkladu fpi_fb9.c

Bez dalších komentářů se podívejme, jak se předchozí dvě funkce staly součástí demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/rpi_fra­mebuffer/rpi_fb9.c:

/* Framebuffer na jednodeskovem mikropocitaci Raspberry Pi */
/* Autor: Pavel Tisnovsky, 2016 */
 
/* Demonstracni priklad cislo 9: vykreslovani usecek: rychlejsi varianta
 *                nepouzivajici funkci putpixel. */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <linux/fb.h>
 
 
 
#define ABS(x) ((x)<0 ? -(x) : (x))
 
/*
 * Datova struktura, do niz se ulozi informace o framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_var_screeninfo FramebufferInfo;
 
 
 
/*
 * Druha datova struktura popisujici zbyvajici vlastnosti framebufferu.
 * Blizsi informace o teto strukture je mozne nalezt v hlavickovem souboru
 * dostupnem v adresari "/usr/include/linux/fb.h"
 */
typedef struct fb_fix_screeninfo ModeInfo;
 
 
 
/*
 * Precteni vsech relevantnich informaci zjistenych o framebufferu. Pro korektni
 * funkci je zapotrebi, aby mel uzivatel pristup k zarizeni /dev/fb0
 * (postacuje byt ve skupine 'video' ci pouziti su/sudo)
 */
int readFramebufferInfo(int framebufferDevice,
            FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
            ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_VSCREENINFO, framebufferInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o framebufferu");
    return 0;
  }
 
  /* Pokud operace ioctl probehne v poradku, vrati se 0 */
  if (ioctl(framebufferDevice, FBIOGET_FSCREENINFO, modeInfoPtr)) {
    perror("Nelze precist informace o rezimu");
    return 0;
  }
  return 1;
}
 
 
 
/*
 * Funkce line() platna pro nezname graficke rezimy.
 */
void lineNull(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
}
 
 
 
/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni naproklad pro graficke karty Intel.
 */
void lineBGRA(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x1<<2) + y1*line_length;
  /* << 2 nahrazuje nasobeni ctyrmi */
 
  /* vlastni provedeni vykresleni usecky */
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  /* pri posunu po x-ove ose se index musi zvysit ci snizit o 4 (bajty) */
  int offsetX = x1<x2 ? 4: -4;
  /* pri posunu po y-ove ose se index musi zvysit ci snizit o delku radku (v bajtech) */
  int offsetY = y1<y2 ? line_length : - line_length;
 
  while (1) {
    /* vlastni provedeni zapisu barvy pixelu */
    *(pixels+index) = b;
    *(pixels+index+1) = g;
    *(pixels+index+2) = r;
 
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
      index += offsetX;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err += dx;
      /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
      y += sy;
      index += offsetY;
    }
  }
}
 
 
 
/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy true-color
 * s formatem 8-8-8-8 (popr. muze byt alfa kanal ignorovan).
 * Funkcni pro Raspberry Pi s poradim bajtu R,G,B,A.
 */
void lineRGBA(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
  lineBGRA(x1, y1, x2, y2, b, g, r, pixels, line_length);
}
 
 
 
/*
 * Funkce line platna pouze pro graficke rezimy hi-color
 * s formatem 5-6-5.
 */
void line565(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2,
       const char r, const char g, const char b,
       char *pixels, const int line_length)
{
#define RED_OFFSET   11
#define GREEN_OFFSET  5
#define BLUE_OFFSET   0
#define RED_LOST_BITS  3
#define GREEN_LOST_BITS 2
#define BLUE_LOST_BITS 3
  /* vypocet barvy pixelu, v zavorce nejdrive snizime bitovou sirku
   * rezervovanou pro jednotlive barvove slozky a posleze bity, ktere
   * reprezentuji barvovou slozku posuneme do spravne pozice ve slove */
  unsigned int pixel_value = (r >> RED_LOST_BITS)  << RED_OFFSET |
                (g >> GREEN_LOST_BITS) << GREEN_OFFSET |
                (b >> BLUE_LOST_BITS) << BLUE_OFFSET;
 
  /* prevod na dvojici bajtu */
  unsigned char byte1 = pixel_value & 0xff;
  unsigned char byte2 = pixel_value >> 8;
 
  /* vypocet adresy zapisu dat */
  unsigned int index = (x1<<1) + y1*line_length;
  /* << 1 nahrazuje nasobeni dvema */
 
  /* vykresleni usecky */
  int x = x1;
  int y = y1;
  /* zrcadleni algoritmu pro dalsi oktanty */
  int dx = ABS(x2-x1), sx = x1<x2 ? 1 : -1;
  int dy = ABS(y2-y1), sy = y1<y2 ? 1 : -1;
  int err = (dx>dy ? dx : -dy)/2, e2;
 
  /* pri posunu po x-ove ose se index musi zvysit ci snizit o 2 (bajty) */
  int offsetX = x1<x2 ? 2: -2;
  /* pri posunu po y-ove ose se index musi zvysit ci snizit o delku radku (v bajtech) */
  int offsetY = y1<y2 ? line_length : - line_length;
 
  while (1) {
    /* vlastni provedeni zapisu barvy pixelu */
    *(pixels+index) = byte1;
    *(pixels+index+1) = byte2;
 
    if (x==x2 && y==y2) {
      break;
    }
    e2 = err;
    if (e2 >-dx) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err -= dy;
      /* posun na predchozi ci dalsi pixel na radku */
      x += sx;
      index += offsetX;
    }
    if (e2 < dy) {
      /* prepocet kumulovane chyby */
      err += dx;
      /* posun na predchozi ci nasledujici radek */
      y += sy;
      index += offsetY;
    }
  }
}
 
 
 
/*
 * Novy datovy typ - ukazatel na (libovolnou) funkci line.
 */
typedef void (*LineFunction)(const int, const int, const int, const int,
               const char, const char, const char,
               char*, const int);
 
 
 
/*
 * Funkce, ktera vraci korektni funkci pro operaci line().
 */
LineFunction getProperLineFunction(int bits_per_pixel, int type, int visual, int redOffset)
{
  /* umime rozeznat pouze format bez bitovych rovin a bez palety */
  if (type == FB_TYPE_PACKED_PIXELS && visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR) {
    if (bits_per_pixel == 16) {
      return line565;
    }
    if (bits_per_pixel == 32) {
      if (redOffset == 16) {
        return lineBGRA;
      }
      else {
        return lineRGBA;
      }
    }
  }
  return lineNull;
}
 
 
 
/*
 * Vykresleni testovaciho obrazku s vyuzitim funkce line.
 */
void drawTestImage(int framebufferDevice,
          FramebufferInfo *framebufferInfoPtr,
          ModeInfo    *modeInfoPtr)
{
#define OFFSET 300
  /* casto pouzivane konstanty */
  const int buffer_length = modeInfoPtr->smem_len;
  const int pitch = modeInfoPtr->line_length;
 
  /* ziskame spravnou verzi funkce line */
  LineFunction line = getProperLineFunction(framebufferInfoPtr->bits_per_pixel,
                       modeInfoPtr->type,
                       modeInfoPtr->visual,
                       framebufferInfoPtr->red.offset);
 
  /* ziskat primy pristup do framebufferu */
  char *pixels = (char*)mmap(0, buffer_length,
                PROT_READ | PROT_WRITE,
                MAP_SHARED, framebufferDevice,
                0);
 
  if (pixels != MAP_FAILED) {
    int i;
    int r, g, b;
    /* nejprve vymazeme cely framebuffer */
    memset(pixels, 0, buffer_length);
 
    /* vykreslime nekolik usecek s ruznym sklonem a barvou*/
    for (i=0; i<256; i++) {
      r = i;
      g = i;
      b = 256-i;
      line(i*3, 0, i*3, 100, r, g, b, pixels, pitch);
      r = 255;
      g = i;
      b = 255-i;
      line(i*4, 150, i*5, 250, r, g, b, pixels, pitch);
    }
    for (i=0; i<=300; i+=10) {
      line(0, 300 + i, i, 300 + 300, 255, 255, 255, pixels, pitch);
 
      line(300, 300, 600, 300 + i, 128, 128, 255, pixels, pitch);
    }
    getchar();
    munmap(pixels, buffer_length);
  }
  else {
    perror("Nelze pristupovat k framebufferu");
  }
}
 
 
 
/* Vstupni bod do demonstracniho prikladu... :) */
int main(int argc, char **argv)
{
  FramebufferInfo framebufferInfo;
  ModeInfo    modeInfo;
  int framebufferDevice = 0;
 
  /* Ze zarizeni potrebujeme cist i zapisovat.*/
  framebufferDevice = open("/dev/fb0", O_RDWR);
 
  /* Pokud otevreni probehlo uspesne, nacteme
   * a nasledne vypiseme informaci o framebufferu.*/
  if (framebufferDevice != -1) {
    /* Precteni informaci o framebufferu a test, zda se vse podarilo */
    if (readFramebufferInfo(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo)) {
      drawTestImage(framebufferDevice, &framebufferInfo, &modeInfo);
    }
    close(framebufferDevice);
    return 0;
  }
  /* Otevreni se nezadarilo, vypiseme tudiz pouze chybove hlaseni.*/
  else {
    perror("Nelze otevrit ovladac /dev/fb0");
    return 1;
  }
}
 
 
 
/* finito */

Obrázek 7: Výsledek běhu dnešního posledního demonstračního příkladu na počítači s framebufferem nakonfigurovaným pro použití true color formátu RGBA.

root_podpora

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny tři demonstrační příklady, s nimiž jsme se v dnešním článku seznámili, byly uloženy do Git repositáře umístěného na GitHubu na adrese (https://github.com/tisnik/pre­sentations):

Pro překlad obou demonstračních příkladů je zapotřebí mít nainstalován překladač GNU C (či Clang), linker a vývojářskou verzi libc.

12. Odkazy na Internetu

 1. Seriál Grafické karty a grafické akcelerátory
  http://www.root.cz/serialy/graficke-karty-a-graficke-akceleratory/
 2. Grafika na osmibitových počítačích firmy Sinclair II
  http://www.root.cz/clanky/grafika-na-osmibitovych-pocitacich-firmy-sinclair-ii/
 3. Grafické čipy v osmibitových počítačích Atari
  http://www.root.cz/clanky/graficke-cipy-v-osmibitovych-pocitacich-atari/
 4. Osmibitové počítače Commodore a čip VIC-II
  http://www.root.cz/clanky/osmibitove-pocitace-commodore-a-cip-vic-ii/
 5. Grafika na osmibitových počítačích firmy Apple
  http://www.root.cz/clanky/grafika-na-osmibitovych-pocitacich-firmy-apple/
 6. Počátky grafiky na PC: grafické karty CGA a Hercules
  http://www.root.cz/clanky/pocatky-grafiky-na-pc-graficke-karty-cga-a-hercules/
 7. Karta EGA: první použitelná barevná grafika na PC
  http://www.root.cz/clanky/karta-ega-prvni-pouzitelna-barevna-grafika-na-pc/
 8. Grafické karty MCGA a VGA
  http://www.root.cz/clanky/graficke-karty-mcga-a-vga/
 9. Grafický subsystém počítačů Amiga
  http://www.root.cz/clanky/graficky-subsystem-pocitacu-amiga/
 10. Grafický subsystém počítačů Amiga II
  http://www.root.cz/clanky/graficky-subsystem-pocitacu-amiga-ii/
 11. Raspberry Pi pages
  https://www.raspberrypi.org/
 12. BCM2835 registers
  http://elinux.org/BCM2835_registers
 13. VideoCore (archiv stránek společnosti Alphamosaic)
  http://web.archive.org/web/20030209213838/www­.alphamosaic.com/videocore/
 14. VideoCore (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Videocore
 15. RPi lessons: Lesson 6 Screen01
  http://www.cl.cam.ac.uk/pro­jects/raspberrypi/tutorial­s/os/screen01.html
 16. Raspberry Pi forum: Bare metal
  https://www.raspberrypi.or­g/forums/viewforum.php?f=72
 17. C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi
  http://www.airspayce.com/mi­kem/bcm2835/
 18. Raspberry Pi Hardware Components
  http://elinux.org/RPi_Har­dware#Components
 19. (Linux) Framebuffer
  http://wiki.linuxquestion­s.org/wiki/Framebuffer
 20. (Linux) Framebuffer HOWTO
  http://tldp.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO/
 21. Linux framebuffer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Linux_framebuffer
 22. RPi Framebuffer
  http://elinux.org/RPi_Framebuffer
 23. HOWTO: Boot your Raspberry Pi into a fullscreen browser kiosk
  http://blogs.wcode.org/2013/09/howto-boot-your-raspberry-pi-into-a-fullscreen-browser-kiosk/
 24. Zdrojový kód fb.c pro RPI
  https://github.com/jncronin/rpi-boot/blob/master/fb.c
 25. RPiconfig
  http://elinux.org/RPi_config.txt
 26. Mailbox framebuffer interface
  https://github.com/raspbe­rrypi/firmware/wiki/Mailbox-framebuffer-interface
 27. Seriál Grafické formáty
  http://www.root.cz/serialy/graficke-formaty/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.