Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (141. část – dokončení popisu českých textovek a strategických simulací pro osmibitové mikropočítače)

11. 9. 2014
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her dokončíme popis textovek a vybraných českých strategických simulací vytvořených pro osmibitové domácí mikropočítače. Kromě her, které vznikly v dávné minulosti, se zmíníme i o novější tvorbě, konkrétně o nepřekonatelné multiplatformní hře PAC-TXT.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (141. část – dokončení popisu českých textovek a strategických simulací)

2. Diktátor 2

3. Akcionář II

4. Továrny + akcie

5. Labyrinth

6. Heroes'92

7. PAC-TXT (verze pro osmibitové mikropočítače Atari)

8. PAC-TXT (verze pro osmibitové mikropočítače ZX Spectrum)

9. Nekonečná smyčka ve vývoji her?

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (141. část – dokončení popisu českých textovek a strategických simulací)

I přesto, že v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her bylo napsáno, že téma českých textovek a jednoduchých strategických her je již uzavřeno, budeme se touto poměrně rozsáhlou oblastí zabývat i dnes. Popíšeme si některé hry, které vznikly v době největší slávy osmibitových mikropočítačů, tj. zhruba ve druhé polovině osmdesátých let minulého století a na začátku let devadesátých. Jedná se například o hru Akcionář II (kterou se mi díky čtenářům podařilo spustit v emulátoru – mockrát děkuji), textovku Labyrinth či další textovou hru Heroes'92 s neobvyklým ovládáním s využitím joysticku a ikonového menu. Kromě toho se však zmíníme i o novější textové hře nazvané PAC-TXT. Jedna z prvních variant této nepřekonatelné ;-) hry vznikla pro osmibitové domácí mikropočítače Atari a s hráčem komunikovala v polštině. Podobně zajímavá je však i česká portace této hry na konkurenční platformu – na ZX Spectrum. Tato varianta existuje v české, anglické i polské verzi.

Obrázek 1: Hra Diktátor 2, kterou si stručně popíšeme v následující kapitole.

2. Diktátor 2

První hra, o níž se dnes zmíníme, je typickým příkladem produktu, v jehož názvu se sice nachází číslovka 2, ovšem samotný produkt je horší, než jeho původní verze (kterou navíc vytvořil jiný autor). Popisovaná hra se jmenuje Diktátor 2 a její princip vychází ze hry Diktátor 1, kterou pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum přeložil František Fuka (hra poté byla portována i na další osmibitové mikropočítače). Hráč se ve hře Diktátor 2 taktéž ocitá v roli diktátora a musí v každém měsíci vlády učinit (na základě různých událostí) rozhodnutí, které ovlivní jak další vývoj jím ovládaného území, tak i jeho vlastní osud. Zatímco však v původní hře Diktátor měl hráč poměrně velkou svobodu rozhodování (mohl například vyjednávat s jedním či dvěma stranami konfliktu studené války, „odklonit“ peníze ze státní kasy na soukromé konto apod.), se tyto možnosti ve hře Diktátor 2 poněkud zúžily, protože se v této hře prakticky pouze schvalují či naopak zamítají požadavky různých organizací, zájmových sdružení atd. I tato hra je určena pro počítače ZX Spectrum a využívá dialogového způsobu ovládání (potvrzení či zamítnutí požadavků atd.).

Obrázek 2: Diktátor 2.

Obrázek 3: Diktátor 2.

Obrázek 4: Diktátor 2.

Obrázek 5: Diktátor 2.

Obrázek 6: Diktátor 2.

Porovnání s původní hrou Diktator

Obrázek 7: Diktator pro osmibitové mikropočítače Atari – úvodní informace popisující mimo jiné i způsob vzniku hry.

Obrázek 8: Diktator pro osmibitové mikropočítače Atari – začínáme.

Obrázek 9: Diktator pro osmibitové mikropočítače Atari – nejdůležitější report, který však nebude zadarmo.

