Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (148. část – textovky a jednoduché strategie pro DOS: dokončení)

30. 10. 2014
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se již naposledy budeme společně zabývat českými a slovenskými textovkami naprogramovanými pro operační systém DOS. Taktéž se zmíníme o známé strategické hře Playboy, jejíž herní princip je založen na slavném Diktátorovi.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (148. část – textovky a jednoduché strategie pro DOS: dokončení)

2. Labyrint

3. Crazy Dream

4. Útěk

5. Ve stínu Sumo

6. Stíny noci

7. Playboy (verze pro DOS)

8. Playboy (verze pro Windows)

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (148. část – textovky a jednoduché strategie pro DOS: dokončení)

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky a především o historii počítačových her se naposledy budeme zabývat popisem dostupných českých a slovenských textovek naprogramovaných pro operační systém DOS. Bude se jednat o hry nazvané Labyrint, Crazy Dream, Útěk, Ve stínu SumoStíny noci. Zajímavé je, že u některých těchto her se již objevují statické obrázky a hra Stíny noci svým zpracováním částečně připomíná čtverečkové dungeony. Kromě toho si popíšeme i strategickou hru nazvanou Playboy, jejíž první verze vznikla pro DOS a verze následující již byla určena pro operační systém Microsoft Windows (takže při striktním pohledu by se zde tato hra vlastně neměla ani objevit, ovšem tento seriál není rigorózním akademickým dílem :-).

2. Labyrint

První hra, s níž se dnes jen stručně seznámíme, je velmi jednoduchá, dokonce by se dalo říci až primitivní. Její název je Labyrint a hráčův úkol je zde prostý: musí najít v labyrintu (kam se nějakým blíže nepopsaným způsobem dostal) klíče, najít východ a utéci. Ovládání této hry je prosté, protože je možné zadávat jen směr pohybu sever/jih/západ/východ a nic jiného. Pokud vás zajímá, jak hra skončí, stačí se podívat do jejího spustitelného souboru, protože všechny zprávy (nutno říci, že jich není moc, protože se při popisu prostředí labyrintu neustále opakují) jsou zde uloženy v otevřené podobě, což je ostatně i případ několika dalších českých textovek.

Obrázek 1: Labyrint.

Obrázek 2: Labyrint.

Obrázek 3: Labyrint.

Obrázek 4: Labyrint.

Obrázek 5: Labyrint.

3. Crazy Dream

Druhá textovka, která dnes bude popsána, je již mnohem zajímavější, a to jak po stránce děje, tak i po stránce technologické. Tato textovka se jmenuje Crazy Dream a jedná se o jedinou dnes zmíněnou hru, která pro komunikaci s uživatelem používá slovenštinu. Dokonce je v intru napsáno, že jde o první slovenskou textovku vůbec, což je pravděpodobně pouze nadsázka, protože Crazy Dream pochází z roku 1992 a již v předchozích částech jsme se zmiňovali hned o několika slovenských textovkách naprogramovaných pro ZX Spectrum. Nicméně se vraťme ke hře Crazy Dream. Jedná se o humorně laděnou textovku téměř klasického formátu, tj. s popisem jednotlivých lokací, předmětů, které se v lokacích nachází a zadáváním příkazů. Jediným rozdílem je způsob zadávání příkazů, protože se namísto jejich vypisování používají jednopísmenné zkratky. Crazy Dream využívá standardní textový režim 80×25 znaků se šestnácti barvami a (na rozdíl od několika dalších her popsaných minule) se zde inicializuje vlastní znaková sada obsahující i všechny potřebné znaky s nabodeníčky (což je samozřejmě jen dobře, že se DOSová hra nespoléhá na instalaci znakové sady nějakým externím nástrojem).

Obrázek 6: Crazy Dream.

Obrázek 7: Crazy Dream.

Obrázek 8: Crazy Dream.

Obrázek 9: Crazy Dream.

Obrázek 10: Crazy Dream.

Obrázek 11: Crazy Dream.

Obrázek 12: Crazy Dream.

Obrázek 13: Crazy Dream.

Obrázek 14: Crazy Dream.

Obrázek 15: Crazy Dream.

