Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (28.část - kapesní herní konzole)

24. 5. 2012
Doba čtení: 26 minut

Sdílet

Dnes se seznámíme s prvními kapesními herními konzolami. Zpočátku se jednalo o elektronická zařízení vybavená několika LED a piezoelektrickým generátorem zvukového signálu, ovšem postupně došlo k nahrazení LED za monochromatické pasivní LCD a posléze i za aktivní LCD s možností zobrazení barev.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (28.část – kapesní herní konzole)

2. Mattel's Auto Race

3. Mattel's Fo­otball

4. Displeje z tekutých krystalů a jejich vliv na vývoj herních konzolí

5. Kapesní hry využívající displej se speciálně vytvarovanými segmenty

6. Univerzální herní konzole

7. Microvision

8. Emulace herní konzole Microvision

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (28.část – kapesní herní konzole)

Již v předchozích částech tohoto seriálu jsem se několikrát zmínil o existenci elektronických kapesních herních konzolí. Jedná se o doposud vyráběná a mnohdy i velmi populární elektronická zařízení vybavená většinou vlastní baterií či akumulátorem, zabudovaným displejem (v průběhu 35 let existence kapesních konzolí se používaly různé technologie displejů), zabudovaným audio systémem a taktéž zabudovaným ovladačem či ovladači – tlačítky, D-pady, dotykovými displeji atd. Zatímco až doposud popisované herní konzole byly většinou určeny pro připojení k běžnému televizoru (výjimku prozatím tvořila pouze herní konzole Vectrex), u kapesních herních konzolí se předpokládá, že budou používány samostatně a v prostředích, v nichž není možné „plnohodnotnou“ herní konzoli použít – typicky se kapesní herní konzole používají při cestování, v čekárnách, ve škole pod lavicí :-) atd. Podobně jako tomu bylo u osmibitových domácích herních konzolí, mají i kapesní konzole za sebou velmi dlouhou dobu vývoje, v jejímž průběhu došlo hned k několika zásadním technologickým inovacím.

Obrázek 1: Takto začal vývoj kapesních herních konzolí: digitální hra Mattel's Auto Race založená na zobrazení herní scény s využitím několika LED.
Zdroj: Wikipedia

První verze elektronických kapesních herních konzolí pocházely z poloviny sedmdesátých let minulého století a jejich technické parametry tomu odpovídají. Vzhledem k tomu, že možnosti LCD technologie byly teprve postupně objevovány, jsou první kapesní herní konzole vybaveny LED, s jejichž využitím se vykresluje herní scéna, která tak musela být velmi jednoduchá. Vizuální výstup byl většinou doplněn o piezoelektrický generátor zvukového signálu (piezoelektrický měnič známý mj. i z hodinek) a pro ovládání hry se používala tlačítka či různé přepínače. Posléze však společně s vývojem LCD došlo k náhradě LED právě za displeje z tekutých krystalů, což kromě menší spotřeby přineslo i možnost vykreslení herní scény s využitím prakticky libovolných tvarů (v našich končinách bylo důležité, že se kapesní hry s LCD začaly vyrábět i v SSSR, pravděpodobně nejznámější je hra Jen Počkej – IM-02). Taktéž se rozšiřovaly možnosti ovladačů, protože výrobci kapesních konzolí začali jednoduchá tlačítka nahrazovat či spíše doplňovat o takzvaný D-pad (joypad), malé joysticky, dotykové displeje atd. atd.

Obrázek 2: Kapesní herní konzole v současnosti: Nintendo 3DS s dvojicí barevných displejů, přičemž horní displej dokáže napodobit 3D obraz (je před něj zařazena fólie lámající světelné paprsky) a displej dolní je dotykový.

2. Mattel's Auto Race

Zcela první komerčně prodávanou digitální hrou (tj. vlastně specializovanou kapesní herní konzolí) bylo s velkou pravděpodobností elektronické zařízení nazvané Mattel's Auto Race. Tato digitální hra začala být prodávána na přelomu let 1976 a 1977, tj. v době, kdy nastala i první revoluce v oblasti herních konzolí připojovaných k televizoru (Magnavox Odyssey, Atari 2600 atd.). Hra Auto Race ještě pro zobrazení herní scény nepoužívala displeje z tekutých krystalů, ale pouze několik LED, které sloužily jak pro zobrazení ubíhajícího času (0 až 99 sekund), tak i pro jednoduché zobrazení automobilů jedoucích po třípruhové silnici. Úkolem hráče bylo dojet čtyřikrát k hornímu okraji obrazovky, a to v nastaveném čase 99 sekund. Pomocí dvou ovladačů přitom bylo možné řadit rychlost a přesunovat automobil do vybraného jízdního pruhu. Kromě velmi jednoduchého způsobu zobrazení – celá herní scéna byla složena z několika obdélníkových a kruhových LED (kruhové LED se používaly pravděpodobně pouze v některém z klonů) – měla tato digitální hra i zvukový výstup, ovšem taktéž velmi jednoduchý (pouhé pípání).

