Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (82. část – úspěšné kombinace taktických a akčních her)

13. 6. 2013
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky a vývoje her se budeme zabývat počítačovými hrami, v nichž došlo k úspěšné kombinaci taktické či strategické (tahové) části s částí akční. Mezi klasické zastánce tohoto typu her patří zejména Archon, následován Archonem II, a později též hrou Dark Legions.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (82. část – úspěšné kombinace taktických a akčních her)

2. Archon: The Light and the Dark

3. Stručná pravidla hry Archon: The Light and the Dark

4. Běžné figury ve hře

5. Role kouzelníků

6. Konverze hry Archon pro další typy mikropočítačů

7. Archon II: Adept

8. Pravidla hry Archon II: Adept

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (82. část – úspěšné kombinace taktických a akčních her)

Zatímco v předchozích osmnácti částech seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje her jsme se zabývali především takovými hrami, v nichž úspěch hráče závisel do velké míry na jeho strategickém či taktickém úsudku, dnes se seznámíme se skupinou her, kde nalezneme i akční sekvence, v nichž může naopak být rozhodujícím faktorem především rychlost a přesnost hráčových reakcí i jeho zkušenost (ostatně na mnoha akčních hrách je nejzajímavější ta část, v níž se hráč teprve postupně učí efektivně ovládat svoji postavu a získává cit pro přesné načasování jednotlivých akcí). Skloubení strategické/taktické hry se hrou akční může být totálním propadákem, který pravděpodobně postihl velké množství dnes již neznámých her, jež se ani na trhu nestačily rozšířit, ovšem na druhou stranu mohou díky tomuto spojení vzniknout velmi zajímavé a komerčně i hráčsky úspěšné hry, o čemž se ostatně budeme moci přesvědčit v následujících kapitolách.

Obrázek 1: Úvodní animace ve hře Archon ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari.

Zaměříme se především na hry s názvy Archon: The Light and the Dark, Archon II: Adept a příště i Dark Legions v nichž je taktická část vždy striktně oddělena od části akční. Taktická část (či možná lépe řečeno „taktický režim“) se odehrává kolovým/tahovým systémem, což znamená, že při hře dvou hráčů vždy jeden hráč musí čekat na tah protihráče, popř. při hře hráče proti počítači se na tazích vždy střídá hráč s AI. Ovšem ve chvíli, kdy má dojít k souboji, se hra přepne z „taktického režimu“ do „režimu akčního“, v němž již proti sobě oba hráči bojují v reálném čase, stejně jako v klasických akčních hrách pro dva hráče.

Obrázek 2: Úvodní animace ve hře Archon ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari.

Úspěch a zajímavost hry je v tomto případě závislá především na způsobu vzájemného propojení obou částí, protože pokud by například byla taktická část příliš zdlouhavá, přestávaly by mít souboje svoje kouzlo. Proto jsou také u všech tří zmíněných her pravidla nastavena poměrně jednoduše a i když například herní deska ve hře Archon může na první pohled připomínat šachy, jsou jeho herní pravidla od šachu dosti vzdálena, což se týká především pravidel pro pohyb jednotlivých typů figur i pravidel pro ukončení hry (neřeší se mat/pat, ale jen prosté zničení protivníka, uvěznění jeho poslední figury speciálním kouzlem či alternativně obsazení pěti speciálních políček na šachovnici).

Obrázek 3: Hrací deska ve hře Archon.

2. Archon: The Light and the Dark

Jednou z nejúspěšnějších her postavených na kombinaci taktické tahové hry a hry akční je bezpochyby Archon: The Light and the Dark. Tato hra je určena pro dva hráče, ovšem je možné ji hrát i proti protivníkovi řízenému počítačem, což sice může být zpočátku složité, ve skutečnosti je však AI nastavena takovým způsobem, že nemá proti zkušenému hráči prakticky žádnou reálnou šanci na výhru (proto je také mnohem lepší tuto hru hrát ve dvojici). Příběh představený ve hře Archon: The Light and the Dark je vlastně velmi banální (a navíc ho ani není zapotřebí znát) – jedná se o boj dvou armád, přičemž každá armáda je vedena čarodějem či kouzelníkem, což jsou speciální figury ve hře, které mají možnost vyvolat několik typů kouzel. Celý boj se odehrává na hrací desce s 9×9 políčky, přičemž každé políčko představuje bojovou arénu, do které se hra přepne ve chvíli, kdy se na jednom políčku střetnou dva bojovníci či jeden bojovník s vykouzleným elementálem (více informací o pravidlech si řekneme v navazujících kapitolách).

