Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (147. část – další textovky a jednoduché strategie pro DOS)

23. 10. 2014
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Zatímco jsme se v předchozích třech částech seriálu o historii vývoje počítačových her zabývali převážně textovkami, které vznikly pro osobní mikropočítače Amiga, dnes se (alespoň na chvíli) vrátíme k popisu textovek a především jednoduchých českých a slovenských strategických her naprogramovaných pro systém DOS.

Obsah

1. Další textovky na osobních počítačích s DOSem

2. Cesta do historie

3. Dracula

4. Jednoduché strategické hry

5. Chammurabi CZ

6. Panovník

7. Malinovka

8. Číňan

9. Diktátor

10. Odkazy na Internetu

1. Další textovky na osobních počítačích s DOSem

Při popisu českých textovek jsme se prozatím zabývali zejména tvorbou textových her určených pro osmibitové domácí mikropočítače (především pro ZX Spectrum a samozřejmě taktéž pro počítače se „speccym“ kompatibilní), a to zejména z toho důvodu, že právě textovky patřily mezi nejrozšířenější tuzemské hry, které pro tyto – z dnešního pohledu velmi pomalé a vlastně i primitivní – mikropočítače vznikaly. V navazujících dílech tohoto seriálu jsme si popsali některé textovky vytvořené pro osobní mikropočítače IBM PC s operačním systémem DOS a později jsme se seznámili s textovkami naprogramovanými pro slavné osobní mikropočítače Amiga. Z popisu jednotlivých her i z přiložených screenshotů bylo patrné, jak se textovky postupně vyvíjely a jakým způsobem se adaptovaly na nové možnosti (jak specializované hardwarové čipy, tak i vyšší programovací jazyky), které byly především na Amigách k dispozici. Postupně se rozvíjely a rozšiřovaly žánry textovek, což je jen dobře, protože v oblasti klasických žánrů (sci-fi a fantasy světy) již bylo někdy patrné opisování příběhů a částečně i lokací či používaných předmětů.

Obrázek 1: Česká textovková klasika: hra Indiana Jones 2 naprogramovaná pro ZX Spectrum: informace zobrazené na začátku hry.

Dnes se alespoň na chvíli vrátíme k popisu českých textovek vytvořených pro osobní mikropočítače IBM PC vybavené operačním systémem DOS (nemuselo se jednat konkrétně o MS DOS, ale i o některý z konkurenčních produktů, například o DR-DOS atd.). Konkrétně se bude jednat o dvojici textovek pojmenovaných Cesta do historieDracula. Obě tyto hry mají podobné ovládání založené na výběru příkazů z textového menu. Tento způsob ovládání vychází z absence textového parseru, i když po vizuální stránce můžeme mezi těmito textovkami najít poměrně velké množství rozdílů, což bude ostatně patrné i při pohledu na screenshoty uvedené v následujících dvou kapitolách.

Obrázek 2: Česká textovková klasika: hra Indiana Jones a Chrám zkázy naprogramovaná pro osmibitové mikropočítače Atari: prostředí hry.

2. Cesta do historie

První česká textovka naprogramovaná pro osobní mikropočítače IBM PC, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Cesta do historie. Název této hry je ve skutečnosti pravdivý jen částečně, protože se v intru hráč dozví, že se díky použití stroje času (sestrojeného ze skutečně zajímavých součástek) ocitl spíše v prehistorii a to na zcela neznámém místě a pravděpodobně taktéž v neznámém časovém období. Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, není tato textovka vybavena parserem tak, jako tomu je u her vytvořených ve zlaté éře textovek firmami Infocom, Level 9, Adventure International či Magnetic Scrolls. Namísto toho se používá ovládání s využitím příkazů z menu zobrazeného v dolní části obrazovky. Díky tomuto ovládání sice odpadlo zdlouhavé hledání a vypisování příkazů, na druhou stranu se však částečně ztratilo kouzlo klasických textovek, především těch her, které byly vybaveny dokonalými parsery rozpoznávajícími i složitější víceslovní příkazy.

Obrázek 3: Cesta do historie: intro.

Hra využívá znakovou sadu i s českými nabodeníčky (což kupodivu není u tuzemských textovek vždy dodržovaným pravidlem) a v textovém uživatelském rozhraní hry se používají i barvy pro zvýraznění důležitých slov (viditelné předměty, volby pohybu po herním světě) či klávesových zkratek. Pro pohyb se používají obligátní příkazy Sever/Jih/Západ/Východ a ani další příkazy nejsou neočekávatelné: Vezmi/Prozkoumej/Použij/Polož/Inventář (zde Co neseš). Zajímavý je příkaz s pěkným názvem Antišéf!, který zajistí odskok do DOSu a alespoň teoretickou možnost rychle nastartovat aplikaci, v níž by měl pracovník plnit své úkoly :-) Podobná volba, mnohdy doplněná o možnost zobrazit jakýkoli screenshot, se ostatně objevuje ve více DOSových aplikacích, dokonce vznikly i specializované „šéfovské“ utility založené na podobném principu.

