Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (157. část – od bludišťovek k plošinovkám)

20. 1. 2015
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

Od klasických bludišťovek se v dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her přesuneme k plošinovkám (platform games). Popularita tohoto herního žánru začala růst již na začátku osmdesátých let minulého století a díky některým herním titulům přetrvala dokonce až do dnešní doby.

Obsah

1. Od bludišťovek k plošinovkám

2. Způsoby zobrazení herního světa v klasických plošinovkách

3. Tabulka s dnes popisovanými hrami

4. Apple Panic

5. Donkey Kong

6. Jumpman

7. Jumpman Junior

8. Miner 2049er

9. Manic Miner

10. Obsah následující části seriálu

11. Odkazy na Internetu

1. Od bludišťovek k plošinovkám

S bludišťovkami, které byly popsány v předchozích čtyřech částech seriálu o historii vývoje počítačových her [1] [2] [3] [4], poměrně úzce (minimálně zpočátku) souvisel i další populární herní žánr – takzvané plošinovky neboli platform games (používá se i označení „skákačky“, to však dobře nevystihuje vlastnosti některých dále popsaných her). Zatímco většina her pocházejících z první poloviny osmdesátých let minulého století, v nichž se objevuje bludiště, používá půdorysný pohled, tj. herní svět viděný svrchu, je u naprosté většiny starších plošinovek herní svět zobrazený zboku. Navíc na postavu hráče, která dokáže lézt či skákat, působí gravitace a díky způsobu zobrazení je možné do herního světa přidávat nové prvky, například žebříky apod.

Obrázek 1: Známá plošinovka nazvaná Montezuma's Revenge ve verzi pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Herní žánr plošinovek se od svého vzniku na samotném začátku osmdesátých let (1980–1981) postupně vyvíjel a dokonce stále ještě vyvíjí, i když v poslední době můžeme vidět vcelku pochopitelný odklon od klasického dvourozměrného zobrazení směrem k plnohodnotnému 3D (příkladem mohou být například hry Super Mario 3D Land, Sonic Generations atd.). My se však v dnešní části seriálu o historii počítačových her budeme zabývat především úplnými počátky tohoto herního žánru, takže se zaměříme na ty plošinovky, které vznikaly v průběhu první poloviny osmdesátých let minulého století, kdy se tento herní žánr začínal profilovat, hráčům byli představeni hlavní hrdinové (Mario, Jumpman, horník Willy, Bounty Bob) objevující se i v později vydaných hrách a kdy současně vznikaly i video automaty s podobně zaměřenými hrami.

Obrázek 2: Turrican II – modernější plošinovka vydaná mj. i pro legendární osobní mikropočítače Amiga.

2. Způsoby zobrazení herního světa v klasických plošinovkách

Plošinovky, přesněji řečeno plošinovky, které vznikly v prvních pěti letech existence tohoto herního žánru, mohly využívat různé technologie zobrazení herního světa. Pokud pro jednoduchost zůstaneme u klasických dvourozměrných her, tak se nabízí čtyři základní způsoby zobrazení:

 1. Celý herní svět se skládá z místností, přičemž každá místnost je zobrazena na jediné obrazovce. Mezi místnostmi většinou existují průchody popř. hra jen čeká, až hráč dokončí všechny úkoly (sesbírá předměty apod.). Tento režim byl využit například ve hrách Manic Miner, Jet Set Willy, Donkey Kong či Bruce Lee. Není divu, že se toto zobrazení používalo již u prvních plošinovek, neboť je z technologického hlediska nejjednodušší a nevyžaduje žádné podpůrné hardwarové čipy. Navíc je možné každou místnost navrhnout nezávisle na místnostech ostatních (opět viz Manic Miner či Donkey Kong).
 2. Herní svět scrolluje v horizontálním směru. Tento způsob zobrazení herního světa byl především ve starších plošinovkách velmi populární a stále poměrně snadno realizovatelný, i když většinou již na těch architekturách, jejichž grafické čipy scrolling (přesněji řečeno jemný scrolling, ideálně po jednotlivých pixelech) podporovaly. Tuto technologii najdeme například v herní sérii (Super) Mario Bros.
 3. Několik plošinovek naopak používalo pouze vertikální scrolling. Jedna z prvních her tohoto typu se jmenuje Cohen's Towers a částečně ho najdeme i u hry Jumpman, kde se však scrolling využíval jen při přechodu do další místnosti (resp. do dalšího patra mrakodrapu).
 4. Později se objevila i možnost kombinovaného scrollingu. Her využívajících tento typ zobrazení existuje celá řada; jeden z prvních titulů, kde se kombinovaný scrolling alespoň částečně používal, byla hra BC's Quest for Tires, ze známějších (a novějších) her pak slavný Shadow of the Beast (touto modernější hrou se však budeme podrobněji zabývat až později).

Obrázek 3: Relativně moderní plošinovka Shadow of the Beast – první úroveň.

3. Tabulka s dnes popisovanými hrami

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou vypsány hry, které si dnes stručně popíšeme. Povšimněte si především údajů uvedených ve druhém sloupci, které naznačují, že se skutečně budeme zabývat samotným počátkem tohoto herního žánru, protože za první skutečnou plošinovku je považována video (automatová) hra nazvaná Space Panic pocházející z roku 1981 (a Apple Panic je její první klon určený mj. i pro domácí osmibitové mikropočítače):

Kapitola Rok vzniku Název hry
4 1981 Apple Panic
5 1981 Donkey Kong (na některých platformách vydán v roce 1982)
6 1983 Jumpman
7 1983 Jumpman Junior
8 1982 Miner 2049er
9 1983 Manic Miner

Obrázek 4: Preliminary Monty pro osmibitové počítače Atari 800/130.

Obrázek 5: Digitální hra „Donkey Kong 3“, na jejímž displeji je patrné, že podklad herní scény je pouze statický (natištěný na fólii).

4. Apple Panic

V roce 1980 byla představena automatová video hra nazvaná Space Panic, která mezi některými hráči vzbudila poměrně velký zájem, neboť se jednalo o první skutečnou plošinovku, tj. hru zcela odlišnou od tehdy populárních stříleček ve stylu Space Invaders. Ve hře Space Panic se objevuje herní svět sestavený z několika pater propojených žebříky. V tomto prostředí se pohybuje hlavní hrdina i jeho nepřátelé. Hrdina není vybaven žádnou skutečnou zbraní, zato však může vykopávat díry do jednotlivých pater a lákat do těchto děr nepřátele. V době vzniku Space Panic se jednalo o zcela nový mechanismus umožňující vlastně změnu prostředí herního světa – podobný mechanismus se posléze objevil i v dalších plošinovkách (Jumpman, částečně i Manic Miner apod.).

Obrázek 6: Apple Panic – úvodní obrazovka.

Automatovka Space Panic byla o rok později následována hrou s podobným názvem Apple Panic (jedním typem protivníků byla pohyblivá jablka). Tato hra již byla portována na různé osmibitové domácí mikropočítače, především na Apple II (zde se jednalo o velmi populární hru), dále pak na VIC-20 a taktéž na osmibitové mikropočítače Atari. Následovala celá řada více či méně úspěšných klonů této hry, z nichž některé jsou vypsány v následující tabulce:

# Název hry Rok vydání
1 Apple Panic 1981
2 Space Panic (pro ColecoVision) 1982
3 Panic 1982
4 Monsters 1982
5 Bonka 1983
6 Cuthbert Goes Digging 1983
7 Panic 64 1983
8 Sam Spade 1983
9 Panic Planet 1984
10 Monsters 64 1984
11 Hektik 1984
12 Panik! 1986

Obrázek 7: Apple Panic – hlavní hrdina neumí ani skákat.

Obrázek 8: Apple Panic – kopání děr.

Obrázek 9: Apple Panic – kopání děr.

Obrázek 10: Apple Panic – jablíčka je zapotřebí rozmlátit.

5. Donkey Kong

Slavná herní série Donkey Kong taktéž vznikla již na počátku osmdesátých let minulého století. V této herní sérii se poprvé – samozřejmě kromě samotného Donkey Konga – objevila postavička Maria (v prvním dílu měla kladnou roli, ve druhém dílu poněkud překvapivě roli zápornou), která se stala maskotem vlastně všech herních konzolí Nintendo, podobně jako se maskotem konkurenčních herních konzolí firmy Sega stal ježek Sonic (později byl Mario a jeho bratr Luigi odměněn vlastní herní sérii trvající dodnes).

Obrázek 11: Screenshot ze hry Donkey Kong získaný v emulátoru konzole NES, tj. na konzoli, která byla osmibitovým předchůdcem SNESu.

Původní hra Donkey Kong vznikla již v roce 1981, a to hned v několika různých variantách určených mnohdy pro velmi odlišný hardware, včetně v té době populárních herních automatů. Varianta naprogramovaná pro herní konzoli NES je velmi podobná verzím určeným pro osmibitové domácí počítače, ovšem hra Donkey Kong byla nabízena například i ve verzi jednoúčelové herní konzole s jedním či dvěma LCD (design těchto konzolí nám vlastně vydržel dodnes, protože je použit například i v Nintendo DSNintendo 3DS, což jsou konzole, kterým se ještě v tomto seriálu budeme později věnovat podrobněji).

Obrázek 12: Další screenshot ze hry Donkey Kong, opět získaný v emulátoru NESu.

Princip původní hry Donkey Kong byl původně vlastně velmi jednoduchý – jednalo se o (neskrolující) plošinovku (celá scéna se zobrazovala na jediné obrazovce), v níž hráč ovládal postavičku Maria, který ve většině úrovní musel zachránit Paulinu. Jednotlivé na sebe navazující úrovně se od sebe odlišovaly a připomínaly tak již zmíněné kapesní konzole s dvojicí LCD (na každém LCD byla předtištěna část herní scény), ovšem posléze se začal design úrovní opakovat.

Obrázek 13: První úroveň hry Donkey Kong Jr. (konzole NES)

Mario v této hře vystupoval v pozici kladného hrdiny, jehož protivníkem byla gorila Donkey Kong, která na Maria házela barely atd. Hlavní zbraní Maria byly samozřejmě skoky, popř. předměty, které v jednotlivých úrovních mohl sebrat, například kladiva, kterými bylo možné barely ničit. Díky komerčnímu úspěchu se hra Donkey Kong dočkala mnoha pokračování a vznikla tak již zmíněná rozsáhlá herní série s téměř neuvěřitelně dlouhou historií – celých 30 let! (1981 až 2010 – viz též tabulka zobrazená níže.

Obrázek 14: Donkey Kong pro osmibitové mikropočítače Atari – úvodní obrazovka.

Z historického hlediska je velmi zajímavý především druhý díl nazvaný Donkey Kong Jr.. Zajímavost této hry spočívá především v tom, že hráč zde neovládal samotného Maria, ale gorilu-juniora, která se snažila zachránit svého otce Donkey Konga z klece (junior měl na sobě dokonce plínky, toto téma se objevuje i v dalších částech série. Do klece byl Donkey Kong zavřený Mariem, který zde dosti netypicky vystupoval v roli záporného hrdiny. Design jednotlivých úrovní opět připomíná herní konzole s LCD a hra se opět stala komerčně úspěšným titulem, a to jak na osmibitových počítačích, tak i na video automatech. V dalších verzích Donkey Konga se role opět prohodily a Mario stojí na straně dobra :-)

Obrázek 15: Donkey Kong pro osmibitové mikropočítače Atari – výběr obtížnosti a počtu hráčů.

V následující tabulce jsou vypsány (skoro) všechny dodnes vytvořené a komerčně nabízené herní tituly patřící do série Donkey Kong:

Rok vzniku hry Název hry Kapitola
1981 Donkey Kong  
1982 Donkey Kong Junior  
1983 Donkey Kong 3  
1994 Donkey Kong (Game Boy)  
1994 Donkey Kong Country 3
1995 Donkey Kong Land  
1995 Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest  
1996 Donkey Kong Land 2  
1996 Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! 4
1997 Donkey Kong Land III  
1999 Donkey Kong 64  
2004 Donkey Kong Jungle Beat  
2005 DK King of Swing  
2007 DK Jungle Climber  
2010 Donkey Kong Country Returns  

Obrázek 16: Donkey Kong pro osmibitové mikropočítače Atari – první level.