Obrázek 4: Při výběru figury kouzelníka či čaroděje je možné použít nějaké nabízené kouzlo, každé však jen jedenkrát.

Zajímavý byl způsob vzniku hry Archon. Původní verze této hry byla určena pro osmibitové domácí mikropočítače Atari, a jak je patrné ze screenshotu číslo 2, stála za celým vývojem trojice autorů: Anne Westfall (programátorka), Jon Freeman (manžel Anne, designér) a Paul Reiche III. Jon Freeman se ještě před vznikem Archona podílel na vývoji hry Starfleet Orion, což je strategicko-taktická hra určená pro Commodore PET. Nápad na herní princip hry Archon měl právě Jon, který našel inspiraci mj. i v „akčním šachu“, který viděl ve Hvězdných válkách (jeden snímek si můžete prohlédnout například zde). Anne Westfall se zaměřila na vývoj počítačových her především z toho důvodu, že se chtěla naučit assembler, v tomto případě assembler pro mikroprocesor MOS 6502 – a na výsledné hře je patrné, že se dostala skutečně na špičkovou úroveň.

Obrázek 5: Vyvolání vodního elementála kouzelníkem (elementál je zobrazen fialově na třetím políčku zprava v dolní řadě).

Mimochodem: původně byl Archon určen pro hru dvou hráčů, ovšem na žádost distributora bylo nutné dopsat i ovládání jedné strany/armády počítačem (AI). To se Anne podařilo implementovat za pouhý jeden měsíc, což je s přihlédnutím k faktu, že vše bylo naprogramováno v assembleru a AI nehraje úplně špatně, velmi dobrý výkon.

Obrázek 6: Vzájemný souboj dvou nejsilnějších postav ve hře – džina a draka.

3. Stručná pravidla hry Archon: The Light and the Dark

Herní deska použitá ve hře Archon se sice vzdáleně podobá klasické šachovnici, ovšem herní pravidla jsou od klasického šachu odlišná. Především byl zjednodušen pohyb figurek po herních polích. Zjednodušeně řečeno je možné říci, že se figury dělí na tři kategorie: figury pohybující se po zemi (ty nemohou přeskakovat přes další figury a některé jsou tedy hned na začátku hry blokovány spoluhráči), figury pohybující se ve vzduchu (s omezeným počtem kroků, například na pět políček) a konečně kouzelníci, kteří se mohou teleportovat, což je ovšem prakticky stejný pohyb, jako létání. Míra pohybu jednotlivých figur je omezena především počtem kroků a nikoli způsobem pohybu tak, jak je tomu v šachu. Ovšem největší rozdíl mezi Archonem a šachem spočívá v tom, co se stane, jakmile se dvě figurky střetnou na jednom políčku – zde totiž dojde k přepnutí z původní tahové taktické hry na hru akční. Figurky se dostanou do arény, v níž mohou používat své zbraně či speciální schopnosti a nezáleží tedy příliš na tom, která figurka zaútočila a která se bránila (naproti tomu klasické šachy můžeme přirovnat k taktické tahové hře, kde mají všechny figurky attack rate rovný nekonečnu a defense rate nastavený na nulu :-).

Obrázek 7: Souboj čaroděje s jednorožcem.

Na screenshotech číslo 3, 4, 5 a 9 je zobrazena hrací deska hry Archon, na níž je již při letmém pohledu patrná (zmíněná) určitá podoba této hrací desky s klasickou šachovnicí, ovšem můžeme zde vidět i několik rozdílů. Velikost hrací desky je především nastavena na 9×9 políček, nikoli na 8×8 polí jako je tomu na klasické šachovnici. Navíc se kromě černých a bílých políček na desce nachází i políčka s barvou, která se postupně proměňuje podle toho, jak celý svět osciluje mezi stranou světla a stranou temnoty (ve druhém dílu se namísto tohoto označení používají termíny řád a chaos – order and chaos).

