Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (153. část – fenomén bludišťovek)

18. 12. 2014
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se budeme zabývat poměrně zajímavým fenoménem, který je ve hrách populární už po téměř čtyři desetiletí. Jedná se o využití různě koncipovaných bludišť, a to jak v akčních hrách (včetně původních bludišťovek), tak i ve FPS, dungeonech, MUDech atd.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (153. část – fenomén bludišťovek)

2. Bludišťovky na video automatech a osmibitových herních konzolích

3. Gotcha

4. Amazing Maze Game

5. Head On

6. Dodge Racers

7. Adventure

8. Berzerk

9. Pac-Man

10. Maze War

11. Maze Craze

12. Dark Cavern

13. Wizard of Wor

14. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (153. část – fenomén bludišťovek)

V seriálu o historii vývoje počítačových her i herního hardware jsme si popsali již různé herní žánry, ať již se jednalo o plošinovky, dungeony, RPG, klasické textovky či strategické simulace. Již mnohokrát jsme se zabývali i hrami, v nichž se vyskytovala bludiště, ovšem fenomén využívání bludišť ve hrách různých typů je natolik zajímavý, že si zaslouží samostatný článek (a možná ještě jedno či dvě pokračování :-). Budeme se zabývat třemi typy bludišťovek:

 • Hry s bludištěm zobrazeným na jediné obrazovce (Maze Craze, Pac-Man…)
 • Hry s bludištěm větším než jediná obrazovka (Berzerk, Adventure)
 • Hry s 3D bludištěm viděným z pohledu hráče (Maze War)

Obrázek 1: Mnohdy velmi rozsáhlé bludiště se stalo základem pro mnoho úspěšných her nejenom na osmibitových domácích mikropočítačích. Zde je zobrazeno herní prostředí známé hry Knight Lore.

Historie využívání rozličných bludišť v počítačových, ale i automatových hrách je totiž poměrně dlouhá, protože první hry tohoto typu vznikly již v první polovině sedmdesátých let minulého století. Navíc se bludiště objevují i v několika nejúspěšnějších hrách, které vznikly jak pro první osmibitové herní konzole, tak i pro video automaty (Rally-X, Adventure pro Atari 2600, Berzerk a samozřejmě taktéž fenomenálně úspěšný Pac-Man společností Namco a Midway). Zapomenout nesmíme ani na v mnoha ohledech přelomovou hru Maze War, v níž se objevují mnohé prvky, které určily či alespoň do značné míry ovlivnily další vývoj FPS, RPG i klasických čtverečkových dungeonů.

Obrázek 2: Klasická bludišťovka – Berzerk ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

2. Bludišťovky na video automatech a osmibitových herních konzolích

Dnes se budeme zabývat především „bludišťovkami“, které vznikly v sedmdesátých letech minulého století, popř. na začátku osmdesátých let (v tomto případě se zaměříme na hry určené pro slavnou osmibitovou herní konzoli Atari 2600). V následující tabulce jsou vypsány některé významné či historicky zajímavé bludišťovky:

# Název hry Rok vzniku Vývoj/distribuce/poznámka
1 Gotcha 1973 video automat společnosti Atari
2 Maze War 1974 první hra s 3D bludištěm
3 Blockade 1976 Gremlin, video automat
4 Amazing Maze Game 1976 Midway, video automat
5 Comotion 1977 Gremlin, video automat
6 Hustle 1977 Gremlin, video automat
7 Head On 1979 Sega, video automat
8 Adventure 1979 Warren Robinett, Atari 2600
8 Rally-X 1980 Namco, video automat
9 Maze Craze 1980 Atari 2600
10 Berzerk 1980 Stern, video automat, Atari 2600, další konverze
11 Wizard of Wor 1980 Midway, Atari 2600, video automat
12 Pac-Man 1980 Namco/Midway, původně video automat
13 Dodge Racers 1981 Atari 2600
13 Maze Craze 1980 Atari 2600
14 Dark Cavern 1982 Atari 2600
15 Wizard of Wor 1983 Atari 2600

Obrázek 3: Evil Otto ve variantě Berzerku pro herní konzoli Vectrex.

