Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (143. část – textovky na osobních mikropočítačích)

25. 9. 2014
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se, podobně jako v části předchozí, budeme zabývat popisem tuzemských textovek dostupných na šestnáctibitových a (později) i na 32bitových osobních mikropočítačích. Zaměříme se na textovky dostupné pod systémem DOS.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (143. část - textovky na osobních mikropočítačích)

2. WoW Wotlk

3. Watti

4. A@gent

5. Indiana Jones II

6. Dallas

7. Beerland II

8. Mise Škorpión

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (143. část - textovky na osobních mikropočítačích)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se seznámíme s dalšími sedmi českými textovkami. Jedná se o hry, které byly – až na jednu výjimku – naprogramovány pro operační systém DOS běžící na osobních mikropočítačích kompatibilních s IBM PC (XT, AT...). Některé z dále popsaných her využívaly standardní textový režim s osmdesáti znaky na řádek a 25 textovými řádky, ovšem některé hry běžely v grafickém režimu. Konkrétně se to týká hry Dallas, která využívala standardní grafický režim karty VGA s rozlišením 640×480 pixelů a šestnácti barvami. Zajímavé je zjistit, jaké programovací jazyky a vývojové nástroje se využívaly pro tvorbu textovek. Většinou se jednalo buď o programovací jazyk QBasic společnosti Microsoft (IDE bylo součástí DOSu), popř. o slavný a v některých ohledech i nepřekonaný Turbo Pascal popř. Borland Pascal společnosti Borland. Tyto údaje budou uvedeny v kapitolách věnovaných příslušným hrám.

 

Obrázek 1: Integrované vývojové prostředí QBasicu.

2. WoW Wotlk

První hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje WoW Wotlk. Jedná se o hru naprogramovanou v QBasicu (jednom z mnoha dialektů programovacího jazyka BASIC), o němž jsme se zmínili v předchozí kapitole. Z tohoto důvodu je hra dodávaná ve formě (otevřeného) zdrojového kódu a pro svůj běh vyžaduje přítomnost interpretru QBasicu. Druhou možností je překlad hry s využitím Quick Basicu. Samotná hra WoW Wotlk je zástupcem klasické textovky běžící ve standardním textovém režimu, a to dokonce bez použití znaků s akcenty; jedinou novinkou oproti některým starším textovkám je podpora barevného odlišení příkazů, popisů lokací, seznamu předmětů atd. Všechny příkazy jsou zpracovávány velmi jednoduchým parserem rozeznávajícím jednoslovní a dvouslovní příkazy, což je ostatně chování prakticky všech českých textovek. Poněkud neobvyklý je způsob pohybu hráčova alter ega po herním světě, protože se namísto příkazů sever/jih/západ/východ/nahoru/dolů používá příkaz „jdi“ následovaný číslem cíle (jednotlivé očíslované cíle jsou součástí popisu každé herní lokace).

 

Obrázek 2: Zdrojový kód hry WoW Wotlk otevřený v integrovaném vývojovém prostředí QBasicu.

 

Obrázek 3: Zdrojový kód hry WoW Wotlk otevřený v integrovaném vývojovém prostředí QBasicu.

 

Obrázek 4: WoW Wotlk – úvodní obrazovka.

 

Obrázek 5: WoW Wotlk – seznam příkazů.

 

Obrázek 6: WoW Wotlk – ukázka možnosti příkazu "jdi".

 

Obrázek 7: WoW Wotlk – ukázka možnosti příkazu "prozkoumej".

 

Obrázek 8: WoW Wotlk – ukázka možnosti příkazu "vezmi".

 

Obrázek 9: WoW Wotlk – ve hře se počítají i výsledky soubojů.

 

Obrázek 10: WoW Wotlk – celá hra je tvořena jediným obrovským zdrojovým kódem.

