Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (154. část – další známé bludišťovky)

23. 12. 2014
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Popisem vybraných bludišťovek se budeme zabývat i v dnešním článku o historii počítačových her. Zatímco minule jsme se zmínili o přelomových hrách, v nichž se objevily nové herní koncepty (Berzerk, Pac-Man, Adventure, Maze War), dnes se zaměříme na hry, které tyto koncepty dále rozvíjely, popřípadě okopírovaly.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (154. část – další známé bludišťovky)

2. Hry inspirované slavnou video hrou Pac-Man

   2.1 K-Razy Antiks

   2.2 Twomaze

   2.3 Tumble Bugs

   2.4 Hungry Horace

3. Hry inspirované automatovkou Berzerk

   3.1 K-Razy Shootout

   3.2 Frenzy

4. Zjednodušené varianty hry Adventure

   4.1 Shamus

   4.2 Tutankham

5. Bank Heist

6. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (154. část – další známé bludišťovky)

Fenomén využívání bludišť v počítačových hrách, o němž jsme se zmiňovali minule, se začal v plné šíři rozvíjet až v první polovině osmdesátých let minulého století, konkrétně v období, kdy byly vydány přelomové hry Pac-Man, BerzerkAdventure. Poměrně rychle, mnohdy jen několik měsíců po vydání zmíněných tří titulů, se začaly objevovat další hry, které buď základní myšlenky Pac-Mana, Berzerka či Adventure nepokrytě kopírovaly (což minimálně v jednom případě vedlo k soudnímu sporu), popř. se těmito hrami nechaly do značné míry inspirovat. Kromě toho se však objevily i další herní koncepty využívající bludiště, konkrétně se můžeme zmínit o některých plošinovkách, v nichž hraje bludiště (viděné ovšem z boku) zásadní roli. Typickým příkladem kombinace bludišťovky a plošinovky je hra Caverns of Khafka. V dnešním článku si popíšeme jak některé „klony“ tří výše zmíněných přelomových titulů, tak i některé hry, které nelze takto přesně zařadit.

2. Hry inspirované slavnou video hrou Pac-Man

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, popíšeme si nejdříve různé tituly odvozené od slavné automatové hry Pac-Man. Na začátku je nutné doplnit, že kromě původního Pac-Mana byla tato hra portována i na některé osmibitové herní konzole a domácí počítače. Například se jedná o hru Pac-Man určenou pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Tato hra se ovšem nepovedla po technologické stránce a lze ji považovat za jednu z vůbec nejhorších konverzí automatovek na herní konzoli. Navíc existovaly i další video automaty s pokračováním Pac-Mana: Ms. Pac-Man (což je tedy dosti nelogický název) a Jr.Pac-Man (se scrollujícím bludištěm) atd. My se však zaměříme především na hry, které sice používají podobné koncepty, ale snaží se přijít i s novými nápady.

2.1 K-Razy Antiks

První dnes popsaná hra se jmenuje K-Razy Antiks a pochází z roku 1982. Hráč zde má za úkol posbírat pouhé čtyři tečky, což je alespoň zdánlivě jednodušší úkol než v ostatních hrách spadajících do kategorie „dot-eaters“. Ovšem v K-Ray Antiks na hráče čekají různé překážky, především nepříjemně rychlí brouci, „zátopa“, která nastane při dešti či dokonce mravenečník, který v bludišti hledá nějakou pochoutku. Tato hra je poněkud těžká a navíc zde není možné si s brouky-protivníky prohodit role tak, jako tomu bylo u originálního Pac-Mana (právě tato tak neobvyklá změna rolí je jeden z nejlepších konceptů, které se u akčních her vůbec objevily). Pro zajímavost: kód této hry má velikost pouze 8,5 kB, takže se nejedná o žádného bumbrlíčka.

Obrázek 1: K-Razy Antiks – úvodní obrazovka.

Obrázek 2: K-Razy Antiks – bludiště i s přechodovým tunelem.

Obrázek 3: K-Razy Antiks – déšť a následné zátopy.

Obrázek 4: K-Razy Antiks – návštěva mravenečníka.

Obrázek 5: K-Razy Antiks – návštěva mravenečníka.

2.2 Twomaze

Druhá hra nazvaná Twomaze je zajímavá tím, že jejím autorem je Frank Ostrowski, který vytvořil i slavný TurboBasic. Navíc má kód této hry velikost pouze necelých pět kilobajtů a oproti původnímu Pac-Manovi umožňuje hru dvou hráčů současně. Nechybí zde „energizéry“ sloužící pro prohození rolí, ovšem duchové zde nezmění svoji barvu (ono by to vlastně ani nešlo vzhledem k existenci druhého hráče) a kupodivu ani algoritmus pohybu. Ten je totiž stále náhodný, nezávisle na roli, která je duchům přidělena. Dalším rozdílem je neexistence tunelu vedoucího z jedné části bludiště na stranu druhou, ovšem i tak se díky možnosti souběžné hry dvou hráčů jedná o zajímavý titul.

