Hlavní navigace

Naučte se programovat za 21 dní

10. 5. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dnešní knižní recenzi si představíme dvě knihy, které nedávno vyšly v českém překladu u nakladatelství Computer Press. Jde o publikace Naučte se Perl za 21 dní a Naučte se MySQL za 21 dní. Podíváme se, co nás v těchto knihách čeká.

Naučte se MySQL za 21 dní (Mark Maslakowski)

Ačkoliv mám vrozenou apatii vůči všem metodám, které slibují extrémně rychlé zvládnutí nějakého komplexního problému, musím říct, že právě edice Teach yourself in 21 days, v níž u nakladatelství Sams vyšla již pěkná řádka knih, tvoří čestnou výjimku.

Nevím, jestli obsah knihy Naučte se MySQL za 21 dní je skutečně možné efektivně zvládnout a hlavně pochopit v průběhu tak relativně krátké doby. Nezkoušel jsem to a netroufám si odhadovat. Řekl bych ale, že to hodně závisí na konkrétním čtenáři.

Pomineme-li však ono „za 21 dní“, musím konstatovat, že se jedná o velmi podařenou učebnici, kterou jistě ocení mnohý začátečník, který zatím tápe v nejrůznějších manuálových stránkách a webové dokumentaci.

Kniha je rozčleněna do jednadvaceti kapitol a tří příloh. Každá kapitola představuje jeden vyučovací den a je věnována konkrétnímu tématu. V prvních částech se čtenář dozví něco o tom, co MySQL vlastně je a k čemu se používá. Následuje popis instalace pro systémy Linux a MS Windows. Dále se pak kniha zabývá samotnou tvorbou databází a nejrůznějších konstrukcí. Závěrečné kapitoly knihy („druhý a třetí týden“) jsou věnovány spolupráci databáze MySQL s programovacími jazyky Perl a PHP. Dále se pak zabývají porovnáním MySQL s jinými obdobnými systémy a nechybí ani velmi pěkně a přehledně zpracovaná kapitola o zabezpečování databází a optimalizaci výkonu. Závěrečná kapitola knihy pak čtenáři umožní spojit veškeré nabyté vědomosti do jednoho celku. Přílohy jsou věnovány popisu funkcí a příkazů jazyka SQL a řešení praktických cvičení, která se nalézají v závěru každé kapitoly.

Tato publikace mě velmi zaujala. Na pultech českých knihkupectví zatím mnoho kvalitních publikací o MySQL nebo SQL obecně téměř nenajdeme. Navíc tato kniha je skutečným průvodcem začátečníka, kterého dovede na docela slušnou úroveň. Abych však jen nechválil, musím se zmínit i o celé řadě nedostatků v překladu, na které jsem při čtení narazil. Řada pojmů je přeložena špatně nebo nepřesně, což může vést ke zmatení začátečníků. Kdo si však přečte nějaký stručný on-line tutorial, jistě si poradí se všemi zákeřnostmi, které si na nás Computer Press připravil.

Na závěr bych se ještě zmínil o tom, že ke knize je dodáváno CD, na němž naleznete velké množství vývojových prostředí pro Perl a MySQL a samozřejmě i MySQL samotné, a to ve verzi 3.22 a 3.23 – pro Linux i pro MS Windows. Z mně neznámého důvodu byl na CD umístěn také MS Internet Explorer 5.5 CZ.

Knihu Naučte se MySQL za 21 dní u nás vydalo nakladatelství Computer Press v roce 2001 a prodejní cena byla stanovena na 490,– Kč.

Naučte se Perl za 21 dní (Laura Lemay)

Další knihou ze série Teach yourself in 21 days, která byla přeložena do naší mateřštiny, je publikace Naučte se Perl za 21 dní. Opět si netroufám hodnotit, zda je reálné zvládnout tento programovací jazyk skutečně do hloubky za necelý měsíc. To však ponechám na každém z vás.

Podobně jako předchozí kniha je i tato rozdělena na dvacetjedna kapitol, avšak počet příloh nám o dvě narostl. Jednotlivé kapitoly jsou vedeny obdobně, jako u předešlého titulu. V prvních částech se tedy setkáme s úvodem do Perlu. Autorka nám vysvětlí, k čemu je Perl dobrý a k čemu ne. Instalací se nezdržuje, ta je probrána samostatně v závěrečných přílohách – a to pro platformy Linux, MS Windows a dokonce i MacOS. Následuje úvod do základních konstrukcí jazyka a postupné probírání složitějších prvků a konstrukcí. Každá kapitola je prodchnuta řadou příkladů a v knize narazíme čas od času i na nějaký rozsáhlejší ukázkový příklad, který demonstruje veškerou doposud probranou látku. Nechybí ani kapitolka o tvorbě CGI skriptů nebo o spolupráci Perlu s operačním systémem. Samozřejmě v knize nalezneme také kapitoly věnované modulárnímu kódu a OOP. Závěrečné části knihy jsou opět věnovány shrnutí probrané látky a jejímu „zkompletování“. V poslední kapitole se pak setkáme s velkou dávkou ukázkových příkladů.

Každá kapitola je zakončena několika zajímavými odstavci – shrnutí, otázky a odpovědi, seminář a odpovědi. Sekce shrnutí je věnována stručnému zopakování látky probrané v příslušné kapitole. Otázky a odpovědi v sobě zahrnují nejčastější otázky uživatelů spolu s kvalifikovanými odpověďmi. Seminář se skládá z kvízu, v němž si otestujete své teoretické znalosti, a cvičení, kde vyzkoušíte své praktické dovednosti. Závěrečná část – odpovědi – se skládá z odpovědí na jednotlivé kvízové otázky a řešení příkladů z cvičení. Musím podotknout, že právě tato důkladná metoda opakování probrané látky je velmi užitečná.

Úroveň překladu je mnohem lepší, než tomu bylo u předchozího titulu. Nenarazil jsem na žádnou nesrozumitelnost nebo výrazně špatný překlad nějakého termínu. Co mi však v knize chybí, je nějaká kapitolka o lokalizaci programů, respektive o používání locales. Právě české třídění a česká pravidla jsou tím, co mnoho začínajících programátorů nedokáže do svých programů implementovat. Myslím, že jeden malý odstavec s touto tématikou by od překladatelů jistě nebyl na škodu. Přes tento drobný nedostatek považuji však knihu za velmi zdařilou a mohu ji doporučit každému zájemci o programování v Perlu. Ostatně – mnoho knih s touto tématikou u nás zatím nevyšlo.

Nezbývá už nic jiného, než dodat, že publikaci Naučte se Perl za 21 dní u nás v roce 2002 vydalo nakladatelství Computer Press a prodejní cena je 590,– Kč.

Seriál: Knihovnička

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku