Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (96. část – další závodní hry pro více hráčů)

26. 9. 2013
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky i o historii vývoje počítačových her se již podruhé budeme zabývat popisem závodních her určených pro dva nebo více hráčů. Zatímco hry popsané minule byly doménou osmibitových domácích mikropočítačů, dnes již postupně přejdeme k počítačům osobním.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (96. část – další závodní hry pro více hráčů)

2. Kikstart

3. Super Off Road

4. Carnage

5. Micro Machines

6. Wacky Wheels

7. BC Racers pro Segu Genesis

8. BC Racers pro DOS

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (96. část – další závodní hry pro více hráčů)

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky i o historii her se budeme, podobně jako v části předchozí, zabývat popisem některých závodních her určených pro dva popř. i pro větší množství hráčů. Minule popsané hry vznikly převážně na osmibitových domácích mikropočítačích, popř. na osmibitových herních konzolích, ovšem většinu dnes popisovaných her najdeme spíše ve variantách pro výkonnější šestnáctibitové osobní mikropočítače. V následující tabulce jsou vypsány základní informace o všech hrách, kterými se budeme zabývat v navazujících kapitolách:

Kapitola Hra Rok vzniku Vývoj/distribuce
2 Kikstart 1986 Mastertronic
3 Super Off Road 1989, 1990 Mastertronic, Graftgold
4 Carnage 1993 Zeppelin Games
5 Micro Machines 1994 Codemasters
6 Wacky Wheels 1994 Apogee Software
7 BC Racers (SEGA) 1994 Core Design
8 BC Racers (DOS) 1995 Core Design

Obrázek 1: Kikstart ve verzi pro domácí mikropočítače Atari – úvodní obrazovka se zobrazenou tabulkou pěti nejlepších časů.

Zajímavé bude (opět se příliš nevzdálíme od tématu předchozího článku) porovnání způsobu zobrazení herního světa, popř. způsobu řešení hry většího množství hráčů:

Kapitola Hra Hra dvou hráčů Zobrazení herního světa
2 Kikstart split screen 2D, scrolling
3 Super Off Road společné herní pole 2,5D
4 Carnage společné herní pole 2D, půdorys
5 Micro Machines společné herní pole 2D, scrolling
6 Wacky Wheels split screen klasická 3D dráha
7 BC Racers (SEGA) společné herní pole klasická 3D dráha
8 BC Racers (DOS) split screen klasická 3D dráha

Obrázek 2: Kikstart ve verzi pro domácí mikropočítače Atari – výběr závodních drah (terénů).

2. Kikstart

První hrou, kterou si dnes stručně popíšeme, je hra s názvem Kikstart, někdy psáno též Kik-start. Jedná se o hru pocházející z druhé poloviny osmdesátých let minulého století, která byla určena původně pro osmibitové domácí mikropočítače (Commodore C64, Atari, …). V této hře mohou soutěžit dva hráči, a to vždy na trojici předem vybraných tratí.

Obrázek 3: Kikstart – režim split screen při hře dvou hráčů. Namísto skóre se v této hře pouze počítá dosažený čas.

Princip hry Kikstart je velmi jednoduchý – co nejrychleji s motorkou přejet okruhem s množstvím překážek; může se jednat o různé skokánky, nádrže s vodou, zaparkované automobily, ploty, cihlové zdi atd. Každá překážka vyžaduje odlišný způsob jízdy – některé překážky je možné, popř. nutné přeskočit, jiné přejet plnou rychlostí, další naopak co nejpomaleji atd. Pokud se hráči nepodaří přes některou překážku úspěšně přejet, ihned z motorky spadne a efektně přeletí přes řídítka (a to i ve chvíli, kdy měla motorka prakticky nulovou rychlost).

Obrázek 4: Kikstart – další obtížnost, tentokrát s přejezdem různých typů zdí.