Obrázek 3: Obal od digitální hry Mattel's Auto Ra­ce.

Designérem této digitální hry byl George Klose a o její naprogramování se postaral Mark Lesser (s oběma pány se setkáme i v následující kapitole). Zajímavé je, že celý kód hry byl uložen v masce ROM o kapacitě pouhých 512 bajtů a že rychlost hry mohla být regulována trimrem. Namísto univerzálního mikroprocesoru byl využit čip původně určený do kapesních kalkulaček, jenž byl naprogramovaný ve společnosti Rockwell Microelectronics Division. Při výrobě těchto čipů se používala technologie MOS-FET; až později se u novějších digitálních her přešlo na CMOS. Tato digitální hra byla nabízena ve dvou variantách lišících se od sebe velikostí a tvarem obalu, nicméně elektronika se nezměnila. Kromě toho existovalo i několik neoficiálních klonů této kapesní hry, což je trend, s nímž jsme se již setkali například i u „skutečných“ osmibitových herních konzolí. I když se jednalo o velmi jednoduchou a současně i jednoúčelovou digitální hru, bylo toto zařízení po komerční stránce poměrně úspěšné a vedlo k tomu, že společnost Mattel začala prodávat i další podobné hry, zejména Mattel Football a taktéž Battlestar Galactica (velmi vzdáleně založená na stejně pojmenovaném televizním seriálu).

Obrázek 4: Další pohled na konzoli Mattel's Auto Ra­ce.

Užitečné odkazy související s digitální hrou Mattel's Auto Race:

 1. Handheld Games: Mattel
  http://www.han­dheldmuseum.com/Mat­tel/index.html
 2. Mattel's Auto Race
  http://www.han­dheldmuseum.com/Mat­tel/AutoRace.htm
 3. Mattel Auto Race
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mat­tel_Auto_Race
 4. Mattel: Trivia and stories
  http://www.han­dheldmuseum.com/Mat­tel/Trivia.htm

Obrázek 5: Detail displeje hry Auto Race.

3. Mattel's Fo­otball

Druhou kapesní hrou společnosti Mattel a současně i druhou kapesní hrou na světě je Football z roku 1977 (pro nás může být jméno této hry poněkud matoucí, protože se nejedná o klasický fotbal, ale o fotbal americký). Za vývojem této hry stáli George Klose a nově i Richard Chang, o naprogramování se opět postaral Mark Lesser. Z technologického hlediska má Football poměrně mnoho společného s předchozí kapesní hrou Auto Race, pravděpodobně je dokonce použit i podobný čip určený původně do kapesních kalkulátorů. Pro zobrazení herní scény – hřiště amerického fotbalu s hráči – se opět využívají obdélníkové LED. Zajímavé je, že se tato varianta amerického fotbalu hraje pouze na devíti polích (resp. na jedenácti polích, pokud započítáme i obě krajní koncové zóny), zatímco reálný americký fotbal se hraje na hřišti rozděleném do deseti (resp. do dvanácti) polí. Jednalo se o technické omezení použitého čipu a ROM, nikoli o omezení designérské, jak se původně spekulovalo.

Obrázek 6: Mattel's Football – originální verze hry.

Po komerční stránce se jednalo o velmi úspěšný produkt, protože se této kapesní hry prodalo v USA minimálně několik milionů kusů (celosvětově však mnohem více, ostatně to je taktéž jeden z důvodů, proč firma Mattel oslavila vznik této kapesní hry jejím novým vydáním v roce 2001, tj. po zhruba 25 letech). Původně se počítalo s tím, že se vyrobí a prodá zhruba půl milionu kusů této kapesní hry, čemuž odpovídalo i množství nakoupeného materiálu (čipů, LED, krabiček…). Ovšem na základě informací získaných z prvních týdnů prodeje se zdálo, že se nebude jednat o úspěšný projekt, proto se výroba zastavila po pouhých 100 000 kusech. Ukázalo se, že tento odhad nebyl správný (a to ani řádově), protože na začátku ledna už obchodní řetězce vyžadovaly 200×000 kusů za týden a v únoru dokonce 500 000 kusů za týden. Díky tomuto nečekanému úspěchu začala společnost Mattel vyrábět i další sportovní hry, například v USA velmi úspěšný Baseball a Hockey. Většina těchto kapesních her, včetně Footballu, se nakonec dočkala i své novější varianty s monochromatickým displejem z tekutých krystalů namísto LED.