Obrázek 8: Souboj kouzelníka s čarodějem.

Barva políček je velmi důležitá pro volbu taktiky, protože světlá figura stojící na světlých polích bude mít více energie, než kdyby stála na polích tmavých (a naopak). To mj. znamená, že pokud tedy figura zůstane stát na polích s měnitelnou barvou, bude se její energie (řekněme hit points) postupně měnit. Na pěti polích navíc leží magické body (fialová barva na screenshotu číslo 4), které mají několik významů. Asi nejdůležitější je, že ta armáda, které se podaří obsadit všech pět těchto polí, automaticky vyhrává celou bitvu, nezávisle na tom, jaká je reálná síla jednotlivých figur na hrací desce (screenshot číslo 9). Navíc jsou figurky, které na těchto polích stojí, imunní vůči všem ostatním kouzlům, což může být jak výhoda, tak i nevýhoda (nevýhoda v tom smyslu, že figurku nelze uzdravit ani teleportovat).

Obrázek 9: Světlá strana obsadila všech pět polí s kouzelnými body, což znamená automaticky vítězství.

4. Běžné figury ve hře

Ze screenshotů je taktéž patrné, že se tvary figurek v Archonu vlastně vůbec nepodobají figurkám v šachu. Každá z bojujících armád se totiž skládá z osmi typů bojovníků/figurek, které se od sebe liší jak již zmíněnou schopností pohybu po šachovnici (chůze po zemi, let, teleportace), tak i schopnostmi v boji, tj. v akční části hry. Nejslabší jsou figury rytířů (knights) na straně světla a skřítků (goblins) na straně temnoty, protože tyto figury dokážou zaútočit pouze z bezprostřední blízkosti, což ovšem neznamená, že nemusí mít šanci porazit i teoreticky mnohem silnějšího protivníka. Mnoho dalších figur/bojovníků již dokáže střílet na libovolnou vzdálenost, liší se ovšem síla výstřelu a jeho rychlost.

Obrázek 10: Souboj jednorožce s elementálem země.

Na jedné straně spektra tak stojí velmi rychlý jednorožec (unicorn) s relativně slabou destrukční silou střelby a na straně druhé pak golem/troll, který je sice velmi pomalý, ovšem většinou dokáže jediným výstřelem protivníka zabít. Kromě toho se ve hře nachází i fénix a dvojice duchů (banshee) zraňujících nepřátele taktéž pouze z blízkosti (navíc je fénix považován za jednu z nejsilnějších figur na světlé straně, což je ovšem podle mého názoru nesmysl, alespoň z pohledu běžného hráče). Poslední – nejzajímavější – figura hraje na tmavé straně. Tato figura se dokáže změnit (metamorfovat) v jakoukoli jinou postavu, která na ní zaútočí.

Obrázek 11: Rarita – souboj dvou elementálů, resp. elementála s figurou, která dokáže metamorfovat do libovolné jiné postavy.

5. Role kouzelníků

Na začátku hry se uprostřed každé armády (prostřední řada políček) nachází kouzelník (wizard) či čaroděj (sorcerer). Tyto dvě postavy se od sebe sice liší způsobem boje, protože kouzelník střílí pomalejší ale silnější firebally, zatímco čaroděj se spoléhá na rychlé blesky s menší destrukční silou, další možnosti obou postav jsou však podobné. Jak kouzelník tak čaroděj disponují několika kouzly, které činí celou hru mnohem zajímavější (každé kouzlo je však možné použít jen jedenkrát). Zejména je možné kdykoli povolat zpátky do boje jednu již zabitou figuru, což může mnohdy vést ke zvratu celé hry. Vzhledem k tomu, že toho kouzlo lze použít jen jedenkrát, je nutné si pečlivě rozmyslet, kterou zabitou figuru je nutné do boje vrátit – určitě nepůjde o rytíře či skřeta :-)

Obrázek 12: Úvodní obrazovka (resp. loading screen) hry Archon na ZX Spectru (viz též navazující kapitolu).

