Hlavní navigace

Knihovna Pandas: spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join

31. 12. 2020
Doba čtení: 50 minut

Sdílet

Před vlastní analýzou či statistickým zpracováním dat s využitím knihovny Pandas je mnohdy nutné data získat z několika samostatných tabulek, jež je zapotřebí načíst a spojit.

Obsah

1. Načtení datového rámce z externího datového souboru (tabulky)

2. Zpracování jednotlivých sloupců v datových rámcích – map a transform

3. Agregace dat z datových rámců, resp. z vybraných sloupců

4. Použití metody combine

5. Spojení datových rámců metodou append

6. Příklad použití metody append

7. Spojení rámců po sloupcích nebo po řádcích funkcí concat

8. Příklady použití funkce concat

9. Funkce merge

10. Inner join (vnitřní spojení) založený na funkci merge

11. Left join (vnější spojení „zleva“) založený na funkci merge

12. Right join (vnější spojení „zprava“) založený na funkci merge

13. Outer join (vnější spojení) založený na funkci merge

14. Použití metody join pro spojení dvou datových rámců

15. Inner join (vnitřní spojení) založený na metodě join

16. Left join (vnější spojení „zleva“) založený na metodě join

17. Right join (vnější spojení „zprava“) založený na metodě join

18. Outer join (vnější spojení) založený na metodě join

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Načtení datového rámce z externího datového souboru (tabulky)

Nejdříve si zopakujme, jakým způsobem je možné načíst tabulku do datového rámce. Knihovna Pandas umožňuje načtení tabulky z různých datových zdrojů, například ze:

 1. Souborů CSV (Comma-Separated Values)
 2. Souborů TSV (Tab-Separated Values)
 3. Textových souborů s volitelným oddělovačem a formátem sloupců
 4. Tabulek z tabulkových procesorů (xls, xlsx, xlsm, xlsb, odf, ods, odt)
 5. Souborů JSON se strukturovanými daty
 6. Načítání z relačních databází s využitím SQL driverů
 7. Načítání z Parquet souborů
 8. atd.

V demonstračních příkladech popsaných v navazujících kapitolách budeme používat tabulku uloženou ve formátu TSV (Tab-Separated Values), kterou je možné načíst funkcí nazvanou read_csv, ovšem jen v případě, že budeme explicitně specifikovat formát oddělovače:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()
Poznámka: povšimněte si, že vybraný sloupec je zkonvertován na index, čehož posléze využijeme.

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu by se měl nejprve zobrazit obsah celého datového rámce:

          Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C             1     2 change  15.95   0.74
Java           2     1 change  13.48  -3.18
Python          3     3   NaN  10.47   0.59
C++            4     4   NaN   7.11   1.48
C#            5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic       6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript        7     7   NaN   2.54   0.41
PHP            8     9 change   2.49   0.62
R             9    19 change   2.37   1.33
SQL           10     8 change   1.76  -0.19
Go            11    14 change   1.46   0.24
Swift          12    16 change   1.38   0.28
Perl           13    20 change   1.30   0.26
Assembly language    14    12 change   1.30  -0.08
Ruby           15    15   NaN   1.24   0.03
MATLAB          16    18 change   1.10   0.04
Groovy          17    11 change   0.99  -0.52
Rust           18    33 change   0.92   0.55
Objective-C       19    10 change   0.85  -0.99
Dart           20    24 change   0.77   0.13

Následovat by měl výpis struktury jednotlivých sloupců:

Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object

Nakonec se zobrazí informace o indexech, popis všech pěti datových sloupců a obsazení paměti datovým rámcem:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   float64
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 960.0+ bytes
None

2. Zpracování jednotlivých sloupců v datových rámcích – map a transform

V předchozím článku o knihovně Pandas jsme si popsali mnoho funkcí určených pro zpracování datových řad (series). Všechny tyto funkce jsou přitom plně aplikovatelné i na sloupce datových rámců, protože každý sloupec je možné považovat za plnohodnotnou datovou řadu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkce již byly poměrně podrobně popsány minule, ukážeme si dnes jen několik příkladů pouze se základním popisem.

Vytvoření nového sloupce založeného na hodnotách z existujícího sloupce „Ratings“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# převod na skutečný poměr <0, 1>
df["Ratings as ratio"] = df["Ratings"].map(lambda x: x/100.0)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledkem bude následující datový rámec:

          Sep 2020 Sep 2019 ... Changep Ratings as ratio
Language
C             1     2 ...  0.74      0.1595
Java           2     1 ...  -3.18      0.1348
Python          3     3 ...  0.59      0.1047
C++            4     4 ...  1.48      0.0711
C#            5     5 ...  1.18      0.0458
Visual Basic       6     6 ...  0.83      0.0412
JavaScript        7     7 ...  0.41      0.0254
PHP            8     9 ...  0.62      0.0249
R             9    19 ...  1.33      0.0237
SQL           10     8 ...  -0.19      0.0176
Go            11    14 ...  0.24      0.0146
Swift          12    16 ...  0.28      0.0138
Perl           13    20 ...  0.26      0.0130
Assembly language    14    12 ...  -0.08      0.0130
Ruby           15    15 ...  0.03      0.0124
MATLAB          16    18 ...  0.04      0.0110
Groovy          17    11 ...  -0.52      0.0099
Rust           18    33 ...  0.55      0.0092
Objective-C       19    10 ...  -0.99      0.0085
Dart           20    24 ...  0.13      0.0077
 
[20 rows x 6 columns]
 
Sep 2020       int64
Sep 2019       int64
Change        object
Ratings       float64
Changep       float64
Ratings as ratio  float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 6 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype
--- ------      -------------- -----
 0  Sep 2020     20 non-null   int64
 1  Sep 2019     20 non-null   int64
 2  Change      14 non-null   object
 3  Ratings      20 non-null   float64
 4  Changep      20 non-null   float64
 5  Ratings as ratio 20 non-null   float64
dtypes: float64(3), int64(2), object(1)
memory usage: 1.1+ KB
None

Přepis původního sloupce „Ratings“ zkonvertovanými hodnotami:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# převod na skutečný poměr <0, 1>
df["Ratings"] = df["Ratings"].map(lambda x: x/100.0)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledkem tohoto příkladu bude následující datový rámec:

          Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C             1     2 change  0.1595   0.74
Java           2     1 change  0.1348  -3.18
Python          3     3   NaN  0.1047   0.59
C++            4     4   NaN  0.0711   1.48
C#            5     5   NaN  0.0458   1.18
Visual Basic       6     6   NaN  0.0412   0.83
JavaScript        7     7   NaN  0.0254   0.41
PHP            8     9 change  0.0249   0.62
R             9    19 change  0.0237   1.33
SQL           10     8 change  0.0176  -0.19
Go            11    14 change  0.0146   0.24
Swift          12    16 change  0.0138   0.28
Perl           13    20 change  0.0130   0.26
Assembly language    14    12 change  0.0130  -0.08
Ruby           15    15   NaN  0.0124   0.03
MATLAB          16    18 change  0.0110   0.04
Groovy          17    11 change  0.0099  -0.52
Rust           18    33 change  0.0092   0.55
Objective-C       19    10 change  0.0085  -0.99
Dart           20    24 change  0.0077   0.13
 
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   float64
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 960.0+ bytes
None

Přímá aplikace funkce format bez nutnosti použití lambda výrazu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# formát hodnot ve sloupci
df["Ratings"] = df["Ratings"].map("Rating is {:4.1f}%".format)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledek:

          Sep 2020 Sep 2019 Change     Ratings Changep
Language
C             1     2 change Rating is 15.9%   0.74
Java           2     1 change Rating is 13.5%  -3.18
Python          3     3   NaN Rating is 10.5%   0.59
C++            4     4   NaN Rating is 7.1%   1.48
C#            5     5   NaN Rating is 4.6%   1.18
Visual Basic       6     6   NaN Rating is 4.1%   0.83
JavaScript        7     7   NaN Rating is 2.5%   0.41
PHP            8     9 change Rating is 2.5%   0.62
R             9    19 change Rating is 2.4%   1.33
SQL           10     8 change Rating is 1.8%  -0.19
Go            11    14 change Rating is 1.5%   0.24
Swift          12    16 change Rating is 1.4%   0.28
Perl           13    20 change Rating is 1.3%   0.26
Assembly language    14    12 change Rating is 1.3%  -0.08
Ruby           15    15   NaN Rating is 1.2%   0.03
MATLAB          16    18 change Rating is 1.1%   0.04
Groovy          17    11 change Rating is 1.0%  -0.52
Rust           18    33 change Rating is 0.9%   0.55
Objective-C       19    10 change Rating is 0.8%  -0.99
Dart           20    24 change Rating is 0.8%   0.13
 