4. Útěk

Třetí hra, s níž se v dnešním článku alespoň ve stručnosti seznámíme, se jmenuje Útěk. Tato hra se ovládá výběrem jedné možnosti ze zobrazeného menu, což je styl ovládání, s nímž jsme se seznámili například u amigáckých her Jméno růže či pravděpodobně známější hry Hotel u Zelené sedmy. Každá lokace ve hře je slovně popsána a velkými písmeny jsou zvýrazněna ta slova, na která se dá odkazovat v příkazech (příkladem může být slovo „DVERE“ – stlačením klávesy „D“ se zobrazí menu relevantní pro dveře v místnosti, kde se hlavní hrdina nachází). Zajímavé je, že tato hra, která z velké části běží ve standardním textovém režimu, obsahuje i několik statických obrázků. Ty však pravděpodobně byly do Útěku přidány na poslední chvíli, protože ani nejsou vycentrovány na obrazovce.

Obrázek 16: Útěk.

Obrázek 17: Útěk.

Obrázek 18: Útěk.

Obrázek 19: Útěk.

Obrázek 20: Útěk.

Obrázek 21: Útěk.

Obrázek 22: Útěk.

Obrázek 23: Útěk.

Obrázek 24: Útěk.

Obrázek 25: Útěk.

5. Ve stínu Sumo

Zatímco se v předchozí hře nazvané Útěk objevovaly statické obrázky jen sporadicky a do značné míry nezávisle na vypravovaném ději, je tomu u hry Ve stínu Sumo zcela jinak, protože tato „takytextovka“ je na statických obrázcích i na poněkud svérázné grafice založena, což je ostatně patrné i při pohledu na screenshoty zobrazené pod tímto odstavcem. Způsob ovládání hry Ve stínu Sumo je velmi jednoduchý – stačí se pokusit vybírat správné možnosti z menu zobrazeného pod obrázky. Pokud se vybere špatná možnost (a to se stává pravidelně, protože příliš logiky v konání hlavního hrdiny nehledejme), hra končí a musí se začít znovu. Již kvůli zmíněné grafice si tuto hru určitě vyzkoušejte v DOSBoxu zahrát. Celé uživatelské rozhraní využívá grafický režim s rozlišením 320×200 pixelů; to, v jakém grafickém editoru obrázky vznikly, se neodvažuji hádat (možná Autodesk Animator?).

Obrázek 26: Ve stínu Sumo.

Obrázek 27: Ve stínu Sumo.

Obrázek 28: Ve stínu Sumo.

Obrázek 29: Ve stínu Sumo.

Obrázek 30: Ve stínu Sumo.

Obrázek 31: Ve stínu Sumo.

Obrázek 32: Ve stínu Sumo.

Obrázek 33: Ve stínu Sumo.

Obrázek 34: Ve stínu Sumo.

Obrázek 35: Ve stínu Sumo.

6. Stíny noci

Pátá dnes popisovaná hra, která se jmenuje Stíny noci, taktéž využívá grafiku, dokonce i stejný grafický režim s rozlišením 320×200 pixelů, jako výše zmíněná hra Ve stínu Sumo. Ovšem v dalších ohledech se obě hry od sebe velmi odlišují. Stíny noci se již podobají profesionálně vytvořené hře, která je kombinací textovky a do menší míry čtverečkového dungeonu (či možná spíše hře Elvira). Každá lokace, která je popsána slovně (tak jako je tomu v klasických textovkách), je doprovázena malým statickým obrázkem. Hra se ovládá s využitím patnácti ikon – ty slouží k pohybu hrdiny po herním světě, sbírání a pokládání předmětů, používání předmětů, uložení stavu hry na disk apod. Pro pohyb v herním světě slouží dnes již standardní příkazy Sever/Jih/Západ/Východ/Nahoru/Dolů, což je současně jeden z několika rozdílů oproti čtverečkovým dungeonům, kde je pohyb přece jen řešen přirozenějším způsobem :-).

Obrázek 36: Stíny noci.

Obrázek 37: Stíny noci.

Obrázek 38: Stíny noci.

Obrázek 39: Stíny noci.

Obrázek 40: Stíny noci.

Obrázek 41: Stíny noci.

Obrázek 42: Stíny noci.

Obrázek 43: Stíny noci.

Obrázek 44: Stíny noci.

Obrázek 45: Stíny noci.

Obrázek 46: Stíny noci.

Obrázek 47: Stíny noci.