3. Gotcha

Jednou z prvních skutečných bludišťovek a současně i první komerčně prodávanou bludišťovkou byla hra s názvem Gotcha vydaná již v roce 1973 společností Atari. Vzhledem k tomu, že na začátku sedmdesátých let minulého století ještě neexistoval skutečný trh s herními konzolami, byla tato hra vydána ve formě klasického video automatu (jedná se o jeden z prvních video automatů vůbec, mezi další automaty z této doby patří PongSpace Race). Hra Gotcha je určena pro dva hráče, první hráč je na obrazovce reprezentován čtverečkem, druhý hráč symbolem plus. Úkolem prvního hráče bylo dohonit hráče druhého, takže zde ještě nenajdeme různé „vychytávky“, kterými se chlubí pozdější bludišťovky (pokládání časovaných bomb, změna rolí hráčů apod). Zajímavé je, že první verze tohoto video automatu používala jako ovládací prvky růžové polokoule připomínající prsa, takže není divu, že tato varianta vzbudila v USA poměrně negativní hodnocení. Druhá verze hry Gotcha již využívala klasické automatové joysticky, přesto se nejednalo o úspěšný titul – bylo evidentní, že hráči vyžadují větší množství možností, než pouhé běhání po bludišti.

Obrázek 4: Video automat se hrou Gotcha.

4. Amazing Maze Game

Další hrou distribuovanou formou video automatu je titul nazvaný poněkud nadneseně Amazing Maze Adventure. Zatímco výše zmíněná hra Gotcha byla vydána již v roce 1973, pochází Amazing Maze Adventure z roku 1976 a o její vývoj a následnou distribuci se postarala společnost Midway. Opět se jedná o hru určenou pro dva hráče, kde je úkolem každého hráče v co nejkratší době najít cestu ven z bludiště. Cesta je navíc průběžně označována pomocí symbolů vykreslovaných do chodbiček bludiště.

Obrázek 5: Původní hra Amazing Maze Game spuštěná v emulátoru.

Ani zde nenajdeme prakticky žádnou další interakci mezi oběma hráči, což je s velkou pravděpodobností jeden z důvodů, proč tato hra nebyla tak úspěšná jako některé střílečky, které hráčům nabízely mnohem větší míru interaktivity. Poznámka: podobně nazvaná hra Amazing Maze vydaná pro Atari 2600 používá i přes stejně znějící jméno poněkud odlišný herní princip a její nejzajímavější vlastností je velmi pomalé generování bludiště :-)

Obrázek 6: Mouse Trap je jednou z mnoha her inspirovaných úspěchem Pac-Mana.

5. Head On

Třetí bludišťovkou, o níž se dnes zmíníme, je hra nazvaná Head On pocházející z roku 1979. Jedná se o jednu z prvních her (přesněji řečeno video automatů) navržených ve společnosti Sega (ta se později proslavila zejména video automaty Frogger, Astro BlasterZaxxon a samozřejmě i herními konzolemi a hrami pro tyto konzole). Princip hry Head On je poměrně jednoduchý – hráč ovládá autíčko pohybující se ve schématickém bludišti.

Obrázek 7: Původní hra Head On spuštěná v emulátoru.

Velkou část své cesty se autíčko pohybuje samostatně (nelze ho řídit), pouze na křižovatkách je možné zvolit přejezd do jiného pruhu. V protisměru se pohybuje červené auto řízené automatem, které se snaží do hráče narazit. Úkol hráče je jediný – sesbírat všechny tečky v bludišti. Za povšimnutí stojí fakt, že se jedná o jednu z prvních her, kde se hráč pohybuje v bludišti a sbírá (žere?) tečky, zatímco automatem řízený protihráč se mu snaží v tom zabránit. Nepatrně upravený princip byl v přibližně stejném čase použit ve slavném Pac-Manovi (právě díky velké oblibě tohoto principu se podobné hry někdy nazývají „dot eaters“).