Obrázek 10: Diktator pro osmibitové mikropočítače Atari – každé rozhodnutí má dopad na celou republiku.

3. Akcionář II

V předchozí části tohoto seriálu jsme si mj. popsali i hru Akcionář naprogramovanou pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum. Taktéž jsem se zmínil o existenci pokračování této hry, které nese prozaický název Akcionář II. I v této hře se hráč ocitá v roli akcionáře, který může nakupovat a prodávat akcie na burze, resp. přesněji řečeno na burzách. Kromě toho si může půjčovat peníze v bance, zaplatit si agenty pro realizaci obchodů na jiných burzách atd. Ovládání hry je vyřešené přes menu, přičemž pro ovládání menu postačují pouze tři klávesy (nahoru, dolů, potvrzení) a pro realizaci nákupů a prodejů akcií se používají numerické klávesy. Tato hra je již poměrně velmi dobře propracovaná (v porovnání s prvním dílem), pouze pohyby cen akcií na burzách jsou (alespoň se mi zdá) náhodnější a ještě méně predikovatelné, než je tomu na akciových burzách v reálném světě :-).

Obrázek 11: Akcionář II – loading screen.

Obrázek 12: Akcionář II – hlavní menu hry.

Obrázek 13: Akcionář II – zatím se nikdo nevyznamenal.

Obrázek 14: Akcionář II – nastavení ovládání.

Obrázek 15: Akcionář II – začínáme.

Obrázek 16: Akcionář II.

Obrázek 17: Akcionář II.

Obrázek 18: Akcionář II.

Obrázek 19: Akcionář II.

Obrázek 20: Akcionář II.

Obrázek 21: Akcionář II.

Obrázek 22: Akcionář II – kdo uhodne, akcie kterých dvou firem jsem koupil před měsícem?

Obrázek 23: Akcionář II.

Obrázek 24: Akcionář II.

Obrázek 25: Akcionář II – zhodnocení právě ukončené hry.

4. Továrny + akcie

Hra nazvaná Továrny + akcie se v určitém ohledu podobá výše popsané hře Akcionář II. Továrny + akcie původně vznikla pro osmibitové mikropočítače Sharp MZ, ovšem my si dnes ukážeme screenshoty z podobně koncipované hry, která byla portována na počítače Atari. Jak je patrné ze screenshotů (resp. přesněji řečeno z textů zobrazených na screenshotech), je tato hra naprogramována převážně v Turbo BASICu (rychlejší a propracovanější varianta Atari BASICu), takže se do paměti počítače zavádí jak runtime tohoto jazyka, tak i tokenizovaný zdrojový kód hry. Hra je určena pro dva až šest hráčů, kteří mezi sebou soutěží na burze. Podobně jako prakticky všechny dnes popsané hry se i Továrny + akcie ovládají s využitím roletových menu a zajímavé je, že se v této hře obchoduje s firmami z IT branže, přičemž mnohé z těchto firem již neexistují, takže tato hra má historický význam hned dvakrát.

Obrázek 26: Továrny + akcie – úvodní obrazovka.

Obrázek 27: Továrny + akcie – tato hra kupodivu obsahuje i bitmapovou grafiku.

Obrázek 28: Továrny + akcie – informace o způsobu vzniku hry.

Obrázek 29: Továrny + akcie – registrace hráčů.

Obrázek 30: Továrny + akcie – obchoduje se většinou s počítačovými firmami.

Obrázek 31: Továrny + akcie – obchoduje se většinou s počítačovými firmami.

Obrázek 32: Továrny + akcie – obchoduje se většinou s počítačovými firmami.

Obrázek 33: Továrny + akcie – ukázka zdrojového kódu hry.

