Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (86. část – klasické střílečky osmdesátých let IV)

11. 7. 2013
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

I v osmdesáté šesté části seriálu o historii výpočetní techniky a o vývoji her se budeme zabývat popisem klasických stříleček pocházejících z osmdesátých let minulého století. Zaměříme se přitom na 2D hry Berzerk, Robotron 2084, Jetpac, Lunar Jetman, Dropzone, Choplifter, Zeppelin a Sea Chase.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (86. část – klasické střílečky osmdesátých let IV)

2. Berzerk

3. Robotron 2084

4. Jetpac

5. Lunar Jetman

6. Dropzone

7. Choplifter

8. Zeppelin

9. Sea Chase

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (86. část – klasické střílečky osmdesátých let IV)

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje her si popíšeme další známé střílečky, přičemž se v prvních pěti kapitolách zaměříme na hry, v nichž hráč neovládá ani kosmickou loď ani stíhačku, ale kosmonauta; v dalších třech hrách pak vrtulník, vzducholoď či ponorku. Na dnes popsaných hrách je tak možné ilustrovat trend, který začal zhruba v roce 1982, kdy se herní prostředí stříleček začalo od sebe odlišovat a kdy autoři hledali jak nová herní prostředí, tak i nové způsoby ovládání (což je případ her Robotron 2084 a Zeppelin).

Obrázek 1: Úvodní obrazovka hry Berzerk ve variantě pro herní konzoli Atari 2600.

Všechny dnes popisované hry jsou vypsány v tabulce zobrazené pod tímto odstavcem i s krátkou charakteristikou:

Kapitola Název hry Rok vzniku Typ hry
2 Berzerk 1980 2D střílečka s přepínáním obrazovek
3 Robotron 2084 1982 2D střílečka ovládaná dvěma joysticky
4 Jetpac 1983 2D střílečka s jedinou obrazovkou
5 Lunar Jetman 1983 2D střílečka podobná Jetpacu
6 Dropzone 1984 horizontálně scrollující střílečka
7 Choplifter 1982 horizontálně scrollující střílečka
8 Zeppelin 1983 kombinace horizontálního i vertikálního scrollingu
9 Sea Chase 1983 2D střílečka s jedinou obrazovkou

Obrázek 2: Berzerk pro herní konzoli Atari 2600. Jak bylo v osmdesátých letech obvyklé, nedalo se z obalu paměťového modulu odhadnout, jak hra vypadá na skutečné televizní obrazovce.

2. Berzerk

Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, budou hlavními hrdiny prvních pěti dnes popsaných her kosmonauti. První dnes popisovaná hra je dnes považována za naprostou klasiku a současně i jednu z nejznámějších automatových her vůbec. Jedná se o hru nazvanou Berzerk, jejíž automatová verze vznikla již v roce 1980. Posléze byla tato hra portována snad na všechny počítačové platformy, které byly v osmdesátých letech minulého století vybaveny grafickým displejem. Verze pro herní konzoli Vectrex vznikla v roce 1982, stejně jako konverze pro další osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Pro Atari 5200 či pro osmibitové domácí mikropočítače Atari vznikla konverze až o rok později, tj. v roce 1983.

Obrázek 3: Hra Berzerk ve verzi pro herní konzoli Vectrex.

V podstatě je hra Berzerk dosti depresivní, protože se hráčovo alter ego objeví v takřka nekonečném bludišti, z něhož není úniku a je jen otázkou času, kdy bude hráč třikrát zabit a hra následně skončí. Bludiště bylo rozděleno na místnosti, přičemž při přechodu z jedné místnosti do druhé se průchod uzavřel a hráč tedy nemohl hned vycouvat zpátky, ale musel se probojovat k jinému východu přes skupinu robotů.