Obrázek 8: Dodge Racers popsaná v další kapitole – výběr počtu hráčů i typu hry.

6. Dodge Racers

Za vývojem hry Dodge Racers pocházející z roku 1981 stála softwarová společnost Synapse Software, s níž jsme se již poměrně dávno seznámili v souvislosti se střílečkami Protector (taktéž vznikla roku 1981), Protector II (1982), Fort Apocalypse (1982) či Blue Max (1983). Zatímco tyto střílečky obsahovaly poměrně rozsáhlé herní světy, pro jejichž zobrazení se používal horizontální, diagonální či dokonce všesměrový scrolling, je tomu u hry Dodge Racers (kterou můžete znát i z video automatu, mezi pozdější reinkarnace patří například i hra Rally-X) poněkud jinak, protože zde se celý herní svět bez problémů vešel na jedinou (fixní) obrazovku. Na této obrazovce bylo nakresleno jednoduché bludiště tvořící několik jízdních pruhů, v němž se pohybovaly dva automobily ovládané dvojicí hráčů, popř. alternativně jedním hráčem a počítačem (primitivní AI).

Obrázek 9: Dodge Racers – srážka.

Úkolem hráčů bylo, podobně jako ve hře Head On sesbírat body, které se v bludišti nacházely, takže zde opět můžeme vidět souvislost se světoznámým video automatem Pac Man. Hráči se však nemohli v bludišti pohybovat libovolným směrem, protože každé auto v herním světě kroužilo v neměnném směru (první hráč proti směru hodinových ručiček, druhý hráč, popř. počítač ve směru hodinových ručiček). Jedinou možností ovlivnění jízdy auta byl přesun do jiného jízdního pruhu na těch místech, kde byly čáry mezi jízdními pruhy přerušené. Kvůli rychlé jízdě se však přesun povedl jen na nejbližší pruhy nalevo a napravo (či nahoře a dole), takže bylo nutné plánovat trasu dopředu takovým způsobem, aby se zabránilo kolizi s protihráčem a současně se podařilo vysbírat všechny body.

Obrázek 10: Dodge Racers – začátek hry na vnějším okruhu.

Obrázek 11: Dodge Racers – těsně před srážkou.

Obrázek 12: Dodge Racers – konec hry.

7. Adventure

Je zajímavé sledovat, v kolika souvislostech jsme se již v tomto seriálu setkali se slavnou hrou Adventure naprogramovanou Warrenem Robinettem pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Nejenom že se jedná o předchůdce všech her typu „adventure“, ale taky se v této hře setkáme s prvním easter egg. A samozřejmě nesmíme zapomenout na generované bludiště, ze kterého se herní svět skládá.

Obrázek 13: Zelený čtverec nalevo je hráč, žlutá „kachna“ je ve skutečnosti strašlivý a k tomu ještě hladový drak. Pokud uvidíte někoho s tričkem, na kterém je tento drak nakreslený, buď se jedná o nefalšovaného geeka nebo o příslušníka první generace hráčů digitálních her.

Warren Robinett vymyslel způsob, jak převést čistě textovou hru s parserem na hardware, který se snad ve všech ohledech odlišoval od textových terminálů, na nichž byla provozována původní hra Colossal Cave Adventure. Aby bylo vůbec podobnou hru možné převést na herní konzoli Atari 2600, muselo se zcela změnit rozhraní použité pro ovládání hry i pro způsob zobrazení herního světa. Namísto textového popisu jednotlivých herních lokací se tyto lokace přímo zobrazovaly (konkrétně se jednalo buď o část bludiště nebo o jednoduché obrázky hradů) a namísto příkazů zadávaných z klávesnice (get sword, north, put key) se hráč mohl v zobrazené lokaci přímo pohybovat joystickem, popř. tlačítkem joysticku pokládat předměty (jejich sbírání bylo automatické).