Obrázek 17: Donkey Kong pro osmibitové mikropočítače Atari – první level.

Obrázek 18: Donkey Kong pro osmibitové mikropočítače Atari – druhý level.

6. Jumpman

Mezi první velmi úspěšné plošinovky patří i hra nazvaná jednoduše Jumpman. Tuto hru naprogramoval Randy Glover nejprve pro domácí osmibitové mikropočítače Atari, ovšem hra byla portována i na konkurenční Commodore C64, Apple II a dokonce i na IBM PC. Princip této hry je jednoduchý – hráč má v každé místnosti sesbírat všechny bomby. Musí přitom využívat žebříky, dva typy lan (po jednom se vylézá nahoru, po druhém naopak slézá) a v některých místnostech například i výtahy či pohyblivé plošiny. Proti hráči stojí i velké množství nepřátel – střely, chytré střely, které dokážou zatáčet do pravého úhlu, roboti, netopýři apod.

Obrázek 19: Jumpman – úvodní obrazovka.

Každá místnost je svým způsobem specifická; najdeme zde například mizící stěny, přenosné žebříky, již zmíněné pohyblivé plošiny, postupně se skládající místnosti (po sebrání bomby se ukáže další část) či naopak místnost, která se nachází v mlze a hráč ji musí postupně objevovat. Mezi zajímavosti patří fakt, že pokud hráč ztratí život, panáček padá až na podlahu místnosti, přitom se odráží od plošinek a může současně sbírat bomby – takto lze (samozřejmě za cenu ztráty života) dokončit některé složitější hádanky.

Obrázek 20: Jumpman – první místnost (patro).

Obrázek 21: Jumpman – druhá místnost (patro).

Obrázek 22: Jumpman – třetí místnost (patro).

Obrázek 23: Jumpman – další obtížnost.

7. Jumpman Junior

Původní verze hry Jumpman obsahovala třicet unikátních místností (nejvíce ze všech plošinovek v době svého vzniku), což ovšem mělo za následek, že celá hra byla poměrně rozsáhlá a primárně byla distribuována na disketách. Randy Glover však navíc vytvořil i pseudopokračování Jumpmana, což byla hra nazvaná Jumpman Junior. V této hře bylo jen dvanáct místností (zmenšil se i programový kód kvůli menší variabilitě), ovšem díky menší velikosti ji bylo možné distribuovat i na paměťových cartridgích, takže Jumpman Junior byl jednoduše dostupný i hráčům nevlastnícím disketovou jednotku.

Obrázek 24: Jumpman Junior – úvodní obrazovka.

Obrázek 25: Jumpman Junior – průvodce jednotlivými místnostmi.

Obrázek 26: Jumpman Junior – průvodce jednotlivými místnostmi.

Obrázek 27: Jumpman Junior – průvodce jednotlivými místnostmi.

Obrázek 28: Jumpman Junior – průvodce jednotlivými místnostmi.

8. Miner 2049er

Mezi historicky první plošinovky bezesporu patří i hra nazvaná Miner 2049er, kterou naprogramoval Bill Hogue. Tato hra pochází z roku 1982 a v roli hlavního hrdiny se zde objevuje Bounty Bob, kterého lze považovat za přímého předchůdce dnes známější postavy horníka Willyho (Miner Willy). Ve hře Miner 2049er musel hráč projít deseti místnostmi (obrazovkami) s rozmanitým designem, což bylo v roce 1982 poměrně vysoké číslo, protože například konkurenční Donkey Kong nabízel pouhé čtyři místnosti.

Obrázek 29: Miner 2049er – úvodní obrazovka.