5. Labyrinth

Při popisu tuzemských i zahraničních textovek jsme se již několikrát setkali s textovkou, která se neovládala tradičně zápisem příkazů z klávesnice. Již jsme viděli textovky ovládané z menu, pomocí ikon atd. Jednou z relativně velkého množství tuzemských textovek ovládaných s využitím menu, je i hra nazvaná Labyrinth. Tato hra byla vydána v roce 1990 pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum. Pro komunikaci počítače s hráčem se používá textový popis lokací, hráč naopak využívá menu, v němž se vybírají příkazy známé i z klasických textovek – pohyb hráče, sbírání předmětů, prozkoumávání okolí atd. Některé příkazy, například příkaz Jdi či Vezmi, od hráče vyžadují zadání doplňujících informací, což se děje taktéž s využitím podmenu. Seznam většiny dostupných příkazů lze vidět na přiložených screenshotech.

Obrázek 34: Labyrinth – úvodní obrazovka (zajímavé je rozdělení okraje – border – na modrou a zelenou část)..

Obrázek 35: Labyrinth – základní menu hry..

Obrázek 36: Labyrinth – úvod je řekněme neobvyklý..

Obrázek 37: Labyrinth – zde je zobrazeno herní menu s příkazy, které najdeme i v klasicky ovládaných textovkách.

Obrázek 38: Labyrinth – některá menu obsahují podmenu (a navíc takto využitého červa jsem v jiné textovce neviděl :-).

Obrázek 39: Labyrinth – zde je opět zobrazeno herní menu s příkazy, které najdeme i v klasicky ovládaných textovkách..

6. Heroes'92

K příležitosti desátého výročí vzniku slavného osmibitového mikropočítače ZX Spectrum vznikla mj. i hra nazvaná Heroes či Heroes'92. Podobně jako například již popsaná hra Belegost se i Heroes ovládá s využitím ikonového menu, přičemž kurzor lze ovládat buď klávesnicí nebo s využitím joysticku. Hráč se v této hře ocitá ve dvojroli – může ovládat geniálního inspektora Clouseaua (viz loading screen) a taktéž Tima Colemana známého ze hry Podraz 3 (i tuto hru jsme si již popsali). Způsob přepínání mezi oběma hlavními hrdiny trošku připomíná hru Head over Heels, což pravděpodobně není náhoda, protože v Heroes se hráč může setkat s různými postavičkami známými z dalších her určených pro osmibitové mikropočítače. Návod na vyřešení této hry lze najít na stránce http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=heroes92_nv.txt

Obrázek 40: Heroes'92 – loading screen.

Obrázek 41: Heroes'92 – úvodní obrazovka.

Obrázek 42: Heroes'92 – informace o autorech této hry.

Obrázek 43: Heroes'92 – začátek hry.

Obrázek 44: Heroes'92 – využití ikonového menu.

Obrázek 45: Heroes'92 – pravděpodobně nejzajímavější volba: změna postavy.

Obrázek 46: Heroes'92 – využití ikonového menu.

Obrázek 47: Heroes'92 – využití ikonového menu.

7. PAC-TXT (verze pro osmibitové mikropočítače Atari)

Zatímco většina her popsaných v předchozích kapitolách pochází ze druhé poloviny osmdesátých let či z první poloviny let devadesátých, je další hra pojmenovaná PAC-TXT mnohem mladší, protože její první verze byla vytvořena v roce 2009. Autorem této hry je Arkadiusz Lubaszka, který se stále věnuje tvorbě programů pro osmibitové domácí mikropočítače Atari, což je ostatně patrné i ze seznamu již dokončených projektů. Pojďme si však říci základní informace o hře PAC-TXT. Název této hry alespoň částečně napovídá, že se jedná o textovku (a to klasickou textovku se zadáváním příkazů z klávesnice), v níž se hráč ocitá v bludišti v roli slavného stále hladového automatového hrdiny Pac-Mana. Úkol hráče je tedy jednoduchý – „vyžrat“ v bludišti všechny dobrůtky (ehm tečky) a přitom se vyhýbat duchům, popř. je naopak lovit po sežrání supertečky. Veškerá komunikace hráče s počítačem je stejná jako v klasických textovkách – hráč se může pohybovat dopředu, otáčet se, je informován, zda před ním stojí zeď, zda stojí na tečce atd. Všechny dialogy jsou psány v polštině, takže je o zábavu postaráno (viz přiložené screenshoty). Dvěma slovy: „áčkový titul“

Obrázek 48: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: úvodní obrazovka.