Z přiložených screenshotů je patrné, jaký způsob zobrazení herního světa programátoři použili. Je použit režim split-screen, a to i v případě, že hraje pouze jeden hráč. Jak terénní okruhy, tak i samotní hráči jsou zobrazeni z boku, což je vzhledem k charakteru trati asi nejlepší řešení (srovnejme se hrou Carnage popsanou ve čtvrté kapitole). Každá polovina obrazovky scrolluje v horizontálním směru v závislosti na rychlosti pohybu hráče. Ovládání je jednoduché – joystickem (doprava, doleva) se určuje rychlost, pohyb pákou nahoru vede ke zvednutí předního kola motorky (v jakékoli rychlosti) a tlačítkem se provádí skoky. Jakýkoli pád je penalizován časovou ztrátou – na motorku je možné nastoupit až po několika sekundách.

Obrázek 5: Kikstart – složitější překážky typu plot či výmol.

Obrázek 6: Kikstart – tento skok asi nedopadne dobře…

Obrázek 7: … a taky nedopadl.

Obrázek 8: Kikstart – cíl se již blíží, stačí jen přeskočit poslední vodní nádrž.

Obrázek 9: Kikstart – třetí obtížnost překážek s vodními nádržemi.

3. Super Off Road

Velmi zajímavou hrou určenou pro dva či více hráčů je závodní hra s nekonečným názvem Ivan ‚Ironman‘ Stewart's Super Off Road, která je však spíše známá pod zkráceným jménem Super Off Road či dokonce jen Off Road. Tato závodní hra byla vydána jak ve formě video automatu (provozován byl i v hernách v tehdejším Československu), tak i pro herní konzole (Game Boy, Game Gear, Sega Master System, Sega Mega Drive…), pro domácí osmibitové mikropočítače (ZX Spectrum, Commodore C64) i pro osobní počítače (především Amigu a Atari ST).

Obrázek 10: Super Off Road – úvodní obrazovka hry v režimu grafické karty EGA.

Tato hra se do určité míry podobá hře BMX Simulator popsané minule, ovšem v Super Off Road se nezávodí na terénních kolech, ale v terénních automobilech na různých typech drah (včetně drah obsahujících skokánky či vodní příkopy). Celá závodní dráha je zobrazena na jediné obrazovce, takže programátoři nemuseli použít ani režim split-screen ani žádnou formu scrollingu.

Obrázek 11: Super Off Road – úvodní obrazovka.

Novinkou je zde možnost sbírat body v závislosti na umístění hráče po každém závodu. Tyto body jsou přepočteny na dolary a následně je možné za tyto peníze nakoupit různá vylepšení terénního automobilu. K dispozici je úprava motoru na vyšší rychlost, úprava na větší zrychlení, nádržky s nitromethanem umožňující okamžité zrychlení či dokonce zařízení udělující ostatním závodníkům elektrošoky. Úspěšný závodník si tedy může postupně svoje auto vylepšit do takové míry, že bude jen obtížně porazitelný, což hráče nutí nevynechat ani jeden závod.

Obrázek 12: Super Off Road – první závodní dráha.

Obrázek 13: Super Off Road – stupně vítězů + ocenění v dolarech.

Obrázek 14: Super Off Road – nákup dalšího vybavení auta.

Obrázek 15: Super Off Road – druhá závodní dráha.

Obrázek 16: Super Off Road – nyní se závodí v opačném směru.

Obrázek 17: Super Off Road – úvodní obrazovka hry v režimu grafické karty CGA.

Obrázek 18: Super Off Road – CGA režim je takřka nepoužitelný.

4. Carnage

Další dnes popisovaná hra se jmenuje Carnage a jedná se o hru, která byla vydána známou společností Zeppelin Games v roce 1993. V mnoha ohledech, především ve způsobu zobrazení i herním principu, je Carnage podobná hře Grand Prix Simulator z roku 1987, kterou jsme si popsali minule. I v této hře se totiž hráči pohybují po závodní dráze zobrazené na jediné obrazovce s použitím půdorysné projekce; budovy, mosty a další předměty však vrhají stíny, což přispívá k pocitu trojrozměrného světa.

Obrázek 19: Carnage – úvodní obrazovka (EGA/VGA režim).

Na závodní dráze se mohou pohybovat čtyři vozy, přičemž jeden až dva vozy mohou být ovládány hráčem a zbylé vozy pak počítačem. Ovládání je jednoduché – řídí se zatáčení, rychlost, brzdy a navíc je ještě možné pokládat na závodní dráhu miny, na které mohou najet protihráči. Hra byla mj. vydána i pro počítače PC a operační systém DOS, v němž byl využit grafický režim karet EGA a VGA s rozlišením 320×200 pixelů a s „pouhými“ šestnácti barvami (i když ze screenshotů asi ani není poznat, že je použito jen šestnáct barev a nikoli 256 barev).