Dále je možné povolat do boje náhodně vybraného elementála (země, vody, vzduchu…), což je figura, která musí ihned po svém vzniku zaútočit, protože nemůže na herní desce vydržet do dalšího tahu. Mezi další kouzla patří uzdravení vlastní postavy, teleportace postavy na prakticky libovolné pole (i pole obsazené protivníkem) a prohození dvou postav na šachovnici. Kdykoli ve hře je navíc možné „uvěznit“ vybranou protivníkovu figuru, pokud tedy nestojí na políčku s magickým bodem. Pokud je figura uvězněna, není možné s ní pohybovat, ovšem lze na ni zaútočit. Toto kouzlo má navíc ještě jeden význam – v případě, že dojde k uvěznění poslední figury protivníka, hra ihned skončí vítězstvím, nezávisle na tom, jak silná tato figura byla.

Obrázek 13: Hrací deska v podání ZX Spectra.

6. Konverze hry Archon pro další typy mikropočítačů

Hra Archon vznikla v roce 1983 původně pro osmibitové domácí mikropočítače Atari a teprve později byla portována i na další typy počítačů, například na Commodore C64, Apple ][, ZX Spectrum či na herní konzoli NES. Zatímco verze pro Commodore C64 se v základu příliš nelišila od původní verze pro počítače Atari (podobné rozlišení, možnost použití spritů atd.), byla například verze pro slavné ZX Spectrum v mnoha ohledech odlišná, což bylo dáno jinou architekturou tohoto počítače, zejména zcela odlišnou strukturou obrazové paměti. Jak vypadal Archon na ZX Spectru je patrné ze screenshotů 12 až 15. Na jednu stranu můžeme na těchto obrázcích vidět detailnější grafiku s větším horizontálním rozlišením (256 pixelů namísto 160 pixelů), na stranu druhou se však původní barvy musely změnit takovým způsobem, aby se využila neměnná barvová paleta ZX Spectra s patnácti odstíny.

Obrázek 14: Základní menu hry.

Ovšem i přes rozdíly ve způsobu zobrazení i v použití zvuků (což je v Archonu velmi důležité – zvuky totiž označují připravenost postavy k dalšímu útoku) je patrná snaha o zachování základních principů původní hry, takže zde najdeme stejné figury, podobná kouzla i shodná pravidla pro pohyb postav či pro ukončení hry.

Obrázek 15: Tmavou (ehm. fialovou) stranu ovládá počítač.

7. Archon II: Adept

Vzhledem k popularitě původní hry Archon se jak mezi hráči, tak i mezi redaktory herních časopisů poměrně netrpělivě očekával druhý díl. Ten na sebe nenechal dlouho čekat, protože zatímco původní Archon vyšel v roce 1983, druhý díl byl stejnými autory i stejným distributorem vydán již o rok později, o čemž se ostatně můžete přesvědčit na screenshotu číslo 17 (obě data vydání je nutné zdůraznit, protože tyto hry jsou sice staré třicet let, ovšem stále jsou hratelné a ani po technické stránce jim není prakticky co vytknout). Druhý díl Archona nesl název Archon II: Adept a i když mezi oběma díly existují některé shodné rysy (včetně podobného grafického ztvárnění), je herní princip obou her ve skutečnosti značně odlišný a liší se i taktika, kterou je nutné použít. Zajímavé je, že se do značné míry vylepšila i umělá inteligence (AI), kterou již v žádném případě není možné porazit tak jednoduše, jako tomu bylo v původním Archonu.

Obrázek 16: Úvodní animace ve hře Archo II: Adept ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari.