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   object
Changep   float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   object
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(2), object(2)
memory usage: 960.0+ bytes
None

Metoda transform odpovídá výše zmíněné metodě map:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# převod na skutečný poměr <0, 1>
df["Ratings as ratio"] = df["Ratings"].transform(lambda x: x/100.0)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledek:

          Sep 2020 Sep 2019 ... Changep Ratings as ratio
Language
C             1     2 ...  0.74      0.1595
Java           2     1 ...  -3.18      0.1348
Python          3     3 ...  0.59      0.1047
C++            4     4 ...  1.48      0.0711
C#            5     5 ...  1.18      0.0458
Visual Basic       6     6 ...  0.83      0.0412
JavaScript        7     7 ...  0.41      0.0254
PHP            8     9 ...  0.62      0.0249
R             9    19 ...  1.33      0.0237
SQL           10     8 ...  -0.19      0.0176
Go            11    14 ...  0.24      0.0146
Swift          12    16 ...  0.28      0.0138
Perl           13    20 ...  0.26      0.0130
Assembly language    14    12 ...  -0.08      0.0130
Ruby           15    15 ...  0.03      0.0124
MATLAB          16    18 ...  0.04      0.0110
Groovy          17    11 ...  -0.52      0.0099
Rust           18    33 ...  0.55      0.0092
Objective-C       19    10 ...  -0.99      0.0085
Dart           20    24 ...  0.13      0.0077
 
[20 rows x 6 columns]
 
Sep 2020       int64
Sep 2019       int64
Change        object
Ratings       float64
Changep       float64
Ratings as ratio  float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 6 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype
--- ------      -------------- -----
 0  Sep 2020     20 non-null   int64
 1  Sep 2019     20 non-null   int64
 2  Change      14 non-null   object
 3  Ratings      20 non-null   float64
 4  Changep      20 non-null   float64
 5  Ratings as ratio 20 non-null   float64
dtypes: float64(3), int64(2), object(1)
memory usage: 1.7+ KB
None

Dtto pro změnu obsahu vybraného sloupce „Ratings“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# převod na skutečný poměr <0, 1>
df["Ratings"] = df["Ratings"].transform(lambda x: x/100.0)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledek:

          Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C             1     2 change  0.1595   0.74
Java           2     1 change  0.1348  -3.18
Python          3     3   NaN  0.1047   0.59
C++            4     4   NaN  0.0711   1.48
C#            5     5   NaN  0.0458   1.18
Visual Basic       6     6   NaN  0.0412   0.83
JavaScript        7     7   NaN  0.0254   0.41
PHP            8     9 change  0.0249   0.62
R             9    19 change  0.0237   1.33
SQL           10     8 change  0.0176  -0.19
Go            11    14 change  0.0146   0.24
Swift          12    16 change  0.0138   0.28
Perl           13    20 change  0.0130   0.26
Assembly language    14    12 change  0.0130  -0.08
Ruby           15    15   NaN  0.0124   0.03
MATLAB          16    18 change  0.0110   0.04
Groovy          17    11 change  0.0099  -0.52
Rust           18    33 change  0.0092   0.55
Objective-C       19    10 change  0.0085  -0.99
Dart           20    24 change  0.0077   0.13
 
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   float64
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 1.6+ KB
None

Přímá specifikace metody format namísto lambda výrazu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# formát hodnot ve sloupci
df["Ratings"] = df["Ratings"].transform("Rating is {:4.1f}%".format)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

S výsledkem:

          Sep 2020 Sep 2019 Change     Ratings Changep
Language
C             1     2 change Rating is 15.9%   0.74
Java           2     1 change Rating is 13.5%  -3.18
Python          3     3   NaN Rating is 10.5%   0.59
C++            4     4   NaN Rating is 7.1%   1.48
C#            5     5   NaN Rating is 4.6%   1.18
Visual Basic       6     6   NaN Rating is 4.1%   0.83
JavaScript        7     7   NaN Rating is 2.5%   0.41
PHP            8     9 change Rating is 2.5%   0.62
R             9    19 change Rating is 2.4%   1.33
SQL           10     8 change Rating is 1.8%  -0.19
Go            11    14 change Rating is 1.5%   0.24
Swift          12    16 change Rating is 1.4%   0.28
Perl           13    20 change Rating is 1.3%   0.26
Assembly language    14    12 change Rating is 1.3%  -0.08
Ruby           15    15   NaN Rating is 1.2%   0.03
MATLAB          16    18 change Rating is 1.1%   0.04
Groovy          17    11 change Rating is 1.0%  -0.52
Rust           18    33 change Rating is 0.9%   0.55
Objective-C       19    10 change Rating is 0.8%  -0.99
Dart           20    24 change Rating is 0.8%   0.13
 
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   object
Changep   float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   object
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(2), object(2)
memory usage: 1.6+ KB
None

3. Agregace dat z datových rámců, resp. z vybraných sloupců

S využitím agregačních funkcí je možné například získat maximální, minimální a průměrnou hodnotu ve vybraném sloupci, vypočítat součet nebo produkt hodnot ve sloupci atd. Zavolat lze funkce pro zpracování prvků polí poskytované knihovnou Numpy tak, jak je to ukázáno v dalším příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
import numpy as np
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# agregace výsledků
results = df["Ratings"].agg([np.min, np.max, np.sum, np.mean])
 
# tisk vypočtených výsledků
print("Results")
print(results)

Získané výsledky mají tvar datové řady:

Results
amin   0.770
amax  15.950
sum   76.180
mean   3.809
Name: Ratings, dtype: float64

Podobně koncipovaný příklad, ovšem nyní se použijí jména funkcí (uložené v řetězci) a nikoli reference na funkce:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# agregace výsledků
results = df["Ratings"].agg(["min", "max", "sum", "mean"])
 
# tisk vypočtených výsledků
print("Results")
print(results)

Vypočtené výsledky mají opět tvar datové řady:

Results
min   0.770
max   15.950
sum   76.180
mean   3.809
Name: Ratings, dtype: float64

4. Použití metody combine

Další užitečná metoda (popsaná minule), která je určená pro zpracování hodnot v datových řadách a tím pádem i ve sloupcích datových rámců, se jmenuje Series.combine. Tato metoda umožňuje zkombinovat prvky dvou řad (pokud jsou jejich indexy kompatibilní) popř. prvky jedné řady se skalární hodnotou. Ukažme si nyní druhý zmíněný případ, kdy zkombinujeme (postupně) hodnotu prvků z datové řady s hodnotou 2, resp. 10, přičemž kombinace bude provedena funkcemi min a max. V prvním případě tedy nahradíme ty prvky z řady, které jsou větší než 10 hodnotou 10 a následně ty prvky z řady, které jsou menší než 2 právě hodnotou 2:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df.set_index("Language", inplace=True)
 
# omezení hodnot
df["Ratings"] = df["Ratings"].combine(10, min)
 
# omezení hodnot
df["Ratings"] = df["Ratings"].combine(2, max)
 
# datový rámec zobrazíme
print(df)
print()
 
# podrobnější informace o datovém rámci
print(df.dtypes)
print()
 
# více podrobnějších informací o datovém rámci
print(df.info())
print()

Výsledek je patrný při pohledu na nový obsah sloupce „Ratings“:

          Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C             1     2 change  10.00   0.74
Java           2     1 change  10.00  -3.18
Python          3     3   NaN  10.00   0.59
C++            4     4   NaN   7.11   1.48
C#            5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic       6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript        7     7   NaN   2.54   0.41
PHP            8     9 change   2.49   0.62
R             9    19 change   2.37   1.33
SQL           10     8 change   2.00  -0.19
Go            11    14 change   2.00   0.24
Swift          12    16 change   2.00   0.28
Perl           13    20 change   2.00   0.26
Assembly language    14    12 change   2.00  -0.08
Ruby           15    15   NaN   2.00   0.03
MATLAB          16    18 change   2.00   0.04
Groovy          17    11 change   2.00  -0.52
Rust           18    33 change   2.00   0.55
Objective-C       19    10 change   2.00  -0.99
Dart           20    24 change   2.00   0.13
 
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 20 entries, C to Dart
Data columns (total 5 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype
--- ------  -------------- -----
 0  Sep 2020 20 non-null   int64
 1  Sep 2019 20 non-null   int64
 2  Change  14 non-null   object
 3  Ratings  20 non-null   float64
 4  Changep  20 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 960.0+ bytes
None

5. Spojení datových rámců metodou append

Ve druhé části dnešního článku se budeme zabývat velmi častou operací – spojením dvou (nebo i většího množství) datových rámců. V knihovně Pandas je možné rámce spojit jak „po řádcích“, tak i „po sloupcích“ a popř. i vyřešit splynutí hodnot z těch sloupců, které si logicky odpovídají. Nejdříve si ukážeme, jakým způsobem je možné spojit dva datové rámce „po řádcích“. K tomu využijeme datové soubory tiobeC.tsv a tiobeD.tsv.