Obrázek 4: Evil Otto je (dodnes) považován za jednoho z nejhorších NPC, které se kdy v herním průmyslu za celou dobu jeho existence objevili :-)

Jedinou hráčovou výhodou bylo to, že roboti byli poměrně stupidní, takže mnohdy stříleli sami na sebe, nebo explodovali po dotyku stěny (stejně jako hráč, pokud nebyl dost šikovný a narazil do stěny). Po určité době nečinnosti se v herní scéně objevil „Evil Otto“ vypadající jako usmívající se obličej. Tento NPC vždy zamířil přímo k hráči a dokázal procházet stěnami. Navíc ho nebylo možné zastřelit, takže jedinou šancí bylo co nejrychleji utéct do jiné místnosti. V originální automatové verzi hry Berzerk navíc Evil Otto pronášel hlášky typu „Intruder alert!“.

Obrázek 5: Evil Otto ve variantě Berzerku pro herní konzoli Vectrex.

Verze hry Berzerk pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600 byla vytvořena v roce 1982, a to opět společností Atari. Jedná se o hru uloženou na paměťovém modulu s kapacitou pouhé čtyři kilobajty, což znamenalo, že herní konzole Atari 2600 nepřehrávala syntetizovanou řeč při odchodu hráče z místnosti (mimochodem, právě z automatové verze hry Berzerk pochází hláška „Chicken, fight like a robot!“). Později, přesněji řečeno o celých dvacet let později :-), se i pro konzoli Atari 2600 objevila upravená verze hry Berzerk se zvukovým výstupem – http://www.atariage.com/hac­k_page.html?SystemID=&Sof­twareHackID=171. Varianta této hry pro další systémy a herní konzole již většinou obsahovala syntetizované hlasy robotů.

Obrázek 6: Hra Berzerk ve verzi pro počítače Atari.

Obrázek 7: Hra Berzerk ve verzi pro počítače Atari.

Obrázek 8: Hra Berzerk ve verzi pro počítače Atari.

Obrázek 9: Hra Berzerk ve verzi pro počítače Atari.

Obrázek 10: Hra Berzerk ve verzi pro počítače Atari.

3. Robotron 2084

Druhá dnes popisovaná hra se jmenuje Robotron 2084. Opět se jedná o hru, která původně vznikla pro video automat, a to konkrétně v roce 1982. Vývojářem původní verze této hry je Eugene Jarvis (Vid Kidz) a o výrobu i distribuci video automatů se starala společnost Williams Electronic, s níž jsme se již v tomto seriálu setkali. Hra Robotron 2084 se v několika ohledech podobá výše popsané hře Berzerk – obě hry jsou totiž neskrolujícími 2D střílečkami, v nichž hráč ovládá jednoho člověka/kosmonauta, který bojuje proti přesile robotů.

Obrázek 11: Hra Robotron 2084 – úvodní obrazovka.

Robotronu 2048 se však objevila jedna zásadní novinka – jednalo se o (pravděpodobně) první hru, kterou bylo nutné ovládat pomocí dvojice joysticků. Prvním joystickem se hráč pohyboval, druhý joystick sloužil pro střelbu zvoleným směrem (jednalo se o klasický digitální joystick). Zajímavé je, že tento koncept se jevil jako velmi úspěšný, minimálně v případě hry Robotron, ovšem nebyl příliš často využit pro jiné hry, což je možná trošku škoda.

Obrázek 12: Hra Robotron 2084 – začátek nové obtížnosti.

I ve verzi Robotronu pro domácí osmibitové mikropočítače Atari (autorem je Judy Bogart) zůstalo zachováno ovládání pomocí dvojice joysticků. Hru lze sice hrát i s jedním joystickem, ovšem v tomto případě je střelba a tím pádem i celá hra mnohem složitější, než když hráč použije joysticky dva.

Obrázek 13: Hra Robotron 2084 – průběh hry.

Obrázek 14: Hra Robotron 2084 – konec hry.

4. Jetpac

Další střílečkou, v níž v roli hlavního hrdiny vystupuje kosmonaut, je hra s názvem Jetpac, která – na rozdíl od ostatních dnes popisovaných her – původně vznikla na osmibitových domácích počítačích ZX Spectrum (speccy). Za vývojem této hry stála dvojice Chris Stamper (vývojář) a Tim Stamper (grafika, produkce), kteří tvořili hry (a to většinou hry revoluční) pod hlavičkou firmy Ultimate Play The Game, Mezi nejznámější tituly, které tato firma pro mikropočítače ZX Spectrum vytvořila, patří právě Jetpac, Sabre Wulf, Underwurlde, Knight Lore (pro niž byl vyvinut isometrický 2.5D engine využitý později i v dalších hrách) či Alien 8.