Obrázek 20: Carnage – hlavní menu hry.

Obrázek 21: Carnage – základní údaje o prvním hráči.

Obrázek 22: Carnage – základní údaje o druhém hráči.

Obrázek 23: Carnage – start.

Obrázek 24: Carnage – průběh závodu.

5. Micro Machines

Další známé „nevážné“ závodní hry vyšly v sérii Micro Machines. V těchto hrách hráč ovládá modely formulí, motorových člunů, tančíků atd., které jsou dostatečně malé na to, aby závody bylo možné realizovat například na stole, na němž je závodní dráha vyskládána ze sponek, pravítka, několika tužek atd. Hra Micro Machines se taktéž od mnoha dalších závodních her odlišuje způsobem zobrazení – celý herní svět (dráha, hráči…) je vidět v půdorysném 2D pohledu (prakticky žádná snaha o 3D) a může scrollovat do všech stran, samozřejmě v závislosti na pohybu hráče – což se do značné míry podobá minule zmíněné hře Rally Speedway.

Obrázek 25: Micro Machines '96 pro Segu Genesis – hlavní menu hry.

Hráči ovládají formuli/motorový člun atd. velmi jednoduše – klávesnicí (zatáčení, plyn, brzda), joystickem či D-padem. V tomto případě dva směry D-padu slouží pro zatáčení, jedno tlačítko je rezervováno pro plyn a druhé pro brzdu, popř. pro zpátečku – nic složitějšího nebylo nutné vymýšlet.

Obrázek 26: Micro Machines '96 pro Segu Genesis – první závodní dráha je velmi jednoduchá.

Původní verze hry Micro Machines vyšla již v roce 1991 pro herní konzoli NES a v dalších letech vznikly verze další, které byly konvertovány na mnoho herních konzolí i osobních počítačů. Známá je například hra Micro Machines 2 určená (nejenom) pro herní konzoli Sega Mega Drive/Sega Genesis, protože tato hra byla dodávána na paměťovém modulu společně s rozšířením této herní konzole (J-Cart), které umožňovalo připojení až čtyř ovladačů a tím pádem i současnou hru čtyř hráčů. Další dvě varianty Micro Machines, které byly určeny pro konzole Sega, byly hry Micro Machines Turbo Tournament '96 (nové dráhy a několik dalších vylepšení) a taktéž Micro Machines Military.

Obrázek 27: Micro Machines '96 pro Segu Genesis – typický pohled na autíčka z nadhledu.

Obrázek 28: Micro Machines '96 pro Segu Genesis – další závodní dráha je sestavena ze sponek (kde se asi inspirovali tvůrci nápovědy pro MS Word? :-)

Obrázek 29: Micro Machines 2 pro Segu Genesis – úvodní obrazovka.

Obrázek 30: Micro Machines 2 pro Segu Genesis – závodní dráha, opět viděna v půdorysu.

Obrázek 31: Micro Machines pro DOS – menu s konfigurací hry.

Obrázek 32: Micro Machines pro DOS – výběr typu hry.

Obrázek 33: Micro Machines pro DOS – výběr alter ega hráčů.

Obrázek 34: Micro Machines pro DOS – další možnosti spouštěných závodů.

Obrázek 35: Micro Machines pro DOS – zde je možné vybrat, jaká vozidla budou závodit.

Obrázek 36: Micro Machines pro DOS – terénní závod.

Obrázek 37: Micro Machines pro DOS – závod dvou lodiček.

Obrázek 38: Micro Machines pro DOS – lze dokonce hrát i s tančíky.

6. Wacky Wheels

V oblasti závodních her určených pro více hráčů najdeme i poměrně známou hru Wacky Wheels, jejíž první verze byla vydána v roce 1994. Jedná se o zástupce her simulujících zábavnou formou závody na motokárách; v případě Wacky Wheels jsou tyto motokáry řízené různými zvířátky. Využívat je možné i různé objekty, které lze házet na protivníky – ježci, bomby atd.