Obrázek 7: Mattel's Football – nová varianta vybavená displejem z tekutých krystalů.

Užitečné odkazy související s digitální hrou Mattel's Foot­ball:

 1. Football
  http://www.han­dhelden.com/mat­tel/Football.html
 2. A History of Gaming Platforms: Mattel Intellivision
  http://www.ga­masutra.com/php-bin/news_index­.php?story=18518
 3. Mighty Morphin' Battery-Powered Handheld Electronic Gaming Devices
  http://nickfro­myorku.wordpres­s.com/2011/03­/04/mighty-morphin'-battery-powered-handheld-electronic-gaming-devices/

Obrázek 8: Další podobná hra pocházející z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století: Mattel's Baseball.

4. Displeje z tekutých krystalů a jejich vliv na vývoj herních konzolí

Již v úvodní kapitole jsme se zmínili o tom, že první verze kapesních herních konzolí zobrazovaly herní scénu (většinou velmi jednoduchou) s využitím LED, ale posléze došlo k přechodu na displeje z tekutých krystalů; zpočátku na monochromatické pasivní displeje a později i na barevné displeje s pasivní i aktivní maticí (první kapesní herní konzolí s barevným displejem byl Atari Lynx, s nímž se ještě v tomto seriálu blíže seznámíme). Vývoj kapesních herních konzolí tak vlastně poměrně přesně kopíroval postupný vývoj kapesních kalkulaček nebo digitálních hodinek – všechny tři zmíněné typy elektronických zařízení byly totiž zpočátku vybaveny LED (u kalkulaček a hodinek se většinou skládaly do klasických sedmisegmentovek), ale prakticky ihned poté, co se vyvinula reálně využitelná technologie displejů z tekutých krystalů, můžeme vidět okamžitý přechod na technologii LCD: kalkulačky a hodinky s LED jsou tak dnes již poměrně vzácným sběratelským artiklem, podobně jako i kapesní herní konzole využívající tuto technologii.

Obrázek 9: Slavný kalkulátor HP-35 s RPN a displejem složeným z LED
(číslovka 35 v názvu značí počet tlačítek na kalkulačce).

Za vývojem reálně použitelných displejů z tekutých krystalů stál především George Heilmeier ze společnosti RCA a taktéž James Fergason (původně pracující pro Westinghouse Research Laboratories), který posléze založil vlastní firmu s názvem International Liquid Crystal Company, neboli ILIXCO (X v názvu společnosti je odvozeno o X-tal=crystal). James Fergason navázal na výzkumy provedené ve společnosti RCA a zabýval se především takzvaným TN-efektem (twisted nematic effect). Díky využití tohoto efektu se mu podařilo sestrojit monochromatický displej z tekutých krystalů, který měl velmi malou spotřebu elektrické energie (původní LCD firmy RSA totiž vyžadovaly velká napájecí napětí), dostatečně dlouhou životnost (ovlivňovanou jak technologií výroby, tak i vnějšími vlivy, především teplem a vlhkem) a navíc měl i relativně velký kontrast v porovnání s předchozími laboratorně testovanými displeji z tekutých krystalů.

Obrázek 10: Velmi jednoduchý mikropočítač Kosmos CP1 založený na mikrořadiči Intel 8048. I toto zařízení ještě využívá pro zobrazení sedmisegmentovky vytvořené z LED.

Díky displejům z tekutých krystalů, u nichž je zobrazení založené na TN-efektu bylo možné tuto technologii implementovat v přenosných zařízeních a není tak náhoda, že se první komerčně vyráběné LCD (psal se rok 1971) začaly používat v digitálních hodinkách a posléze i v kalkulačkách, měřicích přístrojích atd. Po dalším vylepšení výrobní technologie a prodloužení jejich životnosti se displeje zvětšovaly a současně i zlevňovaly až do té míry, že je mohli začít využívat i výrobci kapesních herních konzolí (displej již nebyl tím prvkem, který nejvíce ovlivnil cenu konzole). Přelomovým rokem v této oblasti elektroniky je rok 1977, kdy se již vyrábělo více zařízení s displeji z tekutých krystalů než zařízení s LED (zde jsou myšlena především ta elektronická zařízení, která zobrazovala větší množství informací – například čas; nejenom například to, že je zařízení připojeno k napájecími napětí atd. – tam mají LED své nezastupitelné místo dodnes).

