Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (89. část – další vývoj leteckých simulátorů)

1. 8. 2013
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje počítačových her se již podruhé budeme společně zabývat vývojem leteckých simulátorů. Dnes popsané hry vznikly v osmdesátých letech minulého století a u většiny titulů se jedná o kombinaci leteckého simulátoru se střílečkou.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (89. část – další vývoj leteckých simulátorů)

2. Jumbo Jet Pilot

3. Spitfire Ace

4. Spitfire 40

5. Ace of Aces

6. Falcon

7. Další vývoj herní série Falcon

8. Falcon A.T.

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (89. část – další vývoj leteckých simulátorů)

V předchozí části tohoto seriálu jsme si popsali několik leteckých simulátorů, které vznikly v průběhu let 1979 až 1985. Tyto hry, především pak Flight Simulator či Tomahawk, znamenaly v době svého vzniku revoluci, protože jejich tvůrci dokázali implementovat poměrně složitý (a v rámci možností i přesný) fyzikální model letadla či vrtulníku i na poměrně málo výkonných osmibitových mikropočítačích. Dnes si popíšeme další letecké simulátory, popř. kombinaci leteckých simulátorů se střílečkami. V dále popsaných herních titulech se hráči stávají piloty různých, a to mnohdy značně rozdílných typů letadel, například stíhačky Spitfire, polo-dřevěného Mosquita, proudové stíhačky Falcon F16 či dokonce obřího dopravního letounu Boening 747 (Jumbo Jet). Hry jsou seřazené podle roku vzniku, takže je dobře patrný postupný vývoj jejich možností i postupné vylepšování různých technických detailů (zobrazení mraků, přechod z vektorového zobrazení na vyplněné objekty…).

Obrázek 1: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – úvodní obrazovka.

Základní informace o všech dnes popsaných leteckých simulátorech jsou uvedeny v následující tabulce. Na tomto místě je vhodné upozornit na fakt, že některé hry byly portovány na další platformy později, takže údaj o roku vydání se ve skutečnosti může na vámi preferované platformě odlišovat, většinou o jeden až o dva roky:

1988
# Hra Rok vydání
1 Jumbo Jet Pilot 1982
2 Spitfire Ace 1982
3 Spitfire 40 1985
4 Ace of Aces 1986
5 Falcon 1987
6 Falcon A.T.

Obrázek 2: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – začátek hry.

Obrázek 3: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – mapa s oběma letišti.

Obrázek 4: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – rolování na vzletovou dráhu.

Obrázek 5: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – start.

2. Jumbo Jet Pilot

První hra, se kterou se v tomto článku seznámíme, se jmenuje Jumbo Jet Pilot. Téma představené v této hře je zřejmé již z jejího názvu, protože se skutečně jedná o poměrně jednoduchý simulátor slavného dopravního letounu Boening 747 neboli Jumbo Jetu. Tato hra, přesněji řečeno její první verze, pochází již z roku 1982 a jedná se, na rozdíl od dále popsaných her, o „čistý“ letecký simulátor, do něhož nebyla přidána žádná další funkcionalita (střelba, bombardování…, i když Jumbo Jet by možná nemusel být špatný ve funkci poněkud těžkopádnějšího bombardéru :-). Úkol hry byl vcelku jednoduchý – úspěšně narolovat na vzletovou dráhu, odstartovat a přeletět na druhé letiště. Hráč přitom mohl letoun ovládat kombinací joysticku (náklon, kormidla) a klávesnice (zasunutí podvozku – to dokonce bylo možné provést i přímo na letištní ploše, samozřejmě s následným poškozením letadla). K dispozici bylo pět obtížností a na začátku hry bylo možné si vybrat denní či naopak noční let. Při nočním letu bylo navíc umožněno zapnutí či vypnutí navigačních světel obou letišť.

Obrázek 6: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – předvedení manévrovacích schopností 747.