3. Watti

Druhá hra, kterou se budeme v dnešním článku zabývat, se jmenuje taktéž poněkud neobvykle: Watti. Opět se jedná o hru/textovku běžící ve standardním textovém režimu, ovšem způsob jejího ovládání se od výše zmíněné textovky WoW Wotlk v mnoha ohledech odlišuje a po technické stránce je tato hra celkově mnohem propracovanější. Namísto vypisování příkazů z klávesnice se ve hře Watti používají klávesové zkratky, popř. kurzorové šipky (pohyb). Díky tomu je zejména pohyb hráče v herním světě velmi rychlý a částečně připomíná roguelike hry popř. čtverečkové dungeony. Tomuto typu her se Watti ostatně přibližuje i další (na textovky poměrně neobvyklou) vlastností – obsahuje totiž možnost automatické tvorby mapy; viz též screenshoty zobrazené pod tímto odstavcem. Kromě samotné hry je k Watti dodáván i konfigurační nástroj ovládaný s využitím menu (zobrazených v textovém režimu). V tomto nástroji lze kromě jiného i zakázat tvorbu mapy, což ocení skalní textovkáři, kteří si mapu zásadně kreslí ručně :-)

 

Obrázek 11: Hra Watti je již na poměry DOSu poměrně velká.

 

Obrázek 12: Kvůli použité znakové sadě je text nečitelný bez nastavení fontu s nabodeníčky.

 

Obrázek 13: Teď je již vše v pořádku.

 

Obrázek 14: Začátek hry Watti.

 

Obrázek 15: Menu s nápovědou.

 

Obrázek 16: Automaticky generovaná mapa.

 

Obrázek 17: Komunikace hráče s počítačem.

 

Obrázek 18: Komunikace hráče s počítačem.

 

Obrázek 19: Konfigurační program přiložený ke hře Watti.

 

Obrázek 20: Konfigurační program přiložený ke hře Watti.

4. A@gent

Hra s poněkud neobvyklým názvem A@gent patří do speciální kategorie textovek, které u nás proslavil slavný Podraz 3. Připomeňme si, že se jednalo o hru naprogramovanou původně pro domácí osmibitové mikropočítače ZX Spectrum, v níž bylo úkolem se za pomoci počítače a modemu (a telefonu, protože byl pravděpodobně použit „telefonní modem“) připojovat k různým serverům a vybílit konto ještě větším zlodějům, než jaké představuje hráčovo alter ego. A@gent je koncipován stejným způsobem, s tím malým rozdílem, že se poněkud vylepšilo především softwarové vybavení. Agent totiž může využívat jak telefon, tak i velmi jednoduchého e-mailového klienta (připomíná mi prvního mailového klienta z NetWare) či browser, což poněkud rozšiřuje možnosti děje. Zajímavé je, že tato hra je čistě monochromatická, což je v kontrastu s původním Podrazem 3, který hýřil všemi barvami, které dokázalo ZX Spectrum zobrazit.

 

Obrázek 21: Hra A@gent zabere jen necelých sto kilobajtů.

 

Obrázek 22: A@gent: úvodní menu.

 

Obrázek 23: A@gent: herní příběh.

 

Obrázek 24: A@gent: začátek hry.

 

Obrázek 25: A@gent: hlavní menu hry.

 

Obrázek 26: A@gent: mailový klient.

 

Obrázek 27: A@gent: vytáčení telefonního čísla a následný „rozhovor“.

5. Indiana Jones II

Již v předchozí kapitole jsme se zmínili o ZX Spectru a potažmo i o hře naprogramované Františkem Fukou. Poměrně zajímavá je v tomto kontextu hra Indiana Jones II, která taktéž původně vznikla na ZX Spectru. Pro osobní mikropočítače IBM PC a operační systém DOS vznikla konverze této hry, v níž je využit jak původní kód, tak i grafika (konkrétně loading screen). Původní verze této textovky pochází z roku 1987. Oproti mnoha dalším tuzemským textovkám je poněkud výjimečná tím, že se může ovládat pomocí menu, což sice může být poněkud zdržující (jak kvůli pomalému vykreslování, tak i kvůli pomalému výběru položek menu), ovšem je dobré vidět, že se autoři textovek snažili o vytvoření alternativního ovládání, které jen slepě nekopírovalo starodávnou textovku Colossal Cave Adventure (ostatně FF se spolupodílel na vývoji hry Belegost, která se taktéž ovládala „alternativně“, konkrétně pomocí ikon a roletových menu). Hra je (alespoň podle mého názoru) jednodušší, než první díl; v případě potřeby je však možné použít návod dostupný na adrese http://www.zx-spectrum.cz/index.php? cat1=3&cat2=6&solution_id=indyjones2_nv.txt.