Obrázek 11: Displej z tekutých krystalů připojený k mikrořadiči 8051. Na tomto typu displeje lze zobrazit dva textové řádky, přičemž na každém řádku je umístěno až 20 znaků, což je kupodivu dostačující pro velké množství aplikací, dokonce i pro některé hry (Space Invaders atd.).

Užitečné odkazy související s vývojem technologie displejů z tekutých krystalů:

 1. Liquid Crystal Display – LCD
  http://inventor­s.about.com/od/lstar­tinventions/a/LCD­.htm
 2. James Fergason
  http://www.in­vent.org/hall_of_fa­me/57.html
 3. James Fergason invented an improved liquid crystal display
  http://inventi­on.smithsonian­.org/centerpi­eces/quartz/in­ventors/ferga­son.html
 4. James Fergason
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­mes_Fergason
 5. History of display technology
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Dis­play_examples

Obrázek 12: Připojení rastrového LCD s rozlišením 128×64 pixelů k osmibitovému mikrořadiči MCS-51.

5. Kapesní hry využívající displej se speciálně vytvarovanými segmenty

Společně s tím, jak se u kapesních herních konzolí začaly nahrazovat LED za modernější displeje z tekutých krystalů, se začaly prosazovat dvě varianty kapesních herních konzolí, což do značné míry souviselo s vlastnostmi LCD. Tyto displeje totiž mohly obsahovat elektrody prakticky libovolných tvarů, což konstruktérům konzolí umožňovalo vytvořit herní scénu nikoli z jednotlivých pixelů, ale přímo z vytvarovaných segmentů, z nichž se skládaly číslice (ukazatel dosaženého skóre či času), tvar samotného hráče, protivníci atd. Toto řešení mělo několik předností. Zobrazené tvary mohly být velmi detailní a navíc se na displeji zobrazovalo pouze několik desítek, výjimečně jen stovek segmentů, což znamenalo, že mikroprocesor mohl obnovovat obraz herní scény relativně snadno. Dobrým příkladem tohoto přístupu je známá hra „Jen počkej“ vyráběná mj. i v SSSR, jak jsme si již řekli v předchozích kapitolách. Hlavní postava – vlk – může být zobrazena v jedné ze šesti fází, které jsou složeny pouze ze šesti segmentů (postava vlevo/vpravo, packy nahoře/dole).

Obrázek 13: Příklad specializované herní konzole: slavná hra „Jen Počkej“ (IM-2).

Programátor musel reagovat na stisky tlačítek jednoduše – pouze vypnul segmenty odpovídající jedné fázi a naopak zapnul segmenty odpovídající fázi druhé, což je mnohem jednodušší a výpočetně méně náročnější, než překreslování rastrového obrazu. Na druhou stranu je zde na první pohled patrná i jedna dosti zásadní nevýhoda: na takto zkonstruovaném displeji bylo možné zobrazit pouze omezený počet her, a to většinou her založených na stejném principu (i když se najdou výjimky). Nicméně i přes uvedený nedostatek se tyto herní konzole (či kapesní hry) vyráběly po velmi dlouhou dobu a existovaly dokonce i varianty se dvěma displeji. Těmito konzolemi resp. elektro­nickými hrami se budeme podrobněji zabývat v navazujících částech tohoto seriálu.

6. Univerzální herní konzole

Vedle výše popsaných typů kapesních herních konzolí se samozřejmě začaly vyvíjet i herní konzole s klasickými rastrovými displeji, které však měly zpočátku velmi malé rozlišení omezené jak technikou výroby těchto displejů (jednalo se zpočátku o pasivní displeje), tak i výkonností mikroprocesorů používaných v těchto herních konzolích. První herní konzolí tohoto typu je zařízení Microvision, s nímž se seznámíme v následujících dvou kapitolách. Jednalo se o konzoli, která svým principem předběhla dobu, ovšem po technologické stránce se jednalo o dosti jednoduché zařízení. Komerční úspěch se dostavil až o mnoho let později, kdy společnost Nintendo představila revoluční Game Boy vybavený zpočátku monochromatickým displejem z tekutých krystalů, jehož rozlišení 160×144 pixelů již bylo dostatečné i pro prokreslení relativně složitých herních scén. Následovala varianta této konzole s barevným displejem, výrobky konkurenčních firem (již zmíněná konzole Atari Lynx) a relativně velké množství dalších konzolí vybavených buď jedním displejem, popř. dvojicí nad sebou umístěných displejů. Podrobnější informace si opět řekneme v některém z následujících částí seriálu.