Žádné další důležité ovládací prvky tato hra neobsahovala; poměrně jednoduchá byla i přístrojová deska letadla, která navíc zabírala podstatnou část obrazovky (šachovnice na pravé části představuje jakýsi jednoduchý radar sloužící k základní orientaci při přeletu mezi letišti, k dispozici má hráč ovšem i mapu skrytou klasicky pod klávesou M). Přesto se jedná o zajímavou hru, protože pilotáž Jumbo Jetu je (alespoň v tomto simulátoru) poměrně obtížná kvůli obrovské setrvačnosti řízení, z níž vyplývá velmi pomalá reakce letadla na jakoukoli manipulaci s ovládacími prvky. Je pro mě těžké říci, jestli je toto chování způsobeno vlastnostmi skutečné 747, nebo je jen celý simulátor velmi pomalý, nicméně se jedná o zajímavou změnu, zejména v porovnání s leteckými simulátory zaměřenými spíše na letecké souboje či na ničení pozemních cílů a méně již na napodobení skutečných vlastností letadla a jeho chování při letu.

Obrázek 7: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – předvedení manévrovacích schopností 747.

Obrázek 8: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – začátek nočního letu.

Obrázek 9: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – rolování na vzletovou dráhu v noci.

Obrázek 10: Letecký simulátor Jumbo Jet Pilot – start.

3. Spitfire Ace

Druhá dnes zmíněná hra se jmenuje Spitfire Ace. Jedná se o hru, která původně vznikla již v roce 1982 (verze pro mikropočítače Atari) a posléze byla portována i na další platformy, zejména na konkurenční osmibitový mikropočítač Commodore C64 (1984) a taktéž na systém DOS (tato konverze taktéž vznikla v roce 1984). Na této hře je zajímavý mj. i fakt, že ji pro osmibitové domácí mikropočítače Atari naprogramoval sám známý herní vývojář Sid Meier, o němž jsme se zmínili minule v souvislosti s dalším leteckým simulátorem Solo Flight (a v předchozích dílech jsme se se Sidem Meierem seznámili v souvislosti se strategickými hrami Civilization a Colonization). Minule popsaná hra Solo Flight postrádala jakékoli militantní prvky, protože úkolem hráče zde bylo přepravovat poštovní zásilky mezi vybranými městy, přičemž směr letu a navigace letadla při přistání mohla být určována i pomocí radiomajáků (VOR– VHF Omnidirectional Radio Range).

Obrázek 11: Letecký simulátor Spitfire Ace – volba mise.

Naproti tomu je hra Spitfire Ace kombinací vážně míněného leteckého simulátoru a trojrozměrné střílečky, čemuž odpovídá i odlišně pojaté grafické ztvárnění celého herního světa a přístrojové desky letadla. Hráč se v této hře ocitá v roli pilota známé stíhačky Spitfire, který se má v několika misích účastnit leteckých soubojů druhé světové války. Ve většině variant této hry je k dispozici patnáct misí, včetně bitvy o Británii, podpory bojů ve Francii, Den D. atd. Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o střílečku a nikoli o plnohodnotný letecký simulátor, je na přístrojové desce letadla zobrazeno jen minimum potřebných informací – rychlost, výška, kompas, střelivo. Zajímavé je ztvárnění herního světa, protože zde nejsou použity vektorové objekty, ale pouze několik bitmapových spritů – letadel a taktéž spritu Slunce, které lze využít při orientaci (nemusí se číst údaj na gyrokompasu). Podobný způsob zobrazení byl později použit i u některých dalších her, nejednalo se přitom jen o letecké simulátory, ale například i o simulátory ponorek.

Obrázek 12: Letecký simulátor Spitfire Ace – popis vybrané mise.

Obrázek 13: Letecký simulátor Spitfire Ace – zjednodušené zobrazení herního světa.

Obrázek 14: Letecký simulátor Spitfire Ace – zjednodušené zobrazení herního světa.

Obrázek 15: Letecký simulátor Spitfire Ace – v zrcátku je vidět útočící nepřítel.

Obrázek 16: Letecký simulátor Spitfire Ace – zhodnocení mise.

Obrázek 17: Letecký simulátor Spitfire Ace – začátek další mise.

Obrázek 18: Letecký simulátor Spitfire Ace – při určitém náklonu jsou vidět chyby v zobrazení hrany horizontu.