První z těchto souborů tiobeC.tsv obsahuje horní polovinu tabulky:

Sep 2020  Sep 2019  Change   Language      Ratings   Changep
1      2      change   C         15.95    +0.74
2      1      change   Java        13.48    -3.18
3      3            Python       10.47    +0.59
4      4            C++        7.11    +1.48
5      5            C#         4.58    +1.18
6      6            Visual Basic    4.12    +0.83
7      7            JavaScript     2.54    +0.41
8      9      change   PHP        2.49    +0.62
9      19     change   R         2.37    +1.33
10     8      change   SQL        1.76    -0.19

Druhá polovina tabulky je uložena v souboru tiobeD.tsv:

Sep 2020  Sep 2019  Change   Language      Ratings   Changep
11     14     change   Go         1.46    +0.24
12     16     change   Swift       1.38    +0.28
13     20     change   Perl        1.30    +0.26
14     12     change   Assembly language 1.30    -0.08
15     15           Ruby        1.24    +0.03
16     18     change   MATLAB       1.10    +0.04
17     11     change   Groovy       0.99    -0.52
18     33     change   Rust        0.92    +0.55
19     10     change   Objective-C    0.85    -0.99
20     24     change   Dart        0.77    +0.13

6. Příklad použití metody append

Metoda append třídy DataFrame připojí k datovému rámci obsah druhého datového rámce. Použití této metody v praxi je tedy velmi jednoduché, ovšem lze ji použít pouze pro základní operace s datovými rámci (na rozdíl od dále popsaných operací typu „merge“ a „join“):

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeC.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeD.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
concatenated = df1.append(df2)
 
# výpis výsledku
print(concatenated)

Po spuštění tohoto příkladu se nejdříve zobrazí původní obsah obou datových rámců:

       Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C          1     2 change  15.95   0.74
Java        2     1 change  13.48  -3.18
Python       3     3   NaN  10.47   0.59
C++         4     4   NaN   7.11   1.48
C#         5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic    6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript     7     7   NaN   2.54   0.41
PHP         8     9 change   2.49   0.62
R          9    19 change   2.37   1.33
SQL        10     8 change   1.76  -0.19
 
         Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
Go           11    14 change   1.46   0.24
Swift          12    16 change   1.38   0.28
Perl          13    20 change   1.30   0.26
Assembly language    14    12 change   1.30  -0.08
Ruby          15    15   NaN   1.24   0.03
MATLAB         16    18 change   1.10   0.04
Groovy         17    11 change   0.99  -0.52
Rust          18    33 change   0.92   0.55
Objective-C       19    10 change   0.85  -0.99
Dart          20    24 change   0.77   0.13

Poté dojde k připojení druhého rámce k rámci prvnímu s tímto výsledkem:

         Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C            1     2 change  15.95   0.74
Java           2     1 change  13.48  -3.18
Python          3     3   NaN  10.47   0.59
C++           4     4   NaN   7.11   1.48
C#            5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic       6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript        7     7   NaN   2.54   0.41
PHP           8     9 change   2.49   0.62
R            9    19 change   2.37   1.33
SQL           10     8 change   1.76  -0.19
Go           11    14 change   1.46   0.24
Swift          12    16 change   1.38   0.28
Perl          13    20 change   1.30   0.26
Assembly language    14    12 change   1.30  -0.08
Ruby          15    15   NaN   1.24   0.03
MATLAB         16    18 change   1.10   0.04
Groovy         17    11 change   0.99  -0.52
Rust          18    33 change   0.92   0.55
Objective-C       19    10 change   0.85  -0.99
Dart          20    24 change   0.77   0.13

7. Spojení rámců po sloupcích nebo po řádcích funkcí concat

Alternativní možnost spojení dvou datových rámců nabízí funkce nazvaná concat, která je aplikovatelná pro libovolný počet instancí třídy DataFrame. Tato funkce dokáže datové rámce spojit buď po sloupcích nebo po řádcích, a to v závislosti na hodnotě parametru axis, který by měl obsahovat hodnotu 0 nebo 1 (popř. nebýt vůbec uveden):

concat(objs:Union[Iterable[~FrameOrSeries], Mapping[collections.abc.Hashable, ~FrameOrSeries]], axis=0, join='outer', ignore_index:bool=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity:bool=False, sort:bool=False, copy:bool=True)
-> Union[_ForwardRef('DataFrame'), _ForwardRef('Series')]
 
  Concatenate pandas objects along a particular axis with optional set logic
  along the other axes.
 
  Can also add a layer of hierarchical indexing on the concatenation axis,
  which may be useful if the labels are the same (or overlapping) on
  the passed axis number.

Pro otestování spojení datových rámců „po řádcích“ opět použijeme datové soubory tiobeC.tsv a tiobeD.tsv popsané v rámci páté kapitoly. Ovšem pro spojení rámců „po sloupcích“ budou použity odlišné soubory – tiobeE.tsv a tiobeF.tsv.

Soubor tiobeE.tsv obsahuje pouze tři vybrané sloupce z původního rámce (tabulky):

Language      Ratings    Changep
C         15.95     +0.74
Java        13.48     -3.18
Python       10.47     +0.59
C++        7.11     +1.48
C#         4.58     +1.18
Visual Basic    4.12     +0.83
JavaScript     2.54     +0.41
PHP        2.49     +0.62
R         2.37     +1.33
SQL        1.76     -0.19
Go         1.46     +0.24
Swift       1.38     +0.28
Perl        1.30     +0.26
Assembly language 1.30     -0.08
Ruby        1.24     +0.03
MATLAB       1.10     +0.04
Groovy       0.99     -0.52
Rust        0.92     +0.55
Objective-C    0.85     -0.99
Dart        0.77     +0.13

Soubor tiobeF.tsv taktéž obsahuje pouze vybrané datové sloupce z původní tabulky:

Sep 2020     Sep 2019    Change     Language
1        2       change     C
2        1       change     Java
3        3               Python
4        4               C++
5        5               C#
6        6               Visual Basic
7        7               JavaScript
8        9       change     PHP
9        19       change     R
10        8       change     SQL
11        14       change     Go
12        16       change     Swift
13        20       change     Perl
14        12       change     Assembly language
15        15              Ruby
16        18       change     MATLAB
17        11       change     Groovy
18        33       change     Rust
19        10       change     Objective-C
20        24       change     Dart
Poznámka: povšimněte si, že sloupec „Language“ existuje v obou tabulkách. To je důležité, protože bude využit pro vytvoření indexů datových rámců.