V první řadě došlo k poměrně radikální změně tvaru a funkce herní desky. Ta již vůbec nepřipomíná šachovnici, protože herní deska je nyní obdélníková a je postavena okolo dvojice věží (hradů). Jednotlivá pole tvoří okolo těchto věží čtyři sféry – sféru země, sféru vzduchu, sféru vody a konečně sféru ohně (viz též screenshot číslo 18). Dvě černá políčka v centrální části nejsou součástí žádné sféry. Podle toho, ke které sféře dané políčko náleží, se liší i aréna zobrazená při boji (naproti tomu se v původním Archonu všechny boje odehrávaly v podobných arénách). Liší se i bojující armády, protože ty na začátku hry tvoří pouze čtveřice postav kouzelníků (zde zvaných adepti – odtud je ostatně odvozeno i jméno hry).

Obrázek 17: Úvodní animace ve hře Archo II: Adept ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari.

Obrázek 18: Hrací deska je značně odlišná od desky použité v Archonu I.

Obrázek 19: Běžné bojovníky je možné vykouzlit, ovšem hráč musí mít dostatek kouzelné many.

8. Pravidla hry Archon II: Adept

Každý hráč má v jednom tahu více možností, jak ve hře pokračovat. Buď může přesunout svého kouzelníka na jiné pole, nebo může libovolným svým kouzelníkem vyvolat určité kouzlo. Mezi základní kouzla patří vyčarování nové figury (démona či elementála), kterou je následně možné umístit na herní desku. Již to představuje značný rozdíl oproti Archonu I, kde každý hráč disponoval víceméně stabilní armádou. Mezi další dostupná kouzla patří uvěznění protivníkovy figury, její zničení na dálku (to ovšem vyžaduje velké množství many), uzdravení vlastní figury a konečně má hráč k dispozici i speciální kouzlo, kterým se vyvolá závěrečná bitva – apokalypsa.

Obrázek 20: Typické rozestavení figur po několika tazích.

Cílem hráče je v Archonu II samozřejmě porážka protivníka, což se ovšem může provést jinými způsoby, než tomu bylo v původním Archonu I. Jedním ze způsobů výhry je obsazení šesti magických bodů, což ovšem vyžaduje jinou taktiku (a dobré časování), než obsazení pěti podobných bodů v Archonu I. Rozdíl spočívá v tom, že pouze dva body zůstávají stabilní, zatímco ostatní čtveřice bodů se přesouvá po úhlopříčkách mezi jednotlivými sférami. Snaha o obsazení všech šesti magických bodů tedy vede k typickému rozestavění figur, které můžeme vidět například na dvacátém screenshotu – i kdyby se totiž některý hráč nesnažil dokončit hru tímto způsobem, musí zabránit svému protivníkovi, aby neobsadil všechny magické body.

Obrázek 21: Souboj ve sféře vzduchu.

Další variantou ukončení hry je zničení všech čtyř protivníkových kouzelníků – adeptů (což vede k dále popsanému konci hry). Poměrně riskantní je přímé vyvolání již zmíněné apokalypsy, protože v této chvíli se síly obou hráčů soustředí do dvojice hlavních postav (taktéž kouzelníků), jejichž zápas rozhodne o výsledku celé bitvy. Změny najdeme i v možnostech jednotlivých postav v aréně. Asi nejzajímavější je způsob boje samotných adeptů, protože fireball, který vystřelují, je možné řídit pomocí joysticku (jakmile se stlačí tlačítko joysticku, mění se směr letu fireballu). I možnosti démonů a elementálů, které je možné vyčarovat, jsou zajímavé. Například je možné vyvolat Sirénu, která protivníkovi ubírá energii „zpěvem“. Jedna z figur se jmenuje přízrak (wraith) a její zajímavou vlastností je, že je viditelná jen ve chvíli útoku. Chiméra má naproti tomu tři zbraně, které postupně obměňuje.

Obrázek 22: Poslední souboj dvou hlavních kouzelníků, neboli apokalypsa.

Ve hře Archon II: Adept je více dbáno na taktickou část hry, tj. na způsob rozestavení jednotlivých figur na hrací desce. Souboje jsou naproti tomu (alespoň podle mého názoru) poněkud méně zábavné, což je pravděpodobně důsledek snahy autorů o vytvoření co nejrozdílnějších typů postav a tím pádem i různé taktiky boje (v Archonu I bylo možné celou hru vyhrát jen s využitím jediné figury). Stále se však jedná o velmi kvalitní hru kombinující strategii, taktiku a akční „střílečku“.