4. Spitfire 40

Pro osmibitové domácí mikropočítače i pro některé počítače osobní (například pro Atari ST) byla v roce 1985 společností Mirrosoft (ne Microsoft :-) vydána letecká hra s názvem Spitfire 40 (někdy též psáno Spitfire '40). Opět se jedná o letecký simulátor zkombinovaný se střílečkou. Od předchozích her se Spitfire 40 odlišuje především možností přepnutí zobrazení mezi dvěma typy obrazovek. Prvním typem obrazovky byl pohled na herní svět z kabiny letadla (v kabině se dokonce nachází i zpětné zrcátko, které nachází své uplatnění v průběhu soubojů). Alternativní obrazovka ukazuje poměrně detailně zobrazenou přístrojovou desku se všemi nezbytnými ukazateli – rychloměrem, výškoměrem, otáčkoměrem, gyroskopickým kompasem, umělým horizontem a variometrem, doplněných kontrolkami o zataženém podvozku a stavu brzd. Přepínání mezi více různými obrazovkami se stalo prakticky nezbytnou součástí mnoha dalších simulátorů, ať již simulátorů leteckých, tak i například simulátorů ponorek. Bližší informace o simulátorech ponorek si řekneme v některém z dalších dílů tohoto seriálu – jedná se totiž o poměrně zajímavý a dosti specifický subžánr.

Obrázek 19: Letecký simulátor Spitfire 40 – začátek hry.

Vraťme se však nyní zpět ke hře Spitfire 40. Samotný herní svět byl v této hře zobrazen podobným způsobem, jako tomu bylo i ve výše popsané hře Spitfire Ace či v leteckých simulátorech popsaných minule. Náklon letadla v prostoru se projevuje změnou zobrazení horizontu, tj. náklonem rozhraní mezi (zeleným) zemským povrchem a modrou atmosférou. Samotní protivníci jsou zde v herním světě zobrazeni s využitím spritů (několik velikostí obrázků letadel s různou orientací) a zbylé části scény (letištní plocha…) jsou pak zobrazeny s využitím vektorové grafiky. Kvůli zaměření této hry především na letecké souboje zde není zcela dotažen fyzikální model letu do té míry, v jakém byl implementován například v poněkud modernější hře Chuck Yeager's Air Combat (1991), kterou si popíšeme v navazující části tohoto seriálu.

Obrázek 20: Letecký simulátor Spitfire 40 – start letadla.

Obrázek 21: Letecký simulátor Spitfire 40 – mapa.

Obrázek 22: Letecký simulátor Spitfire 40 – přístrojová deska.

Obrázek 23: Letecký simulátor Spitfire 40 – ukázka manévrovacích schopností letadla, v zrcátku je vidět nepřítel.

Obrázek 24: Letecký simulátor Spitfire 40 – chyby v zobrazení umělého horizontu.

Obrázek 25: Letecký simulátor Spitfire 40 – nepřítel útočí.

Obrázek 26: Letecký simulátor Spitfire 40 – ovšem lze ho překvapit.

Obrázek 27: Letecký simulátor Spitfire 40 – zhodnocení mise.

5. Ace of Aces

Čtvrtá hra, kterou si dnes stručně popíšeme, se jmenuje Ace of Aces. Tato kombinace leteckého simulátoru a akčněji pojaté střílečky pochází z roku 1986, je to tedy hra mladší, než všechny hry popsané v předchozích kapitolách. Za vývojem této hry stála společnost Artech Digital Entertainment (Tony Lee, Kevin Pickell, Amory Wong a další), o distribuci se postaraly firmy Accolade a U.S.Gold. Podobně jako je tomu i u mnoha dalších leteckých simulátorů, byla i tato hra portována na mnoho různých počítačových platforem, například na osmibitové mikropočítače Atari, Commodore C64 a ZX Spectrum, dále pak na herní konzole Atari 7800 a Sega Master System (SMS) a nesmíme zapomenout ani na portaci této hry na systém DOS (IBM PC). Ve hře Ace of Aces se hráč stává pilotem slavného stíhacího a průzkumného letounu Mosquito a účastní se několika misí z druhé světové války. Nabízené mise jsou poměrně různorodé, na začátku každé mise je kromě vlastního popisu zobrazena i strategická mapa části světa, kde se mise odehrává (většinou západní Evropa).

Obrázek 28: Letecký simulátor Ace of Aces – loading screen.