Obrázek 14: Příklad univerzální herní konzole: Atari Lynx.

7. Microvision

První kapesní herní konzolí vybavenou displejem z tekutých krystalů, jenž umožňoval zobrazit rastrový obraz, byla herní konzole nazvaná Microvision. Jedná se o velmi zajímavé a přitom po konstrukční stránce dosti jednoduché zařízení, protože se vlastní konzole vlastně skládala pouze z displeje, napájecí části a ovladače (několika tlačítek). Veškeré další elektronické součástky, zejména mikroprocesor, paměť RAM i paměť ROM, nebyly umístěny přímo na konzoli, ale musely být součástí cartridge se hrou. To je velmi neobvyklé řešení, které alespoň teoreticky umožňovalo velkou variabilitu, jenž byla dokonce využita, protože původní cartridge obsahovaly buď osmibitový mikroprocesor Intel 8021 (přesněji řečeno se jednalo o mikrořadič, konkrétně o variantu čipu 8048) nebo čtyřbitový mikrořadič TMS 1100 určený původně do kalkulaček. Oba tyto čipy již obsahovaly paměť RAM (pouze osm bajtů, ale přece jen RAM), kterou stačilo doplnit čipem s ROM o kapacitě 1 kB nebo 2 kB.

Obrázek 15: Konzole Microvision.

Nejdůležitější součástí herní konzole Microvision je však bezesporu její grafická část. Displej z tekutých krystalů byl sice rastrový, ovšem jeho rozlišení pravděpodobně nikoho z dnešních čtenářů příliš nenadchne, protože dosahovalo pouhých 16×16 pixelů (navíc bez možnosti použití více stupňů šedi). Pixely tedy byly ve skutečnosti představovány poměrně velkými čtverci, nicméně i přesto se jednalo o určitý krok vpřed, protože herní scéna mohla být velmi variabilní (ono 2256 možných kombinací není úplně malé číslo :-). Toho samozřejmě využili i výrobci her, protože her určených pro Microvision vzniklo přibližně 15, což sice není nijak vysoké číslo, ale musíme si uvědomit, že se jedná o konzoli z roku 1979. Jedním z problémů, s nimiž se musí vyrovnat současní majitelé těchto konzolí, je především malá životnost použitého displeje, který postupně tmavne, což je ovšem i problém provázející některé první digitálky, které jsou taktéž sběratelským artiklem.

Obrázek 16: Hra pro simulátor konzole Microvision: Blockbuster.

Užitečné odkazy související s herní konzolí Microvision:

 1. Milton Bradley Microvision (U.S.) (1979, LCD, 9 Volt (1 or 2), Model# 4952)
  http://www.han­dheldmuseum.com/MB/u­VUS.htm

Obrázek 17: Hra pro simulátor konzole Microvision: Bowling simulator.

8. Emulace herní konzole Microvision

Vzhledem k tomu, že herní konzole Microvision vlastně přímo neobsahuje mikroprocesor a současně pro tuto konzoli vznikly necelé dvě desítky her, neexistuje velké množství vývojářů ochotných a schopných vytvořit skutečný emulátor této konzole. Byl ovšem vytvořen simulátor několika her původně určených pro tuto konzoli, který je dostupný na stránce http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­SimProject.htm. Zajímavé je, že tento simulátor je napsaný v JavaScriptu, což ale vlastně není až tak překvapivé, protože dnešní počítače a skriptovací enginy evidentně nemají problém s manipulací s rastrovým „obrazem“ o rozlišení pouhých 16×16 pixelů. Po přechodu na výše uvedenou stránku si můžete zvolit jednu z již naprogramovaných her, která se spustí přímo v prohlížeči a navíc se napodobí i krytka cartridge, která se připevňovala přímo na konzoli a částečně taktéž přes displej.

Obrázek 18: Hra pro simulátor konzole Microvision: Phaser Strike.

Odkaz na simulátor i hry v něm vytvořené:

 1. The Microvision Simulation Project
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­SimProject.htm
 2. Microvision game: Blockbuster
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­BlockSim.htm
 3. Microvision game: Bowling
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­BowlSim.htm
 4. Microvision game: Pinball
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­PinSim.htm
 5. Microvision game: Vegas Slots
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/MicroS­lotsSim.htm
 6. Microvision game: Phaser Strike
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/MicroP­haserSim.htm
 7. Microvision game: Sea Duel
  http://home.com­cast.net/~eichler2/mi­crovision/Micro­SeaSim.htm

Obrázek 19: Hra pro simulátor konzole Microvision: Pinball.