Obrázek 15: Načítání hry Jetpac.

Hra Jetpac (což je zkomolenina plného názvu „jet pack“) vznikla již v roce 1983 a zajímavé je, že jí pro běh postačovalo pouze šestnáct kilobajtů paměti, z nichž necelých sedm kilobajtů bylo navíc použito pro uložení grafických dat (obrazová paměť, v moderním označení framebuffer). Hráč zde ovládá kosmonauta, který má v každém levelu složit raketu, naplnit ji palivem a odletět do další obtížnosti. Tato hra používá režim wrap screen, což umožňuje hráči přeletět přes okraj obrazovky podobně, jako je tomu například i ve hře Asteroids. Díky dobrému nápadu (kromě ničení nepřátel se staví raketa) i dobře vyřešenému ovládání a grafice se tato hra stala na počítačích ZX Spectrum velmi populární a její styl byl několikrát napodoben (navíc režim wrap screen byl z hlediska struktury obrazové paměti ZX Spectra výhodnější, než snahy o realizace celoobrazovkového scrollingu, což však neznamená, že by na ZX Spectru neexistovaly žádné scrollující střílečky).

Obrázek 16: Načítání hry Jetpac.

Obrázek 17: Hlavní menu hry Jetpac.

Obrázek 18: Herní prostředí Jetpac-u.

5. Lunar Jetman

Ve stejném roce, kdy vznikla hra Jetpac vydala společnost Ultimate Play the Game i další hru s podobnou tématikou i stejným hlavním hrdinou. Tato hra se jmenuje Lunar Jetman a je mj. zajímavá i tím, že jde o první hru firmy Ultimate Play the Game, která již vyžadovala počítač ZX Spectrum s plnými 48 kilobajty operační paměti, zatímco předchozí hry mohly pracovat i na levnějším modelu s pouhými šestnácti kilobajty RAM. Hra Lunar Jetman je již po herní stránce poněkud složitější, protože hráč ovládá nejenom kosmonauta, ale může využít i lunární vozítko (lunochod?), s nímž se může pohybovat po povrchu měsíce. Lunochod, který je možné vylepšit o dělo, je navíc imunní proti nepřátelům, s výjimkou raket, které jsou vystřeleny po vypršení času stanoveném pro jeden level. Dalším rozdílem je fakt, že se kromě času počítá i spotřeba paliva, takže hráč nemá při svém pohybu v herním světě takovou svobodu, jako v jednodušším Jetpacu.

Obrázek 19: Načítání hry Lunar Jetman.

Na rozdíl od Jetpacu je herní svět hry Lunar Jetman větší než jedna obrazovka. Úkolem hráče je s využitím bomb zničit nepřátelskou základnu, a to ideálně před vypršením stanoveného časového úseku. Jakmile dojde k vypršení času, jsou ze základny vystřeleny rakety, které je již dosti obtížné zničit. Zajímavé je, že i tato hra má pokračování s názvem Solar Jetman, toto pokračování však vzniklo až v roce 1990, a to pro herní konzoli NES. I když byl port na osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum plánován, hra nikdy nebyla dokončena; existuje pouze její demo.

Obrázek 20: Hlavní menu hry Lunar Jetman.

Obrázek 21: Herní prostředí hry Lunar Jetman.