Obrázek 6: Twomaze – úvodní obrazovka.

Obrázek 7: Twomaze – začátek hry.

Obrázek 8: Twomaze – průběh hry.

2.3 Tumble Bugs

Poměrně neobvyklou hrou spadající do kategorie „dot-eaters“ je titul Tumble Bugs, který vyšel pro osmibitové domácí mikropočítače Atari. Úkol hráče je zde jasný – vysbírat všechny tečky, které se nachází v komplikovaném bludišti s mnoha slepými uličkami (bludiště bylo pro každou hru vygenerováno znovu, takže zde odpadá možnost si zapamatovat optimální cestu). Postavičku hráče pronásleduje několik mravenců, a aby se procvičila paměť hráče, je bludiště okolo postavičky zvětšeno, což znamená, že je sice do detailu vidět její bezprostřední okolí, ovšem ne již vzdálenější části bludiště (viz přiložené screenshoty). Hráč tedy ztrácel přímou zpětnou vazbu o bludišti a především o svých pronásledovatelích. Aby byla situace ještě horší, zanechávala postavička hráče v bludišti stopu, kterou se řídili pronásledující mravenci. Hráč tedy musel připravovat falešné stopy, plánovat si cestu bludištěm a dopředu se vyhýbal mravencům. Zajímavé je, že v tuzemsku se šířila varianta Tumble Bugs, v níž se po srážce s mravencem pronesla syntetizovaným hlasem věta „Dej pozor!“ (a to vše ve hře o velikosti pouhých 17 kB).

Obrázek 9: Tumble Bugs – úvodní obrazovka.

Obrázek 10: Tumble Bugs – cesta bludištěm.

Obrázek 11: Tumble Bugs – po kolizi se zobrazí celé bludiště.

Obrázek 12: Tumble Bugs – začátek hry.

Obrázek 13: Tumble Bugs – cesta bludištěm.

2.4 Hungry Horace

Dostáváme se ke klasické hře naprogramované pro domácí osmibitové mikropočítače ZX Spectrum. Jedná se o titul nazvaný Hungry Horace, jenž si pravděpodobně bude pamatovat většina spectristů, protože tato hra byla v mnoha zemích dodávána společně se ZX Spectrem (v tuzemsku je to však kvůli poměrně velkému zastoupení Didaktiků poněkud odlišné). Hra Hungry Horace je inspirována Pac-Manem, ovšem namísto jediného bludiště zobrazeného přes celou plochu obrazovky se zde objevuje bludiště rozdělené do jednotlivých místností, mezi kterými může Horác procházet. Samotná topologie bludiště je taktéž odlišná, protože zatímco v Pac-Manovi bylo velké množství křižovatek a jen krátké zdi, jsou ve hře Hungry Horace i relativně dlouhé chodby, takže strategie je zde poněkud odlišná (mnohdy je nutné protivníky nejdříve nalákat k sobě, protože je výhodnější je předběhnout než běžet proti nim v chodbě, z níž nevedou žádné odbočky). Zajímavé je, že postavička Horáce se objevila i v dalších hrách určených pro ZX Spectrum.

Obrázek 14: Hungry Horace – nahrávání hry.

Obrázek 15: Hungry Horace – loading screen.

Obrázek 16: Hungry Horace – úvodní obrazovka.

Obrázek 17: Hungry Horace – první část bludiště.

Obrázek 18: Hungry Horace – další části bludiště.

Obrázek 19: Hungry Horace – další části bludiště.

3. Hry inspirované automatovkou Berzerk

Podobně jako vzniklo velké množství her inspirovaných Pac-Manem, můžeme podobný vývoj sledovat i u her založených na principech, které se poprvé objevily ve hře Berzerk vydané již v roce 1980. V následující tabulce jsou vypsány některé hry inspirované Berzerkem popř. oficiální porty Berzerku na herní konzole Atari 2600, Atari 5200 a taktéž na Vectrex (konzoli se zabudovanou vektorovou obrazovkou):

# Hra Vydáno v roce Platforma/platformy
1 Berzerk 1980 Atari 2600, Atari 5200, Vectrex GCE
2 Borg 1981 Apple II
3 K-Razy Shoot-Out 1981 Atari 5200, Atari 8-bit
4 Thief 1981 Apple II
5 Android Attack 1982 Dragon 32/64, TRS-80 CoCo
6 Frenzy 1982 Arcade, ColecoVision, ZX Spectrum
7 Night Stalker 1982 Apple II, Atari 2600, Intellivision
8 Cybertron Mission 1983 BBC Micro, Commodore 64, Electron
9 Robot Wars 1986 MSX
10 AMOK! 1998 Odyssey 2