Obrázek 23: Poslední souboj dvou hlavních kouzelníků, neboli apokalypsa.

Obrázek 24: Konec hry.

Obrázek 25: Úvodní obrazovka (resp. loading screen) hry Archon II: Adept na ZX Spectru.

Obrázek 26: Hlavní menu hry Archon II: Adept na ZX Spectru.

Obrázek 27: Hrací deska se poněkud odlišuje od Atari verze.

Obrázek 28: Pokud proti sobě hrají dvě AI, budou se snažit všechny figury rozestavět do úhlopříček.

Obrázek 29: Souboj ve sféře vzduchu.

Obrázek 30: Souboj ve sféře vzduchu.

Obrázek 31: Souboj ve sféře ohně.

9. Odkazy na Internetu

 1. Archon (na atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1297
 2. Archon II (na atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1332
 3. Archon (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000242
 4. Archon II (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000244
 5. Archon: The Light and the Dark (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Archon:_The_Light_and_the_Dark
 6. Archon II: Adept (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Archon_II:_Adept
 7. Star Wars Chess
  http://social-media-design.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/starWarsChess-300×226.jpg
 8. Free Fall Associates: Jon Freeman & Anne Westfall
  http://www.dadgum.com/hal­cyon/BOOK/FREEFALL.HTM
 9. Gollop Games
  http://www.gollopgames.com/
 10. Nick Gollop and Julian Gollop
  http://uk.games.ign.com/top-100-game-creators/66.html
 11. Julian Gollop (MobyGames)
  http://www.mobygames.com/de­veloper/sheet/view/develo­perId,1322/
 12. Stonkers (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004913
 13. Lords of Chaos (remake)
  http://l-o-c.sourceforge.net/
 14. Chaos (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000894
 15. Lords of Chaos (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002930
 16. Lords of Chaos (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lords_of_Chaos_(video_ga­me)
 17. Laser Squad (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002813
 18. Laser Squad (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Laser_Squad
 19. Rebelstar Raiders (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004064
 20. Rebelstar (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004058
 21. Rebelstar (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Rebelstar_(series)
 22. Sorcerers (Android)
  https://play.google.com/sto­re/apps/details?id=com.scs­.sorcerers.main.lite
 23. Dobová reklama na Lords of Chaos
  http://www.worldofspectrum­.org/showmag.cgi?mag=YourSin­clair/Issue57/Pages/YourSin­clair5700004.jpg
 24. Blade Software Ltd (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekpub.cgi?regex­p=%5EBlade+Software+Ltd$&lo­adpics=1
 25. Retrofest 2013
  http://retrofest.cz/
 26. DOOM game on ZX Spectrum
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=3v7cFGneuaw&feature=re­lated
 27. Steven's ZX81 Computer – ukázky programů pro ZX81 a další informace
  http://www.geocities.com/Ca­peCanaveral/Hangar/1969/zx81/
 28. Populous to The Sims: a history of playing god
  http://www.techradar.com/new­s/gaming/populous-to-the-sims-a-history-of-playing-god-533742
 29. Populous series (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game-group/populous-series
 30. Powermonger (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/ga­me/powermonger
 31. PowerMonger (Moby Games – Review)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/powermonger/review­s/reviewerId,474/
 32. Powermonger (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Powermonger
 33. Populous II: Trials of the Olympian Gods (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Populous_II:_Trials_of_the_O­lympian_Gods
 34. Command & Conquer
  http://strategywiki.org/wi­ki/Command_%26_Conquer
 35. Command & Conquer/Story
  http://strategywiki.org/wi­ki/Command_%26_Conquer/Sto­ry
 36. Command & Conquer (1995 video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Command_%26_Conquer_(1995_vi­deo_game)
 37. Command & Conquer: Red Alert
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Command_%26_Conquer:_Red_A­lert
 38. Bullfrog Productions (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bullfrog_Productions
 39. Wikipedia: Warcraft
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Warcraft