V této hře se taktéž objevily zešikmené podlahy, výtahy (resp. teleporty a jakýsi vysokozdvižný vozík), skluzavky a další prvky, které do hry vnesly další prvek zábavy. Úkolem horníka bylo vstoupit na všechny dlaždice, z nichž byla místnost sestavena, navíc se projití celé místnosti muselo dokončit ve stanoveném časovém limitu (stejný princip byl použit o rok později v Manic Minerovi). Pravděpodobně ze hry Pac-Man bylo převzato „přepínání“ režimu protivníků – ve výchozím režimu stačil jediný dotek Bountyho Boba s protivníkem, aby došlo ke ztrátě života, ovšem po získání libovolného předmětu se role obrátily a Bounty Bob mohl na krátkou chvíli naopak dotykem ničit své protivníky.

Obrázek 30: Miner 2049er – informace o hře.

Obrázek 31: Miner 2049er – tabulka se skóre.

Obrázek 32: Miner 2049er – první místnost (jednotlivé předměty slouží ke změně režimů protivníků).

Obrázek 33: Miner 2049er – druhá místnost se skluzavkami.

Obrázek 34: Miner 2049er – při pádu z výšky se Bounty Bob takto krásně zarazí do země.

9. Manic Miner

Na osmibitových domácích mikropočítačích ZX Spectrum byly plošinovky taktéž velmi oblíbeným herním žánrem. Pravděpodobně nejznámější (a taktéž velmi populární) je herní série, v níž se jako hlavní hrdina objevuje horník (miner) Willy. První plošinovkou patřící do této herní série je hra Manic Miner, která vznikla již v roce 1983, tj. přibližně rok po vzniku výše popsané hry Miner 2049er. Tvůrce Manic Minera – Matthew Smith – se totiž touto konkurenční hrou nechal inspirovat, přidal však do Manic Minera další zajímavé prvky: větší množství nepřátel, pohyblivé chodníčky, propadla, různý design jednotlivých místností apod. Navíc se přímo ve hře přehrává melodie a hra se snaží využít všech možností čipu ULA na ZX Spectru (včetně „animovaného“ obrázku zobrazovaného při načítání hry z kazety).

Obrázek 35: Manic Miner – úvodní obrazovka.

Manic Miner je taktéž dosti typickým zástupcem her z první poloviny osmdesátých let minulého století, kdy se jejich autoři vůbec nesnažili zjednodušit hráčům život: ve skutečnosti je tomu přesně naopak a už první místnost (je jich celkem 20) je poměrně těžká na dohrání, navíc hra obsahuje i časové počitadlo (přesněji řečeno měření vzduchu, který horníkovi Willimu zbývá pro dokončení úkolu v dané místnosti).

Obrázek 36: Manic Miner – průvodce místnostmi.

Hra Manic Miner se díky svému velkému úspěchu dočkala i dalších pokračování. Mezi oficiální hry z této série patří Jet Set Willy (1984) a Jet Set Willy II (1985). Kromě toho vzniklo i velké množství klonů Manic MineraJet Set Willyho. Za připomenutí stojí například dvě konverze Manic Minera pro československé osmibitové mikropočítače PMD 85 (monochromatická grafika byla vyvážena vyšším rozlišením), konverze na ZX 81 (což je po technologické stránce pravděpodobně nejdokonalejší klon) a moderní varianta naprogramovaná ve Flashi. Jet Set Willy ve verzi určené pro domácí počítače Atari byl zajímavý použitím velmi pěkně zpracované (in game) hudby od Roba Hubbarda (jedná se dokonce o jednu z nejlepších herních melodií, které byly pro osmibitová Atari vytvořeny).

Obrázek 37: Manic Miner – průvodce místnostmi.

Obrázek 38: Manic Miner – ha, Pac-Men.

Obrázek 39: Manic Miner – průvodce místnostmi.

Obrázek 40: Manic Miner – poslední místnost.

Obrázek 41: Manic Miner – první místnost.