Obrázek 49: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: hmm, to ale bude těžké.

Obrázek 50: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: některá slova jsou bohudík univerzální.

Obrázek 51: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: příkazy a jejich zkratky.

Obrázek 52: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: pořád ještě bloudím.

Obrázek 53: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: a konec v nedohlednu.

Obrázek 54: PAC-TXT ve verzi pro osmibitová Atari: sežrána supertečka.

8. PAC-TXT (verze pro osmibitové mikropočítače ZX Spectrum)

Zajímavé hry mají většinou podobný osud – jsou portovány a upravovány pro další typy počítačů či herních konzolí. Tento osud má i hra PAC-TXT popsaná výše, protože – patrně díky jejímu fenomenálnímu úspěchu u hráčů – vznikla v roce 2010 i její varianta určená pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum (http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0025381). Tato varianta je mj. zvláštní tím, že existuje v polské, české i anglické mutaci (každá mutace je dodávána ve formě samostatného záznamu, tj. do paměti počítače se nahrává vždy jen jedna z variant). Jak je patrné z posledního obrázku, je v sinclairovském PAC-TXT-manovi využito některých vlastností grafického režimu ZX Spectra, takže dialogy obsahují barevně zvýrazněné texty.

Obrázek 55: PAC-TXT ve verzi pro osmibitové ZX Spectrum: loading screen.

CS24_early

9. Nekonečná smyčka ve vývoji her?

Titulem PAC-TXT se vlastně uzavřel určitý kruh ve vývoji her, který směřoval od čisté textovky „Colossal Cave Adventure“ ke slavné hře „Adventure“ pro herní konzoli 2600 (pomezí textovky, adventury a akční hry), dále pak k automatovému hitu „Pac-Man“ zpět k čisté textovce „PAC-TXT“.

Obrázek 56: PAC-TXT ve verzi pro osmibitové ZX Spectrum: komunikace s počítačem.

10. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Šatochin
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006923
 29. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 30. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 32. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 33. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 34. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 35. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 36. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 37. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 38. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 39. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 40. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 41. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 42. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 43. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 45. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 46. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 47. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 48. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 49. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 50. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 51. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 52. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 53. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 54. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 55. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 56. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 57. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 58. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 59. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 60. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 61. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 62. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 63. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 64. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 65. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 66. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 67. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 68. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 69. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 70. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 71. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 72. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 73. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 74. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 75. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 76. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 77. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 78. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 79. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 80. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 81. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 82. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 83. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 84. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 85. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 86. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 87. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 88. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 89. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 90. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 91. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 92. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 93. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 94. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 95. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 96. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 97. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 98. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 99. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 100. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 101. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 102. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 103. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 104. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 105. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 106. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 107. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 108. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 109. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 110. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 111. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 112. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 113. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 114. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 115. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 116. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 117. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 118. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 119. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 120. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 121. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 122. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 123. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 124. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 125. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 126. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 127. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 128. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 129. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 130. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 131. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 132. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 133. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 134. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 135. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 136. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 137. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 138. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 139. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 140. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 141. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 142. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 143. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 144. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 145. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 146. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 147. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 148. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 149. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 150. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 151. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 152. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 153. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 154. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 155. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 156. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 157. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 158. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 159. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 160. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 161. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 162. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 163. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 164. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 165. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 166. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 167. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 168. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 169. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 170. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 171. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 172. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 173. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 174. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 175. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 176. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 177. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 178. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 179. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 180. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 181. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 182. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 183. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 184. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 185. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 186. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 187. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 188. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 189. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 190. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 191. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 192. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 193. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 194. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 195. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 196. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.