7. Playboy (verze pro DOS)

V předchozí části tohoto seriálu jsme se mj. seznámili i s DOSovou variantou slavné počítačové hry Diktátor. Připomeňme si, že v této hře je využit standardní textový režim 80×25 znaků se šestnácti barvami a celé herní prostředí je pravděpodobně založeno na Turbo Vision či podobné knihovně, protože k dispozici je jak hlavní roletové menu, tak i větší množství různých dialogů. Jak je u slušného tuzemského programu zvykem, využívá hra Diktátor českou znakovou sadu a v některých chvílích se dokonce z PC Speakeru ozývají různé zvuky. Hra Playboy se DOSové verzi Diktátora v mnoha ohledech podobá, a to jak stylem hry (výběr jednotlivých akcí z menu), tak i provedením (české znaky, podobné dialogy atd.).

Obrázek 48: Playboy (verze pro DOS).

Prezentovaný herní příběh je však samozřejmě zcela odlišný – zatímco v Diktátorovi měl hráč řídit celý stát, včetně tajné policie či armády, je v Playboyi jeho úkol [snadnější]/[složitější] (nehodící si škrtněte :-), protože jeho úkolem je sbalit co nejvíce slečen a dam, které může potkat v různých prostředích, například v kině či na plovárně. Dokonce se zde již objevují náznaky on-line komunikace. Nicméně pro trénink skutečného seznamování se tato hra moc nehodí :-)

Obrázek 49: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 50: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 51: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 52: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 53: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 54: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 55: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 56: Playboy (verze pro DOS).

Obrázek 57: Playboy (verze pro DOS).

8. Playboy (verze pro Windows)

Kromě původní DOSové verze hry Playboy vznikla i varianta určená pro operační systém Microsoft Windows. Herní princip zůstal do značné míry zachován, ovšem uživatelské prostředí se podle očekávání zcela změnilo – namísto pěkných dialogů a menu ve stylu Turbo Vision se v nové verzi Playboye používají „windowsovské“ dialogy a okna se standardním stylem, takže se poněkud ztrácí individualita hry. Nicméně je pochopitelné, že se pro autory jednalo o dobré cvičení programování grafického uživatelského rozhraní pod Windows; navíc se zde již můžeme setkat s několika statickými obrázky, což je zrovna u tohoto námětu více než vhodné :-)

Obrázek 58: Playboy (verze pro Windows).

Obrázek 59: Playboy (verze pro Windows).

Obrázek 60: Playboy (verze pro Windows).

Obrázek 61: Playboy (verze pro Windows).

root_podpora

Obrázek 62: Playboy (verze pro Windows).

Obrázek 63: Playboy (verze pro Windows).

9. Odkazy na Internetu

 1. Akcionar
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009466
 2. Akcionar II
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007237
 3. Faraon
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0017565
 4. Galactic Empire
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0019089
 5. Obchodnik
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0026591
 6. Football Manager
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001823
 7. Oilgame
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2539
 8. Oilgame Deluxe
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=6565
 9. Ostrov piratu
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5081
 10. Piratsky ostrov
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2702
 11. Tenis ATP
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=4895
 12. A to snad ne?! – Part I
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1295
 13. A to snad ne?! – Part II
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1309
 14. Brute Recall
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3869
 15. Hammurabi cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2029
 16. Kolony cs
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2208
 17. Galakticka rise
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5213
 18. Diktator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1733
 19. Alexandr Makedonský
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1330
 20. Imperator
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5930
 21. Mrazik '88
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006714
 22. Rychle Sipy: Zahada Hlavolamu
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004281
 23. Rychle Sipy 2: Stinadla Se Bouri
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004283
 24. Fuksoft
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006341
 25. Fuksoft 2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft2_nv.txt
 26. Rychle Sipy 1–2
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=rychlesipy.txt
 27. Fuksoft
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=fuksoft1_nv.txt
 28. Super Discus
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007058
 29. Tria
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0007136
 30. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 31. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 32. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 33. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 34. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 35. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 36. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 37. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 38. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 39. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 40. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 41. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 42. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 43. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 44. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 45. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 46. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 47. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 48. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 49. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 50. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 51. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 52. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 53. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 54. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 55. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 56. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 57. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 58. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 59. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 60. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game

Byl pro vás článek přínosný?