Obrázek 14: Drak právě dohnal hráče…

Díky těmto změnám bylo možné hry typu Adventure vměstnat do paměťového modulu o kapacitě pouhých čtyř kilobajtů, i když samotný herní svět byl od původní hry Colossal Cave ve skutečnosti velmi odlišný. Navíc se hra stala více interaktivní a taktéž akčnější – týká se to NPC, kteří se ve hře objevují, především slavných draků, kteří se však ve skutečnosti podobají spíše kachnám :-) Se zobrazením samotného hráče si Warren Robinett hlavu vůbec nelámal, na rozdíl od tvůrců výše popsané hry Pitfall!.

Obrázek 15: … a už ho má v žaludku; nyní zbývá jen stlačení RESETu (taky vidíte krásně animované trávení?).

Hráč je totiž zobrazen jako jednobarevný čtverec, který se může pohybovat všemi směry (interně je pro zobrazení hráče použit grafický objekt Ball, který jsme si popsali v předchozí části tohoto seriálu). Pokud hráč nese nějaký předmět, například klíč nebo meč, je tento předmět zobrazen vedle čtverce představujícího hráče. I tvary předmětů jsou zjednodušeny, takže například klíče jsou snadno rozeznatelné, ale meč se spíše podobá šipce. Interně jsou předměty i NPC zobrazovány pomocí grafických objektů Player 0 a Player 1 a pokud se na obrazovce nachází více předmětů, dochází k nepříjemnému přeblikávání.

Obrázek 16: Bludiště ve hře Adventure. Vlevo nahoře se nachází hráč (čtverec) nesoucí meč (šipku) :-)

8. Berzerk

Mnoho pamětníků si pod pojmem „bludišťovka“ buď představí Pac-Mana (s bludištěm zobrazeným na jediné obrazovce) nebo naopak hru Berzerk, kde bludiště tvoří celý herní svět. Hra Berzerk, s níž jsme se již taktéž setkali, původně vznikla jako klasická „automatovka“ a posléze byla přeprogramována snad pro všechny počítačové platformy, které byly v osmdesátých letech minulého století vybaveny grafickým displejem. V podstatě se jedná o dost depresivní hru, protože se hráčovo alter ego objeví v takřka nekonečném bludišti, z něhož není úniku a je jen otázkou času, kdy bude hráč třikrát zabit a hra skončí. Bludiště bylo rozděleno na místnosti, přičemž při přechodu z jedné místnosti do druhé se průchod uzavřel a hráč tedy nemohl hned vycouvat zpátky, ale musel se probojovat k jinému východu přes skupinu robotů. Mimochodem – takto koncipované bludiště je dodnes poměrně velkou raritou.

Obrázek 17: Úvodní obrazovka hry Berzerk ve variantě pro herní konzoli Atari 2600.

Jedinou hráčovou výhodou bylo to, že roboti byli poměrně stupidní, takže mnohdy stříleli sami na sebe, nebo explodovali po dotyku stěny (stejně jako hráč, pokud nebyl dost šikovný a narazil do stěny). Po určité době nečinnosti se v herní scéně objevil „Evil Otto“ vypadající jako usmívající se obličej. Tento NPC vždy zamířil přímo k hráči a dokázal procházet stěnami. Navíc ho nebylo možné zastřelit, takže jedinou šancí bylo co nejrychleji utéct do jiné místnosti. V originální automatové verzi hry Berzerk navíc Evil Otto pronášel hlášky typu „Intruder alert!“ apod.