3.1 K-Razy Shootout

V předchozí kapitole jsme si popsali hru nazvanou K-Razy Antiks, což byla bludišťovka inspirovaná Pac-Manem. Podobně znějící jméno má i hra K-Razy Shootout pocházející z roku 1981, ovšem v této hře jasně můžeme vidět inspiraci Berzerkem, jenž vyšel o necelý rok dříve. I zde se totiž hráč ocitá v obrovském bludišti se zabijáckými roboty a neméně smrtelnými stěnami. Na rozdíl od Berzerka jsou však průchody mezi jednotlivými částmi bludiště umístěny pouze v pravé a levé stěně (minimálně na těch úrovních, kam se mi podařilo dostat :-), takže možnosti hráče jsou zde poněkud menší. Roboti jsou oproti Berzerkovi barevnější, namísto otočných hlav je vidět směr pohybu z jejich rukou a pravděpodobně nejvíce zapamatovatelnou novinkou je animovaná smrt postavičky zobrazovaná v dolní části obrazovky (viz též screenshoty umístěné pod tímto odstavcem).

Obrázek 20: K-Razy Shootout – úvodní obrazovka.

Obrázek 21: K-Razy Shootout – první místnost v bludišti.

Obrázek 22: K-Razy Shootout – animovaná smrt postavičky.

Obrázek 23: K-Razy Shootout – animovaná smrt postavičky.

Obrázek 24: K-Razy Shootout – vyhodnocení zničených robotů v první místnosti.

Obrázek 25: K-Razy Shootout – bludiště je vždy znovu generováno.

3.2 Frenzy

Další hra podobná Berzerku se jmenuje Frenzy (jednalo se o oficiální pokračování Berzerku vydané i stejnou společností Stern). Tato hra pochází z roku 1982 a vyšla jak ve formě video automatu, tak i pro herní konzoli ColecoVision (tu jsme si již v tomto seriálu popsali) i domácí osmibitový mikropočítač ZX Spectrum. Mezi variantou vydanou ve formě video automatu a variantou pro ZX Spectrum jsou poměrně velké rozdíly, ovšem základ zůstává stejný – bludiště, které již obsahuje zajímavěji koncipované místnosti se stěnami, z nichž některé lze prostřílet a které dokonce nejsou pro hráče smrtící. Další typ stěn naopak odráží střely, čehož je samozřejmě možné využít. Kromě toho lze v bludišti najít i místnosti se speciálními objekty, například s obrovským Evil Ottem (hlavním to záporákem v Berzerkrovi), továrnou na roboty apod. I přes tato vylepšení se Frenzy nestala tak populární hrou jako minimalisticky pojatý a mnohem depresivnější Berzerk.

Obrázek 26: Frenzy ve variantě pro ZX Spectrum.

4. Zjednodušené varianty hry Adventure

Další dvě hry, které si popíšeme, jsou částečně inspirovány hrou Adventure, o níž jsme se zmínili minule. Podstatnou novinkou, kterou hra Adventure přinesla, byla interaktivní práce s předměty, tj. sbírání předmětů (automatické), použití předmětů atd. Tento koncept – společně s reprezentací herního světa ve formě obrovského bludiště – se použil i v mnoha dalších hrách, dokonce se jednalo v době kralování osmibitových domácích mikropočítačů o jeden z nejpopulárnějších herních žánrů.

4.1 Shamus

Zajímavou variací na téma Adventure a částečně i Berzerk byla populární hra Shamus, kterou vydala společnost Synapse Software. Většina her vyprodukovaných touto společností se vyznačovala poměrně unikátní grafikou i (alespoň většinou) dobrou hratelností. Ostatně v tomto seriálu jsme se již s několika hrami od Synapse Software setkali, viz též http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-85-cast-klasicke-strilecky-osmdesatych-let-iii/http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-86-cast-klasicke-strilecky-osmdesatych-let-iv/#k08. Ve hře Shamus se hráč ocitá v rozsáhlém bludišti rozděleném do několika sektorů, mezi nimiž se nachází dveře. Ty je možné otevřít s využitím stejnobarevného klíče, které lze v bludišti najít. Podobně jako v Berzerku, i zde se setkáme se smrtícími stěnami, střílejícími i nestřílejícími nepřáteli (kteří se mohou navzájem zabít) a taktéž obdobou Evil Otta. Ze hry Adventure stojí za zmínku sbírání různých typů předmětů: kromě klíčů se může získat lahvička s novým životem či otazník, který může přidat život či alespoň zvýšit skóre.

Obrázek 27: Shamus – úvodní obrazovka s popisem předmětů a nepřátel.

Obrázek 28: Shamus – první místnost.

Obrázek 29: Shamus – modrý klíč nalezen, jen se k němu dostat.