Vzhledem k různorodosti jednotlivých misí lze letoun vybavit různými typy zbraní (bomby…) či naopak nainstalovat přídavné nádrže – tato konfigurace se odehrává na samostatné obrazovce. Ve hře Ace of Aces se původní myšlenka rozdělení hry na několik obrazovek s různým typem pohledu ještě rozšířila, protože lze například zobrazit i boční pohled na letadlo, pumovnici atd. Při přepnutí do „alternativních“ pohledů se navíc na obrazovce počítače zobrazí i další přístroje, které nejsou zobrazeny na hlavní přístrojové desce. Zejména se jedná o otáčkoměr a palivoměr, zatímco při použití základního pohledu je zobrazen rychloměr, výškoměr, gyrokompas a nezbytný umělý horizont. I způsob zobrazení samotného herního světa byl v několika ohledech vylepšen, například o (na svou dobu poměrně realistické) zobrazení mraků. Ovšem kvůli nutnosti zobrazit mraky vyplněné barvou došlo ke snížení počtu zobrazených snímků za sekundu, především (a to zcela pochopitelně) na osmibitových mikropočítačích a osmibitových herních konzolích.

Obrázek 29: Letecký simulátor Ace of Aces – volba mise.

Obrázek 30: Letecký simulátor Ace of Aces – úvodní obrazovka.

Obrázek 31: Letecký simulátor Ace of Aces – pohled na herní svět.

Obrázek 32: Letecký simulátor Ace of Aces – objevil se nepřítel.

Obrázek 33: Letecký simulátor Ace of Aces – zničení protivníka.

Obrázek 34: Letecký simulátor Ace of Aces – zničení protivníka.

Obrázek 35: Letecký simulátor Ace of Aces – volba mise.

Obrázek 36: Letecký simulátor Ace of Aces – strategická mapa.

Obrázek 37: Letecký simulátor Ace of Aces – volba užitečného nákladu.

Obrázek 38: Letecký simulátor Ace of Aces – pohled na boční přístrojovou desku.

Obrázek 39: Letecký simulátor Ace of Aces – pumovnice.

6. Falcon

Pokud se zabýváme oblastí leteckých simulátorů zkombinovaných se střílečkou, není možné se nezmínit o herní sérii Falcon (F16). Jedná se o herní sérii, která začala být vyvíjena ještě na osmibitových mikropočítačích (konkrétně na MXS s mikroprocesorem Zilog Z80), ovšem další verze již vznikly především pro osobní počítače. Již v prvních hrách z této série se můžeme setkat s mnoha vylepšeními – například s použitím konfigurovatelného HUD (Head-Up Display), možností zobrazení herního světa z různých pohledů, relativně inteligentních protivníků a v některých verzích bylo umožněno propojení dvou počítačů s využitím sériové linky, takže dva hráči mohli hrát proti sobě.

Obrázek 40: Letecký simulátor Falcon – úvodní obrazovka.

Screenshoty, které jsou zobrazené v této kapitole i v kapitole číslo 7, pochází ze hry Falcon portované na mikropočítače IBM PC s grafickou kartou CGA. Kvůli dosti špatnému návrhu této grafické karty je v celé hře použit grafický režim s rozlišením 320×200 pixelů s pouhými čtyřmi barvami. Aby se alespoň částečně vylepšily možnosti tohoto grafického režimu, je při zobrazení kokpitu letadla i samotného herního světa použit dithering.

Obrázek 41: Letecký simulátor Falcon – začátek mise.

Konverze Falconu na osobní počítače Amiga a Atari ST pochází z let 1988 resp. 1989 a nabízí hráčům mnohem lepší způsob zobrazení, především v porovnání s IBM PC verzí. Poznámka: kromě herní série Falcon F16 existovala ještě konkurenční hra F-16 Combat Pilot, za jejímž vývojem stál programátor Dave Marshall ze společnosti Digital Integration (viz minule zmíněná hra Tomahawk).

Obrázek 42: Letecký simulátor Falcon – konfigurace zbraní a dalšího užitečného nákladu.

Obrázek 43: Letecký simulátor Falcon – konfigurace zbraní a dalšího užitečného nákladu.

Obrázek 44: Letecký simulátor Falcon – letištní plocha.