CS24_early

Obrázek 20: Hra pro simulátor konzole Microvision: Sea Duel.

Obrázek 21: Hra pro simulátor konzole Microvision: Vegas Slots.

9. Odkazy na Internetu

 1. The Atari 7800 Page
  http://www.ata­ri7800.org/
 2. Schéma zapojení herní konzole Atari 7800
  http://www.ata­ri7800.org/sche­matic.htm
 3. Emulátory Atari 7800 a dalších počítačů a konzolí firmy Atari
  http://www.ata­riportal.cz/sta­tic_emulace.php
 4. Atari 7800 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_7800
 5. Atari 7800 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=7800&Item­TypeID=ROM
 6. Sega Master System Hardware
  http://www.smspo­wer.org/Develop­ment/Documents
 7. SMS/GG hardware notes
  http://www.smspo­wer.org/upload­s/Development/smstech-20021112.txt?sid=28c­370e1fcac51d5774319979bf­96f4c
 8. Sega Master System Museum
  http://alexkid­d.com/
 9. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer­.tripod.com/SMS/1­.html
 10. YM2414 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspo­wer.org/maxim/Do­cuments/YM2413Ap­plicationManu­al?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 11. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Se­ga_Master_Sys­tem
 12. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Se­ga_Card
 13. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspo­wer.org/upload­s/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c­370e1fcac51d5774319979bf­96f4c
 14. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.the­beehive.ws/
 15. Sega Retro: H.E.R.O.
  http://segare­tro.org/H.E.R­.O.
 16. Sega Retro: The Castle
  http://segare­tro.org/The_Cas­tle
 17. Sega Retro: Star Force
  http://segare­tro.org/Star_For­ce
 18. Sega Retro: Girl's Garden
  http://segare­tro.org/Girl's_Gar­den
 19. Sega Retro: The Black Onyx
  http://segare­tro.org/The_Blac­k_Onyx
 20. Catalog of non-gaming Vectrex demos
  http://vectrex­.wikia.com/wi­ki/Catalog_of_non-gaming_Vectrex_de­mos
 21. Nebula Commander
  http://www.clas­sicgamecreati­ons.com/nebula­.html
 22. ParaJVE – Parabellum's Java Vectrex Emulator, version 0.7.0
  http://www.vec­trex.fr/ParaJ­VE/
 23. Vectrex System History – The Mini Arcade
  http://vectrex­museum.com/vec­trexhistory.php
 24. GCE Vectrex: unique system, unique subculture. Part 2. Unique subculture
  http://lady-eklipse.livejou­rnal.com/
 25. Novinky.org: PSPVE v1.0.2 (Emulátor konzole Vectrex)
  http://psp.no­vinky.org/view­.php?cisloclan­ku=2008060010
 26. 3 Generations of Game Machine Architecture
  http://www.ata­riarchives.or­g/dev/CGEXPO99­.html
 27. Atari 5200
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_search.html?Sys­temID=5200
 28. Atari 5200 Hardware and Accessories
  http://www.ata­riage.com/5200/ar­chives/hardwa­re.html
 29. Atari 5200 Screenshots
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=5200&Item­TypeID=SCREEN­SHOT
 30. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/His­tory_of_video_ga­me_consoles_(se­cond_generati­on)
 31. Atari 5200: Wikipedia
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_5200
 32. 6502 – the first RISC µP
  http://ericcle­ver.com/6500/
 33. The Video Game Console Library: Fairchild Channel F
  http://www.vi­deogameconsole­library.com/pg70-fairchild.htm
 34. Jerry Lawson
  http://www.vin­tage.org/2006/ma­in/bio.php?id=1586
 35. Fairchild Semiconductor F8
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/F8_in­s.html
 36. Fairchild Channel F 101: A Beginner's Guide
  http://www.rac­ketboy.com/re­tro/fairchild-channel-f-101-a-beginners-guide
 37. Lowell O. Turner: This old microprocessor
  http://www.nyx­.net/~lturner/pu­blic_html/OldCPU­.html
 38. VC&G Interview: Jerry Lawson, Black Video Game Pioneer
  http://www.vin­tagecomputing­.com/index.php/ar­chives/545
 39. Fairchild Channel F
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_Channel_F
 40. The Great CPU List Part II: Fairchild F8, Register windows
  http://jbayko­.sasktelwebsi­te.net/cpu2.html#Sec2Par­t2
 41. Fairchild F8
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fa­irchild_F8
 42. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.ma­keuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 43. Channel F
  http://www.gi­antbomb.com/chan­nel-f/60–66/
 44. MESS Wiki
  http://www.mes­s.org/
 45. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/o­dyssey2/
 46. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mes­s.org/sysinfo:o­dyssey2
 47. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videoga­mecritic.net/od­d.htm
 48. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.com­putercloset.or­g/MagnavoxOdys­sey2.htm
 49. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/mu­seum/computer­.asp?c=1060
 50. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.ata­rihq.com/danb/fi­les/o2doc.pdf
 51. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/con­soles/odyssey2­.php
 52. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­dyssey2