Obrázek 39: Loading screen hry Wacky Wheels.

Obrázek 40: Úvodní obrazovka hry Wacky Wheels.

Způsob zobrazení i technické provedení této hry se v mnoha ohledech podobá dále popsané hře BC Racers: při hře dvou hráčů je použit režim split screen, závodní dráha je zobrazena otexturovanou vodorovnou plochou, na níž se nachází různé předměty zobrazené formou spritů, a na pozadí můžeme vidět statické (pouze scrollující) pozadí.

Obrázek 41: Logo distributora.

Závody motokár (kart racing) se staly zajímavou a svébytnou skupinou počítačových her, do níž se již o dva roky dříve zařadila i světoznámá herní série Super Mario Kart, o níž se zmíníme v některé z dalších částí tohoto seriálu.

Obrázek 42: Intro.

Obrázek 43: Hlavní menu hry.

Obrázek 44: Výběr alter ega prvního hráče.

Obrázek 45: Volba typu závodu.

Obrázek 46: Výběr závodní dráhy.

Obrázek 47: Mapa vybrané závodní dráhy.

Obrázek 48: Režim split-screen.

Obrázek 49: Záchrana hráče ve chvíli, kdy nemůže či nechce najít závodní trať..

Obrázek 50: Dva hráči + pět protihráčů řízených AI.

Obrázek 51: Závod pouze dvou hráčů.

7. BC Racers pro Segu Genesis

Další hra, o níž se dnes zmíníme, pochází ze zcela jiného prostředí, než výše zmíněná hra Wacky Wheels. Tato hra, jenž začala být nabízena v roce 1994, se jmenuje BC Racers a jejím autorem je společnost Core Design. První podporovanou platformou byla herní konzole Sega, konkrétně Sega Mega-CD, později byla hra portována mj. i pro DOS. Název BC Racers poměrně přesně vystihuje, jaké téma je v této hře zpracováno – skutečně se jedná o závody, které ovšem probíhají v blíže neurčeném časovém období před naším letopočtem (mimochodem: sponzorem závodů je jakýsi Millstone Rockafell :-).

Obrázek 52: BC Racers pro Segu Genesis – hlavní menu hry.

V podstatě jde z historického hlediska o nesmysl, protože zde jsou vedle sebe zobrazeni ještěři a pralidé, to ovšem vůbec nic nemění na tom, že je hra pojata zábavnou formou. Závodní stroje se nejvíce podobají motorkám se sajdkárou, ovšem tyto motorky mají kamenná kola a sajdkára je podle všeho postavená ze dřeva :-) Tím, že na sajdkáře může sedět nějaký spolujezdec, mohli tvůrci do relativně nudných závodů přidat i další prvek – spolujezdec může různým způsobem (kyjem…) ohrožovat ostatní závodníky.

Obrázek 53: BC Racers pro Segu Genesis – výběr vozidla a posádky.

Po grafické stránce je hra BC Racers pojata v komiksovém stylu, takže je možné ji dobře porovnávat právě se zmíněnými Wacky Wheels. Na některých platformách (například na IBM PC + DOS: viz též screenshoty) bylo umožněno, aby BC Racers hráli současně dva hráči v režimu split-screen, ovšem na herní konzoli Sega Mega Drive se tvůrci rozhodli pro jiné (mnohem jednodušší) řešení – nabídli možnost kooperativní hry, kdy jeden hráč řídil motorku a druhý hráč ovládal spolujezdce a prováděl i další činnosti. Technicky bylo pseudo-3D zobrazení herní scény vyřešeno poměrně jednoduše, protože se herní scéna skládala jen z několika typů objektů: plochá zem (zde se použila 3D projekce textury), pozadí tvořené scrollující bitmapou a hráči+další předměty a objekty (lampy, značky, stromy, chatky…) tvořené sprity, u nichž bylo nutné měnit jejich velikost v závislosti na vzdálenosti – ovšem v tomto případě se jedná o pouhé 2D operace.

Obrázek 54: BC Racers pro Segu Genesis – první závodní dráha je celkem jednoduchá (jen několik zatáček).

Obrázek 55: BC Racers pro Segu Genesis – stále první závodní dráha.