Obrázek 4: Cesta do historie: herní příběh je poměrně jednoduchý.

Obrázek 5: Cesta do historie: prostředí hry.

Obrázek 6: Cesta do historie: podmenu s výběrem předmětů.

Obrázek 7: Cesta do historie: podmenu s výběrem předmětů.

Obrázek 8: Cesta do historie: podmenu s výběrem předmětů.

Obrázek 9: Cesta do historie: pár hrubek by se zde našlo.

Obrázek 10: Cesta do historie: těžká otázka.

3. Dracula

Druhá a současně i poslední textovka, kterou si dnes stručně popíšeme, se jmenuje Dracula. Již samotné jméno této hry prozrazuje jak prostředí, v němž se bude odehrávat její děj, tak i samotný příběh, který je inspirovaný slavným Stokerovým románem (viz intro, v němž se velmi stručně shrnuje první část původního románu). Tato textovka se může pochlubit několika statickými obrázky, přičemž úvodní monochromatický obrázek s doplněným červeným titulkem se podle mého názoru docela povedl. Poněkud hůře dopadl návrh vlastního (uživatelského) prostředí hry, zejména proto, že namísto standardního textového režimu s pečlivě navrženou a čitelnou znakovou sadou je zde použit šestnáctibarevný grafický režim karty VGA s rozlišením 640×480 pixelů, navíc s poměrně špatně čitelnými fonty, které neobsahují ani české znaky s nabodeníčky (tento grafický režim navíc využívá obnovovací frekvenci pouze 60 Hz, zatímco režim textový je standardně nastaven na 70 Hz). S čitelností textu by to ve skutečnosti nebylo tak hrozné, kdyby se zvětšilo řádkování a opravily se některé základní chyby – špatně umístěné mezery atd.

Obrázek 11: Dracula: intro s pěkným monochromatickým obrázkem a červeným nápisem.

Samotný způsob ovládání hry je navržen minimalistickým způsobem, protože se namísto textového parseru ve většině situací používají pouze příkazy určené pro pohyb hráče mezi jednotlivými lokacemi (opět zde najdeme slavnou čtveřici Sever/Jih/Západ/Východ). Tyto čtyři základní příkazy jsou doplněny o příkazy pro bedlivější průzkum okolí a pro použití nalezených předmětů.

Obrázek 12: Dracula: informace o autorech této textovky.

Obrázek 13: Dracula: intro.

Obrázek 14: Dracula – odvyprávění herního příběhu.

Obrázek 15: Dracula – uživatelské prostředí hry.

Obrázek 16: Dracula – uživatelské prostředí hry.

Obrázek 17: Dracula – uživatelské prostředí hry.

4. Jednoduché strategické hry

Ve druhé části dnešního článku si popíšeme další vybrané jednoduché strategické hry. Zatímco všechny výše uvedené textovky byly naprogramovány pro operační systém DOS a s hráčem komunikovaly v češtině, je téma jednoduchých strategií poněkud širší, neboť se setkáme s jednou slovenskou hrou a taktéž se strategií, která sice pracuje v textovém režimu, ale pro svůj běh poněkud překvapivě vyžaduje operační systém Microsoft Windows. Všechny dále popsané strategické hry mají mnoho společného. Především se to týká většinou relativně jednoduchého modelu herního světa, který je mnohdy zredukován pouze na jediný „stavový vektor“. Velmi dobrým příkladem takového jednoduchého modelu je původní verze hry Chammurabi či hra Malinovka, naopak složitější model je použit ve hře Diktátor (přesněji řečeno v DOSové verzi této hry, která se od původní varianty odlišuje). Zajímavé však je, že i při použití jednoduchého modelu může být samotná hra poměrně složitá (což možná není příliš překvapivé, když si uvědomíme, že je ve skutečnosti simulován nějaký dynamický systém :-).

Obrázek 18: Typická jednoduchá strategie: Galaktický říše pro Atari: hlavní menu hry.

Obrázek 19: Typická jednoduchá strategie: Galaktický říše pro Atari: stav říše.

Obrázek 20: Další známá jednoduchá strategická hra pojmenovaná Oilgame: výběr místa pro další vrt, používá se grafický režim s rozlišením 40×20 „pixelů“.