 53. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_Videopac_ga­mes
 54. The FPGA Videopac Project
  http://www.fpga­arcade.com/vi­deopac.htm
 55. Last minute addition: Odyssey 2 (P824×) VDC chip!
  http://ploguechip­sounds.blogspot­.com/2009/10/last-minute-addition-odyssey-2-p824×.html
 56. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9662
 57. Spy Hunter (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9742
 58. Spy Hunter (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spy_Hun­ter
 59. DP Interviews … Bob Whitehead
  http://www.di­gitpress.com/li­brary/intervi­ews/interview_bob_whi­tehead.html
 60. Atari Age: Video Chess
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_page.html?Sof­twareID=1429
 61. Moby Games: Video Chess
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/video-chess
 62. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Vi­deo_Chess
 63. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videoga­mecritic.net/2600a­a.htm
 64. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=13
 65. Classic gaming: Atari 2600 – E.T. the Extra-Terrestrial
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=290
 66. The Video Game Critic's Reviews With „ET“ Icon
  http://videoga­mecritic.net/i­con_ET.htm
 67. Atari 2600 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=2600&Item­TypeID=ROM
 68. Atari 2600 ROMs – #, A through E (582K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_A-E.zip
 69. Atari 2600 ROMs – F through J (298K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_F-J.zip
 70. Atari 2600 ROMs – K through P (432K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_K-P.zip
 71. Atari 2600 ROMs – Q through S (539K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_Q-S.zip
 72. Atari 2600 ROMs – T through Z (260K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_T-Z.zip
 73. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ig­n.com/articles/903/903­024p1.html
 74. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.ata­rimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 75. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.ata­rimania.com/pge­mainsoft.awp?ty­pe=G&system=2
 76. Atari 2600 FAQ
  http://www.ata­riage.com/2600/fa­q/index.html
 77. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/consoles­.html
 78. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.ata­riage.com/2600/pr­ogramming/index­.html
 79. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/design_ca­se.html?Syste­mID=2600
 80. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_2600
 81. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/schema­tics_pal/index­.html
 82. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vin­tagegamingandmo­re.com/atari-2600-schematics
 83. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/index­.html
 84. Mapa hry Adventure
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/adv-map1.gif
 85. Jay Glenn Miner Interview Pasadena, September 1992
  http://www.ra­bayjr.com/jay_mi­ner.htm
 86. Magnavox and the Odyssey systems
  http://www.pong-story.com/odys­sey_other.htm
 87. Magnavox Odyssey First home video game console
  http://www.pong-story.com/odys­sey.htm
 88. The Odyssey in France
  http://www.pong-story.com/ody­pubfr.htm
 89. Magnavox Odyssey at old-computers.org
  http://www.old-computers.com/mu­seum/photos.as­p?t=1&c=883&st=2
 90. Magnavox Odyssey Series (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mag­navox_Odyssey_Se­ries
 91. MAGNAVOX ODYSSEY (1971)
  http://balduin­.wordpress.com/2007/10­/15/magnavox-odyssey-1971/
 92. Magnavox Odyssey FAQ
  http://www.pong-story.com/o1faq­.txt
 93. Richard Hewison – Level 9: Past masters of the adventure game
  http://www.sin­clairlair.co.uk/le­vel9.htm
 94. Level 9 Computing
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Le­vel9
 95. Worm in Paradise – Level 9 (CZ recenze)
  http://sincla­irzxspectrum.cz/sof­tware/recenze/wor­m_in_paradise­.php
 96. World of Spectrum: Jewels of Darkness
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekid.cgi?id=0011­293
 97. World of Spectrum: Hry společnosti Level 9
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekpub­.cgi?regexp=^Le­vel+9+Computin­g+Ltd$&loadpic­s=1
 98. Adventure International
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ad­venture_Inter­national
 99. Stránky o firmě Infocom a jejích hrách
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/
 100. atari.fandal.cz
  http://atari.fan­dal.cz/games.php
 101. Zork I: The Great Underground Empire (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-the-great-underground-empire/review­s/reviewerId,4465/
 102. Zork I (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_I
 103. Zork I Walkthrough
  http://www.ga­mefaqs.com/pc/5644­46-zork-i/faqs
 104. Zork I: The Great Underground Empire