 40. Strategy wiki: Warcraft: Orcs & Humans
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft:_Orcs_%26_Humans
 41. Strategy wiki: Warcraft II: Tides of Darkness
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft_II:_Tides_of_Dar­kness
 42. Strategy wiki: Warcraft II: Beyond the Dark Portal
  http://strategywiki.org/wi­ki/Warcraft_II:_Beyond_the_Dar­k_Portal
 43. Paranoia – česká Duna 2
  http://plnehry.idnes.cz/paranoia-ceska-duna-2–0lc-/Clanek.aspx?c=A001231_034353_bw-plneHry-strategie_bw
 44. Paranoia
  http://www.cshry.cz/hry/stra­tegie/paranoia/
 45. Hra Legionnaire na Atarimania.com
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-legionnaire_2959.html
 46. Hra Cytron Masters na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1608
 47. Hra Cytron Masters na Wikipedii
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cytron_Masters
 48. Hra Legionnaire na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2276
 49. Hra Eastern Front 1942 na serveru atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1836
 50. Real-time strategy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
 51. Hra Nether Earth na serveru World of Spectrum
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0003391
 52. Hra Nether Earth na Wikipedii
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Nether_Earth
 53. Nether Earth remake
  http://www.braingames.get­put.com/nether/
 54. Nether Earth: NESTÁRNOUCÍ KLASIKA (recenze modernější verze hry)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/nether-earth-nestarnouci-klasika/
 55. Chris Crawford (game designer)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chris_Crawford_(game_de­signer)
 56. NewGRF
  http://wiki.openttd.org/NewGRF
 57. NewGRF FAQ
  http://wiki.openttd.org/FAQ_NewGRF
 58. NewGRF file format
  http://newgrf-specs.tt-wiki.net/wiki/Main_Page
 59. FAQ 32 bit graphics
  http://wiki.openttd.org/FAQ32_bit_grap­hics
 60. Developing 32bpp NewGRFs
  http://wiki.openttd.org/De­veloping_32bpp_NewGRFs
 61. Colonization Fans: Colonization Strategy Guides
  http://www.colonizationfan­s.com/strategy/colonizati­on-game-strategy.html
 62. Strategy Wiki: Sid Meier's Colonization
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 63. Game FAQs: Colonization
  http://www.gamefaqs.com/pc/562685-sid-meiers-colonization/faqs
 64. Wikipedia: Sid Meier's Colonization
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on
 65. COLONIZATION TIPS/STRATEGY
  http://www.ibiblio.org/Ga­meBytes/issue21/misc/colstrat­.html
 66. Sid Meier's Colonization/Walkthrough
  http://strategywiki.org/wi­ki/Sid_Meier's_Colonizati­on/Walkthrough
 67. Master of Magic (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic
 68. Seznam budov ve hře Master of Orion (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Buildin­gs
 69. Informace o hrdinech ve hře Master of Orion
  http://strategywiki.org/wi­ki/Master_of_Magic/Heroes
 70. PC Retroview: Master of Magic
  http://www.ign.com/articles/2002/01/17/pc-retroview-master-of-magic
 71. Master of Magic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Master_of_magic
 72. Stephen Barcia (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/de­veloper/sheet/view/develo­perId,2820/
 73. Stephen Barcia (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Steve_Barcia
 74. Chris Sawyer Home page
  http://www.chrissawyergames­.com/index.html
 75. Owen's Transport Tycoon Station
  http://www.transporttycoon.net/
 76. Transport Tycoon Forums
  http://www.tt-forums.net/
 77. The psychotically-holy Church of Transport Tycoon
  http://nylon.net/ttd/
 78. Artifical Stupidity
  http://nylon.net/ttd/stupid/index.htm
 79. TTDPatch – The Transport Tycoon Deluxe Patch
  http://www.ttdpatch.net/
 80. TTDPatch manual
  http://www.tt-wiki.net/wiki/Manual
 81. Grf.clawler – Index page
  http://grfcrawler.tt-forums.net/
 82. Grf.clawler – vehicles
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=1
 83. Grf.clawler – stations
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=2
 84. Grf.clawler – town buildings
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=3
 85. Grf.clawler – industries/cargos
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=4
 86. Grf.clawler – infrastructure