8. Příklady použití funkce concat

Nejprve si ukažme, jak se provede spojení dvou datových rámců „po sloupcích“ s využitím funkce concat. V tomto případě je nutné funkci předat seznam nebo n-tici, jejímiž prvky jsou reference na spojované datové rámce:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeE.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeF.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
concatenated = pandas.concat([df1, df2], axis=1)
 
# výpis výsledku
print(concatenated)

Příklad nejdříve vypíše obsah původních datových rámců:

          Ratings Changep
Language
C          15.95   0.74
Java         13.48  -3.18
Python        10.47   0.59
C++          7.11   1.48
C#          4.58   1.18
Visual Basic     4.12   0.83
JavaScript      2.54   0.41
PHP          2.49   0.62
R           2.37   1.33
SQL          1.76  -0.19
Go          1.46   0.24
Swift         1.38   0.28
Perl         1.30   0.26
Assembly language   1.30  -0.08
Ruby         1.24   0.03
MATLAB        1.10   0.04
Groovy        0.99  -0.52
Rust         0.92   0.55
Objective-C      0.85  -0.99
Dart         0.77   0.13
 
          Sep 2020 Sep 2019 Change
Language
C             1     2 change
Java           2     1 change
Python          3     3   NaN
C++            4     4   NaN
C#            5     5   NaN
Visual Basic       6     6   NaN
JavaScript        7     7   NaN
PHP            8     9 change
R             9    19 change
SQL           10     8 change
Go            11    14 change
Swift          12    16 change
Perl           13    20 change
Assembly language    14    12 change
Ruby           15    15   NaN
MATLAB          16    18 change
Groovy          17    11 change
Rust           18    33 change
Objective-C       19    10 change
Dart           20    24 change

Poté se vypíše obsah rámce získaného funkcí concat:

          Ratings Changep Sep 2020 Sep 2019 Change
Language
C          15.95   0.74     1     2 change
Java         13.48  -3.18     2     1 change
Python        10.47   0.59     3     3   NaN
C++          7.11   1.48     4     4   NaN
C#          4.58   1.18     5     5   NaN
Visual Basic     4.12   0.83     6     6   NaN
JavaScript      2.54   0.41     7     7   NaN
PHP          2.49   0.62     8     9 change
R           2.37   1.33     9    19 change
SQL          1.76  -0.19    10     8 change
Go          1.46   0.24    11    14 change
Swift         1.38   0.28    12    16 change
Perl         1.30   0.26    13    20 change
Assembly language   1.30  -0.08    14    12 change
Ruby         1.24   0.03    15    15   NaN
MATLAB        1.10   0.04    16    18 change
Groovy        0.99  -0.52    17    11 change
Rust         0.92   0.55    18    33 change
Objective-C      0.85  -0.99    19    10 change
Dart         0.77   0.13    20    24 change

Spojení po řádcích je nepatrně jednodušší, neboť není zapotřebí specifikovat hodnotu nepovinného parametru axis:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeC.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeD.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
concatenated = pandas.concat([df1, df2])
 
# výpis výsledku
print(concatenated)

Příklad opět vypíše obsah původních rámců:

         Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C            1     2 change  15.95   0.74
Java           2     1 change  13.48  -3.18
Python          3     3   NaN  10.47   0.59
C++           4     4   NaN   7.11   1.48
C#            5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic       6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript        7     7   NaN   2.54   0.41
PHP           8     9 change   2.49   0.62
R            9    19 change   2.37   1.33
SQL           10     8 change   1.76  -0.19
 
         Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
Go           11    14 change   1.46   0.24
Swift          12    16 change   1.38   0.28
Perl          13    20 change   1.30   0.26
Assembly language    14    12 change   1.30  -0.08
Ruby          15    15   NaN   1.24   0.03
MATLAB         16    18 change   1.10   0.04
Groovy         17    11 change   0.99  -0.52
Rust          18    33 change   0.92   0.55
Objective-C       19    10 change   0.85  -0.99
Dart          20    24 change   0.77   0.13

A následně rámec získaný spojením přes index:

          Sep 2020 Sep 2019 Change Ratings Changep
Language
C             1     2 change  15.95   0.74
Java           2     1 change  13.48  -3.18
Python          3     3   NaN  10.47   0.59
C++            4     4   NaN   7.11   1.48
C#            5     5   NaN   4.58   1.18
Visual Basic       6     6   NaN   4.12   0.83
JavaScript        7     7   NaN   2.54   0.41
PHP            8     9 change   2.49   0.62
R             9    19 change   2.37   1.33
SQL           10     8 change   1.76  -0.19
Go            11    14 change   1.46   0.24
Swift          12    16 change   1.38   0.28
Perl           13    20 change   1.30   0.26
Assembly language    14    12 change   1.30  -0.08
Ruby           15    15   NaN   1.24   0.03
MATLAB          16    18 change   1.10   0.04
Groovy          17    11 change   0.99  -0.52
Rust           18    33 change   0.92   0.55
Objective-C       19    10 change   0.85  -0.99
Dart           20    24 change   0.77   0.13

9. Funkce merge

Velmi často se setkáme s nutností spojit dvě tabulky, které sice obsahují shodné sloupce, ovšem ne všechny řádky (resp. záznamy) nalezneme v obou spojovaných tabulkách. Taková operace je zcela běžná v oblasti relačních databází (přesněji řečeno v SQL databázích), kde pro ni existuje i klauzule JOIN. Podle toho, jakým způsobem jsou do výsledku zařazeny ty záznamy, které nejsou nalezeny v obou spojovaných tabulkách, rozlišujeme:

 1. vnitřní spojení (inner join)
 2. vnější spojení (outer join)

Vnější spojení je dále děleno na:

 1. úplně vnější spojení (outer join)
 2. vnější spojení zleva (left join)
 3. vnější spojení zprava (right join)

Tato operace je v knihovně Pandas realizována funkcí nazvanou merge; současně se jedná o jednu z funkcí, která dokáže do značné míry konfigurovat přesný postup operace spojení dvou datových rámců:

merge(left, right, how:str='inner', on=None, left_on=None, right_on=None, left_index:bool=False, right_index:bool=False, sort:bool=False, suffixes=('_x', '_y'), copy:bool=True, indicator:bool=False, validate=None) -> 'DataFrame'
  Merge DataFrame or named Series objects with a database-style join.
 
  The join is done on columns or indexes. If joining columns on
  columns, the DataFrame indexes *will be ignored*. Otherwise if joining indexes
  on indexes or indexes on a column or columns, the index will be passed on.
 
  Parameters
  ----------
  left : DataFrame
  right : DataFrame or named Series
    Object to merge with.
  how : {'left', 'right', 'outer', 'inner'}, default 'inner'
    Type of merge to be performed.
 
    * left: use only keys from left frame, similar to a SQL left outer join;
     preserve key order.
    * right: use only keys from right frame, similar to a SQL right outer join;
     preserve key order.
    * outer: use union of keys from both frames, similar to a SQL full outer
     join; sort keys lexicographically.
    * inner: use intersection of keys from both frames, similar to a SQL inner
     join; preserve the order of the left keys.
  on : label or list
    Column or index level names to join on. These must be found in both
    DataFrames. If `on` is None and not merging on indexes then this defaults
    to the intersection of the columns in both DataFrames.
  left_on : label or list, or array-like
    Column or index level names to join on in the left DataFrame. Can also
    be an array or list of arrays of the length of the left DataFrame.
    These arrays are treated as if they are columns.
  right_on : label or list, or array-like
    Column or index level names to join on in the right DataFrame. Can also
    be an array or list of arrays of the length of the right DataFrame.
    These arrays are treated as if they are columns.
  left_index : bool, default False
    Use the index from the left DataFrame as the join key(s). If it is a
    MultiIndex, the number of keys in the other DataFrame (either the index
  right_index : bool, default False
    Use the index from the right DataFrame as the join key. Same caveats as
    left_index.
  sort : bool, default False
    Sort the join keys lexicographically in the result DataFrame. If False,
    the order of the join keys depends on the join type (how keyword).
  suffixes : list-like, default is ("_x", "_y")
    A length-2 sequence where each element is optionally a string
    indicating the suffix to add to overlapping column names in
    `left` and `right` respectively. Pass a value of `None` instead
    of a string to indicate that the column name from `left` or
    `right` should be left as-is, with no suffix. At least one of the
    values must not be None.
  copy : bool, default True
    If False, avoid copy if possible.
  indicator : bool or str, default False
    If True, adds a column to the output DataFrame called "_merge" with
    information on the source of each row. The column can be given a different
    name by providing a string argument. The column will have a Categorical
    type with the value of "left_only" for observations whose merge key only
    appears in the left DataFrame, "right_only" for observations
    whose merge key only appears in the right DataFrame, and "both"
    if the observation's merge key is found in both DataFrames.

Vzhledem k velké univerzálnosti této funkce si ukážeme její použití na sedmici demonstračních příkladů. Použijeme přitom datové rámce, které vzniknou načtením dvojice tabulek, které mají některé řádky shodné a jiné naopak chybí.