 

Obrázek 28: Indiana Jones II: úvodní obrazovka.

 

Obrázek 29: Indiana Jones II: první herní lokace.

 

Obrázek 30: Indiana Jones II: menu s dostupnými příkazy.

 

Obrázek 31: Indiana Jones II: využití menu.

 

Obrázek 32: Indiana Jones II: hmm, to se nedostanu ani z první lokace? :-)

 

Obrázek 33: Indiana Jones II: neúspěšný konec hry.

 

Obrázek 34: Indiana Jones II: druhá lokace.

 

Obrázek 35: Indiana Jones II: využití menu.

 

Obrázek 36: Indiana Jones II: další herní lokace.

 

Obrázek 37: Indiana Jones II: využití menu.

 

Obrázek 38: Indiana Jones II: i když to není zcela patrné, je celá „instalace“ mj. tvořena i emulátorem ZX Spectra a obrazem magnetofonové pásky se hrou.

6. Dallas

(Nechvalně) známý a skoro nekonečný televizní seriál Dallas, který byl vysílán i tuzemskými televizními stanicemi, samozřejmě vyprovokoval autory textovek k vytvoření parodického příběhu, v němž vystupují postavy z Dallasu. Ve stejnojmenné textovce určené pro osobní mikropočítače IBM PC se skutečně s většinou postav z tohoto seriálu setkáme. Tato textovka se od dalších dnes popsaných her odlišuje zejména v tom ohledu, že využívá standardní šestnáctibarevný grafický režim karty VGA s rozlišením 640×480 pixelů. Pravděpodobně nejviditelnějším zneužitím tohoto režimu je použitý font se psacím písmem :-) Hru lze ovládat i pomocí myši a opět se zde setkáme s automaticky generovanou mapou i automaticky generovaným a obnovovaným inventářem. Ke hře existuje i doplňkový nástroj, který po svém spuštění zobrazí mapu celé hry se zvýrazněním některých nebezpečných či jinak důležitých lokací.

 

Obrázek 39: Dallas: inicializace hry.

 

Obrázek 40: Dallas: úvodní obrazovka.

 

Obrázek 41: Dallas: herní příběh není komplikovaný.

 

Obrázek 42: Dallas: první herní lokace.

 

Obrázek 43: Dallas: možnost tlačítka „Bližší informace“.

 

Obrázek 44: Dallas: postupné vykreslování mapy herního světa.

 

Obrázek 45: Dallas: postupné vykreslování mapy herního světa.

 

Obrázek 46: Dallas: postupné vykreslování mapy herního světa.

 

Obrázek 47: Dallas: mapa hry vykreslená přiloženou utilitou.

 

Obrázek 48: Dallas: dokument s podrobnějšími informacemi o hře.

7. Beerland II

Již z názvu hry Beerland II vyplývá, že se jedná o hru inspirovanou původním Beerlandem, tedy hrou pocházející opět z legendárního ZX Spectra. Hra Beerland II je naprogramována pro osobní mikropočítače IBM PC a využívá standardní šestnáctibarevný textový režim. Beerland II se ovládá s využitím jednoduchého textového menu (viz též screenshoty umístěné pod tímto odstavcem), což je oproti původní variantě této hry první jasně viditelná změna. Styl dialogů i způsob popisu jednotlivých herních lokací se do značné míry podobá původnímu Beerlandu

 

Obrázek 49: Beerland II: úvodní obrazovka.

 

Obrázek 50: Beerland II: začátek hry.

 

Obrázek 51: Beerland II: použití menu.