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=5
 87. Grf.clawler – landscape
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=7
 88. Grf.clawler – TTDPatch Basic
  http://grfcrawler.tt-forums.net/index.php?do=list&cid=6
 89. Transport Tycoon Deluxe Pages
  http://www.tycoongames.net/ttdpa­ges.html
 90. OpenTTD
  http://www.openttd.org/en/
 91. TTDX railways and other stuff
  http://uwe.s2000.ws/ttdx/
 92. Transport Tycoon (Wikipedia)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Transport_Tycoon
 93. Stránka s možností stažení oficiální volné verze Railroad Tycoonu
  http://www.2kgames.com/ra­ilroads/downloads.html
 94. Railroad Tycoon pro SNES
  http://www.snescentral.com/ar­ticle.php?id=0830
 95. Sid Meier's Railroad Tycoon
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sid_Meier's_Railroad_Ty­coon
 96. Isometric projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Isometric_projection
 97. Oblique projection
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Oblique_projection
 98. Strategy Wiki: SimCity
  http://strategywiki.org/wiki/SimCity
 99. SimCity History
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/History
 100. Základní prvky SimCity
  http://strategywiki.org/wi­ki/SimCity/Basic_Concepts
 101. Castles (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Castles_(video_game)
 102. Wikipedia CZ: SimCity
  http://cs.wikipedia.org/wiki/SimCity
 103. Wikipedia: 4X hry
  http://cs.wikipedia.org/wiki/4X
 104. Wikipedia: Chronologie vývoje 4X her
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_4X_video_ga­mes
 105. Moby games: Civilization
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization
 106. Sid Meier's Civilization – základní informace
  http://www.mobygames.com/game/sid-meiers-civilization/trivia
 107. Civilization Fanatics Center
  http://www.civfanatics.com/
 108. Civilization Manual
  http://www.civfanatics.com/civ1/ma­nual/civ1_man.htm
 109. Wikipedia: Civilization
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Civilization
 110. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212.189.111/
 111. Empire Classic (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Empire_Classic_(computer_ga­me)
 112. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wolfpackempire­.com/default.htm
 113. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Timelines_of_vi­deo_games
 114. Cosmic Balance na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3930
 115. Cosmic Balance II na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3883
 116. Imperium Galactum na atari.fandal.cz
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=4101
 117. Atari AGE: Imperium Galactum
  http://www.atariage.com/fo­rums/topic/163939-imperium-galactum/
 118. Cosmic Balance II (manuály atd.)
  http://retrobits.net/atari/cos­mic.shtml
 119. Wikipedia: Cosmic Balance II
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cosmic_Balance_II
 120. Wikipedia: Warlords (game series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Warlords_(game_series)
 121. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr/index.html
 122. The Video Game Revolution
  http://www.pbs.org/kcts/vi­deogamerevolution/history/ti­meline.html
 123. PDP-1 Web Pages
  http://www.pdp-1.org/
 124. PDP-1 Restoration Process
  http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/
 125. Programmed Data Processor
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Programmed_Data_Proces­sor
 126. Digital Equipment Corporation
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_Equipment_Corpo­ration
 127. PDP-1
  http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1
 128. Dwarf Fortress main page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/index.html
 129. Dwarf Fortress feature page
  http://www.bay12games.com/dwar­ves/features.html
 130. The Dwarf Fortress Wiki
  http://dwarffortresswiki.or­g/index.php/Main_Page
 131. A Game from a Parallel (and Better?) Universe
  http://playthisthing.com/dwarf-fortress
 132. DwarfFortress.cz
  http://www.dwarffortress.cz/
 133. Phoebus' Graphic Set
  http://www.bay12forums.com/smf/in­dex.php?topic=57557.0
 134. RGB Classic Games
  http://www.classicdosgames­.com/video/ascii.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.