V první tabulce je patnáct řádků původně získaných z Tiobe indexu:

Sep 2019    Change    Language      Ratings    Changep
2       change    C         15.95     +0.74
1       change    Java        13.48     -3.18
3              Python       10.47     +0.59
4              C++        7.11      +1.48
5              C#         4.58      +1.18
6              Visual Basic    4.12      +0.83
7              JavaScript     2.54      +0.41
9       change    PHP        2.49      +0.62
19       change    R         2.37      +1.33
8       change    SQL        1.76      -0.19
14       change    Go         1.46      +0.24
16       change    Swift       1.38      +0.28
20       change    Perl        1.30      +0.26
12       change    Assembly language 1.30      -0.08
15              Ruby        1.24      +0.03

Ve druhé tabulce je taktéž patnáct řádků původně získaných z Tiobe indexu, ovšem posledních pět řádků je od předchozí tabulky odlišných:

Sep 2020    Change    Language      Ratings    Changep
1       change    C         15.95     +0.74
2       change    Java        13.48     -3.18
3              Python       10.47     +0.59
4              C++        7.11      +1.48
5              C#         4.58      +1.18
6              Visual Basic    4.12      +0.83
7              JavaScript     2.54      +0.41
8       change    PHP        2.49      +0.62
9       change    R         2.37      +1.33
10       change    SQL        1.76      -0.19
16       change    MATLAB       1.10      +0.04
17       change    Groovy       0.99      -0.52
18       change    Rust        0.92      +0.55
19       change    Objective-C    0.85      -0.99
20       change    Dart        0.77      +0.13

10. Inner join (vnitřní spojení) založený na funkci merge

Operace vnitřního spojení neboli inner join dokáže automaticky spojit ty řádky tabulek, které mají totožný obsah. Současně jsou i identifikovány sloupce se shodným názvem a typem (pokud neurčíme jinak). Podívejme se nyní na způsob provedení této operace u datových rámců, které mají implicitní (celočíselné) indexy:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2)
 
# výpis výsledku
print(merged)

Výsledný datový rámec obsahuje pouze deset řádků obsažených v levém i pravém rámci vstupujícím do operace JOIN:

  Sep 2019 Change   Language Ratings Changep Sep 2020
0     2 change       C  15.95   0.74     1
1     1 change     Java  13.48  -3.18     2
2     3   NaN    Python  10.47   0.59     3
3     4   NaN      C++   7.11   1.48     4
4     5   NaN      C#   4.58   1.18     5
5     6   NaN Visual Basic   4.12   0.83     6
6     7   NaN  JavaScript   2.54   0.41     7
7     9 change      PHP   2.49   0.62     8
8    19 change       R   2.37   1.33     9
9     8 change      SQL   1.76  -0.19    10

Spojení dvou datových rámců s explicitně nastavenými indexy získanými ze sloupce „Language“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2)
 
# výpis výsledku
print(merged)

Povšimněte si, že v tomto případě (ovšem i v příkladu předchozím!) došlo k odstranění původních indexů – ty byly nahrazeny indexem celočíselným založeným na generátoru range:

  Sep 2019 Change Ratings Changep Sep 2020
0     2 change  15.95   0.74     1
1     1 change  13.48  -3.18     2
2     3   NaN  10.47   0.59     3
3     4   NaN   7.11   1.48     4
4     5   NaN   4.58   1.18     5
5     6   NaN   4.12   0.83     6
6     7   NaN   2.54   0.41     7
7     9 change   2.49   0.62     8
8    19 change   2.37   1.33     9
9     8 change   1.76  -0.19    10

Použití indexů si ovšem můžeme vynutit nepovinnými parametry left_index a right_index nastavenými na hodnotu True:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True)
 
# výpis výsledku
print(merged)

Nyní bude výsledek velmi odlišný, protože bude obsahovat dvojnásobné množství sloupců – ovšem datové rámce budou korektně spojeny na základě indexů:

       Sep 2019 Change_x Ratings_x ... Change_y Ratings_y Changep_y
Language
C          2  change   15.95 ...  change   15.95   0.74
Java         1  change   13.48 ...  change   13.48   -3.18
Python        3   NaN   10.47 ...    NaN   10.47   0.59
C++         4   NaN    7.11 ...    NaN    7.11   1.48
C#          5   NaN    4.58 ...    NaN    4.58   1.18
Visual Basic     6   NaN    4.12 ...    NaN    4.12   0.83
JavaScript      7   NaN    2.54 ...    NaN    2.54   0.41
PHP         9  change    2.49 ...  change    2.49   0.62
R          19  change    2.37 ...  change    2.37   1.33
SQL         8  change    1.76 ...  change    1.76   -0.19
 
[10 rows x 8 columns]

Předchozí demonstrační příklad lze rozšířit specifikací těch sloupců, které se skutečně mají spojit. To zařizuje nepovinný parametr on (což opět připomíná SQL konstrukci JOIN xxx ON):

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True,
           on=["Change", "Ratings", "Changep"])

# výpis výsledku
print(merged)

Výsledek se asi nejvíce blíží ideálu – jsou zachovány indexy a současně nedošlo ke zdvojení všech sloupců v datovém rámci:

       Sep 2019 Change Ratings Changep Sep 2020
Language
C          2 change  15.95   0.74     1
Java         1 change  13.48  -3.18     2
Python        3   NaN  10.47   0.59     3
C++         4   NaN   7.11   1.48     4
C#          5   NaN   4.58   1.18     5
Visual Basic     6   NaN   4.12   0.83     6
JavaScript      7   NaN   2.54   0.41     7
PHP         9 change   2.49   0.62     8
R          19 change   2.37   1.33     9
SQL         8 change   1.76  -0.19    10
Poznámka: pro úplnost si ještě můžete vyzkoušet co se stane ve chvíli, kdy v levém nebo pravém datovém rámci chybí celý sloupec.

11. Left join (vnější spojení „zleva“) založený na funkci merge

Ukažme si nyní způsob provedení vnějšího spojení dvou datových rámců zleva. Toto spojení je specifikováno parametrem how nastaveným na hodnotu „left“ (jedná se o řetězec). Ve výsledném datovém rámci budou za všech okolností všechny řádky z levého rámce, a to i ve chvíli, kdy k nim nebyly nalezeny odpovídající řádky v pravém rámci:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True,
           how="left",
           on=["Change", "Ratings", "Changep"])
 
# výpis výsledku
print(merged)

Ve výsledném datovém rámci je po spojení uloženo celkem patnáct řádků, protože byly přidány i všechny řádky z prvního (levého) datového rámce, které ovšem nemají všechny potřebné údaje ve sloupci Sep 2020. Proto je namísto těchto hodnot použita NaN („Not a Number“):

          Sep 2019 Change Ratings Changep Sep 2020
Language
C             2 change  15.95   0.74    1.0
Java           1 change  13.48  -3.18    2.0
Python          3   NaN  10.47   0.59    3.0
C++            4   NaN   7.11   1.48    4.0
C#            5   NaN   4.58   1.18    5.0
Visual Basic       6   NaN   4.12   0.83    6.0
JavaScript        7   NaN   2.54   0.41    7.0
PHP            9 change   2.49   0.62    8.0
R            19 change   2.37   1.33    9.0
SQL            8 change   1.76  -0.19   10.0
Go            14 change   1.46   0.24    NaN
Swift          16 change   1.38   0.28    NaN
Perl           20 change   1.30   0.26    NaN
Assembly language    12 change   1.30  -0.08    NaN
Ruby           15   NaN   1.24   0.03    NaN

12. Right join (vnější spojení „zprava“) založený na funkci merge

Následuje ukázka vnějšího spojení dvou datových rámců zprava. Toto spojení je specifikováno parametrem how nastaveným na hodnotu „right“ (opět se jedná o řetězec). Ve výsledném datovém rámci budou za všech okolností všechny řádky z pravého rámce, a to i ve chvíli, kdy k nim nebyly nalezeny odpovídající řádky v levém rámci:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True,
           how="right",
           on=["Change", "Ratings", "Changep"])
 
# výpis výsledku
print(merged)

Výsledný datový rámec bude (opět) obsahovat patnáct řádků, ale v tomto případě se jedná o odlišné řádky, než tomu bylo v příkladu předchozím:

       Sep 2019 Change Ratings Changep Sep 2020
Language
C         2.0 change  15.95   0.74     1
Java        1.0 change  13.48  -3.18     2
Python       3.0   NaN  10.47   0.59     3
C++        4.0   NaN   7.11   1.48     4
C#         5.0   NaN   4.58   1.18     5
Visual Basic    6.0   NaN   4.12   0.83     6
JavaScript     7.0   NaN   2.54   0.41     7
PHP        9.0 change   2.49   0.62     8
R         19.0 change   2.37   1.33     9
SQL        8.0 change   1.76  -0.19    10
MATLAB       NaN   NaN   NaN   NaN    16
Groovy       NaN   NaN   NaN   NaN    17
Rust        NaN   NaN   NaN   NaN    18
Objective-C    NaN   NaN   NaN   NaN    19
Dart        NaN   NaN   NaN   NaN    20
Poznámka: chybějící hodnoty jsou doplněny na hodnotu NaN.