Obrázek 21: Další známá jednoduchá strategická hra pojmenovaná Oilgame: výběr místa pro další vrt, používá se grafický režim s rozlišením 40×20 „pixelů“.

Obrázek 22: Oilgame Deluxe (opět se jedná o tahovou strategii).

5. Chammurabi CZ

Se hrou pojmenovanou Chammurabi popř. též Hammurabi jsme se v tomto seriálu již několikrát setkali, protože se jedná o implementačně značně jednoduchou hru, kterou lze naprogramovat v prakticky jakémkoli jazyce a s využitím jen mizivého množství operační paměti (existuje například BASICová verze této hry, která po překladu do tokenizovaného kódu zabere přibližně 200 bajtů). V Chammurabim se setkáme se simulací starověkého státu a cílem hráče je zajistit prosperitu a rozvoj tohoto státu v co nejdelším časovém období, v DOSové verzi se jedná konkrétně o deset let. Herní děj se odehrává v ročních cyklech, přičemž každý rok je nutné pečlivě rozhodnout o tom, kolik půdy bude obděláno a jak se rozdělí úroda z předchozích let – část úrody se použije pro přípravu potravin, další část pro osev a zbytek je možné ponechat v sýpkách pro další léta. Aby nebylo chování modelu simulovaného státu zcela přímočaré, vyskytují se ve hře i náhodné události (morové epidemie, krysy, které sežerou část úrody apod.).

Obrázek 23: Chammurabi CZ.

DOSová a taktéž počeštěná verze této hry využívá standardní textový režim s rozlišením 80×25 znaků, používá se znaková sada s českými znaky a některé důležité zprávy jsou barevně vyznačeny, což je ostatně patrné i při pohledu na screenshoty.

Obrázek 24: Chammurabi CZ: statistice by prospěl algoritmus pro zarovnání čísel.

Obrázek 25: Chammurabi CZ: takto by to nemělo končit.

Obrázek 26: Chammurabi CZ.

Obrázek 27: Chammurabi CZ.

Obrázek 28: Chammurabi CZ.

Obrázek 29: Chammurabi CZ.

6. Panovník

Druhá jednoduchá česká strategická hra určená pro operační systém DOS se jmenuje Panovník, čímž se vlastně odkazuje na svého pra-prapředka: hru Chammurabi. Ve hře Panovník, která se pravděpodobně odehrává v raném středověku, je sice taktéž použit relativně jednoduchý ekonomický model vznikající říše, kromě toho se však v Panovníkovi objevuje i nutnost provádět různá jednoznačná rozhodnutí, které mohou významně ovlivnit celý další děj. Například již špatně zodpovězená první otázka může vést k rychlé prohře. Technické zpracování této hry se do značné míry podobá výše popsané hře Chammurabi, najdeme zde ovšem jedno vylepšení: úvodní obrázek, který můžete vidět na screenshotu číslo 30. Celkové ovládání je velmi jednoduché a spočívá ve výběru z několika nabízených položek popř. v zadávání číselných údajů (míra zdanění atd.).

Obrázek 30: Panovník – úvodní obrázek.

Obrázek 31: Panovník – hlavní menu.

Obrázek 32: Panovník – uživatelské rozhraní hry.

Obrázek 33: Panovník – tato hra nějakým způsobem dokázala zničit rezidentní program s češtinou :-)

Obrázek 34: Panovník – jedno z mnoha rozhodnutí v průběhu hry.

Obrázek 35: Panovník – jedno z mnoha rozhodnutí v průběhu hry.

7. Malinovka

Dostáváme se ke třetí strategické hře, která se jmenuje Malinovka. Tato strategie je zvláštní mj. tím, že používá slovenštinu. Samotný děj hry je velmi jednoduchý – hráč se stává prodejcem malinovky a musí se vždy rozhodnout, kolik limonády nakoupí na další den a za jakou cenu bude malinovku prodávat. Prodej malinovky je ovlivněn jak nabídkou (tedy navrženou cenou), tak i poptávkou, která do značné míry závisí na počasí (to předpovídá jakýsi Ignác). Za slunného a teplého počasí se piva^H^H^H^H malinovky vypije více než v zimě atd. Technické zpracování této hry se taktéž odlišuje od předchozích titulů, protože je použit grafický režim s rozlišením 320×200 pixelů a vlastní znaková sada obsahující pouze velká písmena (a samozřejmě číslice). Tato jednoduchá hříčka je překvapivě dobře hratelná, i když nedosahuje takových úrovní detailu, jako například dále zmíněný Diktátor.