Obrázek 56: BC Racers pro Segu Genesis – noční závod.

Obrázek 57: BC Racers pro Segu Genesis – na poušti se v zatáčkách vozidlo často dostane do smyku.

8. BC Racers pro DOS

Již v předchozí kapitole jsme si naznačili některé rozdíly mezi originální variantou hry BC Racers určenou pro herní konzoli Sega Genesis a variantou portovanou na operační systém DOS, tj. na počítače PC. V DOS verzi se programátorům podařilo implementovat režim split-screen, což znamená, že byl podporován závod dvou hráčů, přesněji řečeno dvou sajdkár řízených hráči s dalšími závodníky řízenými AI. Samotný herní princip i způsob ovládání však zůstal v obou zmíněných variantách zachován.

Obrázek 58: BC Racers pro DOS – základní menu hry.

Zajímavé je, že hra BC Racers vyžadovala grafickou kartu VGA a používala přitom nestandardní 256barevný grafický režim s 224 obrazovými řádky (standardní grafický režim VGA 13h měl přitom 200 obrazových řádků). Technologie zobrazení herního světa zůstala prakticky stejná, jako v případě herní konzole Sega Genesis – základem byla „deska“ s texturami závodní dráhy a bitmapa s pozadím (to pouze horizontálně scrollovalo). Prakticky všechny objekty se zobrazovaly formou programově vykreslovaných spritů, tj. zvětšovaných bitmap s průhlednými pixely. Pokud vážené čtenáře tato technologie zajímá, je hra BC Racers ideální pokusnou hrou, protože většina spritů má navíc zvýrazněné hrany (hraniční pixely), což odpovídá zmíněnému komixovému stylu.

Obrázek 59: BC Racers pro DOS – start hry.

Obrázek 60: BC Racers pro DOS – výběr závodníků.

Obrázek 61: BC Racers pro DOS – výběr závodníků.

Obrázek 62: BC Racers pro DOS – výběr závodníků.

Obrázek 63: BC Racers pro DOS – režim split-screen.

Obrázek 64: BC Racers pro DOS – první závodní dráha.

Obrázek 65: BC Racers pro DOS – první závodní dráha.

Obrázek 66: BC Racers pro DOS – pokračování hry po neúspěšném závodu.

Obrázek 67: BC Racers pro DOS – start na druhé závodní dráze.

Obrázek 68: BC Racers pro DOS – tajemný strom vykreslený formou spritu.

Obrázek 69: BC Racers pro DOS – druhá závodní dráha, blesky a Stonehenge, atmosféra jako v DM II :-).

Obrázek 70: BC Racers pro DOS – některé závody se odehrávají na poušti.

Obrázek 71: BC Racers pro DOS – výběr závodníků pro další kolo.

9. Odkazy na Internetu

 1. BC Racers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BC_Racers
 2. Grand Prix II
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-grand-prix-ii_12156.html
 3. Grand Prix Simulator
  http://www.olivertwins.com/Gran­dPrixSimulator
 4. Grand Prix Simulator
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-grand-prix-simulator_2285.html
 5. Grand Prix Simulator (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Grand_Prix_Simulator
 6. BMX Simulator (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BMX_Simulator
 7. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl.gov/bnlweb/his­tory/images/VideogameSche­matic1.jpg
 8. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl.gov/bnlweb/his­tory/images/VideogameSche­matic2.jpg
 9. Computer and Video Game History
  http://inventors.about.com/li­brary/inventors/blcomputer_vi­deogames.htm
 10. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Tennis_for_Two
 11. Who really invented the video game?
  http://www.atarimagazines­.com/cva/v1n1/inventedgames­.php
 12. The Video Game Revolution
  http://www.pbs.org/kcts/vi­deogamerevolution/history/ti­meline.html
 13. The First Video Game?
  http://www.bnl.gov/bnlweb/his­tory/higinbotham.asp
 14. Atari Age: Video Chess
  http://www.atariage.com/sof­tware_page.html?SoftwareID=1429
 15. Moby Games: Video Chess
  http://www.mobygames.com/game/video-chess
 16. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Video_Chess
 17. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 18. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 19. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud.co.uk/richard/mud.htm
 20. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/MUD1

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.