Obrázek 30: Shamus – modrý klíč nalezen, jen se k němu dostat.

Obrázek 31: Shamus – tato lahvička obsahuje nový život.

Obrázek 32: Shamus – útok v takto krátké chodbičce je dosti složitý.

Obrázek 33: Shamus – modré dveře, do nichž logicky pasuje jen modrý klíč.

4.2 Tutankham

Další hra pojmenovaná Tutankham (vyrobila společnost Stern) je i přes značné grafické rozdíly podobná hře Shamus popsané v předchozí podkapitole. I zde musí hráč sbírat klíče a otevírat jimi jednotlivé části bludiště. Ovšem v Tutankhamovi jsou chodbičky bludiště mnohem užší (přesně na výšku hráče i protivníků), dotyk se stěnami není smrtelný a navíc není možné střílet nahoru a dolů, což si vynucuje použití zcela odlišné taktiky. Podobných her vyšlo poměrně velké množství, ovšem Tutankham je díky rychlému pohybu protivníků asi nejvíce zaměřen na akci a méně již na prozkoumávání složitého bludiště. Zajímavostí je, že mapa bludiště je stále zobrazena v horní části obrazovky, na rozdíl od Shamuse, kde je nutné si topologii nakreslit či zapamatovat.

Obrázek 34: Tutankham – úvodní obrazovka.

Obrázek 35: Tutankham – začátek hry.

Obrázek 36: Tutankham – otevření prvních dveří.

Obrázek 37: Tutankham – druhé bludiště.

Obrázek 38: Tutankham – druhé bludiště.

5. Bank Heist

Hra nazvaná Bank Heist pochází z roku 1983 a vytvořena byla pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. V Bank Heistu proti sobě stojí jeden gangster a až tři policejní auta pohybující se v rozsáhlém bludišti představujícím město s bankami a skrytými čerpacími stanicemi. Palivo se dočerpá při přejezdu na další obrazovku přechodem umístěným v pravém horním rohu (ostatní přechody mají stejnou funkci, jako tunel v klasickém Pac-Manovi). Hráč musí v roli gangstera vyloupit co nejvíce bank, doplňovat palivo přejezdem do dalšího města a samozřejmě se snažit vyhnout se policejním autům. Objevuje se zde však nový koncept – gangster může ze svého auta vyhodit dynamit, kterým lze policejní auto zničit (v horším případě však na dynamit může najet i samotný hráč). Tento důležitý koncept byl rozvinut například ve slavné hře Bomberman, která je u nás známá spíše pod názvem Dyna Blaster (zajímavé je, že první verze této hry se objevila taktéž v roce 1983).

Obrázek 39: Bank Heist – začátek hry.

root_podpora

Obrázek 40: Bank Heist – policie začíná honičku.

Obrázek 41: Bank Heist – další město.

6. Odkazy na Internetu

 1. Berzerk, Frenzy a podobné hry
  http://www.hardcoregaming101­.net/berzerkfrenzy/berzer­kfrenzy.htm
 2. Frenzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004193
 3. Hungry Horace (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002390
 4. Berzerk Variants
  http://www.mobygames.com/game-group/berzerk-variants/
 5. K-Razy Shoot Out
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-k-razy-shoot-out_6759.html
 6. K-Razy Shoot Out (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2166
 7. K-Razy Antiks (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2178
 8. Twomaze (Frank Ostrowski)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3254
 9. Shamus (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2987
 10. Nibbler
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2496
 11. The History of Mazes and Labyrinths
  http://amazeingart.com/maze-faqs/ancient-mazes.html
 12. Video Game History Wiki: Maze Games
  http://videogamehistory.wi­kia.com/wiki/Category:Maze_Ga­mes
 13. List of maze video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_maze_video_games
 14. Classics and Clones: Retro-gaming on the iPhone: The Early 70s
  http://nodpad.com/2010/01/04/classic-and-clones-retro-gaming-on-the-iphone-the-early-70s/
 15. Maze War
  http://www.giantbomb.com/maze-war/3030–23137/
 16. Maze War (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_war
 17. Atari 2600 Video Game Critic
  http://videogamecritic.com/2600.htm
 18. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 19. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classicgaming.games­py.com/View.php?view=Game­Museum.Detail&id=13
 20. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ign.com/arti­cles/903/903024p1.html
 21. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.atarimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 22. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.atarimania.com/pge­mainsoft.awp?type=G&system=2
 23. Atari 2600 FAQ
  http://www.atariage.com/2600/faq/in­dex.html
 24. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/consoles.html
 25. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.atariage.com/2600/pro­gramming/index.html
 26. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/design_case.html?Sys­temID=2600
 27. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 28. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/schematics_pal/index­.html
 29. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vintagegamingan­dmore.com/atari-2600-schematics
 30. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 31. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 32. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.makeuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 33. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)

Byl pro vás článek přínosný?