13. Outer join (vnější spojení) založený na funkci merge

Zbývá nám popis poslední varianty spojení datových rámců – plný outer join specifikovaný hodnotou „outer“ předanou do pojmenovaného parametru how:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = pandas.merge(df1, df2, left_index=True, right_index=True,
           how="outer",
           on=["Change", "Ratings", "Changep"])
 
# výpis výsledku
print(merged)

Nyní bude výsledný datový rámec obsahovat všech dvacet řádků, ovšem některé sloupce musely být doplněny hodnotami NaN:

          Sep 2019 Change Ratings Changep Sep 2020
Language
Assembly language   12.0 change   1.30  -0.08    NaN
C            2.0 change  15.95   0.74    1.0
C#           5.0   NaN   4.58   1.18    5.0
C++           4.0   NaN   7.11   1.48    4.0
Dart          NaN change   0.77   0.13   20.0
Go           14.0 change   1.46   0.24    NaN
Groovy         NaN change   0.99  -0.52   17.0
Java          1.0 change  13.48  -3.18    2.0
JavaScript       7.0   NaN   2.54   0.41    7.0
MATLAB         NaN change   1.10   0.04   16.0
Objective-C       NaN change   0.85  -0.99   19.0
PHP           9.0 change   2.49   0.62    8.0
Perl          20.0 change   1.30   0.26    NaN
Python         3.0   NaN  10.47   0.59    3.0
R           19.0 change   2.37   1.33    9.0
Ruby          15.0   NaN   1.24   0.03    NaN
Rust          NaN change   0.92   0.55   18.0
SQL           8.0 change   1.76  -0.19   10.0
Swift         16.0 change   1.38   0.28    NaN
Visual Basic      6.0   NaN   4.12   0.83    6.0

14. Použití metody join pro spojení dvou datových rámců

Namísto funkce merge, která dokáže spojit dva datové rámce, které jsou jí předány formou parametrů, existuje i metoda objektů typu DataFrame, která se jmenuje join:

join(other, on=None, how='left', lsuffix='', rsuffix='', sort=False)
-> 'DataFrame' method of pandas.core.frame.DataFrame instance
 
  Join columns of another DataFrame.
 
  Join columns with `other` DataFrame either on index or on a key
  column. Efficiently join multiple DataFrame objects by index at once by
  passing a list.

Po funkční stránce se jedná o zjednodušenou variantu funkce merge, protože opět dojde ke spojení rámců s využitím zvolené varianty, ovšem některé parametry chybí, resp. nedávají v daném kontextu smysl. Implicitně je zjištění korespondujících řádků obou spojovaných datových rámců zajištěno na základě indexů.

15. Inner join (vnitřní spojení) založený na metodě join

Způsob použití metody join si nejdříve ukážeme na příkladu vnitřního spojení, tedy na operaci nazývané inner join. Použijeme, podobně jako v předchozích demonstračních příkladech, datové soubory „tiobeA.tsv“ a „tiobeB.tsv“. Povšimněte si specifikace suffixů, které budou přidány ke jménům sloupců:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = df1.join(df2, how="inner", lsuffix="_left", rsuffix="_right")
 
# výpis výsledku
print(merged)

Výsledkem bude nový datový rámec s deseti řádky a osmi sloupci – sloupce z prvního rámce tedy nejsou spojeny se sloupci z rámce druhého a odlišeny jsou názvem (resp. suffixem v názvu):

       Sep 2019 Change_left ... Ratings_right Changep_right
Language
C          2   change ...     15.95      0.74
Java         1   change ...     13.48     -3.18
Python        3     NaN ...     10.47      0.59
C++         4     NaN ...      7.11      1.48
C#          5     NaN ...      4.58      1.18
Visual Basic     6     NaN ...      4.12      0.83
JavaScript      7     NaN ...      2.54      0.41
PHP         9   change ...      2.49      0.62
R          19   change ...      2.37      1.33
SQL         8   change ...      1.76     -0.19
 
[10 rows x 8 columns]

16. Left join (vnější spojení „zleva“) založený na metodě join

Vnější spojení dvou datových rámců zleva neboli left join se opět provede metodou join, ovšem lišit se bude parametr how. Ostatní části demonstračního příkladu zůstanou nezměněné:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = df1.join(df2, how="left", lsuffix="_left", rsuffix="_right")
 
# výpis výsledku
print(merged)

Opět vznikne datový rámec s dvojnásobným množstvím sloupců, ovšem důležitější je, že nyní obsahuje 15 řádků – přidány byly ty řádky z levého datového rámce, které neexistují v rámci pravém:

          Sep 2019 Change_left ... Ratings_right Changep_right
Language
C             2   change ...     15.95      0.74
Java           1   change ...     13.48     -3.18
Python          3     NaN ...     10.47      0.59
C++            4     NaN ...      7.11      1.48
C#            5     NaN ...      4.58      1.18
Visual Basic       6     NaN ...      4.12      0.83
JavaScript        7     NaN ...      2.54      0.41
PHP            9   change ...      2.49      0.62
R            19   change ...      2.37      1.33
SQL            8   change ...      1.76     -0.19
Go            14   change ...      NaN      NaN
Swift          16   change ...      NaN      NaN
Perl           20   change ...      NaN      NaN
Assembly language    12   change ...      NaN      NaN
Ruby           15     NaN ...      NaN      NaN
 
[15 rows x 8 columns]

17. Right join (vnější spojení „zprava“) založený na metodě join

Pochopitelně si ukážeme i způsob provedení vnějšího spojení dvou datových rámců zprava, tedy right join. Samotný zdrojový kód demonstračního příkladu se bude lišit pouze odlišnou hodnotou parametru how předaného metodě join:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = df1.join(df2, how="right", lsuffix="_left", rsuffix="_right")
 
# výpis výsledku
print(merged)

Výsledek nyní bude obsahovat patnáct řádků, protože do výsledného rámce byly přidány i ty řádky, které existují pouze v pravém (druhém) datovém rámci. Ty řádky, které existují pouze v levém rámci, nejsou do výsledku zařazeny:

       Sep 2019 Change_left ... Ratings_right Changep_right
Language
C         2.0   change ...     15.95      0.74
Java        1.0   change ...     13.48     -3.18
Python       3.0     NaN ...     10.47      0.59
C++        4.0     NaN ...      7.11      1.48
C#         5.0     NaN ...      4.58      1.18
Visual Basic    6.0     NaN ...      4.12      0.83
JavaScript     7.0     NaN ...      2.54      0.41
PHP        9.0   change ...      2.49      0.62
R         19.0   change ...      2.37      1.33
SQL        8.0   change ...      1.76     -0.19
MATLAB       NaN     NaN ...      1.10      0.04
Groovy       NaN     NaN ...      0.99     -0.52
Rust        NaN     NaN ...      0.92      0.55
Objective-C    NaN     NaN ...      0.85     -0.99
Dart        NaN     NaN ...      0.77      0.13
 
[15 rows x 8 columns]

18. Outer join (vnější spojení) založený na metodě join

Poslední formou spojení dvou datových rámců je úplné vnější spojení neboli outer join. Opět si ukážeme, jakým způsobem se tato operace provádí:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import pandas
 
# přečtení zdrojových dat
df1 = pandas.read_csv("tiobeA.tsv", sep="\t")
df2 = pandas.read_csv("tiobeB.tsv", sep="\t")
 
# specifikace indexu - má se získat ze sloupce Language
df1.set_index("Language", inplace=True)
df2.set_index("Language", inplace=True)
 