7. Další vývoj herní série Falcon

Na původní úspěšnou hru Falcon navázala v dalších letech celá série her s podobnou tématikou i s podobným způsobem zobrazení. V tabulce umístěné pod tímto odstavcem jsou vypsány některé hry z této série, kromě her nejnovějších, protože ty již zcela nezapadají do rámce seriálu zabývajícího se především historií her. Zajímavé jsou postupné změny platformy, kterou daná hra podporovala.

Obrázek 45: Letecký simulátor Falcon – ukázka možností grafické karty CGA.

# Rok vzniku Název hry Vydáno pro platformu (platformy)
1 1987 Falcon Amiga, Atari ST, CDTV, DOS, Macintosh
2 1988 Falcon A.T. DOS
3 1989 Falcon Operation: Counterstrike Amiga, Atari ST
4 1990 Falcon Operation: Firefight Amiga, Atari ST
5 1991 Falcon 3.0 DOS
6 1992 Falcon 3.0: Operation: Fighting Tiger DOS
7 1993 Hornet: Naval Strike Fighter DOS
8 1993 MiG-29: Deadly Adversary of Falcon 3.0 DOS
9 1994 Falcon Gold DOS
10 1998 Falcon 4.0 Macintosh, Windows

Obrázek 46: Letecký simulátor Falcon – pohled dozadu.

Obrázek 47: Letecký simulátor Falcon – tento pokus o přistání se nepovede.

Obrázek 48: Letecký simulátor Falcon – boční pohled.

Obrázek 49: Letecký simulátor Falcon – ukončení mise.

8. Falcon A.T.

Z hlediska vývoje celé série Falcon je poměrně důležitá především hra Falcon A.T. (někdy též zjednodušeně nazývaná Falcon 2), která vyšla v roce 1988. Tato hra je zajímavá tím, že se jedná o jeden z prvních leteckých simulátorů využívajících možnosti grafické karty EGA.

Obrázek 50: Úvodní obrazovka hry Falcon A.T. využívající dithering a grafický režim s rozlišením 640×350 pixelů.

Díky podpoře EGA bylo možné používat šestnáct barev vybíraných z barvové palety s 64 barvami a taktéž se zvýšilo rozlišení. Statické snímky, hlavní menu hry atd. používají grafický režim s rozlišením 640×350 pixelů (v případě použití EGA s 128 kB VRAM) s již zmíněnými šestnácti barvami (viz též screenshot číslo 50 ukazující možnosti ditheringu tak typického pro čtyřbarevné a šestnáctibarevné režimy), zatímco přímo ve hře je využit grafický režim s rozlišením 640×200 pixelů, což je režim kompatibilní s kartami EGA s 64 kB VRAM.

Obrázek 51: Falcon A.T. – konfigurace propojení dvou počítačů.

Kromě přímého vylepšení grafického zobrazení však mezi původní hrou Falcon a Falconem A.T. najdeme i několik dalších rozdílů, například je možné změnit pohled na herní svět takovým způsobem, že je letadlo řízené hráčem viděné zvenku, což je patrné na screenshotech 55 a 60. Důležitou novinkou byla i možnost propojit dva počítače s použitím sériového portu, což umožnilo souběžnou hru dvou hráčů. Tento úspěšný koncept se později objevil i v dalších leteckých simulátorech, například i ve slavné hře F29 Retaliator, kterou si popíšeme v navazující části tohoto seriálu.

Obrázek 52: Falcon A.T. – začátek mise.

Obrázek 53: Falcon A.T. – konfigurace zbraní a dalšího užitečného nákladu.

Obrázek 54: Falcon A.T. – start letadla.

Obrázek 55: Falcon A.T. – alternativní pohled na herní svět.

Obrázek 56: Falcon A.T. – boční pohled.

Obrázek 57: Falcon A.T. – mapa zobrazená na multifunkčním displeji.

Obrázek 58: Falcon A.T. – hory jsou zobrazeny velmi jednoduše formou pyramid.

Obrázek 59: Falcon A.T. – boční pohled..

Obrázek 60: Falcon A.T. – zde je patrné použití ditheringu.