Obrázek 18: Evil Otto je (dodnes) považován za jednoho z nejhorších NPC, které se kdy v herním průmyslu za celou dobu jeho existence objevili :-)

9. Pac-Man

Pravděpodobně všichni čtenáři znají princip slavné automatové hry Pac-Man – hráč představovaný stále hladovým žlutým obličejem ovládaným joystickem se pohybuje v bludišti, v němž ho honí čtveřice duchů. Ve chvíli, kdy hráč získá jeden ze čtyř zvýrazněných bodů (teček), které se nachází v blízkosti rohů bludiště, se však situace obrátí, protože po určitý časový okamžik duchové změní svoji barvu a je možné je dohonit a sežrat. Původní automatová verze této hry (firma Namco, v USA pak Midway) se vyznačovala na svoji dobu velmi pěknou barevnou grafikou, zvuky a propracovanými algoritmy pro řízení duchů (každý měl svoji vlastní strategii pohybu po bludišti, někteří například nedokázali hráče pronásledovat přes přechodovou chodbu). Právě vzájemná interakce hráče a duchů byla – společně s povedeným designem bludiště – důležitá pro komerční úspěch této hry. Není tedy divu, že se po vydání Pac-Mana objevilo nesčetné množství podobných her – zrodil se fenomén dot eaters.

Obrázek 19: Úvodní obrazovka hry Pac-Man v poměrně nepovedené konverzi pro Atari 2600.

Obrázek 20: Hra Ms.Pac-Man je již povedenější hrou, než původní konverze Pac-Man pro Atari 2600.

10. Maze War

Ve článku věnovaném bludišťovkám není možné se nezmínit o hře nazvané Maze War (http://www.old-computers.com/museum/softwa­re_detail.asp?c=1295&st=1&id=663). Nejednalo se sice o ryze komerční hru prodávanou ve formě video automatu či paměťového modulu pro herní konzole, ovšem v Maze War pocházející z roku 1974 se objevuje hned několik konceptů, které do značné míry ovlivnily další vývoj počítačových her (zde je nutné podotknout, že existuje větší množství variant této hry, která se rozšiřovala na mainframech a minipočítačích).

Obrázek 21: Hra Maze War ve své novější variantě.

Při pohledu na screenshot je patrné, že v této hře byl použit ve své době novátorský 3D pohled s perspektivou a skrýváním neviditelných hran, tj. stejný princip, s jakým jsme se setkali například u herní série Ultima (zde původně bez skrývání všech neviditelných hran) či u klasických čtverečkových dungeonů. Navíc se mohla zobrazit i 2D mapa s umístěním hráče, ovšem zajímavější byla možnost připojení většího množství hráčů přes počítačovou síť (původně režim peer-to-peer, později ještě rozšířený na client-server). Jedna z verzí pocházejících z roku 1977 umožňovala využití ARPANETu, v roce 1986 pak vznikla varianta pro Internet.

Obrázek 22: Hra MIDI Maze pro osobní mikropočítače Atari ST je původní Maze War do značné míry inspirována (i když se zde namísto lokální počítačové sítě přenášely data mezi dvěma počítači pomocí rozhraní MIDI, tedy s využitím sériového portu).

11. Maze Craze

Velmi mnoho bludišťovek různé kvality bylo vyvinuto na osmibitových herních konzolích, zejména pak na Atari 2600. Není se ani čemu divit, protože zobrazení dvourozměrného bludiště složeného většinou pouze z vodorovných a kolmých čar bylo mnohem jednodušší, než se snažit vykreslovat složitější grafické struktury. Navíc i řízení pohybu hráče s využitím joysticku přímo vybízelo k tomu, aby se hráč pohyboval pouze ve vodorovném či svislém směru. Jednou z nejpovedenějších her tohoto typu je Maze Craze pocházející již z roku 1980. Tato hra určená pro dva hráče obsahovala algoritmus pro generování bludiště a navíc bylo možné zvolit jednu z 256 variant hry, takže se nejednalo o tak nezajímavý titul, jakým je výše popsaná hra Gotcha. Mimochodem, celá hra Maze Craze byla uložena na paměťovém modulu s kapacitou pouhé čtyři kilobajty.