# datové rámce zobrazíme
print(df1)
print()
print(df2)
print()
 
# spojení obou datových rámců
merged = df1.join(df2, how="outer", lsuffix="_left", rsuffix="_right")
 
# výpis výsledku
print(merged)

Nyní bude výsledný datový rámec obsahovat všech dvacet řádků, přičemž některé řádky jsou získány z obou datových rámců a další existují pouze v rámci levém nebo naopak v rámci pravém:

CS24_early

          Sep 2019 Change_left ... Ratings_right Changep_right
Language
Assembly language   12.0   change ...      NaN      NaN
C            2.0   change ...     15.95      0.74
C#           5.0     NaN ...      4.58      1.18
C++           4.0     NaN ...      7.11      1.48
Dart          NaN     NaN ...      0.77      0.13
Go           14.0   change ...      NaN      NaN
Groovy         NaN     NaN ...      0.99     -0.52
Java          1.0   change ...     13.48     -3.18
JavaScript       7.0     NaN ...      2.54      0.41
MATLAB         NaN     NaN ...      1.10      0.04
Objective-C       NaN     NaN ...      0.85     -0.99
PHP           9.0   change ...      2.49      0.62
Perl          20.0   change ...      NaN      NaN
Python         3.0     NaN ...     10.47      0.59
R           19.0   change ...      2.37      1.33
Ruby          15.0     NaN ...      NaN      NaN
Rust          NaN     NaN ...      0.92      0.55
SQL           8.0   change ...      1.76     -0.19
Swift         16.0   change ...      NaN      NaN
Visual Basic      6.0     NaN ...      4.12      0.83
 
[20 rows x 8 columns]

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 data_frame_info1.py výpis obsahu datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info1.py
2 data_frame_info2.py výpis prvních pěti řádků z datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info2.py
3 data_frame_info3.py výpis informace o typech sloupců v datovém rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info3.py
4 data_frame_info4.py výpis uspořádaného seznamu jmen všech sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info4.py
5 data_frame_info5.py podrobnější informace o datovém rámci, obsazení paměti atd. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info5.py
6 data_frame_info6.py podrobnější informace o datovém rámci, obsazení paměti atd. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info6.py
7 data_frame_info7.py popis os, počtu dimenzí, tvaru a velikosti datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info7.py
8 data_frame_info8.py základní statistické informace o datech uložených v rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info8.py
9 data_frame_info9.py výsledkem metody info je nový datový rámec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_info9.py
       
10 plot_kafka_lags.py zobrazení jednoduchého grafu bez použití knihovny Pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags.py
11 plot_kafka_lags_pandas.py zobrazení jednoduchého grafu s použitím knihovny Pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas.py
12 plot_kafka_lags_pandas2.py snazší způsob vykreslení grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas2.py
13 plot_kafka_lags_pandas_sma3.py přidání klouzavého průměru do grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma3.py
14 plot_kafka_lags_pandas_sma3_.py vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma3_.py
15 plot_kafka_lags_pandas_sma10.py klouzavý průměr přes deset hodnot https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_kaf­ka_lags_pandas_sma10.py
16 plot_benchmark_results_line_chart.py liniový graf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_line_chart­.py
17 plot_benchmark_results_bar_chart1.py sloupcový graf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
18 plot_benchmark_results_bar_chart2.py výběr části datového rámce při vykreslování grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
19 plot_benchmark_results_bar_chart3.py zobecnění předchozího příkladu – zpracování numerických dat ve všech sloupcích https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_ben­chmark_results_bar_chart.py
       
20 check_types1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types1.py
21 check_types2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types2.py
22 check_types3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types3.py
23 check_types4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types4.py
24 check_types5.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types5.py
25 opulent_pandas1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas1.py
26 opulent_pandas2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas2.py
27 opulent_pandas3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas3.py
28 opulent_pandas4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas4.py
       
29 series01.py konstrukce datové řady z n-tice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series01.py
30 series02.py konstrukce datové řady z n-tice, specifikace indexů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series02.py
31 series03.py konstrukce datové řady generátorem, specifikace indexů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series03.py
32 series04.py příliš malý počet indexů předaných konstruktoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series04.py
33 series05.py konstrukce datové řady ze slovníku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series05.py
34 series06.py konstrukce datové řady ze slovníku, vliv pořadí klíčů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series06.py
35 series07.py konstrukce datové řady z datového typu OrderedDict https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series07.py
36 series08.py vytvoření nové datové řady z řady stávající – výběr prvků na základě jejich indexů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series08.py
37 series09.py základní statistické informace o prvcích uložených v datové řadě https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series09.py
38 series10.py vektorové operace nad všemi prvky datové řady https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series10.py
39 series11.py vektorové operace nad všemi prvky datové řady – predikáty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series11.py
40 series12.py vektorové operace nad dvojicí datových řad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series12.py
41 series13.py výběr prvků na základě podmínky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series13.py
42 series14.py výběr prvků na základě podmínky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series14.py
43 series15.py převody mezi různými datovými typy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series15.py
44 series16.py převody mezi různými datovými typy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series16.py
45 series17.py převody mezi různými datovými typy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series17.py
46 series18.py převody mezi různými datovými typy – s hodnotami None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series18.py
47 series19.py převody mezi různými datovými typy – s hodnotami None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series19.py
48 series20.py převody mezi různými datovými typy – s hodnotami NaN https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/series20.py
       
49 plot_series01.py vykreslení průběhu funkce sin, hodnoty jsou uloženy v datové řadě https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries01.py
50 plot_series02.py odlišný typ grafu s vyplněnou plochou pod průběhem funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries02.py
51 plot_series03.py sloupcový diagram s vertikálně orientovanými sloupci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries03.py
52 plot_series04.py sloupcový diagram s horizontálně orientovanými sloupci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries04.py
53 plot_series05.py graf s KDE – kernel density estimation https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries05.py
54 plot_series06.py vykreslení koláčového grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries06.py
55 plot_series07.py použití metody Series.map https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries07.py
56 plot_series08.py vyhlazení grafu s průběhem zašuměného signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries08.py
57 plot_series09.py vyhlazení grafu s průběhem zašuměného signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries09.py
58 plot_series10.py Gaussovské vyhlazení grafu s průběhem zašuměného signálu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries10.py
59 plot_series11.py vykreslení tří průběhů do jediného grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries11.py
60 plot_series12.py vykreslení tří podgrafů do jednoho grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/plot_se­ries12.py
       
61 series21_map.py postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky datové řady (lambda) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries21_map.py
62 series22_map.py postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky datové řady (reference na funkci) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries22_map.py
63 series23_map.py použití slovníku ve funkci mapy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries23_map.py
64 series24_map.py použití slovníku ve funkci mapy (zkrácená varianta) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries24_map.py
65 series25_transform.py transformace dat v datové řadě s využitím metody transform https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries25_transform.py
66 series26_transform.py vytvoření více sloupců s transformovanými daty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries26_transform.py
67 series27_transform.py vytvoření více sloupců s transformovanými daty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries27_transform.py
68 series28_transform.py použití jmen funkcí ve formě řetězců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries28_transform.py
69 series29_agg.py agregace informací z datové řady: metoda agg https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries29_agg.py
70 series30_agg.py použití jmen funkcí namísto jejich referencí: metoda agg https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries30_agg.py
71 series31_aggregate.py agregace informací z datové řady: metoda aggregate https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries31_aggregate.py
72 series32_aggregate.py použití jmen funkcí namísto jejich referencí: metoda aggregate https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries32_aggregate.py
73 series33_combine.py kombinace údajů ze dvou datových řad popř. datové řady a skalární hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries33_combine.py
74 series34_mask.py výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou mask https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries34_mask.py
75 series35_mask_inplace_true.py vliv nepovinného parametru inplace na metodu mask https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries35_mask_inplace_true.py
76 series36_mask_inplace_false.py vliv nepovinného parametru inplace na metodu mask https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries36_mask_inplace_false­.py 
77 series37_where.py výběr hodnot na základě zadané podmínky metodou where https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries37_where.py
78 series38_where_inplace_true.py vliv nepovinného parametru inplace na metodu where https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries38_where_inplace_true­.py
79 series39_where_inplace_false.py vliv nepovinného parametru inplace na metodu where https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries39_where_inplace_false­.py
80 series40_where_drop.py skutečná filtrace dat kombinující wheredropna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries40_where_drop.py
81 series41_mask_drop.py alternativní způsob založený na kombinaci maskdropna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries41_mask_drop.py
82 series42_group_by.py jedna z variant metody groupby aplikovaná na datovou řadu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries42_group_by.py
       