 

Obrázek 52: Beerland II: příkaz "Prozkoumej" je zcela univerzální.

 

Obrázek 53: Beerland II: příkaz "Prozkoumej" je zcela univerzální.

 

Obrázek 54: Beerland II: příkaz "Prozkoumej" je zcela univerzální.

 

Obrázek 55: Beerland II: použití menu.

 

Obrázek 56: Beerland II.

 

Obrázek 57: Beerland II: hra je pravděpodobně naprogramovaná v Turbo Pascalu.

8. Mise Škorpión

Poslední dnes popsanou českou textovkou je hra nesoucí název Mise Škorpión. Tato hra je založena na velmi jednoduchém principu – předkládá před hráče, který zde vystupuje ve funkci vojenského velitele, určité situace a dává mu na výběr, většinou ze tří možných rozhodnutí (například: 1-zaútočit na nepřítele, 2-prozatím zůstat v zákopech, 3-postavit tábor atd.). Jednotlivé situace na sebe navazují jen minimálně a celou hrou je možné bez problémů projít ve chvíli, kdy si hráč zapamatuje všechny správné odpovědi. Tato hra je, podobně jako WoW Wotlk, naprogramována v QBasicu a tím pádem je dostupný i její zdrojový kód (dokonce jsem ji viděl zabalenou společně s QBasicem, což asi není zcela korektní), z něhož je patrná velmi jednoduchá a přímočará struktura (což je politicky korektní název pro „špagetový kód“). Propracovanější typy podobně koncipovaných her, v nichž hráč pouze reaguje na přednesené situace, budou popsány v navazující části tohoto seriálu.

 

Obrázek 58: Mise Škorpión: takto vypadá zdrojový kód intra hry.

 

Obrázek 59: Mise Škorpión: výběr národa, za kterého se bude hrát.

 

Obrázek 60: Mise Škorpión: jednoduché prostředí hry.

 

Obrázek 61: Mise Škorpión: jednoduché prostředí hry.

 

Obrázek 62: Mise Škorpión: jednoduché prostředí hry.

 

Obrázek 63: Mise Škorpión: část zdrojového kódu hry.

 

Obrázek 64: Mise Škorpión: část zdrojového kódu hry.

CS24_early

 

Obrázek 65: Mise Škorpión: část zdrojového kódu hry.

9. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! - Part I
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! - Part II
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&solution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1-2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&game_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&solution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Šatochin
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006923
 29. Super Discus
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 30. Tria
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 32. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 33. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?action=detail&co=207
 34. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?action=detail&co=343
 35. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?action=detail&co=6540
 36. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 37. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&solution_id=mestorobotu_nv.txt
 38. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&game_id=mestorobotu.txt
 39. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&game_id=belegost.txt
 40. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 41. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 42. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 43. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/coll/games/e_games.htm
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 45. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 46. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 47. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blogspot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 48. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 49. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 50. Here's where it all began...
  http://www.rickadams.org/adventure/a_history.html
 51. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/adventure/e_downloads.html
 52. Everything you ever wanted to know about ...the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/adventure/c_xyzzy.html
 53. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/advent.html
 54. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Cave_Adventure
 55. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/adventure/index.html
 56. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/tipy/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 57. Asmodeus - DEMO
  http://www.oldgames.sk/game/asmodeus/download/3726/
 58. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 59. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/seznam/rytirigralu.htm
 60. České RPG hry - díl 1 - iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1-0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 61. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wiki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 62. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wiki/Elvira_2:_The_Jaws_of_Cerberus
 63. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 64. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crystals_of_Arborea
 65. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Silmarils_(company)
 66. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/index.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 67. Deník nespokojeného hráče - Ishar
  http://angryplayer.blogspot.cz/2011/06/ishar.html
 68. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025-1016/
 69. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 70. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 71. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_(computer_game)
 72. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_Master_(video_game)
 73. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 74. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 75. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 76. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 77. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 78. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/watch?v=Ho5E05Bi3bU
 79. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/watch?v=Fpht4dWOnGE
 80. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 81. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 82. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 83. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 84. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 85. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavadownload
 86. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 87. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/default.aspx?article=124596
 88. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=navody_zobraz&id=1307
 89. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_crawl
 90. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 91. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 92. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bloodwych
 93. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/game/bloodwych
 94. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_the_Beholder_(video_game)
 95. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 96. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 97. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lands_of_Lore_series
 98. Lands of Lore: Throne of Chaos - Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticgamer.com/blog.php?b=1161
 99. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/recenze/amiga_black_crypt/rec_black_crypt.htm
 100. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive.cz/recenze/black-crypt/
 101. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blackcrypt/blackcrypt.php
 102. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ravensoft/Black%20Crypt
 103. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 104. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 105. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 106. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 107. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 108. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 109. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wiki/Realms_of_Arkania:_Blade_of_Destiny
 110. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wiki/Realms_of_Arkania:_Star_Trail
 111. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wiki/Realms_of_Arkania:_Shadows_over_Riva
 112. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 113. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 114. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 115. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 116. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 117. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 118. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 119. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/564989/2071
 120. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 121. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wiki/Attic_Entertainment_Software
 122. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 123. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?title=En:Articles_in_English
 124. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Blade_of_Destiny_(1993)
 125. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 126. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Shadows_over_Riva
 127. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/game/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 128. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/game/game/realms-of-arkania-star-trail
 129. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 130. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 131. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic) http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Van_Caneghem
 132. Might and Magic Tribute http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 133. Might and Magic (Wikipedia EN) http://en.wikipedia.org/wiki/Might_and_magic
 134. Might and Magic (Wikipedia CZ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Might_and_Magic
 135. Might and Magic Collectors Guide http://www.mmpages.net/mmpages/index.php?title=Collectors_Guide
 136. Might and Magic Series http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 137. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum http://home.comcast.net/~rcmerritt/mandm/mm1.html
 138. Might and Magic II: Gates to Another World http://home.comcast.net/~rcmerritt/mandm/mm2.html
 139. Might and Magic III: Isles of Terra http://home.comcast.net/~rcmerritt/mandm/mm3.html
 140. Source of Might and Magic 2 Informations http://shrines.rpgclassics.com/pc/mm2/index.shtml
 141. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Apshai
 142. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dunjonquest
 143. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/story/295139/10-classic-computer-rpgs
 144. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980-1983)
  http://www.gamasutra.com/features/20070223a/barton_pfv.htm
 145. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985-1993)
  http://www.gamasutra.com/features/20070223b/barton_pfv.htm
 146. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_(computer_game)
 147. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ultima_(series)
 148. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 149. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 150. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry:_Proving_Grounds_of_the_Mad_Overlord
 151. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Diamonds
 152. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llylgamyn
 153. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_IV:_The_Return_of_Werdna
 154. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Maelstrom
 155. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cosmic_Forge
 156. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry_VII:_Crusaders_of_the_Dark_Savant
 157. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/game/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 158. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 159. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/gameen.php?id=1177
 160. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_role-playing_games
 161. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_role-playing_video_games#History_and_classification
 162. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Roguelike
 163. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeon_crawl
 164. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 165. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/applemanor.ZIP
 166. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 167. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_roguelike_video_games
 168. Roguelike wiki
  http://roguebasin.roguelikedevelopment.org/index.php?title=Main_Page
 169. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/forums/index.php
 170. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 171. ASCII-GAMES - Play and Review
  http://ascii-games.org/
 172. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 173. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 174. Wasteland
  http://www.mobygames.com/game/wasteland
 175. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 176. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 177. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 178. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 179. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 180. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/projects/obsidian/project-eternity
 181. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/games/docs.php?id=272
 182. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 183. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/games/cadaver.htm
 184. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cadaver_(video_game)
 185. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 186. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 187. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 188. Angband - stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 189. Angband a její­klony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 190. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.roguelikedevelopment.org/index.php?title=List_of_Angband_variants
 191. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 192. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband_(video_game)
 193. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 194. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68008
 195. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68020
 196. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.