Obrázek 23: Maze Craze pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 24: Maze Craze pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

12. Dark Cavern

Další povedená bludišťovka vyvinutá pro herní konzoli Atari 2600 nese název Dark Cavern. Tato hra pochází z roku 1982, byla tedy vydána po úspěchu titulu Berzerk, s nímž má Dark Cavern mnoho společného. U obou her se totiž hráč nachází v téměř nekonečném bludišti, kde nelze čekat, že mu nějaký NPC bude nápomocen; ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Dark Cavern je dokonce ještě rychlejší než Berzerk a obsahuje i větší množství nepřátel (střílející roboti, zpomalující pavouci apod.). Hráč taktéž musí šetřit municí, protože ta – na rozdíl od Berzerku – ubývá a pokud se vystřílí celý zásobník, je nutné najít novou pistoli. Zajímavé je, že se jedná o dosti neznámou hru, která ale od recenzentů dostávala většinou poměrně dobré hodnocení (možná je to způsobeno relativně neznámým vydavatelem, jímž byla společnost M-Network).

Obrázek 25: Dark Cavern pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 26: Dark Cavern pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 27: Dark Cavern pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

13. Wizard of Wor

Herní princip představený ve slavné hře Berzerk a částečně vylepšený v další bludišťovce Dark Cavern byl dotažen k dokonalosti ve hře nazvané Wizard of Wor (nejedná se o překlep, skutečně zde má být „Wor“!), která byla nejprve vydána ve formě video automatu (přelom let 1980 a 1981) a později došlo k portaci tohoto titulu na velké množství osmibitových herních konzolí i osmibitových domácích mikropočítačů (tyto konverze se začaly objevovat již v roce 1982). Hráč či dokonce dva hráči (což je novinka!) se opět ocitají v obrovském bludišti plném různých nepřátel. Celkem existuje pět typů nepřátel s různým chováním, přičemž dva typy nepřátel mohou být neviditelní: v tomto případě je nutné pro navigaci používat radar zobrazený v dolní části obrazovky. Samotný Wizard se navíc dokáže teleportovat, takže jeho zabití již vyžaduje větší zkušenosti. Hráči si mohou zvolit buď kooperativní hru popř. hru, v níž na sebe mohou útočit. Design jednotlivých bludišť se taktéž postupně mění.

Obrázek 28: Wizard of Wor pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 29: Wizard of Wor pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

DT24

Obrázek 30: Wizard of Wor pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 31: Wizard of Wor pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

14. Odkazy na Internetu

 1. The History of Mazes and Labyrinths
  http://amazeingart.com/maze-faqs/ancient-mazes.html
 2. Video Game History Wiki: Maze Games
  http://videogamehistory.wi­kia.com/wiki/Category:Maze_Ga­mes
 3. List of maze video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_maze_video_games
 4. Classics and Clones: Retro-gaming on the iPhone: The Early 70s
  http://nodpad.com/2010/01/04/classic-and-clones-retro-gaming-on-the-iphone-the-early-70s/
 5. Maze War
  http://www.giantbomb.com/maze-war/3030–23137/
 6. Maze War (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_war
 7. Atari 2600 Video Game Critic
  http://videogamecritic.com/2600.htm
 8. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 9. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classicgaming.games­py.com/View.php?view=Game­Museum.Detail&id=13
 10. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ign.com/arti­cles/903/903024p1.html
 11. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.atarimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 12. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.atarimania.com/pge­mainsoft.awp?type=G&system=2
 13. Atari 2600 FAQ
  http://www.atariage.com/2600/faq/in­dex.html
 14. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/consoles.html
 15. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.atariage.com/2600/pro­gramming/index.html
 16. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/design_case.html?Sys­temID=2600
 17. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 18. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/schematics_pal/index­.html
 19. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vintagegamingan­dmore.com/atari-2600-schematics
 20. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 21. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 22. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.makeuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 23. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)

Byl pro vás článek přínosný?