Obrázek 36: Malinovka.

Obrázek 37: Malinovka.

Obrázek 38: Malinovka.

Obrázek 39: Malinovka.

Obrázek 40: Malinovka.

Obrázek 41: Malinovka.

Obrázek 42: Malinovka.

8. Číňan

Předposlední hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Číňan. Jedná se o pěkně zpracované téma podobné již dříve popsané hře Obchodník, v němž se hráč nachází v pozici obchodníka a současně i majitele (několika) lodí převážejících zboží mezi několika světovými přístavy. Díky různým kurzům cen zboží v jednotlivých přístavech je možné vydělávat, ovšem je taktéž nutné postupně platit za provoz lodi, platit daně, nakupovat zbraně na obranu proti pirátům, nakupovat bedny pro převod zboží atd. Kromě vlastního obchodování je možné si vypůjčit peníze za „pěkné“ úroky (v mnoha případech se to však vyplatí). Podobné téma je zpracováno i v mnoha dalších hrách, mj. se s ním setkáme i ve slavném titulu Elite. Hra Číňan je zvláštní mj. i tím, že sice používá standardní textový režim, ovšem pro svůj běh vyžaduje operační systém Microsoft Windows. Hra zde může být spuštěna buď v terminálu nebo v celoobrazovkovém módu.

Obrázek 43: Číňan.

Obrázek 44: Číňan.

Obrázek 45: Číňan.

Obrázek 46: Číňan.

Obrázek 47: Číňan.

Obrázek 48: Číňan.

Obrázek 49: Číňan.

Obrázek 50: Číňan.

Obrázek 51: Číňan.

9. Diktátor

Poslední dnes popisovaná hra se jmenuje Diktátor. I s touto hrou jsme se sice již v tomto seriálu setkali (a to dokonce dvakrát), protože se jednalo o velmi oblíbený titul dostupný pro většinu domácích osmibitových mikropočítačů, ovšem Diktátor pro operační systém DOS stojí za zvláštní zmínku, protože tato hra byla v mnoha ohledech oproti svým předkům vylepšena (dovolím si tvrdit, že původní Diktátor používal zcela odlišné algoritmy než DOSová varianta hry). Nyní je totiž nutné umět balancovat mezi větším množstvím různých stran a zájmových skupin. Taktéž je vhodné snažit se uzavírat spojenectví se třemi hlavními státy simulovaného světa: SSSR, USA a Moravou (!), protože v případě válek s partyzány se k diktátorově státu mohou okolní země připojit či se naopak postavit na stranu protivníka.

Obrázek 52: Diktátor pro DOS: hlavní menu hry.

Tato hra je zpracována velmi pěkně; je využit standardní textový režim 80×25 znaků se šestnácti barvami a celé herní prostředí je pravděpodobně založeno na Turbo Vision či podobné knihovně, protože k dispozici je jak hlavní roletové menu, tak i větší množství různých dialogů. Jak je u slušného tuzemského programu zvykem, využívá hra Diktátor českou znakovou sadu a v některých chvílích se dokonce z PC Speakeru ozývají různé zvuky (střelba atd.). Hra je, podobně jako většina dalších dnes popisovaných titulů, dostupná na http://www.textovky.cz.

Obrázek 53: Diktátor pro DOS: studentské projekty s vysokou kvalitou.......

Obrázek 54: Diktátor pro DOS: návod ke hře.

Obrázek 55: Diktátor pro DOS: začátek.

Obrázek 56: Diktátor pro DOS: zpráva tajné policie.

Obrázek 57: Diktátor pro DOS: herní menu.

Obrázek 58: Diktátor pro DOS: herní menu.

Obrázek 59: Diktátor pro DOS: herní menu.

Obrázek 60: Diktátor pro DOS: dvě nejzajímavější položky.

Obrázek 61: Diktátor pro DOS.

Obrázek 62: Diktátor pro DOS.

Obrázek 63: Diktátor pro DOS.

Obrázek 64: Diktátor pro DOS.

Obrázek 65: Diktátor pro DOS.

Obrázek 66: Diktátor pro DOS.

CS24_early

Obrázek 67: Diktátor pro DOS.

Obrázek 68: Diktátor pro DOS: hmm to se mi většinou nestává.

10. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 29. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 30. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 32. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 33. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 34. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 35. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 36. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 37. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 38. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 39. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 40. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 41. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 42. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 43. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 45. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 46. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 47. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 48. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 49. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 50. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 51. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 52. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 53. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 54. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 55. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 56. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 57. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 58. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 59. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 60. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.