9. Odkazy na Internetu

 1. Jumbo Jet Pilot (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2117
 2. Jumbo Jet Pilot
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-jumbo-jet-pilot_2697.html
 3. Spitfire Ace (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2937
 4. Spitfire 40
  http://www.rolandandcaroli­ne.co.uk/html/spitfire40.html
 5. Spitfire '40
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-spitfire–40_4936.html
 6. Spitfire 40
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3021
 7. Ace of Aces (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ace_of_Aces_(video_game)
 8. Ace of Aces (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3800
 9. Falcon (video game series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Falcon_(computer_game)
 10. Falcon Series (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game-group/falcon-series
 11. Harrier Combat Simulator
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=5480
 12. Solo Flight (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=4386
 13. Solo Flight – Second Edition (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=5361
 14. Solo Flight (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/solo-flight
 15. Solo Flight (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Solo_Flight_(video_game)
 16. F-15 Strike Eagle (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1910
 17. F-15 Strike Eagle (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/f-15-strike-eagle
 18. F-15 Strike Eagle (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001702
 19. Ace of Aces (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ace_of_Aces_(video_game)
 20. Tomahawk
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0005317
 21. Fighter Pilot
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001754
 22. Hry od Digital Integration
  http://www.mobygames.com/brow­se/games/digital-integration-ltd/published-by/list-games/
 23. Rescue on Fractalus!
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2810
 24. 3D Deathchase
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001303
 25. Stealth
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3018
 26. Landscape
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2265
 27. Osm bitů ve třech rozměrech
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/08/osm-bitu-ve-trech-rozmerech.html
 28. Tau Ceti
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0005153
 29. Academy
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0005156
 30. Combat Zone 3D
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001033
 31. Dimension Destructors
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001394
 32. 3D-Interceptor
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002493
 33. Dark Star
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0001263
 34. Tau Ceti
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Tau_Ceti_(computer_game)
 35. TRANSPORTING ATARI COMPUTER PROGRAMS TO THE ATARI 5200
  http://www.atarimuseum.com/vi­deogames/consoles/5200/con­v_to_5200.html
 36. Atari A8 Games vs 5200 Games
  http://www.atariage.com/fo­rums/topic/169528-atari-a8-games-vs-5200-games/
 37. ATARI 5200 SUPERSYSTEM FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
  http://www.atarimuseum.com/faq­s/5200faq.html
 38. Protector (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Protector_(video_game)
 39. Fort Apocalypse (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1880
 40. Fort Apocalypse (C64-wiki)
  http://www.c64-wiki.de/index.php/Fort_Apocalypse
 41. Blue Max (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Blue_Max_(video_game)
 42. Blue Max 2001 (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1492
 43. Blue Max 2001
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http%3A//www.lemon64­.com/games/details.php%3FID%3D311
 44. Repton (1983 video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Repton_(1983_video_game)
 45. Tribute to Repton
  http://www.jeffbots.com/c64/rep­ton.html
 46. Repton (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2745
 47. Panther (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=2716
 48. Stealth (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=3018
 49. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=9662
 50. Defender (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=7547
 51. Galaxian (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?ga­me_id=7885
 52. Dot eaters: Space Invaders
  http://thedoteaters.com/?bit­story=space-invaders
 53. Dot eaters: Pong
  http://thedoteaters.com/?bit­story=article-3
 54. Dot eaters: Galaxian
  http://thedoteaters.com/?bit­story=galaxian
 55. Dot eaters: Defender
  http://thedoteaters.com/?bit­story=defender-and-vid-kidz
 56. Dot eaters: Breakout
  http://thedoteaters.com/?bit­story=breakout
 57. Space Invaders (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wi­ki/Space_Invaders
 58. Space Invaders (Arcade History)
  http://www.arcade-history.com/?n=space-invaders&page=detail&id=2537
 59. Defender (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wiki/Defender
 60. Defender (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Defender_(video_game)
 61. Stargate (Strategy Wiki)
  http://strategywiki.org/wiki/Stargate
 62. Caverns of Mars (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1549
 63. Defender (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1685
 64. Dropzone
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dropzone
 65. Dropzone (atari.fandal.cz)
  http://atari.fandal.cz/de­tail.php?files_id=1734
 66. Jetpac (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jetpac
 67. Jetpac (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009362
 68. Lunar Jetman (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0009372
 69. Solar Jetman (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0012083
 70. Robotron: 2084
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Robotron:_2084

Byl pro vás článek přínosný?