83 series_items.py iterace přes všechny prvky datové řady založená na metodě items https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries_items.py
84 series_iteritems.py iterace přes všechny prvky datové řady založená na metodě iteritems https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­ries_iteritems.py
       
85 data_frame01_loading.py načtení datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame01_loading.py
86 data_frame02_map_conversion.py postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky sloupce datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame02_map_conversion­.py
87 data_frame03_map_conversion.py postupná aplikace vybrané funkce na všechny prvky sloupce datového rámce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame03_map_conversion­.py
88 data_frame04_map_format.py naformátování sloupce v datovém rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame04_map_format.py
89 data_frame05_transform_conversion.py transformace dat ve sloupci datového rámce s využitím metody transform https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame05_transform_conver­sion.py
90 data_frame06_transform_conversion.py transformace dat ve sloupci datového rámce s využitím metody transform https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame06_transform_conver­sion.py
91 data_frame07_transform_format.py naformátování sloupce v datovém rámci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame07_transform_format­.py
92 data_frame08_aggregate.py agregace informací ze sloupce datového rámce: metoda aggregate https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame08_aggregate.py
93 data_frame09_aggregate.py použití jmen funkcí namísto jejich referencí: metoda aggregate https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame09_aggregate.py
94 data_frame10_combine.py kombinace údajů ze dvou sloupců datových rámců popř. datové řady a skalární hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame10_combine.py
95 data_frame_append.py připojení druhého datového rámce k rámci prvnímu metodou append https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_append.py
96 data_frame_concat_by_columns.py spojení dvou datových rámců po sloupcích funkcí concat https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_concat_by_columns­.py
97 data_frame_concat_by_rows.py spojení dvou datových rámců po řádcích funkcí concat https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_concat_by_rows.py
98 data_frame_join01_inner_join.py inner join (vnitřní spojení) založený na metodě join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_join01_inner_join­.py
99 data_frame_join02_left_join.py left join (vnější spojení „zleva“) založený na metodě join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_join02_left_join­.py
100 data_frame_join03_right_join.py right join (vnější spojení „zprava“) založený na metodě join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_join03_right_join­.py
101 data_frame_join04_outer_join.py outer join (vnější spojení) založený na metodě join https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_join04_outer_join­.py
102 data_frame_merge01_inner_join.py inner join (vnitřní spojení) založený na funkci merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge01_inner_jo­in.py
103 data_frame_merge02_inner_jo­in_ignore_indexes.py ignorování indexů při spojování datových rámců funkcí merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge02_inner_jo­in_ignore_indexes.py
104 data_frame_merge03_inner_jo­in_use_indexes.py použití indexů při spojování datových rámců funkcí merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge03_inner_jo­in_use_indexes.py
105 data_frame_merge04_inner_jo­in_use_indexes.py použití indexů při spojování datových rámců funkcí merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge04_inner_jo­in_use_indexes.py
106 data_frame_merge05_left_join.py left join (vnější spojení „zleva“) založený na funkci merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge05_left_join­.py
107 data_frame_merge06_right_join.py right join (vnější spojení „zprava“) založený na funkci merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge06_right_jo­in.py
108 data_frame_merge07_outer_join.py outer join (vnější spojení) založený na funkci merge https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­ta_frame_merge07_outer_jo­in.py

Některé demonstrační příklady načítají následující soubory s daty:

# Datový soubor Stručný popis souboru Cesta
1 integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv
2 missing_integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly, z nichž některé chybí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv
3 timestamps.csv tabulka s časovými údaji https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/timestamps.csv
4 custom_timestamps.csv tabulka s časovými údaji používajícími nestandardní formát https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/cus­tom_timestamps.csv
5 denni_kurz.txt semistrukturovaný soubor s nestandardními oddělovači https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/denni_kurz.txt
6 tiobe.tsv data získaná ze stránek Tiobe indexu ve formátu TSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv
7 tiobe.txt data získaná ze stránek Tiobe indexu v textovém formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt
8 benchmarks1.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks1.tsv
9 benchmarks2.tsv výsledky benchmarků několika implementací Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ben­chmarks2.tsv
       
10 tiobeA.tsv tabulka z tiobe.tsv, ovšem pět řádků bylo odstraněno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeA.tsv
11 tiobeB.tsv tabulka z tiobe.tsv, ovšem pět (jiných) řádků bylo odstraněno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeB.tsv
12 tiobeC.tsv prvních deset řádků z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeC.tsv
13 tiobeD.tsv posledních deset řádků z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeD.tsv
14 tiobeE.tsv tři sloupce z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeE.tsv
15 tiobeF.tsv čtyři sloupce z tabulky „tiobe.tsv“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobeF.tsv

20. Odkazy na Internetu

 1. Combining Data in Pandas With merge(), .join(), and concat()
  https://realpython.com/pandas-merge-join-and-concat/
 2. JOIN
  https://cs.wikipedia.org/wiki/JOIN
 3. Plotting with matplotlib
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.13/visualization.html
 4. Plot With Pandas: Python Data Visualization for Beginners
  https://realpython.com/pandas-plot-python/
 5. Pandas Dataframe: Plot Examples with Matplotlib and Pyplot
  https://queirozf.com/entries/pandas-dataframe-plot-examples-with-matplotlib-pyplot
 6. Opulent-Pandas na PyPi
  https://pypi.org/project/opulent-pandas/
 7. pandas_validator na PyPi
  https://pypi.org/project/pan­das_validator/
 8. pandas-validator (dokumentace)
  https://pandas-validator.readthedocs.io/en/latest/
 9. 7 Best Python Libraries for Validating Data
  https://www.yeahhub.com/7-best-python-libraries-validating-data/
 10. Universally unique identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universally_unique_iden­tifier
 11. Nullable integer data type
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/integer_na.html
 12. pandas.read_csv
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan­das.read_csv.html
 13. How to define format when using pandas to_datetime?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/36848514/how-to-define-format-when-using-pandas-to-datetime
 14. Pandas : skip rows while reading csv file to a Dataframe using read_csv() in Python
  https://thispointer.com/pandas-skip-rows-while-reading-csv-file-to-a-dataframe-using-read_csv-in-python/
 15. Skip rows during csv import pandas
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20637439/skip-rows-during-csv-import-pandas
 16. Denni kurz
  https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt
 17. UUID objects according to RFC 4122 (knihovna pro Python)
  https://docs.python.org/3­.5/library/uuid.html#uuid­.uuid4
 18. Object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Object_identifier
 19. Digital object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_object_identifi­er
 20. voluptuous na (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/voluptuous
 21. Repositář knihovny voluptuous na GitHubu
  https://github.com/alectho­mas/voluptuous
 22. pytest-voluptuous 1.0.2 (na PyPi)
  https://pypi.org/project/pytest-voluptuous/
 23. pytest-voluptuous (na GitHubu)
  https://github.com/F-Secure/pytest-voluptuous
 24. schemagic 0.9.1 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/schemagic/0.9.1
 25. Schemagic / Schemagic.web (na GitHubu)
  https://github.com/Mechrop­hile/schemagic
 26. schema 0.6.7 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/pypi/schema
 27. schema (na GitHubu)
  https://github.com/keleshev/schema
 28. XML Schema validator and data conversion library for Python
  https://github.com/brunato/xmlschema
 29. xmlschema 0.9.7
  https://pypi.python.org/py­pi/xmlschema/0.9.7
 30. jsonschema 2.6.0
  https://pypi.python.org/py­pi/jsonschema
 31. warlock 1.3.0
  https://pypi.python.org/pypi/warlock
 32. Python Virtual Environments – A Primer
  https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/
 33. pip 1.1 documentation: Requirements files
  https://pip.readthedocs.i­o/en/1.1/requirements.html
 34. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 35. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 36. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 37. Unit testing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 38. Unit testing
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 39. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 40. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 41. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 42. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 43. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.