10. Obsah následující části seriálu

V následující části seriálu o historii vývoje počítačových her si kromě jiného popíšeme i pokračování Manic Minera, zmíníme se o plošinovkách s tématikou pyramid (ať již egyptských či aztéckých – konečně se objeví již dvakrát slibovaný Fred) a budeme se samozřejmě zabývat i dalšími zajímavými plošinovkami z poloviny osmdesátých let minulého století.

pc104

Obrázek 42: Tato varianta Manic Minera ve verzi pro PMD se sice v mnohém odlišuje od svého slavného originálu, ale hratelnost zůstala zachována.

skolení ELK

pc104

Obrázek 43: První obtížnost hry Manic Miner na PMD 85.

http://wpcontent.answers.com/wi­kipedia/en/6/6d/Dragon_Ma­nic_Miner.gif

Obrázek 44: Tato varianta se již blíží originálnímu Manic Minerovi.

11. Odkazy na Internetu

 1. Space Panic
  http://www.arcade-history.com/?n=space-panic&page=detail&id=2551
 2. Apple Panic (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/apple-panic
 3. Apple Panic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_Panic
 4. Miner 2049er (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/miner-2049er
 5. Miner 2049er (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Miner_2049er
 6. Dynablaster pro Amigu
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/details.php?id=358
 7. Dynablaster
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/dyna-blaster.php
 8. Bomberman: Strategy Wiki
  http://strategywiki.org/wi­ki/Bomberman
 9. Bomberman II: Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 10. Bomberman games
  http://www.mobygames.com/game-group/bomberman-games
 11. Bomberman series
  https://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Action/B/Bomber­man_Series
 12. Bomberman: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman
 13. Bomberman II: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 14. Dynablaster (Amiga)
  http://amr.abime.net/review_49428
 15. Bomberman: World of Spectrum
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000625
 16. Gauntlet: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauntlet_(1985_video_ga­me)
 17. Dandy
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dandy_(video_game)
 18. Boulder Dash
  http://www.firststarsoftwa­re.com/boulderdash.htm
 19. Arno's Boulder Dash Fansite
  http://www.boulder-dash.nl/
 20. Sabre Wulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sabre_Wulf
 21. Starquake
  http://www.mobygames.com/ga­me/starquake
 22. Map of Starquake
  http://maps.speccy.cz/map­.php?id=Starquake
 23. Berzerk, Frenzy a podobné hry
  http://www.hardcoregaming101­.net/berzerkfrenzy/berzer­kfrenzy.htm
 24. Frenzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004193
 25. Hungry Horace (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002390
 26. Berzerk Variants
  http://www.mobygames.com/game-group/berzerk-variants/
 27. Cavelord (Wikipedia):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cavelord
 28. K-Razy Shoot Out
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-k-razy-shoot-out_6759.html
 29. K-Razy Shoot Out (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2166
 30. K-Razy Antiks (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2178
 31. Twomaze (Frank Ostrowski)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3254
 32. Shamus (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2987
 33. Nibbler
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2496
 34. The History of Mazes and Labyrinths
  http://amazeingart.com/maze-faqs/ancient-mazes.html
 35. Video Game History Wiki: Maze Games
  http://videogamehistory.wi­kia.com/wiki/Category:Maze_Ga­mes
 36. List of maze video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_maze_video_games
 37. Classics and Clones: Retro-gaming on the iPhone: The Early 70s
  http://nodpad.com/2010/01/04/classic-and-clones-retro-gaming-on-the-iphone-the-early-70s/
 38. Maze War
  http://www.giantbomb.com/maze-war/3030–23137/
 39. Maze War (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_war
 40. Atari 2600 Video Game Critic
  http://videogamecritic.com/2600.htm
 41. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 42. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classicgaming.games­py.com/View.php?view=Game­Museum.Detail&id=13
 43. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ign.com/arti­cles/903/903024p1.html
 44. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.atarimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 45. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.atarimania.com/pge­mainsoft.awp?type=G&system=2
 46. Atari 2600 FAQ
  http://www.atariage.com/2600/faq/in­dex.html
 47. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/consoles.html
 48. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.atariage.com/2600/pro­gramming/index.html
 49. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/design_case.html?Sys­temID=2600
 50. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 51. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/schematics_pal/index­.html
 52. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vintagegamingan­dmore.com/atari-2600-schematics
 53. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 54. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 55. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.makeuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 56. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)