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k1.html
 105. Zork II: The Wizard of Frobozz (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-ii-the-wizard-of-frobozz
 106. Zork II (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_II
 107. Zork II: The Wizard of Frobozz
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k2.html
 108. Zork III: The Dungeon Master (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/zork-iii-the-dungeon-master
 109. Zork III (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_III
 110. SAGA – Scott Adams Grand Adventure
  http://www.msa­dams.com/index­.htm
 111. Player 4 Stage 1: The Productivity Eaters
  http://www.the­doteaters.com/p4_sta­ge1.php
 112. Textovky.cz – Textovkářův ráj
  http://www.tex­tovky.cz/
 113. Scott Adams (game designer, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scot­t_Adams_(game_de­signer)
 114. Interview with Scott Adams (Adventure Classic Gaming)
  http://www.ad­ventureclassic­gaming.com/in­dex.php/site/in­terviews/129/
 115. Scott Adams game interpreter
  http://www.ifar­chive.org/inde­xes/if-archiveXscott-adamsXinterpre­ters.html
 116. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slu­necnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 117. BASIC Computer Games (published 1978) – Hammurabi
  http://atariar­chives.org/ba­sicgames/show­page.php?page=78
 118. Hamurabi – zdrojový kód v BASICu
  http://www.dun­nington.u-net.com/public/ba­sicgames/HMRA­BI
 119. Hamurabi (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ha­murabi
 120. Hammurabi naprogramovaný v JavaScriptu
  http://www.ham­murabigame.com/ham­murabi-game.php
 121. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212­.189.111/
 122. Empire Classic (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Em­pire_Classic_(com­puter_game)
 123. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wol­fpackempire.com/de­fault.htm
 124. FOCAL (programming language, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/FO­CAL_(programmin­g_language)
 125. Forty Years of Lunar Lander
  http://techno­logizer.com/2009/07­/19/lunar-lander/
 126. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­tegory:Timeli­nes_of_video_ga­mes
 127. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/index.html
 128. Space Travel: Exploring the solar system and the PDP-7
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/spacetravel.html
 129. Yes, A video game contributed to Unix Development
  http://people­.fas.harvard.e­du/~lib215/re­ference/histo­ry/spacetravel­.html
 130. Space Travel (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spa­ce_Travel_(vi­deo_game)
 131. Computer and Video Game History
  http://inventor­s.about.com/li­brary/inventor­s/blcomputer_vi­deogames.htm
 132. OXO (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­XO
 133. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ten­nis_for_Two
 134. Who really invented the video game?
  http://www.ata­rimagazines.com/cva/v1n­1/inventedgames­.php
 135. The Video Game Revolution
  http://www.pbs­.org/kcts/vide­ogamerevoluti­on/history/ti­meline.html
 136. The First Video Game?
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/higinbot­ham.asp
 137. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic1.jpg
 138. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic2.jpg
 139. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud­.co.uk/richar­d/mud.htm
 140. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/MUD1
 141. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Text-based_game
 142. Text mode games
  http://www.tex­tmodegames.com/
 143. Why Text-Mode Games are Cool
  http://www.tex­tmodegames.com/ar­ticles/why-text-mode-games-are-cool.html
 144. The Dragon Ate My Homework
  http://www.wi­red.com/wired/ar­chive/1.03/mud­s.html
 145. Hunt the Wumpus
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Hun­t_the_Wumpus
 146. A Brief History of „Rogue“
  http://www.wichman­.org/roguehis­tory.html
 147. Rogue (video game) (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ro­gue_(computer_ga­me)
 148. Roguish Charm
  http://www.1up­.com/features/es­sential-50-rogue
 149. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spi­tenet.com/cave/
 150. Colossal Cave Adventure
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/
 151. Here's where it all began…
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/a_his­tory.html
 152. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/e_dow­nloads.html
 153. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/c_xyz­zy.html
 154. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.as­trodragon.com/zplet/ad­vent.html
 155. Colossal Cave Adventure
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Co­lossal_Cave_Ad­venture
 156. iPod Adventure Game
  http://hamimi­ami.com/ipod/ad­venture/index­.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.