6. Dropzone

Poslední dnes popsanou hrou, v níž je hlavním hrdinou kosmonaut, je hra s názvem Dropzone, která vznikla v roce 1984. Autorem této hry je Archer MacLean, který se inspiroval jak hrami typu Defender (horizontálně scrollující střílečky s „nekonečným“ světem), tak i minule popsanou hrou Protector a možná i hrou Jetpac (i zde se totiž kosmonaut může pohybovat a létat s využitím jet packu). Herní příběh Dropzone se opět odehrává na měsíci (Měsíci?) a úkolem hlavního hrdiny je posbírat z jeho povrchu modré tečky (na hlavní obrazovce jsou poněkud nelogicky označováni slovem „men“) a umístit je na základnu. V tom mu zabraňují různí nepřátelé, kteří se od sebe odlišují rychlostí, způsobem pohybu i způsobem útoku. Ze hry Defender byl do Dropzone převzat i radar, který se zde nachází v dolní části obrazovky. Celý herní svět plynule horizontálně scrolluje a je „nekonečný“ – pravý a levý okraj na sebe plynule navazují.

Obrázek 22: Dropzone – úvodní obrazovka.

V každém levelu je nutné vystřílet všechny nepřátele a současně zabránit zničení všech modrých „mužů“. Pokud by k jejich zničení skutečně došlo, změní se barva povrchu měsíce, dojde k výbuchu dvojice sopek (ty jsou pro kosmonauta taky nebezpečné) a změní se i typ nepřátel. Zajímavá je dvojice vylepšení, které můžeme v Dropzone najít – kosmonaut se může učinit na určitou dobu neviditelným a navíc má k dispozici tři bomby, které dokážou zničit všechny nepřátele nacházející se na obrazovce – s takovými bombami jsme se setkali například již minule u hry Repton.

Obrázek 23: Dropzone – tabulka s nejlepšími hráči.

Obrázek 24: Dropzone – porovnejte tohoto kosmonauta s obrázkem 18.

Obrázek 25: Dropzone – rychlý konec hry.

Obrázek 26: Dropzone – zhodnocení levelu.

Obrázek 27: Dropzone – jeden z nepřátel má formu jakéhosi mraku.

Obrázek 28: Dropzone – změna měsíce ve chvíli, kdy dojde ke zničení všech „mužů“.

Obrázek 29: Dropzone – změna měsíce ve chvíli, kdy dojde ke zničení všech „mužů“.

7. Choplifter

Šestou střílečkou, o níž se v dnešním článku alespoň stručně zmíníme, je hra s názvem Choplifter, která pochází již z roku 1982. Autorem této hry je Dan Gorlin a o její distribuci se starala společnost Broderbund. Hra Choplifter vznikla původně pro osmibitové mikropočítače Apple ][ (což je z hlediska vývoje stříleček spíše výjimka), ale poměrně rychle vznikly i její konverze na další typy domácích osmibitových mikropočítačů. Hru Choplifter lze v určitém ohledu považovat za ideového předchůdce minule popsané hry Fort Apocalypse, protože základ obou her je stejný – úkolem hráče je použít vrtulník pro záchranu lidí a pro zničení nepřátelských tanků a stíhaček. Ovšem zatímco Fort Apocalypse je střílečkou scrollující jak horizontálně, tak i vertikálně, je Choplifter po technické stránce jednodušší, protože se zde herní svět může posouvat pouze v horizontálním směru (navíc není nutné řešit doplňování paliva).

Obrázek 30: Choplifter – úvodní obrazovka.

Obrázek 31: Choplifter.

Obrázek 32: Choplifter – záchrana lidí.

Obrázek 33: Choplifter – přistání na domovské základně.

Obrázek 34: Choplifter – záchrana lidí.

Obrázek 35: Choplifter – zničení vrtulníku.

8. Zeppelin

Vrtulník byl sice velmi oblíbeným dopravním a bojovým prostředkem v mnoha střílečkách (pro připomenutí: Super Cobra, Choplifter, Fort Apocalypse), ovšem nesmíme zapomenout ani na jiné typy zbraní. Příkladem dobře navržené střílečky je hra Zeppelin pocházející z roku 1983, jejímž autorem je William Mataga. Jak již název napovídá, je hlavním „hrdinou“ v této hře řiditelná vzducholoď vybavená kanónem střílejícím do osmi směrů. Tato střílečka má poměrně rozsáhlý dvourozměrný herní svět; jakousi jeskyni, v níž se nachází nepřátelské balóny, vzducholodě i létající miny. Jedná se o střílečku s horizontálním i vertikálním scrollingem, která je zvláštní jak po grafické stránce, tak i po stránce ovládání – vzducholoď je sice možné v určité míře ovládat (v prostoru jedné obrazovky), ovšem hlavní směr pohybu je předem daný a lze ho ovlivnit jen nepřímo volbou letové trasy. Úkolem hráče je postupně otevřít průchody do dalších levelů, k čemuž slouží klíče, nálože s TNT atd.

Obrázek 36: Hra Zeppelin.

Obrázek 37: Hra Zeppelin.

Obrázek 38: Hra Zeppelin.

Obrázek 39: Hra Zeppelin.

Obrázek 40: Hra Zeppelin.

9. Sea Chase

Poslední hrou, s níž se dnes seznámíme, je poměrně jednoduchá střílečka s názvem Sea Chase pocházející z roku 1983. Hráč zde pro změnu ovládá ponorku (má žlutou barvu :-) a jeho úkolem je nasbírat tolik předmětů v moři, aby získal k dispozici raketu pro sestřelení lodě plující po povrchu a shazující do moře hlubinné miny (kromě shazovaných min je moře plné i statických min, jejichž dotek je pro ponorku fatální). Na hře Sea Chase je asi nejzajímavější fakt, že se při výpočtu jejího pohybu bere v úvahu i setrvačnost, což je veličina, která je ve většině stříleček zcela zanedbána. Sea Chase je sice jednoduchou hrou, ovšem podmořské prostředí se později objevilo i v mnoha dalších střílečkách, s nimiž se seznámíme v některém z dalších částí tohoto seriálu.

Obrázek 41: Hra Sea Chase – úvodní obrazovka.

Obrázek 42: Hra Sea Chase – první level.

Obrázek 43: Hra Sea Chase – konečně se objevila kýžená raketa.

Obrázek 44: Hra Sea Chase – přesný zásah lodě.

skoleni

Obrázek 45: Hra Sea Chase.

Obrázek 46: Hra Sea Chase.

10. Odkazy na Internetu

 1. Protector (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Protector_(video_game)
 2. Fort Apocalypse (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1880
 3. Fort Apocalypse (C64-wiki)
  http://www.c64-wiki.de/index.php/Fort_Apocalypse
 4. Blue Max (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Blue_Max_(video_game)
 5. Blue Max 2001 (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1492
 6. Blue Max 2001
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http%3A//www.lemon64­.com/games/details.php%3FID%3D311
 7. Repton (1983 video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Repton_(1983_video_game)
 8. Tribute to Repton
  http://www.jeffbots.com/c64/rep­ton.html
 9. Repton (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2745
 10. Panther (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2716
 11. Stealth (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3018
 12. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=9662
 13. Defender (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=7547
 14. Galaxian (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=7885
 15. Dot eaters: Space Invaders
  http://thedoteaters.com/?bit­story=space-invaders
 16. Dot eaters: Pong
  http://thedoteaters.com/?bit­story=article-3
 17. Dot eaters: Galaxian
  http://thedoteaters.com/?bit­story=galaxian
 18. Dot eaters: Defender
  http://thedoteaters.com/?bit­story=defender-and-vid-kidz
 19. Dot eaters: Breakout
  http://thedoteaters.com/?bit­story=breakout
 20. Space Invaders (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Space_Invaders
 21. Space Invaders (Arcade History)
  http://www.arcade-history.com/?n=space-invaders&page=detail&id=2537
 22. Defender (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wiki/Defender
 23. Defender (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Defender_(video_game)
 24. Stargate (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wiki/Stargate
 25. Caverns of Mars (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1549
 26. Defender (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1685
 27. Dropzone
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dropzone
 28. Dropzone (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1734
 29. Jetpac (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jetpac
 30. Jetpac (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009362
 31. Lunar Jetman (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009372
 32. Solar Jetman (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0012083
 33. Robotron: 2084
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Robotron:_2084